ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Kusalattikasāsavadukaṃ
   [639]  Kusalaṃ  sāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca kusalo sāsavo dhammo
uppajjati  hetupaccayā: tīṇi . akusalaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo
sāsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi . abyākataṃ sāsavaṃ
dhammaṃ  paṭicca  abyākato sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā: .
Kusalaṃ  sāsavañca  abyākataṃ  sāsavañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
sāsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  akusalaṃ  sāsavañca
abyākataṃ  sāsavañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  sāsavo  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [640] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi avigate nava.
   [641] Nahetuyā dve naārammaṇe pañca naadhipatiyā nava.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [642]  Kusalo  sāsavo  dhammo  kusalassa sāsavassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  tīṇi  . akusalo sāsavo dhammo akusalassa
sāsavassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  tīṇi  .  abyākato
sāsavo  dhammo  abyākatassa  sāsavassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:.
   [643] Hetuyā satta ārammaṇe nava avigate terasa.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [644]  Kusalaṃ  anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo anāsavo dhammo
uppajjati hetupaccayā: . abyākataṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato
anāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [645] Hetuyā dve avigate dve.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [646]  Kusalo  anāsavo dhammo kusalassa anāsavassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  . abyākato anāsavo dhammo abyākatassa
anāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [647]  Abyākato  anāsavo  dhammo abyākatassa anāsavassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  abyākato  anāsavo  dhammo
kusalassa anāsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [648]  Kusalo  anāsavo dhammo kusalassa anāsavassa dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:  .  abyākato  anāsavo  dhammo
abyākatassa  anāsavassa  dhammassa adhipatipaccayena paccayo: abyākato
anāsavo  dhammo  akusalassa  anāsavassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:.
   [649] Kusalo anāsavo dhammo abyākatassa anāsavassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  .  abyākato  anāsavo  dhammo
Abyākatassa anāsavassa dhammassa anantarapaccayena paccayo:.
   [650]  Hetuyā  dve  ārammaṇe  dve  adhipatiyā  tīṇi
anantare  dve  samanantare  dve  sahajāte  dve  aññamaññe
dve nissaye dve upanissaye cattāri avigate dve.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Kusalattikasāsavadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 463-465. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=9096              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=9096              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=639&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=165              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2550              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com