ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

        Kusalattikaāsavavippayuttasāsavadukaṃ
   [667]  Kusalaṃ  āsavavippayuttaṃ  sāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca kusalo
āsavavippayutto sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . Akusalaṃ
āsavavippayuttaṃ  sāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  āsavavippayutto
sāsavo  dhammo  uppajjati hetupaccayā: . abyākataṃ āsavavippayuttaṃ
sāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  āsavavippayutto  sāsavo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  . kusalaṃ āsavavippayuttaṃ sāsavañca abyākataṃ
āsavavippayuttaṃ  sāsavañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato āsavavippayutto
sāsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  . akusalaṃ āsavavippayuttaṃ
sāsavañca  abyākataṃ  āsavavippayuttaṃ  sāsavañca  dhammaṃ  paṭicca
abyākato āsavavippayutto sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [668] Hetuyā satta ārammaṇe dve avigate satta.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [669]  Kusalo  āsavavippayutto  sāsavo  dhammo  kusalassa
āsavavippayuttassa  sāsavassa  dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi .
Akusalo   āsavavippayutto   sāsavo   dhammo   abyākatassa
Āsavavippayuttassa  sāsavassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo: .
Abyākato   āsavavippayutto   sāsavo   dhammo   abyākatassa
āsavavippayuttassa sāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [670]  Hetuyā  pañca  ārammaṇe  nava  adhipatiyā cattāri
avigate terasa.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [671]  Kusalaṃ  āsavavippayuttaṃ  anāsavaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo
āsavavippayutto anāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā: . abyākataṃ
āsavavippayuttaṃ  anāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  āsavavippayutto
anāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [672] Hetuyā dve ārammaṇe dve avigate dve.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [673]  Kusalo  āsavavippayutto  anāsavo  dhammo  kusalassa
āsavavippayuttassa  anāsavassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo: .
Abyākato   āsavavippayutto   anāsavo   dhammo  abyākatassa
āsavavippayuttassa anāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [674]   Abyākato  āsavavippayutto  anāsavo  dhammo
abyākatassa    āsavavippayuttassa    anāsavassa    dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo:   abyākato   āsavavippayutto
anāsavo   dhammo   kusalassa   āsavavippayuttassa   anāsavassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [675]  Kusalo  āsavavippayutto  anāsavo  dhammo  kusalassa
āsavavippayuttassa  anāsavassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo: .
Abyākato   āsavavippayutto   anāsavo   dhammo  abyākatassa
āsavavippayuttassa  anāsavassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
abyākato āsavavippayutto anāsavo dhammo kusalassa āsavavippayuttassa
anāsavassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:.
   [676]  Kusalo  āsavavippayutto anāsavo dhammo abyākatassa
āsavavippayuttassa  anāsavassa  dhammassa  anantarapaccayena paccayo: .
Abyākato   āsavavippayutto   anāsavo   dhammo  abyākatassa
āsavavippayuttassa anāsavassa dhammassa anantarapaccayena paccayo:.
   [677]  Hetuyā  dve  ārammaṇe  dve  adhipatiyā  tīṇi
anantare  dve  samanantare  dve  sahajāte  dve  aññamaññe
dve nissaye dve upanissaye cattāri avigate dve.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
       Kusalattikaāsavavippayuttasāsavadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 469-471. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=9212              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=9212              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=667&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=169              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2578              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com