ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Kusalattikasankilesikadukam
   [735]  Kusalam  sankilesikam  dhammam  paticca kusalo sankilesiko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  akusalam sankilesikam dhammam
paticca  akusalo  sankilesiko dhammo uppajjati hetupaccaya: tini .
Abyakatam  sankilesikam  dhammam  paticca  abyakato sankilesiko dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [736] Hetuya nava arammane tini avigate nava.
    Sahajatavaropi sampayuttavaropi vittharetabba.
   [737]  Kusalo  sankilesiko  dhammo  kusalassa  sankilesikassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  tini  .  akusalo  sankilesiko
dhammo  akusalassa  sankilesikassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
tini  .  abyakato  sankilesiko  dhammo abyakatassa sankilesikassa
Dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [738]  Hetuya  satta  arammane  nava  adhipatiya  nava
avigate terasa.
   Yatha kusalattike panhavarampi evam vittharetabbam.
   [739]  Kusalam  asankilesikam dhammam paticca kusalo asankilesiko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  abyakatam  asankilesikam  dhammam
paticca abyakato asankilesiko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [740] Hetuya dve arammane dve avigate dve.
    Sahajatavaropi sampayuttavaropi paticcavarasadisa.
   [741]  Kusalo  asankilesiko  dhammo kusalassa asankilesikassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo: . abyakato asankilesiko dhammo
abyakatassa asankilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [742]   Abyakato  asankilesiko  dhammo  abyakatassa
asankilesikassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  . abyakato
asankilesiko dhammo kusalassa asankilesikassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:.
   [743]  Hetuya  dve  arammane  dve  adhipatiya  tini
anantare dve upanissaye cattari avigate dve.
   Yatha kusalattike panhavarampi evam vittharetabbam.
        Kusalattikasankilesikadukam nitthitam.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 482-483. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=9472&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=9472&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=735&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=180              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2646              Contents of The Tipitaka Volume 44 https://84000.org/tipitaka/read/?index_44 https://84000.org/tipitaka/english/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]