ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Nahetudukanasanidassanattikaṃ
   [232]  Nahetuṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ   paṭicca nahetu
nasanidassanasappaṭigho   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  nahetuṃ
nasanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca  nanahetu  nasanidassanasappaṭigho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ
paṭicca  nahetu  nasanidassanasappaṭigho  ca  nanahetu  nasanidassanasappaṭigho
ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [233]  Nanahetuṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanahetu
nasanidassanasappaṭigho  dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  nanahetuṃ
nasanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nahetu  nasanidassanasappaṭigho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nanahetuṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ
paṭicca  nahetu  nasanidassanasappaṭigho  ca  nanahetu  nasanidassanasappaṭigho
ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [234]    Nahetuṃ    nasanidassanasappaṭighañca    nanahetuṃ
nasanidassanasappaṭighañca   dhammaṃ  paṭicca  nahetu  nasanidassanasappaṭigho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ nasanidassanasappaṭighañca nanahetuṃ
nasanidassanasappaṭighañca  dhammaṃ  paṭicca  nanahetu  nasanidassanasappaṭigho
Dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  nahetuṃ  nasanidassanasappaṭighañca
nanahetuṃ  nasanidassanasappaṭighañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  nasanidassana-
sappaṭigho  ca  nanahetu  nasanidassanasappaṭigho  ca  dhammā uppajjanti
hetupaccayā:.
   [235] Hetuyā nava avigate nava sabbattha nava.
   [236]  Nahetuṃ  naanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
naanidassanasappaṭigho   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  nahetuṃ
naanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca  nanahetu  naanidassanasappaṭigho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ  naanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ
paṭicca   nahetu   naadidassanasappaṭigho  ca  nanahetu  naanidassana-
sappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [237]  Nanahetuṃ  naanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanahetu
naanidassanasappaṭigho  dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  nanahetuṃ
naanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nahetu  naanidassanasappaṭigho
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  nanahetuṃ   naanidassanasappaṭighaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nahetu  naanidassanasappaṭigho  ca  nanahetu naanidassana-
sappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [238]  Nahetuṃ  naanidassanasappaṭighañca  nanahetuṃ  naanidassana-
sappaṭighañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  naanidassanasappaṭigho  dhammo
uppajjati   hetupaccayā:  nahetuṃ  naanidassanasappaṭighañca  nanahetuṃ
Naanidassanasappaṭighañca  dhammaṃ  paṭicca  nanahetu  naanidassanasappaṭigho
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  nahetuṃ  naanidassanasappaṭighañca
nanahetuṃ  naanidassanasappaṭighañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  naanidassana-
sappaṭigho  ca  nanahetu  naanidassanasappaṭigho  ca  dhammā uppajjanti
hetupaccayā:.
   [239] Hetuyā nava avigate nava.
     Sahajātavārepi sampayuttavārepi sabbattha vitthāro.
   [240]  Nanahetu  naanidassanasappaṭigho  dhammo  nanahetussa
naanidassanasappaṭighassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  nanahetu
naanidassanasappaṭigho   dhammo   nahetussa   naanidassanasappaṭighassa
dhammassa   hetupaccayena  paccayo:  nanahetu  naanidassanasappaṭigho
dhammo  nahetussa  naanidassanasappaṭighassa  ca  nanahetussa  naanidassana-
sappaṭighassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [241]  Nahetu   naanidassanasappaṭigho   dhammo  nahetussa
naanidassanasappaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [242] Hetuyā tīṇi ārammaṇe nava avigate nava.
        Pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [243]  Nahetuṃ  naanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [244] Hetuyā ekaṃ sabbattha vitthāro.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 59-61. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=1167              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=1167              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=232&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=16              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=232              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]