ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Nasahetukadukanakusalattikam
   [245]  Nasahetukam  nakusalam  dhammam  paticca nasahetuko nakusalo
dhammo   upapajjati  hetupaccaya:  vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam
moham  paticca  cittasamutthanam  rupam  ekam  mahabhutam  paticca  tayo
mahabhuta  .  nasahetukam  nakusalam  dhammam  paticca naahetuko nakusalo
dhammo   uppajjati  hetupaccaya:  vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam
moham  paticca  sampayuttaka  khandha  patisandhikkhane  vatthum  paticca
sahetuka  khandha .  nasahetukam  nakusalam  dhammam  paticca  nasahetuko
nakusalo  ca  naahetuko nakusalo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:
tini  .  naahetukam  nakusalam dhammam paticca naahetuko nakusalo dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  nasahetukam  nakusalanca naahetukam
nakusalanca  dhammam  paticca  nasahetuko  nakusalo  dhammo uppajjati
hetupaccaya: tini.
   [246] Hetuya nava.
   [247]  Nasahetukam  naakusalam dhammam paticca nasahetuko naakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya: tini .  naahetukam naakusalam dhammam
paticca  naahetuko  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
tini  .  nasahetukam  naakusalanca  naahetukam  naakusalanca dhammam paticca
nasahetuko naakusalo dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [248] Hetuya nava.
   [249] Nasahetukam naabyakatam dhammam paticca naahetuko naabyakato
dhammo  uppajjati hetupaccaya: ekam . naahetukam naabyakatam dhammam
paticca naahetuko naabyakato dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
Nasahetukam  naabyakatanca  naahetukam  naabyakatanca  dhammam  paticca
naahetuko naabyakato dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [250] Hetuya tini.
       Nahetusampayuttadukam nahetu nasahetukadukasadisam.
         Nahetusahetukadukanakusalattikam
   [251] Nahetuncevanaahetukanca nakusalam dhammam paticca nahetuceva-
naahetukoca  nakusalo dhammo uppajjati  hetupaccaya:  nahetunceva-
naahetukanca  nakusalam  dhammam  paticca  naahetukocevananacahetu nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nahetuncevanaahetukanca nakusalam dhammam
paticca  nanahetucevanaahetukoca  nakusalo  ca  naahetukocevananacahetu
nakusalo  ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: tini . naahetukanceva-
nanacahetum   nakusalam  dhammam  paticca naahetukocevananacahetu nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  nahetuncevanaahetukanca
nakusalanca  naahetukancevananacahetum  nakusalanca  dhammam paticca nahetuceva
naahetuko nakusalo dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [252] Hetuya nava.
   [253]  Nahetuncevanaahetukanca   naakusalam  dhammam  paticca
nahetucevanaahetukoca naakusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [254] Hetuya nava.
   [255]  Nahetuncevanaahetukanca  naabyakatam  dhammam  paticca
nahetucevanaahetukoca naabyakato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [256] Hetuya nava.
Nahetuceva nahetuvippayuttadukam nahetuceva nahetusampayuttadukasadisam.
         Nahetunasahetukadukanakusalattikam
   [257] Nahetum nasahetukam nakusalam dhammam paticca nahetu nasahetuko
nakusalo  dhammo uppajjati hetupaccaya: nava  . nahetum  nasahetukam
naakusalam  dhammam  paticca  nahetu  nasahetuko  naakusalo ... nava .
Nahetum  naahetukam  naabyakatam  dhammam  paticca  nahetu  naahetuko
naabyakato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekameva . etena
upayena kusalakusaladukam kusalattikameva ettha vattati.
          Culantaraduka nakusalattikam
   [258] Naappaccayam  nakusalam  dhammam  paticca ... . naasankhatam
nakusalam dhammam paticca ... . nasanidassanam nakusalam dhammam paticca ....
Nasappatigham  nakusalam  dhammam  paticca ...  naappatigham  nakusalam  dhammam
paticca ... .  narupim  nakusalam  dhammam paticca ... Naarupim nakusalam dhammam
Paticca ... . nalokiyam nakusalam dhammam paticca ... nalokuttaram nakusalam
dhammam paticca ... .  nakenacivinneyyam  nakusalam  dhammam paticca ...
Nakenacinavinneyyam nakusalam dhammam paticca ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 62-65. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=1224&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=1224&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=245&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=17              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=245              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com