ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

           Piṭṭhidukanakusalattikaṃ
   [264] Nadassanenapahātabbaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nanadassanena-
pahātabbaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ paṭicca ... . nabhāvanāyapahātabbaṃ nakusalaṃ
dhammaṃ paṭicca  ...  nanabhāvanāyapahātabbaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ....
Nadassanenapahātabbahetukaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nanadassanena-
pahātabbahetukaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... . nabhāvanāyapahātabba-
hetukaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ paṭicca ... nanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ nakusalaṃ
dhammaṃ paṭicca ... .  nasavitakkaṃ  nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... Naavitakkaṃ
nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... . Nasavicāraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... Naavicāraṃ
nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... .  nasappītikaṃ  nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ...
Naappītikaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... . napītisahagataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca
... nanapītisahagataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... . Nasukhasahagataṃ nakusalaṃ dhammaṃ
paṭicca ... nanasukhasahagataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca .... Naupekkhāsahagataṃ
nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nanaupekkhāsahagataṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ
Paṭicca ... . nakāmāvacaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... nanakāmāvacaraṃ
nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... .  narūpāvacaraṃ  nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ...
Nanarūpāvacaraṃ  nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... . naarūpāvacaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ
paṭicca ... nanaarūpāvacaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... . napariyāpannaṃ
nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... naapariyāpannaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ....
Naniyyānikaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... naaniyyānikaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ
paṭicca ... .  naniyataṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... Naaniyataṃ nakusalaṃ
dhammaṃ paṭicca ... . nasauttaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... naanuttaraṃ
nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ....
   [265]  Nasaraṇaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  naaraṇaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ paṭicca
naaraṇo   nakusalo   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naaraṇaṃ
nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  nakusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  naaraṇaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  nakusalo ca
naaraṇo  nakusalo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: . nasaraṇaṃ
nakusalañca  naaraṇaṃ  nakusalañca  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  nakusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [266] Hetuyā pañca avigate pañca.
   [267]  Nasaraṇaṃ  naakusalaṃ dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  naakusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [268] Hetuyā ekaṃ sabbattha ekaṃ.
   [269]  Nasaraṇaṃ  naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naabyākato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naaraṇaṃ  naabyākataṃ  dhammaṃ paṭicca
naaraṇo naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [270] Hetuyā dve ārammaṇe dve avigate dve.
      Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha vitthāro.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 67-69. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=1327              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=1327              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=264&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=19              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=264              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]