ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Nasanidassanattikanahetudukaṃ
   [327]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca nasanidassana-
sappaṭigho  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nasanidassana-
sappaṭighaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassanasappaṭigho  nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nasanidassanasappaṭighaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
naanidassanaappaṭigho  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  cha .
Naanidassanasappaṭighaṃ   nahetuṃ   dhammaṃ  paṭicca  naanidassanasappaṭigho
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naanidassanasappaṭighaṃ  nahetuṃ
dhammaṃ   paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  nahetu  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  naanidassanasappaṭighaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassana-
appaṭigho  nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: cha . naanidassana-
appaṭighaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassanaappaṭigho  nahetu dhammo
uppajjati   hetupaccayā:  cha  .  nasanidassanasappaṭighaṃ  nahetuñca
naanidassanaappaṭighaṃ   nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  naanidassanasappaṭigho
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  cha .  nasanidassanasappaṭighaṃ
nahetuñca  anidassanasappaṭighaṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassana-
sappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: cha.
   [328] Hetuyā tiṃsa ārammaṇe nava sabbattha vitthāro.
   [329]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nanahetuṃ  dhammaṃ paṭicca nasanidassana-
sappaṭigho nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: nava.
         Nasanidassanattikanasahetukadukaṃ
   [330]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nasahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca ...
Nasanidassanasappaṭighaṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ....
        Nasanidassanattikanahetusampayuttadukaṃ
   [331]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nahetusampayuttaṃ  dhammaṃ paṭicca ...
Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetu vippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Nasanidassanattikanahetusahetukadukaṃ
   [332]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nahetuñceva  naahetukañca  dhammaṃ
paṭicca  ...  nasanidassanasappaṭighaṃ  naahetukañceva  nanahetuñca  dhammaṃ
paṭicca ....
        Nasanidassanattikanahetuhetusampayuttadukaṃ
   [333]   Nasanidassanasappaṭighaṃ  nahetuñceva  nahetuvippayuttañca
dhammaṃ  paṭicca  ... nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuvippayuttañceva nanahetuñca
dhammaṃ paṭicca ....
         Nasanidassanattikanahetunasahetukadukaṃ
   [334]  Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ...
Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuṃnaahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nasanidassanattikacūḷantaradukaṃ
   [335] Nasanidassanasappaṭighaṃ  naappaccayaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... .
Nasanidassanasappaṭighaṃ  naasaṅkhataṃ  dhammaṃ paṭicca ... . nasanidassanasappaṭighaṃ
Nasanidassanaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  .  nasanidassanasappaṭighaṃ naappaṭighaṃ
dhammaṃ  paṭicca ... .  nasanidassanasappaṭighaṃ  narūpiṃ dhammaṃ paṭicca ...
Nasanidassanasappaṭighaṃ  naarūpiṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... . nasanidassanasappaṭighaṃ
nalokiyaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... nasanidassanasappaṭighaṃ  nalokuttaraṃ  dhammaṃ
paṭicca ... . nasanidassanasappaṭighaṃ nakenaciviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca ...
Nasanidassanasappaṭighaṃ nakenacinaviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Nasanidassanattikasattagocchakadukaṃ
   [336]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  noāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca ...
Nasanidassanasappaṭighaṃ    nosaññojanaṃ   dhammaṃ   paṭicca   ...
Nasanidassanasappaṭighaṃ  noganthaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nasanidassana-
sappaṭighaṃ   nooghaṃ   dhammaṃ   paṭicca  ...  nasanidassanasappaṭighaṃ
noyogaṃ   dhammaṃ   paṭicca  ...  nasanidassanasappaṭighaṃ  nonīvaraṇaṃ
dhammaṃ   paṭicca   ...  nasanidassanasappaṭighaṃ  noparāmāsaṃ  dhammaṃ
paṭicca ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 85-87. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=1674              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=1674              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=327&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=26              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=327              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com