ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Nasanidassanattikamahantaradukaṃ
   [337] Nasanidassanasappaṭighaṃ  nasārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... .
Saṅkhittaṃ .  nasanidassanasappaṭighaṃ  nacittaṃ dhammaṃ paṭicca ... .  nano
cittapadaṃ  nalabbhati  . nasanidassanasappaṭighaṃ nacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca ....
Nasanidassanasappaṭighaṃ  nacittasampayuttaṃ  dhammaṃ paṭicca ... . nasanidassana-
sappaṭighaṃ  nacittasaṃsaṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca ...  .  nasanidassanasappaṭighaṃ
nacittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... . nasanidassanasappaṭighaṃ nacittasahabhuṃ
Dhammaṃ paṭicca ... . nasanidassanasappaṭighaṃ nacittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca
... . nasanidassanasappaṭighaṃ nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca ... .
Nasanidassanasappaṭighaṃ  nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... .
Nasanidassanasappaṭighaṃ   nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ   dhammaṃ   paṭicca
... . nasanidassanasappaṭighaṃ naajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca ... nasanidassana-
sappaṭighaṃ  nabāhiraṃ dhammaṃ paṭicca ... . nasanidassanasappaṭighaṃ naupādā
dhammaṃ paṭicca ... . nasanidassanasappaṭighaṃ naupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca ...
Nasanidassanasappaṭighaṃ naanupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Nasanidassanattikadvigocchakadukaṃ
   [338]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  noupādānaṃ  dhammaṃ  paṭicca ...
Nasanidassanasappaṭighaṃ nokilesaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nasanidassanattikapiṭṭhidukaṃ
   [339]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nadassanenapahātabbaṃ   dhammaṃ
paṭicca ....
          Piṭṭhidukaṃ vitthāretabbaṃ.
   [340]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nasaraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca nasanidassana-
sappaṭigho  nasaraṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: nasanidassana-
sappaṭighaṃ  nasaraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassanasappaṭigho  nasaraṇo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nasanidassanasappaṭighaṃ  nasaraṇaṃ  dhammaṃ
paṭicca  naanidassanaappaṭigho  nasaraṇo  dhammo  uppajjati hetupaccayā:
cha  .  naanidassanasappaṭighaṃ  nasaraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca naanidassanasappaṭigho
Nasaraṇo   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  naanidassanasappaṭighaṃ
nasaraṇaṃ   dhammaṃ   paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  nasaraṇo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  cha  .  naanidassanasappaṭighaṃ  nasaraṇaṃ  dhammaṃ
paṭicca  naanidassanaappaṭigho  nasaraṇo  dhammo  uppajjati hetupaccayā:
cha  .  nasanidassanasappaṭighaṃ  nasaraṇañca  naanidassanaappaṭighaṃ  nasaraṇañca
dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  nasaraṇo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  cha  .  nasanidassanasappaṭighaṃ  nasaraṇañca  naanidassana-
sappaṭighaṃ  nasaraṇañca  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  nasaraṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā: cha.
   [341] Hetuyā  tiṃsa  ārammaṇe  nava avigate tiṃsa sabbattha
vitthāro.
   [342]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naaraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca nasanidassana-
sappaṭigho  naaraṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: nasanidassana-
sappaṭighaṃ  naaraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassanasappaṭigho  naaraṇo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nasanidassanasappaṭighaṃ  naaraṇaṃ  dhammaṃ
paṭicca   nasanidassanasappaṭigho   naaraṇo   ca  naanidassanasappaṭigho
naaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [343]  Naanidassanasappaṭighaṃ  naaraṇaṃ  dhammaṃ paṭicca naanidassana-
sappaṭigho  naaraṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: naanidassana-
sappaṭighaṃ  naaraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  naaraṇo
Dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naanidassanasappaṭighaṃ  naaraṇaṃ  dhammaṃ
paṭicca   nasanidassanasappaṭigho   naaraṇo   ca  naanidassanasappaṭigho
naaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [344]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   naaraṇañca   naanidassanasappaṭighaṃ
naaraṇañca  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  naaraṇo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nasanidassanasappaṭighaṃ  naaraṇañca  naanidassana-
sappaṭighaṃ  naaraṇañca  dhammaṃ  paṭicca  naanidassanasappaṭigho  naaraṇo
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  nasanidassanasappaṭighaṃ  naaraṇañca
naanidassanasappaṭighaṃ   naaraṇañca  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho
naaraṇo  ca  naanidassanasappaṭigho  naaraṇo  ca  dhammā uppajjanti
hetupaccayā:.
   [345] Hetuyā nava ārammaṇe nava avigate nava.
    Sahajātavārepi paccayavārepi nissaya vārepi saṃsaṭṭhavārepi
    sampayuttavārepi sabbattha nava.
         Paccanīyatikadukapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
              --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 87-90. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=1728              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=1728              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=337&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=27              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=337              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]