ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Vedanattikenavedanattikam
   [19] Sukhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca  nasukhayavedanaya-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: sukhayavedanayasampayutte
khandhe  paticca  sukhavedana  cittasamutthananca  rupam  patisandhikkhane
mahabhuta  natthi  .  sukhayavedanayasampayuttam dhammam paticca nadukkhaya-
vedanayasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: sukhayavedanaya-
sampayuttam  ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam .
Sukhayavedanayasampayuttam   dhammam   paticca   naadukkhamasukhayavedanaya-
sampayutto dhammo uppajjati hetupaccaya: sukhayavedanayasampayuttam dhammam
paticca  nasukhayavedanayasampayutto  ca  naadukkhamasukhayavedanayasampayutto
Ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  sukhayavedanayasampayuttam  dhammam
paticca   nadukkhayavedanayasampayutto   ca  naadukkhamasukhayavedanaya-
sampayutto  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  sukhayavedanaya-
sampayuttam  dhammam  paticca  nasukhayavedanayasampayutto  ca  nadukkhaya-
vedanayasampayutto  ca  dhamma  uppajjanti hetupaccaya: sukhaya-
vedanayasampayuttam  dhammam  paticca  nasukhayavedanayasampayutto  ca
nadukkhayavedanayasampayutto   ca   naadukkhamasukhayavedanayasampayutto
ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:. Satta.
   [20]  Dukkhayavedanayasampayuttam dhammam paticca nadukkhayavedanaya-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: dukkhayavedanayasampayuttam
dhammam  paticca  nasukhayavedanayasampayutto  dhammo  uppajjati hetu-
paccaya:  dukkhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca  naadukkhamasukhaya-
vedanayasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  dukkhaya-
vedanayasampayuttam  dhammam  paticca  nasukhayavedanayasampayutto  ca
naadukkhamasukhayavedanayasampayutto   ca  dhamma  uppajjanti  hetu-
paccaya:  dukkhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca nadukkhayavedanaya-
sampayutto   ca   naadukkhamasukhayavedanayasampayutto  ca  dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  dukkhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca
nasukhayavedanayasampayutto   ca   nadukkhayavedanayasampayutto   ca
Dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  dukkhayavedanayasampayuttam  dhammam
paticca   nasukhayavedanayasampayutto  ca  nadukkhayavedanayasampayutto
ca   naadukkhamasukhayavedanayasampayutto   ca   dhamma  uppajjanti
hetupaccaya: satta.
   [21]  Adukkhamasukhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca naadukkhama-
sukhayavedanayasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  adukkhama-
sukhayavedanayasampayuttam   dhammam  paticca  nasukhayavedanayasampayutto
dhammo   uppajjati   hetupaccaya:   adukkhamasukhayavedanayasampayuttam
dhammam  paticca  nadukkhayavedanayasampayutto  dhammo  uppajjati  hetu-
paccaya:  adukkhamasukhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca  nasukhaya-
vedanayasampayutto  ca  naadukkhamasukhayavedanayasampayutto  ca  dhamma
uppajjanti   hetupaccaya:   adukkhamasukhayavedanayasampayuttam   dhammam
paticca   nadukkhayavedanayasampayutto   ca  naadukkhamasukhayavedanaya-
sampayutto  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya: adukkhamasukhaya-
vedanayasampayuttam  dhammam  paticca  nasukhayavedanayasampayutto  ca
nadukkhayavedanayasampayutto  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:
adukkhamasukhayavedanayasampayuttam   dhammam   paticca   nasukhayavedanaya-
sampayutto  ca  nadukkhayavedanayasampayutto  ca  naadukkhamasukhaya-
vedanayasampayutto ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: satta.
   [22] Hetuya ekavisa arammane ekavisa avigate ekavisa.
   [23]  Sukhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca nasukhayavedanaya-
sampayutto dhammo uppajjati nahetupaccaya:.
   [24] Nahetuya ekavisa naarammane ekavisa navippayutte cuddasa
novigate ekavisa.
      Sahajatavarampi paccayavarampi nissayavarampi
      samsatthavarampi sampayuttavarampi paticcavarasadisam.
   [25]  Sukhayavedanayasampayutto   dhammo  nasukhayavedanaya-
sampayuttassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  sukhayavedanaya-
sampayutto   dhammo   nadukkhayavedanayasampayuttassa   dhammassa
hetupaccayena    paccayo:   sukhayavedanayasampayutto   dhammo
naadukkhamasukhayavedanayasampayuttassa     dhammassa    hetupaccayena
paccayo:   sukhayavedanayasampayutto   dhammo   nasukhayavedanaya-
sampayuttassa    ca    naadukkhamasukhayavedanayasampayuttassa   ca
dhammassa   hetupaccayena   paccayo:   sukhayavedanayasampayutto
dhammo    nadukkhayavedanayasampayuttassa   ca   naadukkhamasukhaya-
vedanayasampayuttassa   ca   dhammassa   hetupaccayena  paccayo:
sukhayavedanayasampayutto    dhammo    nasukhayavedanayasampayuttassa
ca   nadukkhayavedanayasampayuttassa   ca   dhammassa  hetupaccayena
paccayo:   sukhayavedanayasampayutto   dhammo  nasukhayavedanaya-
sampayuttassa   ca  nadukkhayavedanayasampayuttassa  ca  naadukkhama-
sukhayavedanayasampayuttassa    ca    dhammassa    hetupaccayena
Paccayo: satta.
   [26] Hetuya ekavisa arammaneekavisa avigate ekavisa.
         Panhavaram vittharetabbam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 140-144. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=2768&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=2768&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=19&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=41              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=539              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com