ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

     Sankilitthasankilesikattike nasankilitthasankilesikattikam
   [51]  Sankilitthasankilesikam  dhammam  paticca nasankilitthasankilesiko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya;  sankilitthasankilesikam dhammam paticca
naasankilitthasankilesiko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  sankilittha-
sankilesikam  dhammam  paticca  naasankilitthaasankilesiko dhammo uppajjati
hetupaccaya:  sankilitthasankilesikam  dhammam  paticca  na  sankilittha-
sankilesiko  ca  naasankilitthaasankilesiko  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:   sankilitthasankilesikam  dhammam  paticca  naasankilittha-
sankilesiko  ca  naasankilitthaasankilesiko  ca  dhamma  uppajjanti
Hetupaccaya: panca.
   [52]  Asankilitthasankilesikam  dhammam paticca nasankilitthasankilesiko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  asankilitthasankilesikam  dhammam paticca
naasankilitthaasankilesiko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: asankilittha-
sankilesikam  dhammam  paticca  nasankilitthasankilesiko  ca  naasankilittha-
asankilesiko ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: tini.
   [53]  Asankilitthaasankilesikam   dhammam  paticca  naasankilittha-
asankilesiko   dhammo   uppajjati  hetupaccaya:  asankilittha-
asankilesikam   dhammam   paticca   nasankilitthasankilesiko   dhammo
uppajjati   hetupaccaya:   asankilitthaasankilesikam  dhammam  paticca
naasankilitthasankilesiko    dhammo    uppajjati   hetupaccaya:
asankilitthaasankilesikam   dhammam   paticca   nasankilitthasankilesiko
ca  naasankilitthaasankilesiko  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:
asankilitthaasankilesikam   dhammam  paticca  nasankilitthasankilesiko  ca
naasankilitthasankilesiko   ca   dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:
panca.
   [54]  Sankilitthasankilesikanca  asankilitthaasankilesikanca  dhammam
paticca  naasankilitthasankilesiko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
tini.
   [55]  Asankilitthasankilesikanca  asankilitthaasankilesikanca  dhammam
paticca  naasankilitthasankilesiko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
.pe. Tini.
   [56] Hetuya ekunavisa arammane nava avigate ekunavisa.
             .pe.
     Sahajatavarampi paccaya ... Nissaya ... Samsattha ...
       Sampayuttavarampi panhavarena sadisam.
   [57]  Hetuya  terasa arammane pannarasa atipatiya pannarasa
anantare solasa .pe.  purejate  cha  pacchajate nava asevane
attha kamme terasa vipake attha ahare terasa .pe. Vippayutte
dvadasa avigate chabbisa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 151-153. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=2988&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=2988&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=51&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=44              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=571              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com