ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

        Maggārammaṇattikenamaggārammaṇattikaṃ
   [107]  Maggārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  namaggārammaṇo  dhammo
uppajjati   hetupaccayā:   maggārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  namagga-
hetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  maggārammaṇaṃ  dhammaṃ
paṭicca  namaggādhipati  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  maggārammaṇaṃ
dhammaṃ  paṭicca  namaggārammaṇo  ca namaggādhipati ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:   maggārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  namaggahetuko  ca
namaggādhipati  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  maggārammaṇaṃ
dhammaṃ  paṭicca  namaggārammaṇo ca namaggahetuko ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  maggārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  namaggārammaṇo  ca
namaggahetuko  ca  namaggādhipati  ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā:
satta.
   [108]  Hetuyā  pañcattiṃsa  avigate  pañcattiṃsa  sabbattha
vitthāretabbaṃ.
         Uppannattikenauppannattikaṃ
   [109]  Uppanno  dhammo naanuppannassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:.
   [110] Hetuyā tīṇi ārammaṇe nava .pe.
          Atītattikenaatītattikaṃ
   [111]  Paccuppanno  dhammo  naatītassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:.
   [112] Hetuyā tīṇi ārammaṇe nava .pe.
        Atītārammaṇattikenaatītārammaṇattikaṃ
   [113]  Atītārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naatītārammaṇo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  atītārammaṇaṃ  dhammaṃ paṭicca naanāgatārammaṇo
dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  atītārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca
napaccuppannārammaṇo    dhammo    uppajjati    hetupaccayā:
atītārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naatītārammaṇo  ca  napaccuppannārammaṇo
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  atītārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naanāgatārammaṇo   ca   napaccuppannārammaṇo   ca   dhammā
uppajjanti   hetupaccayā:   atītārammaṇaṃ   dhammaṃ   paṭicca
naatītārammaṇo  ca  naanāgatārammaṇo  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:   atītārammaṇaṃ   dhammaṃ  paṭicca  naatītārammaṇo  ca
naanāgatārammaṇo   ca   napaccuppannārammaṇo   ca   dhammā
uppajjanti hetupaccayā:satta.
   [114] Hetuyā ekūnavīsa .pe. Avigate ekūnavīsa.
         Ajjhattattikenaajjhattattikaṃ
   [115] Ajjhattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nabahiddhā  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  .  bahiddhā dhammaṃ paṭicca naajjhatto dhammo uppajjati
Hetupaccayā:.
   [116] Hetuyā dve sabbattha vitthāro.
       Ajjhattārammaṇattikenaajjhattārammaṇattikaṃ
   [117]  Ajjhattārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naajjhattārammaṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā: .pe.
   [118] Hetuyā cha .pe.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 164-166. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=3235              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=3235              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=107&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=49              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=627              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]