ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

        Hetusahetukadukenahetusahetukadukaṃ
   [135]  Hetuñcevasahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetuceva-
naahetukoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  hetuñcevasahetukañca
Dhammaṃ  paṭicca  naahetukocevananahetuca  dhammo uppajjati hetupaccayā:
hetuñcevasahetukañca    dhammaṃ   paṭicca   nahetucevanaahetukoca
naahetukocevananahetuca   dhammā   uppajjanti   hetupaccayā: .
Sahetukañcevanacahetuṃ   dhammaṃ   paṭicca   naahetukocevananahetuca
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  sahetukañcevanacahetuṃ   dhammaṃ
paṭicca   nahetucevanaahetukoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
sahetukañcevanacahetuṃ    dhammaṃ   paṭicca   nahetucevanaahetukoca
naahetukocevananahetuca   dhammā   uppajjanti  hetupaccayā:  .
Hetuñcevasahetukañca   sahetukañcevanacahetuṃ    dhammaṃ    paṭicca
nahetucevanaahetukoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  hetuñceva-
sahetukañca  sahetukañcevanacahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naahetukoceva-
nanahetuca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  hetuñcevasahetukañca
sahetukañcevanacahetuṃ   dhammaṃ   paṭicca   nahetucevanaahetukoca
naahetukocevananahetuca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [136] Hetuyā nava.
      Sahajātavārampi pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.
      Hetuhetusampayuttadukenahetuhetusampayuttadukaṃ
   [137]  Hetuñcevahetusampayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetuceva-
nahetuvippayuttoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  hetuñceva-
hetusampayuttañca   dhammaṃ   paṭicca   nahetuvippayuttocevananahetuca
Dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  hetuñcevahetusampayuttañca  dhammaṃ
paṭicca   nahetucevanahetuvippayuttoca   nahetuvippayuttocevananahetuca
dhammā   uppajjanti  hetupaccayā:  .  hetusampayuttañcevanacahetuṃ
dhammaṃ   paṭicca   nahetuvippayuttocevananahetuca   dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  hetusampayuttañcevanacahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetuceva-
nahetuvippayuttoca   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  hetu-
sampayuttañcevanacahetuṃ   dhammaṃ  paṭicca  nahetucevanahetuvippayuttoca
nahetuvippayuttocevananahetuca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   {137.1}   Hetuñcevahetusampayuttañca   hetusampayuttañceva-
nacahetuṃ   dhammaṃ   paṭicca  nahetuñcevanahetuvippayuttoca  dhammo
uppajjati   hetupaccayā:    hetuñcevahetusampayuttañca   hetu-
sampayuttañcevanacahetuṃ   dhammaṃ   paṭicca   nahetuvippayuttoceva-
nanahetuca   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  hetuñcevahetu-
sampayuttañca    hetusampayuttañcevanacahetuṃ    dhammaṃ    paṭicca
nahetucevanahetuvippayuttoca nahetuvippayuttocevananahetuca
dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [138] Hetuyā nava.
      Sahajātavārampi pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.
        Nahetusahetukaduke nahetunasahetukadukaṃ
   [139] Nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasahetuko dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [140] Hetuyā nava.
      Sahajātavārampi pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.
   [141]  Sappaccayaṃ  dhammaṃ paṭicca naappaccayo dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [142] Hetuyā ekaṃ.
         Sappaccayadukenasappaccayadukaṃ
   [143] Sappaccayo dhammo naappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: . appaccayo dhammo naappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: .pe.
          Saṅkhataṃ sappaccayasadisaṃ.
         Sanidassanadukenasanidassanadukaṃ
   [144]  Anidassanaṃ  dhammaṃ paṭicca naanidassano dhammo uppajjati
hetupaccayā:  anidassanaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassano   dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  anidassanaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassano
ca naanidassano ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [145] Hetuyā tīṇi sabbattha tīṇi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 170-173. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=3367              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=3367              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=135&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=52              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=655              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com