ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Kusalattikacittasampayuttaduke
         nakusalattikanacittasampayuttadukam
   [395]  Kusalam  cittasampayuttam  dhammam  paticca nakusalo nacitta-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  kusalam  cittasampayuttam
dhammam   paticca  naakusalo  nacittasampayutto  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  kusalam  cittasampayuttam  dhammam  paticca  naabyakato
nacittasampayutto   dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  kusalam  citta-
sampayuttam   dhammam   paticca   naakusalo  nacittasampayutto  ca
naabyakato  nacittasampayutto  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:
kusalam  cittasampayuttam  dhammam  paticca  nakusalo  nacittasampayutto  ca
naakusalo  nacittasampayutto  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:
panca  .  akusalam  cittasampayuttam  dhammam  paticca  naakusalo nacitta-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  panca  .  abyakatam
cittasampayuttam  dhammam  paticca  nakusalo  nacittasampayutto  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  abyakatam  cittasampayuttam  dhammam  paticca
naakusalo  nacittasampayutto  dhammo  uppajjati hetupaccaya: abyakatam
cittasampayuttam  dhammam  paticca  nakusalo  nacittasampayutto ca naakusalo
Nacittasampayutto ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: tini.
   [396] Hetuya terasa. Cittavippayutte tini.
          Kusalattikacittasamsatthaduke
          nakusalattikanacittasamsatthadukam
   [397]  Kusalam  cittasamsattham dhammam paticca nakusalo nacittasamsattho
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  kusalam  cittasamsattham  dhammam  paticca
naakusalo  nacittasamsattho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: kusalam
cittasamsattham  dhammam  paticca  naabyakato  nacittasamsattho  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  kusalam  cittasamsattham  dhammam  paticca naakusalo
nacittasamsattho  ca  naabyakato  nacittasamsattho  ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya:  kusalam  cittasamsattham  dhammam paticca nakusalo nacittasamsattho
ca naakusalo nacittasamsattho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: panca.
   {397.1}  Akusalam  cittasamsattham dhammam paticca naakusalo nacitta-
samsattho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  akusalam cittasamsattham dhammam
paticca  nakusalo  nacittasamsattho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
akusalam  cittasamsattham  dhammam  paticca  naabyakato nacittasamsattho dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  akusalam  cittasamsattham  dhammam paticca  nakusalo
nacittasamsattho  ca  naabyakato  nacittasamsattho  ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya:  akusalam  cittasamsattham  dhammam  paticca  nakusalo nacitta-
samsattho  ca  naakusalo  nacittasamsattho  ca  dhamma  uppajjanti
Hetupaccaya:  panca . abyakatam  cittasamsattham  dhammam paticca nakusalo
nacittasamsattho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  abyakatam cittasamsattham
dhammam  paticca  naakusalo nacittasamsattho dhammo uppajjati hetupaccaya:
abyakatam  cittasamsattham  dhammam  paticca  nakusalo  nacittasamsattho  ca
naakusalo nacittasamsattho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: tini.
   [398] Hetuya terasa.
         Kusalattikacittasamutthanaduke
         nakusalattikanacittasamutthanadukam
   [399]  Kusalam  cittasamutthanam  dhammam paticca naakusalo nacitta-
samutthano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  kusalam  cittasamutthanam
dhammam  paticca  naabyakato  nacittasamutthano  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:   kusalam  cittasamutthanam  dhammam  paticca  naakusalo
nacittasamutthano  ca  naabyakato  nacittasamutthano  ca  dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  tini  .  akusalam  cittasamutthanam  dhammam
paticca  nakusalo  nacittasamutthano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
akusalam  cittasamutthanam  dhammam  paticca  naabyakato  nacittasamutthano
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  akusalam  cittasamutthanam dhammam paticca
nakusalo  nacittasamutthano  ca  naabyakato  nacittasamutthano  ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  tini  .  abyakatam cittasamutthanam
Dhammam   paticca   nakusalo  nacittasamutthano  dhammo  uppajjati
hetupaccaya: tini.
   [400] Hetuya nava avigate nav.
   [401]  Kusalam  nocittasamutthanam  dhammam  paticca  nakusalo
nanocittasamutthano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  panca .
Akusalam  nocittasamutthanam  dhammam  paticca  naakusalo  nanocitta-
samutthano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  panca  .  abyakatam
nocittasamutthanam   dhammam   paticca   nakusalo  nanocittasamutthano
dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [402] Hetuya terasa avigate terasa.
          Kusalattikacittasahabhuduke
          nakusalattikanacittasahabhudukam
   [403]  Kusalam  cittasahabhum  dhammam  paticca  nakusalo nacittasahabhu
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  panca  .  akusalam cittasahabhum dhammam
paticca   naakusalo  nacittasahabhu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
panca  .  abyakatam  cittasahabhum  dhammam  paticca  nakusalo nacittasahabhu
dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [404] Hetuya terasa avigate terasa.
   [405]  Kusalam nocittasahabhum dhammam paticca nakusalo nanocittasahabhu
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  panca  .  akusalam nocittasahabhum
Dhammam   paticca   naakusalo   nanocittasahabhu  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  panca  .  abyakatam  nocittasahabhum  dhammam  paticca
nakusalo nanocittasahabhu dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [406] Hetuya terasa avigate terasa.
         Kusalattikacittanuparivattiduke
         nakusalattikanacittanuparivattidukam
   [407] Kusalam cittanuparivattim dhammam paticca ... Terasa. Akusalam
nocittanuparivattim dhammam paticca ... Terasa . ete sankhitta .
          Dukattayam cittadukasadisam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 242-246. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=4768&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=4768&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=395&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=75              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=915              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com