ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

      Sanidassanattikahetuduke nasanidassanattikanahetudukaṃ
   [536]  Anidassanaappaṭighaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassana-
appaṭigho  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: anidassanaappaṭighaṃ
Hetuṃ   dhammaṃ   paṭicca   nasanidassanasappaṭigho   nahetu  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .pe.  anidassanaappaṭighaṃ  hetuṃ  dhammaṃ
paṭicca   nasanidassanasappaṭigho   nahetu   ca   anidassanasappaṭigho
nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [537] Hetuyā cha.
   [538]  Anidassanaappaṭighaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassana-
sappaṭigho  nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naanidassana-
appaṭighaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassanasappaṭigho nanahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  anidassanaappaṭighaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasanidassanasappaṭigho  nanahetu  ca  naanidassanasappaṭigho  nanahetu  ca
dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [539] Hetuyā tīṇi.
          Sanidassanattikasahetukaduke
          nasanidassanattikanasahetukadukaṃ
   [540]  Anidassanaappaṭighaṃ  sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca naanidassana-
appaṭigho  nasahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anidassana-
appaṭighaṃ  sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  nasahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .pe.  anidassanaappaṭighaṃ  sahetukaṃ
dhammaṃ   paṭicca   nasanidassanasappaṭigho  nasahetuko  ca  naanidassana-
sappaṭigho nasahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [541] Hetuyā cha.
   [542]  Anidassanaappaṭighaṃ  ahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca nasanidassana-
sappaṭigho naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [543] Hetuyā tīṇi.
         Sanidassanattikahetusampayuttaduke
         nasanidassanattikanahetusampayuttadukaṃ
   [544]  Anidassanaappaṭighaṃ   hetusampayuttaṃ   dhammaṃ  paṭicca
naanidassanaappaṭigho    nahetusampayutto    dhammo    uppajjati
hetupaccayā:   anidassanaappaṭighaṃ   hetusampayuttaṃ   dhammaṃ  paṭicca
nasanidassanasappaṭigho    nahetusampayutto    dhammo    uppajjati
hetupaccayā:   .pe.   anidassanaappaṭighaṃ   hetusampayuttaṃ  dhammaṃ
paṭicca   nasanidassanasappaṭigho   nahetusampayutto  ca  naanidassana-
sappaṭigho nahetusampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [545] Hetuyā cha.
   [546] Anidassanaappaṭighaṃ hetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassana-
sappaṭigho nahetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [547] Hetuyā tīṇi.
         Sanidassanattikahetusahetukaduke
         nasanidassanattikanahetusahetukadukaṃ
   [548]  Anidassanaappaṭighaṃ  hetuñcevasahetukañca  dhammaṃ  paṭicca
Nasanidassanasappaṭigho   nahetucevanaahetukoca   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [549] Hetuyā tīṇi.
   [550]  Anidassanaappaṭighaṃ  sahetukañcevanacahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasanidassanasappaṭigho   naahetukocevananahetuca   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [551] Hetuyā tīṇi.
        Sanidassanattikahetuhetusampayuttaduke
        nasanidassanattikanahetuhetusampayuttadukaṃ
   [552]   Anidassanaappaṭighaṃ  hetuñcevahetusampayuttañca  dhammaṃ
paṭicca   nasanidassanasappaṭigho   nahetucevanahetuvippayuttoca   dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [553] Hetuyā tīṇi.
   [554]   Anidassanaappaṭighaṃ  hetusampayuttañcevanacahetuṃ  dhammaṃ
paṭicca   nasanidassanasappaṭigho   nahetuvippayuttocevananahetuca  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [555] Hetuyā tīṇi.
         Sanidassanattikanahetusahetukaduke
         nasanidassanattikanahetunasahetukadukaṃ
   [556]  Anidassanaappaṭighaṃ  nahetuṃ  sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca
Naanidassanaappaṭigho nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [557] Hetuyā cha.
   [558] Anidassanaappaṭighaṃ nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassana-
sappaṭigho nahetu naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [559] Hetuyā tīṇi.
         Sanidassanattikasanidassanaduke
         nasanidassanattikanasanidassanadukaṃ
   [560] Anidassanasappaṭighaṃ anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho
naanidassano dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [561] Hetuyā nava.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 265-269. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=5236              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=5236              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=536&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=80              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1056              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com