ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Sanidassanattikasappaṭighaduke
          nasanidassanattikanasappaṭighadukaṃ
   [562]  Anidassanasappaṭighaṃ  sappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca naanidassana-
sappaṭigho  nasappaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anidassana-
sappaṭighaṃ  sappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  nasappaṭigho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anidassanasappaṭighaṃ  sappaṭighaṃ  dhammaṃ
paṭicca   naanidassanasappaṭigho  nasappaṭigho  ca  nasanidassanasappaṭigho
nasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [563] Hetuyā tīṇi.
   [564]  Anidassanaappaṭighaṃ  appaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca naanidassana-
appaṭigho  naappaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anidassana-
sappaṭighaṃ  appaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  naappaṭigho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .pe.  anidassanaappaṭighaṃ  appaṭighaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  naappaṭigho  ca  naanidassana-
appaṭigho naappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [565] Hetuyā pañca.
      Sanidassanattikarūpīduke nasanidassanattikanarūpīdukaṃ
   [566]  Anidassanaappaṭighaṃ  rūpiṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassana-
sappaṭigho narūpī dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [567] Hetuyā tīṇi.
   [568]  Anidassanaappaṭighaṃ  arūpiṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassana-
appaṭigho  naarūpī  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anidassana-
appaṭighaṃ  arūpiṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  naarūpī  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .pe.  anidassanaappaṭighaṃ  arūpiṃ  dhammaṃ
paṭicca   nasanidassanasappaṭigho   naarūpī   ca  naanidassanasappaṭigho
naarūpī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [569] Hetuyā cha.
          Sanidassanattikalokiyaduke
          nasanidassanattikanalokiyadukaṃ
   [570]  Anidassanaappaṭighaṃ  lokuttaraṃ  dhammaṃ paṭicca naanidassana-
appaṭigho nalokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [571] Hetuyā cha.
        Sanidassanattikakenaciviññeyyaduke
        nasanidassanattikanakenaciviññeyyadukaṃ
   [572] Anidassanasappaṭighaṃ kenaciviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassana-
sappaṭigho nakenaciviññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā: anidassana-
sappaṭighaṃ  kenaciviññeyyaṃ  dhammaṃ  paṭicca nasanidassanasappaṭigho nakenaci-
viññeyyo  dhammo  uppajjati hetupaccayā: anidassanasappaṭighaṃ kenaci-
viññeyyaṃ  dhammaṃ  paṭicca naanidassanaappaṭigho nakenaciviññeyyo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .pe. anidassanasappaṭighaṃ kenaciviññeyyaṃ dhammaṃ
paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  nakenaciviññeyyo  ca  naanidassanasappaṭigho
nakenaciviññeyyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: cha . Anidassana-
appaṭighaṃ   kenaciviññeyyaṃ   dhammaṃ   paṭicca  naanidassanaappaṭigho
nakenaciviññeyyo  dhammo  uppajjati hetupaccayā: cha . anidassana-
sappaṭighaṃ   kenaciviññeyyañca   anidassanaappaṭighaṃ  kenaciviññeyyañca
dhammaṃ   paṭicca   nasanidassanasappaṭigho   nakenaciviññeyyo  dhammo
Uppajjati hetupaccayā: cha.
   [573] Hetuyā aṭṭhārasa.
   [574]  Anidassanasappaṭighaṃ  kenacinaviññeyyaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasanidassanasappaṭigho    nakenacinaviññeyyo   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [575] Hetuyā aṭṭhārasa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 269-272. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=5309              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=5309              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=562&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=81              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1082              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com