ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

       Naāsavadukanakusalattike āsavadukakusalattikaṃ
   [224] Naāsavaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā noāsavo kusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [225] Hetuyā ekaṃ.
   [226] Naāsavaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā āsavo akusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [227] Hetuyā tīṇi.
   [228] Naāsavaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo abyākato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  nanoāsavaṃ  naabyākataṃ  dhammaṃ
paṭicca  noāsavo  abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .
Dukamūlakaṃ ekaṃ. Tīṇi .pe.
       Nasāsavadukanakusalattike sāsavadukakusalattikaṃ
   [229] Naanāsavaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā anāsavo kusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [230] Hetuyā dve.
   [231] Naanāsavaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā āsavo akusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā:
   [232] Hetuyā ekaṃ.
         Naāsavasampayuttadukanakusalattike
         āsavasampayuttadukakusalattikaṃ
   [233]  Naāsavasampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā āsavavippayutto
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [234] Hetuyā ekaṃ.
   [235] Naāsavasampayuttaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā āsavasampayutto
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [236] Hetuyā tīṇi.
   [237]   Naāsavasampayuttaṃ   naabyākataṃ   dhammaṃ   paṭicca
Āsavavippayutto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [238] Hetuyā tīṇi.
     Naāsavasāsavadukanakusalattike āsavasāsavadukakusalattikaṃ
   [239]  Naāsavañcevanaanāsavañca  nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā
sāsavocevanocaāsavo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [240] Hetuyā ekaṃ.
   [241]  Naāsavañcevanaanāsavañca  naakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā
āsavocevasāsavoca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [242] Hetuyā tīṇi.
   [243]  Naāsavañcevanaanāsavañca  naabyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca
sāsavocevanocaāsavo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [244] Hetuyā tīṇi.
       Āsavañcevaāsavasampayuttadukaṃ natthi.
        Āsavavippayuttanasāsavadukanakusalattike
        āsavavippayuttasāsavadukakusalattikaṃ
   [245] Āsavavippayuttaṃ naanāsavaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā āsava-
vippayutto  anāsavo  kusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
āsavavippayuttaṃ  naanāsavaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  āsavavippayutto
sāsavo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [246] Hetuyā dve.
   [247]  Āsavavippayuttaṃ  naanāsavaṃ  naakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā
āsavavippayutto sāsavo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [248] Hetuyā ekaṃ.
   [249] Āsavavippayuttaṃ nasāsavaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca āsava-
vippayutto  sāsavo  abyākato  dhammo uppajjati hetupaccayā: .
Āsavavippayuttaṃ  naanāsavaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  āsavavippayutto
sāsavo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [250] Hetuyā dve.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 391-394. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=7712              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=7712              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=224&items=27              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=109              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1916              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]