ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Sannojanagocchakadukanakusalattike
         sannojanagocchakadukakusalattikam
   [251]  Nasannojanam naakusalam dhammam paccaya sannojano akusalo
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [252] Hetuya tini.
     Ganthagocchakadukanakusalattike ganthagocchakadukakusalattikam
   [253]  Nagantham naakusalam dhammam paccaya gantho akusalo dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [254] Hetuya tini.
     Oghagocchakadukanakusalattike oghagocchakadukakusalattikam
   [255]  Naogham naakusalam dhammam paccaya ogho akusalo dhammo
uppajjati hetupaccaya:. Tini.
     Yogagocchakadukanakusalattike yogagocchakadukakusalattikam
   [256]  Nayogam naakusalam dhammam paccaya yogo akusalo dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [257] Hetuya tini.
     Nivaranagocchakadukanakusalattike nivaranagocchakadukakusalattikam
   [258]  Nanivaranam  naakusalam  dhammam  paccaya  nivarano akusalo
dhammo uppajjati hetupaccaya:. Tini.
         Paramasagocchakadukanakusalattike
         paramasagocchakadukakusalattikam
   [259]  Naparamasam naakusalam dhammam paccaya paramaso akusalo
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [260] Hetuya tini.
      Nasarammanadukanakusalattike sarammanadukakusalattikam
   [261]  Nasarammanam  nakusalam  dhammam paccaya sarammano kusalo
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [262] Hetuya ekam.
   [263]  Nasarammanam  naakusalam  dhammam  paccaya  sarammano
akusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [264] Hetuya ekam.
   [265]  Naanarammanam  naabyakatam  dhammam  paticca  anarammano
Abyakato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [266] Hetuya ekam.
       Nacittadukanakusalattike cittadukakusalattikam
   [267]  Nacittam  nakusalam  dhammam paccaya citto kusalo dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [268] Hetuya tini.
   Naakusale tini. Naabyakate tini. Sankhittam.
      Nacetasikadukanakusalattike cetasikadukakusalattikam
   [269]  Nacetasikam  nakusalam  dhammam  paccaya  cetasiko kusalo
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [270] Hetuya tini.
    Nacittasampayuttadukanakusalattike cittasampayuttadukakusalattikam
   [271]  Nacittasampayuttam  nakusalam  dhammam paccaya cittasampayutto
kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [272] Hetuya tini.
     Nacittasamsatthadukanakusalattike cittasamsatthadukakusalattikam
   [273]  Nacittasamsattham  nakusalam  dhammam  paccaya  cittasamsattho
kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [274] Hetuya tini.
    Nacittasamutthanadukanakusalattike cittasamutthanadukakusalattikam
   [275]  Nacittasamutthanam  nakusalam  dhammam paccaya cittasamutthano
kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [276] Hetuya tini.
      Nacittasahabhudukanakusalattike cittasahabhudukakusalattikam
   [277]  Nacittasahabhum  nakusalam  dhammam  paccaya cittasahabhu kusalo
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [278] Hetuya tini.
   Nacittanuparivattiduka nakusalattike cittanuparivattiduka kusalattikam
   [279]  Nacittanuparivattim  nakusalam dhammam paccaya cittanuparivatti
kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:. Tini.
        Nacittasamsatthasamutthanadukanakusalattike
         cittasamsatthasamutthanadukakusalattikam
   [280]   Nacittasamsatthasamutthanam   nakusalam   dhammam  paccaya
cittasamsatthasamutthano kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [281] Hetuya tini.
       Nacittasamsatthasamutthanasahabhudukanakusalattike
        cittasamsatthasamutthanasahabhudukakusalattikam
   [282]  Nacittasamsatthasamutthanasahabhum  nakusalam  dhammam  paccaya
cittasamsatthasamutthanasahabhu kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [283] Hetuya tini.
      Nacittasamsatthasamutthananuparivattidukanakusalattike
       cittasamsatthasamutthananuparivattidukakusalattikam
   [284]  Nacittasamsatthasamutthananuparivattim  nakusalam  dhammam  paccaya
cittasamsatthasamutthananuparivatti kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [285] Hetuya tini.
      Naajjhattikadukanakusalattike ajjhattikadukakusalattikam
   [286]  Naajjhattikam  nakusalam  dhammam paccaya ajjhattiko kusalo
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [287] Hetuya tini.
      Naupadadukanakusalattike upadadukakusalattikam
   [288]  Nanoupada  nakusalam dhammam paccaya noupada kusalo
dhammo uppajjati hetupaccaya:. Ekam.
      Naupadinnadukanakusalattike upadinnadukakusalattikam
   [289]  Naanupadinnam  nakusalam  dhammam  paccaya  anupadinno
kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:. Ekam.
         Upadanagocchakadukanakusalattike
         upadanagocchakadukakusalattikam
   [290]  Naupadanam naakusalam dhammam paccaya upadano akusalo
Dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [291] Hetuya tini.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 394-399. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=7767&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=7767&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=251&items=41              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=110              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1943              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com