ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1219] Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgato āvāsiko
bhikkhu  yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ  nirayeti  .  pañcahupāli aṅgehi
samannāgato  āvāsiko  bhikkhu  yathābhataṃ  nikkhitto evaṃ niraye .
Katamehi  pañcahi  .  chandāgatiṃ  gacchati  dosāgatiṃ gacchati mohāgatiṃ
gacchati  bhayāgatiṃ  gacchati  saṅghikaṃ  puggalikaparibhogena  paribhuñjati .
Imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato  āvāsiko  bhikkhu
yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ niraye . pañcahupāli aṅgehi samannāgato
āvāsiko  bhikkhu  yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ  sagge  .  katamehi
pañcahi  .  na  chandāgatiṃ  gacchati  na  dosāgatiṃ  gacchati  na
mohāgatiṃ  gacchati  na  bhayāgatiṃ  gacchati saṅghikaṃ na puggalikaparibhogena
paribhuñjati  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato
āvāsiko bhikkhu yathābhataṃ nikkhitto evaṃ saggeti.
   [1220]  Kati  nu  kho bhante adhammikā vinayabyākaraṇāti .
Pañcime  upāli  adhammikā  vinayabyākaraṇā  .  katame  pañca .
Idhupāli  bhikkhu  adhammaṃ  dhammoti  pariṇāmeti  dhammaṃ  adhammoti
pariṇāmeti   avinayaṃ   vinayoti   pariṇāmeti  ninayaṃ  avinayoti
pariṇāmeti   appaññattaṃ  paññāpeti  paññattaṃ  samucchindati  .
Ime  kho  upāli  pañca  adhammikā  vinayabyākaraṇā  .  pañcime
upāli  dhammikā  vinayabyākaraṇā  .  katame  pañca  .  idhupāli
bhikkhu  adhammaṃ  adhammoti  pariṇāmeti  dhammaṃ  dhammoti  pariṇāmeti
Avinayaṃ   avinayoti   pariṇāmeti   vinayaṃ  vinayoti  pariṇāmeti
appaññattaṃ  na  paññāpeti  paññattaṃ  na  samucchindati  .  ime
kho upāli pañca dhammikā vinayabyākaraṇāti.
   [1221] Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgato bhattuddesako
yathābhataṃ  nikkhitto evaṃ nirayeti . pañcahupāli aṅgehi samannāgato
bhattuddesako  yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye . katamehi pañcahi .
Chandāgatiṃ  gacchati  dosāgatiṃ  gacchati  mohāgatiṃ  gacchati  bhayāgatiṃ
gacchati  uddiṭṭhānuddiṭṭhaṃ  na  jānāti  .  imehi  kho  upāli
pañcahaṅgehi  samannāgato  bhattuddesako  yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ
niraye.
   {1221.1} Pañcahupāli aṅgehi samannāgato bhattuddesako yathābhataṃ
nikkhitto  evaṃ  sagge . katamehi pañcahi . na chandāgatiṃ gacchati
na  dosāgatiṃ  gacchati  na  mohāgatiṃ  gacchati  na  bhayāgatiṃ gacchati
uddiṭṭhānuddiṭṭhaṃ  jānāti  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi
samannāgato  bhattuddesako  yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ  saggeti .
Katīhi  nu  kho  bhante  aṅgehi  samannāgato  senāsanapaññāpako
.pe.  bhaṇḍāgāriko  cīvarapaṭiggāhako  cīvarabhājako  yāgubhājako
phalabhājako khajjabhājako appamattakavissajjako
sāṭiyagāhāpako  pattagāhāpako  ārāmikapesako  sāmaṇerapesako
yathābhataṃ  nikkhitto evaṃ nirayeti . pañcahupāli aṅgehi samannāgato
sāmaṇerapesako yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye . katamehi pañcahi.
Chandāgatiṃ  gacchati  dosāgatiṃ  gacchati  mohāgatiṃ  gacchati  bhayāgatiṃ
gacchati  pesitāpesitaṃ na jānāti . imehi kho upāli pañcahaṅgehi
samannāgato  sāmaṇerapesako  yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ  niraye .
Pañcahupāli  aṅgehi  samannāgato  sāmaṇerapesako yathābhataṃ nikkhitto
evaṃ  sagge  .  katamehi  pañcahi  .  na  chandāgatiṃ gacchati na
dosāgatiṃ  gacchati  na  mohāgatiṃ  gacchati  na  bhayāgatiṃ  gacchati
pesitāpesitaṃ jānāti . imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgato
sāmaṇerapesako yathābhataṃ nikkhitto evaṃ saggeti.
          Āvāsikavaggo terasamo.
            Tassuddānaṃ
   [1222] Āvāsikabyākaraṇā  bhattasenāsanāni 1- ca
     bhaṇḍacīvaragāho ca       cīvarassa ca bhājako
     yāgu phalaṃ khajjakañca       appasāṭiyagāhako
     pattaārāmikā 2- ceva    sāmaṇerena pesakoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 503-505. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=10205              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=10205              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1219&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=118              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1219              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]