ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [261]  Atirekacīvaraṃ  dasāhaṃ  atikkāmento  ekaṃ  āpattiṃ
āpajjati nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [262] Ekarattiṃ ticīvarena vippavasanto ekaṃ āpattiṃ āpajjati
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [263]  Akālacīvaraṃ  paṭiggahetvā  māsaṃ atikkāmento ekaṃ
āpattiṃ āpajjati nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [264]  Aññātikāya  bhikkhuniyā  purāṇacīvaraṃ  dhovāpento
dve  āpattiyo  āpajjati  dhovāpeti  payoge dukkaṭaṃ dhovāpite
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [265]  Aññātikāya  bhikkhuniyā  hatthato cīvaraṃ paṭiggaṇhanto
dve  āpattiyo  āpajjati  gaṇhāti  payoge  dukkaṭaṃ  gahite
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [266] Aññātakaṃ gahapatiṃ vā gahapatāniṃ vā cīvaraṃ viññāpento
dve   āpattiyo   āpajjati   viññāpeti  payoge  dukkaṭaṃ
viññāpite nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [267]  Aññātakaṃ  gahapatiṃ  vā gahapatāniṃ vā taduttariṃ cīvaraṃ
viññāpento  dve  āpattiyo  āpajjati  viññāpeti  payoge
dukkaṭaṃ viññāpite nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [268]  Pubbe  appavārito  aññātakaṃ gahapatikaṃ upasaṅkamitvā
cīvare  vikappaṃ  āpajjanto  dve  āpattiyo  āpajjati  vikappaṃ
Āpajjati payoge dukkaṭaṃ vikappaṃ āpanne nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [269]  Pubbe appavārito aññātake gahapatike upasaṅkamitvā
cīvare   vikappaṃ   āpajjanto   dve  āpattiyo  āpajjati
vikappaṃ  āpajjati  payoge  dukkaṭaṃ  vikappaṃ  āpanne  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ.
   [270]  Atirekatikkhattuṃ  codanāya  atirekachakkhattuṃ  ṭhānena
cīvaraṃ  abhinipphādento  dve  āpattiyo  āpajjati  abhinipphādeti
payoge dukkaṭaṃ abhinipphādite nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
          Kaṭhinavaggo paṭhamo.
   [271]  Kosiyamissakaṃ  santhataṃ  kārāpento  dve āpattiyo
āpajjati  kārāpeti  payoge  dukkaṭaṃ  kārāpite  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ.
   [272]  Suddhakāḷakānaṃ eḷakalomānaṃ santhataṃ kārāpento dve
āpattiyo  āpajjati  kārāpeti  payoge  dukkaṭaṃ  kārāpite
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [273]  Anādayitvā  tulaṃ  odātānaṃ  tulaṃ  gocariyānaṃ navaṃ
santhataṃ  kārāpento  dve  āpattiyo  āpajjati  kārāpeti
payoge dukkaṭaṃ kārāpite nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [274] Anuvassaṃ santhataṃ kārāpento dve āpattiyo āpajjati
kārāpeti payoge dukkaṭaṃ kārāpite nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [275]  Anādayitvā  purāṇasanthatassa sāmantā sugatavidatthiṃ navaṃ
nisīdanasanthataṃ  kārāpento  dve  āpattiyo  āpajjati  kārāpeti
payoge dukkaṭaṃ kārāpite nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [276] Eḷakalomāni paṭiggahetvā tiyojanaṃ atikkāmento dve
āpattiyo  āpajjati  paṭhamaṃ  pādaṃ  tiyojanaṃ  atikkāmeti  āpatti
dukkaṭassa dutiyaṃ pādaṃ atikkāmeti nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [277]  Aññātikāya  bhikkhuniyā  eḷakalomāni  dhovāpento
dve  āpattiyo  āpajjati  dhovāpeti  payoge dukkaṭaṃ dhovāpite
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [278]  Rūpiyaṃ  paṭiggaṇhanto  dve  āpattiyo  āpajjati
gaṇhāti payoge dukkaṭaṃ gahite nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [279]  Nānappakārakaṃ  rūpiyasaṃvohāraṃ  samāpajjanto  dve
āpattiyo  āpajjati  samāpajjati  payoge  dukkaṭaṃ  samāpanne
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [280] Nānappakārakaṃ kayavikkayaṃ samāpajjanto dve  āpattiyo
āpajjati  samāpajjati  payoge  dukkaṭaṃ  samāpanne  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ.
          Kosiyavaggo dutiyo.
   [281]  Atirekapattaṃ  dasāhaṃ  atikkāmento  ekaṃ  āpattiṃ
āpajjati nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [282]   Ūnapañcabandhanena  pattena  aññaṃ  navaṃ  pattaṃ
cetāpento  dve  āpattiyo āpajjati cetāpeti payoge dukkaṭaṃ
cetāpite nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [283]  Bhesajjāni paṭiggahetvā sattāhaṃ atikkāmento ekaṃ
āpattiṃ āpajjati nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [284]  Atirekamāse  sese  gimhānaṃ  1- vassikasāṭikacīvaraṃ
pariyesanto  dve  āpattiyo  āpajjati  pariyesati payoge dukkaṭaṃ
pariyiṭṭhe nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [285] Bhikkhussa sāmaṃ cīvaraṃ datvā kupito anattamano acchindanto
dve  āpattiyo  āpajjati  acchindati  payoge  dukkaṭaṃ  acchinne
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [286] Sāmaṃ suttaṃ viññāpetvā tantavāyehi cīvaraṃ vāyāpento
dve  āpattiyo  āpajjati  vāyāpeti  payoge dukkaṭaṃ vāyāpite
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [287]  Pubbe appavārito aññātakassa gahapatikassa tantavāye
upasaṅkamitvā  cīvare  vikappaṃ āpajjanto dve āpattiyo āpajjati
vikappaṃ āpajjati payoge dukkaṭaṃ vikappaṃ āpanne nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [288]  Accekacīvaraṃ paṭiggahetvā cīvarakālasamayaṃ atikkāmento
ekaṃ āpattiṃ āpajjati nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. gimhāne.
   [289]  Tiṇṇaṃ  cīvarānaṃ  aññataraṃ cīvaraṃ antaraghare nikkhipitvā
atirekachārattaṃ  vippavasanto  ekaṃ  āpattiṃ  āpajjati  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ.
   [290]  Jānaṃ  saṅghikaṃ  lābhaṃ  pariṇataṃ  attano pariṇāmento
dve  āpattiyo  āpajjati  pariṇāmeti  payoge dukkaṭaṃ pariṇāmite
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
          Pattavaggo tatiyo.
       Tiṃsa nissaggiyā pācittiyā niṭṭhitā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 85-89. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=1732              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=1732              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=261&items=30              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=26              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=261              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]