ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
ปิฏฐิทุกเหตุทุกะ
[๑๔๙] อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนภาวนายปหาตัพพเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนภาวนายปหาตัพพเหตุกเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยสวิตักกเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอวิตักกเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยสวิจารเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอวิจารเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยสัปปีติกเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอัปปีติกเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยปีติสหคตเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนปีติสหคตเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยสุขสหคตเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนสุขสหคตเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอุเบกขาสหคตเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนอุเบกขาสหคตเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยกามาวจรเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนกามาวจรเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยรูปาวจรเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนรูปาวจรเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอรูปาวจรเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนอรูปาวจรเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยปริยาปันนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอปริยาปันนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนิยยานิกเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอนิยยานิกเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนิยตเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอนิยตเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยสอุตตรเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอนุตตรเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยสรณเหตุธรรม ฯลฯ อรณเหตุธรรม อาศัยอรณเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย. อรณนเหตุธรรม อาศัยอรณนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย.
พึงให้พิสดารทุกวาร.
ปิฏฐิทุกเหตุทุกะ จบ.
อนุโลมทุกทุกปัฏฐาน จบ.
อนุโลมปัฏฐาน จบ.
-----------------------------------------------------

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๖๘๖๓-๑๖๙๐๕ หน้าที่ ๗๐๓-๗๐๕. https://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=16863&Z=16905&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=313              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3243              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [3243] https://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=3243&items=1              อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12860              The Pali Tipitaka in Roman :- [3243] https://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=3243&items=1              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12860              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ https://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :