พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


476 วิธีละสังโยชน์เบื้องสูง

ปัญหา ทำอย่างไรจึงจะละสังโยชน์เบื้องสูงทั้ง ๕ ได้?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน ๕ เหล่านี้ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้รอบ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละสังโยชน์ อันเป็นส่วนเบื้องสุง ๕ เหล่านี้แล...”

คังคาทิเปยยาลแห่งสติปัฏฐานสังยุตต์ที่ ๖ มหา. สํ. (๘๔๒)
ตบ. ๑๙ : ๒๕๔-๒๕๕ ตท. ๑๙ : ๒๔๐-๒๔๑
ตอ. K.S. ๕ : ๑๖๓-๑๖๘

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :