ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 40 : PALI ROMAN Ja.A.6 ekadasaka-pakinnaka

         12. Dasabrahmanajatakam.
   Raja avoca vidhuranti idam sattha jetavane viharanto asadisadanam
arabbha kathesi. Tam atthanipate vidhurajatake vittharitameva.
   Raja kira tam danam dadanto sattharam jetthakam katva panca
bhikkhusatani vicinitva ganhitva mahakhinasavananneva adasi.
Athassa bhikkhu gunakatham kathenta avuso raja asadisadanam dento
vicinitva maggaphalatthane adasiti dhammasabhayam katham samutthapesum.
Sattha agantva kayanuttha bhikkhave etarahi kathaya sannisinnati
pucchitva imayanamati vutte anacchariyam bhikkhave yam kosalaraja
madisassa buddhassa upatthako hutva viceyya danam deti poranakapandita
anuppanne buddhe viceyya danam adamsuti vatva tehi yacito
atitam ahari
   atite bhikkhave kururatthe indapattanagare yudhitthilagotto
korabyo raja rajjam karesi. Tassa vidhuronama amacco atthanca
dhammanca anusasi. Raja sakalajambudipam khobhento mahadanam
deti. Manussesu tam gahetva bhunjantesu ekopi pancasilamattam
rakkhantonama natthi sabbe dussilava. Danam rajanam na
toseti. Raja viceyya danam mahapphalanti silavantanam datukamo
hutva cintesi vidhurapanditena saddhim mantayissamiti. So tam
upatthanam agatam asane nisidapetva panham pucchi.
   Tamattham pakasento sattha upaddhagathamaha
      raja avoca vidhuram    dhammakamo yudhitthiloti.
      Purato ranno ca vidhurassa ca vacanapativacanam ahosi.
      Brahmane vidhura pariyesa  silavante bahussute
      virate methuna dhamma   ye me bhunjeyyu bhojanam
      dakkhinam samma dassami    yattha dinnam mahapphalam.
      Dullabha brahmana deva  silavanto bahussuta
      virata methuna dhamma   ye te bhunjeyyu bhojanam.
      Dasa khalu maharaja     ya ta brahmanajatiyo
      tesam vibhangavicayam     vittharena sunohi me.
      Pasibbake gahetvana    punne mulassa samvute
      osadhikaye ganthenti   nhapayanti japanti ca.
      Tikicchakasama raja     tepi vuccanti brahmana
      akkhata te maharaja   tadise nipatamase.
      Apeta te ca brahmanna (iti raja ca korabyo)
      na te vuccanti brahmana
      anne vidhura pariyesa    silavante bahussute
      virate methuna dhamma   ye me bhunjeyyu bhojanam
      dakkhinam samma dassami    yattha dinnam mahapphalam.
      Kinkiniyo gahetvana    ghosenti puratopi te
      pesananipi gacchanti    rathacariyasu sikkhare
      Paricarikasama raja    tepi vuccanti brahmana
      akkhata te maharaja   tadise nipatamase.
      Apeta te ca brahmanna (iti raja ca korabyo)
      na te vuccanti brahmana
      anne vidhura pariyesa    silavante bahussute
      virate methuna dhamma   ye me bhunjeyyu bhojanam
      dakkhinam samma dassami    yattha dinnam mahapphalam.
      Kamandalum gahetvana    pankadandanca brahmana
      paccupessanti rajano   gamesu nigamesu ca
      nadinne vutthahessama   gamamhi nigamamhi va
      niggahakasama raja    tepi vuccanti brahmana
      akkhata te maharaja   tadise nipatamase.
      Apeta te ca brahmanna (iti raja ca korabyo)
      na te vuccanti brahmana
      anne vidhura pariyesa    silavante bahussute
      virate methuna dhamma   ye me bhunjeyyu bhojanam
      dakkhinam samma dassami    yattha dinnam mahapphalam.
      Parulhakacchanakhaloma    pankadanta rajassira
      okinna rajajallehi    yacaka vicaranti te
      khanughatasama raja    tepi vuccanti brahmana
      akkhata te maharaja   tadise nipatamase.
      Apeta te ca brahmanna (iti raja ca korabyo)
      na te vuccanti brahmana
      anne vidhura pariyesa    silavante bahussute
      virate methuna dhamma   ye me bhunjeyyu bhojanam
      dakkhinam samma dassami    yattha dinnam mahapphalam.
      Haritakam amalakam      ambam jambum vibhedakam
      labujam dantaponani     veluva badarani ca
      rajayatanam ucchuputam    dhumanettam madhuanjanam
      uccavacani paniyani    vipanenti janadhipa
      vanijakasama raja     tepi vuccanti brahmana
      akkhata te maharaja   tadise nipatamase.
      Apeta te ca brahmanna (iti raja ca korabyo)
      na te vuccanti brahmana
      anne vidhura pariyesa    silavante bahussute
      virate methuna dhamma   ye me bhunjeyyu bhojanam
      dakkhinam samma dassami    yattha dinnam mahapphalam.
      Kasivanijjam karenti    posayanti ajelake
      kumariyo pavecchanti    vivahantavahanti ca
      sama ambatthavesehi    tepi vuccanti brahmana
      akkhata te maharaja   tadise nipatamase.
      Apeta te ca brahmanna (iti raja ca korabyo)
      Na te vuccanti brahmana
      anne vidhura pariyesa    silavante bahussute
      virate methuna dhamma   ye me bhunjeyyu bhojanam
      dakkhinam samma dassami    yattha dinnam mahapphalam.
      Nikkhittabhikkham bhunjanti    gamesu te purohita
      bahu ne paripucchanti    andacchedani lancaka
      pasupi tattha hannanti    mahisa sukara aja
      goghatakasama raja    tepi vuccanti brahmana
      akkhata te maharaja   tadise nipatamase.
      Apeta te ca brahmanna (iti raja ca korabyo)
      na te vuccanti brahmana
      anne vidhura pariyesa    silavante bahussute
      virate methuna dhamma   ye me bhunjeyyu bhojanam
      dakkhinam samma dassami    yattha dinnam mahapphalam.
      Asicammam gahetvana    khaggam paggayha brahmana
      vessapathesu titthanti    sattham ambahayantipi
      sama gopanisadehi    tepi vuccanti brahmana
      akkhata te maharaja   tadise nipatamase.
      Apeta te ca brahmanna (iti raja ca korabyo)
      na te vuccanti brahmana
      anne vidhura pariyesa    silavante bahussute
      Virate methuna dhamma   ye me bhunjeyyu bhojanam
      dakkhinam samma dassami    yattha dinnam mahapphalam.
      Aranne kutikam katva    kutani karayanti te
      sasam vilaram badhenti    agodha macchakacchapam
      te luddakasama raja    tepi vuccanti brahmana
      akkhata te maharaja   tadise nipatamase.
      Apeta te ca brahmanna (iti raja ca korabyo)
      na te vuccanti brahmana
      anne vidhura pariyesa    silavante bahussute
      virate methuna dhamma   ye me bhunjeyyu bhojanam
      dakkhinam samma dassami    yattha dinnam mahapphalam.
      Anne dhanassa kamahi   hettha mance pasakkhita
      rajano upari nhapenti  somayage upatthite
      malamajjasama raja     tepi vuccanti brahmana
      akkhata te maharaja   tadise nipatamase.
      Apeta te ca brahmanna (iti raja ca korabyo)
      na te vuccanti brahmana
      anne vidhura pariyesa    silavante bahussute
      virate methuna dhamma   ye me bhunjeyyu bhojanam
      dakkhinam samma dassami    yattha dinnam mahapphalanti.
   Tattha silavanteti maggenagatasile. Bahussuteti pativedhabahussute.
Dakkhinanti danam. Yeti ye dhammikasamanabrahmana tam danam
bhunjeyyum te dullabha. Brahmanajatiyoti brahmanakulani.
Tesam vibhangavicayanti tesam brahmananam vibhagam mama pannaya vicitabhavam
vittharena sunahi. Samvuteti bandhamukhe. Osadhikaye ganthentiti
idam imassa rogassa bhesajjam idam imassati evam siloke bandhitva
manussanam denti. Nhapayantiti nhapanamnama karonti. Japanti
cati bhutavijjam parivattenti. Tikicchakasamati vejjasadisa. Tepi
vuccantiti tepi brahmana va mayam abrahmana vati ajanitvava
vejjakammena jivitam kappenta voharena brahmanati vuccanti.
Akkhata teti ime te maya vejjabrahmananama akkhata.
Nipatamaseti vedehi tadise brahmane nimantanatthaya upasankamama
atthi te etehi atthoti pucchi. Brahmannati brahmanadhammo.
Na te vuccantiti te vahitapapataya brahmananama na vuccanti.
Kinkiniyoti maharaja aparepi brahmana attano brahmanadhammam
chaddetva jivikatthaya rajarajamahamattanam purato kamsatale gahetva
vadenta gayanta gacchanti. Pesananipiti dasakammakaraviya
pesananipi gacchanti. Rathacariyasuti rathasippam sikkhanti. Paricarikasamati
dasakammakarasadisa. Pankadandanti dantakattham. Paccupessanti
rajanoti aparepi brahmana rajarajamahamatte paticca agamma
Sandhaya upasevanti. Gamesu nigamesu cati tesam nivesanadvare
nisidanti. Niggahakasamati niggahakarakehi balisadhakarajapurisehi
sama yatha te purisa agahetva na gamissamati niggaham katva
ganhantiyeva tatha game va vane va aladdhe mayam marantapi na
utthahissamati upavasanti. Tepiti tepi balisadhakasadisa papadhamma.
Rajajallehiti rajehi ca pamsuhi ca okinna. Yacakati dhanayacaka
khanughatasamati malinasarirataya jhamakhette khanughatakehi bhumim khanitva
jhamakhanukauddharanamanussehi sama agahetva na gamissamati
niccalabhavena thitatta nikkhanitva thapitakhanukaviyati attho. Tepiti
tepi tatha laddham dhanam vaddhiya payojetva puna tatha vicaranta
dussila brahmana. Ucchuputanti ucchunceva phanitaputanca.
Madhuanjananti madhunceva anjananca. Uccavacaniti appagghamahagghani.
Paniyaniti bhandani. Vipanentiti kinanti vikinanti. Tepiti tepi
imani ettakani vikinitva jivitakappaka vanijakabrahmana.
Posayantiti kayavikayena jivitakappanattham posentiti. Pavecchantiti
attano dhitaro hirannasuvannam gahetva paresam denti te
evam paresam dadamana vivahanti attano puttanam atthaya
ganhamana avahanti nama. Ambatthavesehiti kutumbikehi ceva
gahapatihi ca sama tepi voharavasena brahmanati vuccanti.
Nikkhittabhikkhanti gamapurohita hutva attano atthaya nimantabhikkham.
Bahu neti bahu jana te gamapurohite nakkhattamuhuttamangalani
Pucchanti. Andacchedani lancakati bhatim gahetva balibaddhadinam
andacchedaka ceva tisuladiangakaranena lancaka ca lakkhanakarakati
attho. Tatthati tesam gamapurohitanam gehesu mamsavikinanattham ete
pasuadayopi hannanti. Tepiti tepi goghatakasama brahmanati
vuccanti. Asicammanti asinceva cammakandavarananca. Vessapathesuti
vanijanam gamanamaggesu. Ambahayantiti satthavahanam hatthato
satampi sahassampi gahetva sattham cora atavim avahanti.
Gopanisadehiti gopalakehi ceva nesadehi ca gamaghatakacorehi
samati vuccanti. Tepiti tepi evarupa brahmanati vuccanti.
Kutani karayanti teti kutapasadini ropenti. Sasam vilaranti sasanca
bilare ca etena thalacare mige dasseti. Agodha macchakacchapanti
thalajesu tava agodhatova mahante ca khuddake ca panino badhenti
marenti jalajesu macchakacchape. Tepiti tepi luddakasama brahmanati
vuccanti. Anne dhanassa kamahiti apare brahmana dhanam
patthenta. Hettha mance pasakkhitati kalipavahanakammam karessamati
ratanamayam mancam karetva tassa hettha nipanna acchanti atha
nesam somayage upatthite rajano upari nhayanti te kira
somayage nitthite agantva tasmim mance nisidanti atha ne
anne brahmana kalim pavahessamati nhapenti ratanamanco
ca ranno rajalankaro ca sabbo hettha nipannasseva hoti.
Tepiti tepi malamajjanehi nhapitehi sadisa brahmanati vuccanti.
   Evampime voharamatte brahmane dassetva idani
paramatthabrahmane dassento dve gatha abhasi
      atthi kho brahmana deva  silavanto bahussuta
      virata methuna dhamma   ye te bhunjeyyu bhojanam.
      Ekacce bhattam bhunjanti   na ca majjam pivanti te
      akkhata te maharaja   tadise nipatamaseti.
   Tattha silavantoti ariyasilena samannagata. Bahussutati
pativedhabahusaccena samannagata. Tadiseti evarupe bahitapape
paccekabuddhabrahmane nimantanatthaya upasankamamati.
   Raja tassa katham sutva pucchi samma vidhura evarupa
aggadakkhineyya brahmana kaham vasantiti. Uttarahimavante
nandamulakapabbhare maharajati. Tenahi pandita tava balena mayham
te brahmane pariyesati tutthamanaso gathamaha
      ete kho brahmana vidhura silavanto bahussuta
      ete vidhura pariyesa    khippanca ne nimantayati.
   Mahasatto sadhuti tassa vacanam sampaticchitva tenahi maharaja
nagaram alankaritva sabbe nagaravasino danam datva uposatham
adhitthaya samadinnasila hontuti bherincarapetva tumhepi saddhim
parisajanena uposatham samadiyathati vatva sayam patova bhunjitva
uposatham samadaya sayanhasamaye jatipupphapunnasuvannasamuggam
aharapetva ranna saddhim pancapatitthitam patitthapetva
Paccekabuddhanam gune anussaritva vanditva uttarahimavante
nandamulakapabbharavasino pancasata paccekabuddha sve amhakam bhikkham
ganhantuti nimantetva akase attha pupphamutthiyo visajjesi. Tada
tattha pancasata paccekabuddha vasanti. Pupphani gantva tesam
paccekabuddhanam santike upari patimsu. Te avajjenta tam karanam
natva marisa vidhurapanditena nimantitamha na kho panesa
itarasatto buddhankuro esa imasminneva kappe buddho bhavissati
karissamassa sangahanti nimantanam adhivasayimsu. Mahasatto pupphanam
anagatasannaya adhivasitabhavam natva maharaja paccekabuddha
agamissanti sakkarasammanam karohiti aha. Raja punadivase
mahasakkaram katva mahatale maharahani asanani pannapesi.
Paccekabuddhapi anotattadahe katasarirapatijaggana velam sallakkhetva
akasenagantva rajangane otarimsu. Raja ca bodhisatto ca
pasannamanasa tesam hatthato patte gahetva pasadam aropetva
nisidapetva dakkhinodakam datva panitena khadaniyena bhojaniyena
parivisimsu tesam bhattakiccapariyosane punadivasatthayati evam sattame
divase nimantetva mahadanam datva sattame divase sabbaparikkhare
adamsu. Te anumodanam katva akasena tattheva gata. Parikkharapi
teheva saddhimyeva gata.
   Sattha imam dhammadesanam aharitva anacchariyam bhikkhave kosalaranno
mama upatthakassa sato viceyyadanam datum
Poranakapandita anuppannepi buddhe danam adamsuyevati vatva jatakam
samodhanesi tada raja anando ahosi paccekabuddha parinibbuta
vidhurapandito pana ahamevati.
         Dasabrahmanajatakam dvadasamam.
           -------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 40 page 363-374. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=40&A=7403&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=40&A=7403&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=2001              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=27&A=7815              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=8215              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=8215              Contents of The Tipitaka Volume 27 http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com