ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [535] 96 Tisso imā bhikkhave parisā katamā tisso aggavatī
parisā vaggā parisā samaggā parisā . katamā ca bhikkhave aggavatī
parisā  idha  bhikkhave  yassaṃ  parisāyaṃ  therā bhikkhū na bāhullikā
honti na sāthalikā vokkamane 1- nikkhittadhurā paviveke pubbaṅgamā viriyaṃ
ārabhanti  appattassa  pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa
sacchikiriyāya  tesaṃ  pacchimā  janatā  diṭṭhānugatiṃ  āpajjati  sāpi
hoti  na  bāhullikā na sāthalikā vokkamane nikkhittadhurā paviveke
pubbaṅgamā  viriyaṃ  ārabhati  appattassa pattiyā anadhigatassa adhigamāya
asacchikatassa  sacchikiriyāya  ayaṃ  vuccati  bhikkhave aggavatī parisā .
Katamā  ca bhikkhave vaggā parisā idha bhikkhave yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū
bhaṇḍanajātā  kalahajātā  vivādāpannā  aññamaññaṃ mukhasattīhi vitudantā
viharanti  ayaṃ  vuccati bhikkhave vaggā parisā . katamā ca bhikkhave
samaggā parisā idha bhikkhave yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū samaggā sammodamānā
avivadamānā   khīrodakībhūtā   aññamaññaṃ   piyacakkhūhi  sampassantā
viharanti ayaṃ vuccati bhikkhave samaggā parisā.
   {535.1}  Yasmiṃ  bhikkhave samaye bhikkhū samaggā sammodamānā
avivadamānā   khīrodakībhūtā   aññamaññaṃ   piyacakkhūhi  sampassantā
viharanti  bahuṃ  bhikkhave  bhikkhū  tasmiṃ  samaye  puññaṃ  pasavanti
brahmaṃ  bhikkhave  vihāraṃ  tasmiṃ  samaye  bhikkhū  viharanti  yadidaṃ
muditāya   cetovimuttiyā   pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa
kāyo   passambhati   passaddhakāyo   sukhaṃ   vediyati   sukhino
@Footnote: 1 Po. ukkamane. Ma. okkamane. ito paraṃ īdisameva.
Cittaṃ samādhiyati.
   {535.2}  Seyyathāpi bhikkhave uparipabbate thullaphusitake deve
vassante  taṃ  udakaṃ  yathāninnaṃ  vattamānaṃ 1- pabbatakandarapadarasākhā
paripūreti  pabbatakandarapadarasākhā  paripūrā  kussobbhe 2- paripūrenti
kussobbhā  paripūrā  mahāsobbhe  paripūrenti  mahāsobbhā  paripūrā
kunnadiyo  paripūrenti  kunnadiyo  paripūrā  mahānadiyo  paripūrenti
mahānadiyo  paripūrā  samuddaṃ paripūrenti evameva kho bhikkhave yasmiṃ
samaye  bhikkhū  samaggā  sammodamānā  avivadamānā  khīrodakībhūtā
aññamaññaṃ  piyacakkhūhi  sampassantā  viharanti  bahuṃ  bhikkhave  bhikkhū
tasmiṃ  samaye  puññaṃ  pasavanti  brahmaṃ bhikkhave vihāraṃ tasmiṃ samaye
bhikkhū  viharanti  yadidaṃ  muditāya  cetovimuttiyā  pamuditassa  pīti
jāyati  pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ  vediyati
sukhino cittaṃ samādhiyati. Imā kho bhikkhave tisso parisāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 313-314. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=6596              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=6596              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=535&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=140              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=535              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=5778              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=5778              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com