ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [29] Yāvatā bhikkhave kāsikosalā yāvatā rañño pasenadissa
kosalassa  vijitaṃ  rājā  tattha  pasenadi  kosalo  aggamakkhāyati
@Footnote: 1 Ma. saṅkhittena bhāsitāsu mahāpañhāsu . 2 Ma. Yu. ayaṃ saddo natthi. 3 Ma. naṃ.
Raññopi  kho  bhikkhave pasenadissa kosalassa attheva aññathattaṃ atthi
vipariṇāmo  evaṃ passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako tasmiṃpi nibbindati
tasmiṃ nibbindanto agge virajjati pageva hīnasmiṃ
   {29.1}  yāvatā  bhikkhave candimasuriyā pariharanti disā bhanti
virocamānā  tāva  sahassadhāloko  tasmiṃ  sahassadhāloke  sahassaṃ
candānaṃ  sahassaṃ  suriyānaṃ  sahassaṃ  sinerupabbatarājānaṃ  sahassaṃ
jambūdīpānaṃ  sahassaṃ  amaragoyānānaṃ  sahassaṃ  uttarakurūnaṃ  sahassaṃ
pubbavidehānaṃ  cattāri  mahāsamuddasahassāni  cattāri mahārājasahassāni
sahassaṃ  cātummahārājikānaṃ  sahassaṃ  tāvatiṃsānaṃ  sahassaṃ  yāmānaṃ
sahassaṃ  tusitānaṃ  [1]-  sahassaṃ  brahmalokānaṃ  yāvatā  bhikkhave
sahassalokadhātu  mahābrahmā  tattha  aggamakkhāyati mahābrahmunopi kho
bhikkhave attheva aññathattaṃ atthi vipariṇāmo evaṃ passaṃ bhikkhave sutavā
ariyasāvako  tasmiṃpi  nibbindati  tasmiṃ  nibbindanto  agge virajjati
pageva hīnasmiṃ.
   {29.2} Hoti so bhikkhave samayo yaṃ ayaṃ loko saṃvaṭṭati saṃvaṭṭamāne
bhikkhave loke yebhuyyena sattā ābhassaravattanikā bhavanti te tattha
honti manomayā pītibhakkhā sayaṃpabhā antalikkhe carā subhaṭṭhāyino ciraṃ
dīghamaddhānaṃ  tiṭṭhanti  saṃvaṭṭamāne  bhikkhave loke ābhassarā devā
aggamakkhāyati  ābhassarānaṃpi kho  bhikkhave devānaṃ attheva aññathattaṃ
atthi  vipariṇāmo  evaṃ  passaṃ  bhikkhave sutavā ariyasāvako tasmiṃpi
@Footnote: 1 Po. sahassaṃ nimmānaratīnaṃ sahassaṃ paranimmitavasavattīnaṃ.
Nibbindati tasmiṃ nibbindanto agge virajjati pageva hīnasminti.
   {29.3}  Dasayimāni  bhikkhave  kasiṇāyatanāni  katamāni  dasa
paṭhavīkasiṇameko  sañjānāti  uddhaṃ  adho  tiriyaṃ  advayaṃ  appamāṇaṃ
āpokasiṇameko  sañjānāti  ...  tejokasiṇameko sañjānāti ...
Vāyokasiṇameko  sañjānāti  ...  nīlakasiṇameko  sañjānāti  ...
Pītakasiṇameko  sañjānāti  ...  lohitakasiṇameko  sañjānāti  ...
Odātakasiṇameko  sañjānāti ... ākāsakasiṇameko sañjānāti ...
Viññāṇakasiṇameko   sañjānāti   uddhaṃ   adho  tiriyaṃ  advayaṃ
appamāṇaṃ  imāni  kho  bhikkhave  dasa  kasiṇāyatanāni  etadaggaṃ
bhikkhave  imesaṃ  dasannaṃ  kasiṇāyatanānaṃ  yadidaṃ  viññāṇakasiṇameko
sañjānāti  uddhaṃ  adho  tiriyaṃ  advayaṃ appamāṇaṃ evaṃsaññinopi kho
bhikkhave  santi  sattā  evaṃsaññīnaṃpi  kho bhikkhave sattānaṃ attheva
aññathattaṃ  atthi  vipariṇāmo evaṃ passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako
tasmiṃpi nibbindati tasmiṃ nibbindanto agge virajjati pageva hīnasmiṃ.
   {29.4}  Aṭṭhimāni  bhikkhave  abhibhāyatanāni  katamāni  aṭṭha
ajjhattaṃ  rūpasaññī  eko  bahiddhā  rūpāni  passati  parittāni
suvaṇṇadubbaṇṇāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  evaṃsaññī
hoti  idaṃ  paṭhamaṃ  abhibhāyatanaṃ  ajjhattaṃ  rūpasaññī  eko bahiddhā
rūpāni  passati  appamāṇāni  suvaṇṇadubbaṇṇāni  tāni  abhibhuyya
jānāmi  passāmīti  evaṃsaññī  hoti idaṃ dutiyaṃ abhibhāyatanaṃ  ajjhattaṃ
arūpasaññī  eko  bahiddhā  rūpāni passati parittāni suvaṇṇadubbaṇṇāni
Tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti evaṃsaññī hoti idaṃ tatiyaṃ abhibhāyatanaṃ
ajjhattaṃ  arūpasaññī  eko  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
suvaṇṇadubbaṇṇāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  evaṃsaññī
hoti  idaṃ  catutthaṃ  abhibhāyatanaṃ  ajjhattaṃ arūpasaññī eko bahiddhā
rūpāni  passati  nīlāni  nīlavaṇṇāni  nīlanidassanāni  nīlanibhāsāni
seyyathāpi  nāma  ummārapupphaṃ  1-  nīlaṃ  nīlavaṇṇaṃ  nīlanidassanaṃ
nīlanibhāsaṃ  seyyathāpi vāpana taṃ vatthaṃ bārāṇaseyyakaṃ ubhatobhāgavimaṭṭhaṃ
nīlaṃ  nīlavaṇṇaṃ  nīlanidassanaṃ  nīlanibhāsaṃ  evamevaṃ  2-  ajjhattaṃ
arūpasaññī  eko  bahiddhā  rūpāni  passati  nīlāni  nīlavaṇṇāni
nīlanidassanāni  nīlanibhāsāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti
evaṃsaññī  hoti  idaṃ  pañcamaṃ  abhibhāyatanaṃ  ajjhattaṃ  arūpasaññī
eko  bahiddhā  rūpāni  passati  pītāni  pītavaṇṇāni  pītanidassanāni
pītanibhāsāni   seyyathāpi  nāma  kaṇṇikārapupphaṃ  pītaṃ  pītavaṇṇaṃ
pītanidassanaṃ  pītanibhāsaṃ  seyyathā  vāpana  taṃ  vatthaṃ  bārāṇaseyyakaṃ
ubhatobhāgavimaṭṭhaṃ  pītaṃ  pītavaṇṇaṃ  pītanidassanaṃ  pītanibhāsaṃ  evamevaṃ
ajjhattaṃ  arūpasaññī  eko  bahiddhā  rūpāni  passati  pītāni
pītavaṇṇāni   pītanidassanāni   pītanibhāsāni   tāni   abhibhuyya
jānāmi  passāmīti  evaṃsaññī  hoti  idaṃ chaṭṭhaṃ abhibhāyatanaṃ ajjhattaṃ
arūpasaññī  eko  bahiddhā  rūpāni passati lohitakāni lohitakavaṇṇāni
lohitakanidassanāni    lohitakanibhāsāni    seyyathāpi    nāma
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ummāpupphaṃ . 2 Po. Ma. evameva.
Bandhajīvakapupphaṃ  1-  lohitakaṃ lohitakavaṇṇaṃ lohitakanidassanaṃ lohitakanibhāsaṃ
seyyathā  vāpana  taṃ  vatthaṃ bārāṇaseyyakaṃ ubhatobhāgavimaṭṭhaṃ lohitakaṃ
lohitakavaṇṇaṃ   lohitakanidassanaṃ  lohitakanibhāsaṃ  evamevaṃ  ajjhattaṃ
arūpasaññī  eko  bahiddhā  rūpāni passati lohitakāni lohitakavaṇṇāni
lohitakanidassanāni  lohitakanibhāsāni  tāni  abhibhuyya jānāmi passāmīti
evaṃsaññī  hoti  idaṃ  sattamaṃ abhibhāyatanaṃ  ajjhattaṃ arūpasaññī eko
bahiddhā  rūpāni  passati  odātāni odātavaṇṇāni odātanidassanāni
odātanibhāsāni seyyathāpi nāma osadhitārakā odātā odātavaṇṇā
odātanidassanā odātanibhāsā seyyathā vāpana taṃ vatthaṃ bārāṇaseyyakaṃ
ubhatobhāgavimaṭṭhaṃ  odātaṃ  odātavaṇṇaṃ  odātanidassanaṃ  odātanibhāsaṃ
evamevaṃ ajjhattaṃ arūpasaññī eko bahiddhā rūpāni passati odātāni
odātavaṇṇāni  odātanidassanāni  odātanibhāsāni  tāni  abhibhuyya
jānāmi  passāmīti  evaṃsaññī  hoti  idaṃ  aṭṭhamaṃ  abhibhāyatanaṃ
imāni  kho  bhikkhave aṭṭha abhibhāyatanāni etadaggaṃ bhikkhave imesaṃ
aṭṭhannaṃ  abhibhāyatanānaṃ  yadidaṃ  ajjhattaṃ  arūpasaññī  eko  bahiddhā
rūpāni   passati   odātāni  odātavaṇṇāni  odātanidassanāni
odātanibhāsāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  evaṃsaññī
hoti  evaṃsaññinopi  kho  bhikkhave  santi  sattā evaṃsaññīnaṃpi kho
bhikkhave   sattānaṃ   attheva   aññathattaṃ   atthi  vipariṇāmo
@Footnote: 1 Ma. Yu. bandhujīvakapupphaṃ.
Evaṃ  passaṃ  bhikkhave  sutavā  ariyasāvako  tasmiṃpi nibbindati tasmiṃ
nibbindanto agge virajjati pageva hīnasmiṃ.
   {29.5} Catasso imā bhikkhave paṭipadā katamā catasso dukkhā
paṭipadā  dandhābhiññā  dukkhā  paṭipadā  khippābhiññā  sukhā paṭipadā
dandhābhiññā  sukhā  paṭipadā khippābhiññā imā kho bhikkhave catasso
paṭipadā etadaggaṃ bhikkhave imāsaṃ catunnaṃ paṭipadānaṃ yadidaṃ sukhā paṭipadā
khippābhiññā evaṃpaṭipannāpi kho bhikkhave santi sattā evaṃpaṭipannānaṃpi
kho bhikkhave sattānaṃ attheva aññathattaṃ atthi vipariṇāmo evaṃ passaṃ
bhikkhave  sutavā  ariyasāvako  tasmiṃpi  nibbindati  tasmiṃ nibbindanto
agge virajjati pageva hīnasmiṃ.
   {29.6} Catasso imā bhikkhave saññā katamā catasso parittameko
sañjānāti  mahaggatameko  sañjānāti  appamāṇameko  sañjānāti
natthi  kiñcīti  ākiñcaññāyatanameko  sañjānāti  imā kho bhikkhave
catasso saññā  etadaggaṃ bhikkhave imāsaṃ catunnaṃ saññānaṃ yadidaṃ natthi
kiñcīti  ākiñcaññāyatanameko  sañjānāti  evaṃsaññinopi kho bhikkhave
santi sattā evaṃsaññīnaṃpi kho bhikkhave sattānaṃ attheva aññathattaṃ atthi
vipariṇāmo evaṃ passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako tasmiṃpi nibbindati tasmiṃ
nibbindanto agge virajjati pageva hīnasmiṃ.
   {29.7}  Etadaggaṃ  bhikkhave bāhirakānaṃ diṭṭhigatānaṃ yadidaṃ no
cassaṃ no ca me siyā na bhavissāmi na me bhavissatīti evaṃdiṭṭhino
Bhikkhave etaṃ pāṭikaṅkhaṃ yā cāyaṃ tassa 1- bhave appaṭikulyatā sā
cassa  na bhavissati yā cāyaṃ tassa bhavanirodhe paṭikulyatā sā cassa
na bhavissatīti evaṃdiṭṭhinopi kho bhikkhave santi sattā evaṃ diṭṭhīnaṃpi kho
bhikkhave  sattānaṃ  attheva  aññathattaṃ  atthi vipariṇāmo evaṃ passaṃ
bhikkhave  sutavā  ariyasāvako  tasmiṃpi  nibbindati  tasmiṃ nibbindanto
agge virajjati pageva hīnasmiṃ.
   {29.8} Santi bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā paramayakkhavisuddhiṃ 2-
paññapenti  etadaggaṃ  bhikkhave  paramayakkhavisuddhiṃ  paññapentānaṃ  yadidaṃ
sabbaso   ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma   nevasaññānāsaññāyatanaṃ
upasampajja  viharati te tadabhiññāya tassa sacchikiriyāya dhammaṃ desenti
evaṃvādinopi kho bhikkhave santi sattā evaṃvādīnaṃpi kho bhikkhave sattānaṃ
attheva aññathattaṃ atthi vipariṇāmo evaṃ passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako
tasmiṃpi nibbindati tasmiṃ nibbindanto agge virajjati pageva hīnasmiṃ.
   {29.9} Santi bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ
paññapenti  etadaggaṃ bhikkhave paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ paññapentānaṃ yadidaṃ
channaṃ  phassāyatanānaṃ  samudayañca  aṭṭhaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca
nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  viditvā  anupādā vimokkho evaṃvādiṃ kho maṃ
bhikkhave evamakkhāyiṃ eke samaṇabrāhmaṇā asatā tucchā musā abhūtena
abbhācikkhanti  na  samaṇo  gotamo  kāmānaṃ  pariññaṃ  paññapeti
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Ma. Yu. paramatthavisuddhiṃ paññāpenti.
Na  rūpānaṃ  pariññaṃ  paññapeti  na  vedanānaṃ  pariññaṃ  paññapetīti
kāmānañcāhaṃ   bhikkhave  pariññaṃ  paññapemi  rūpānañca  pariññaṃ
paññapemi   vedanānañca   pariññaṃ  paññapemi  diṭṭheva  dhamme
nicchāto nibbuto sītibhūto anupādā parinibbānaṃ paññapemīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 62-69. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=1294              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=1294              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=29&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=29              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=29              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7604              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7604              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com