ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [30] Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa
ārāme . tena kho pana samayena rājā pasenadi kosalo uyyodhikāya
nivatto hoti jitasaṅgāmo laddhādhippāyo athakho rājā pasenadi kosalo
yenārāmo tena pāyāsi yāvatikā yānassa bhūmi yānena gantvā yānā
paccorohitvā pattikova ārāmaṃ pāvisi.
   Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū abbhokāse caṅkamanti.
Athakho  rājā  pasenadi  kosalo  yena  te  bhikkhū  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā te bhikkhū etadavoca kahaṃ nu kho bhante bhagavā etarahi
viharati  arahaṃ  sammāsambuddho  dassanakāmā  hi mayaṃ bhante bhagavantaṃ
arahantaṃ  sammāsambuddhanti  .  eso mahārāja vihāro saṃvutadvāro
tena  appasaddo  upasaṅkamitvā  ataramāno  āḷindaṃ  pavisitvā
ukkāsitvā aggaḷaṃ ākoṭehi vivarissati te bhagavā dvāranti.
   {30.1} Athakho rājā pasenadi kosalo yena so vihāro saṃvutadvāro
tena appasaddo upasaṅkamitvā ataramāno āḷindaṃ pavisitvā ukkāsitvā
aggaḷaṃ ākoṭesi . vivari bhagavā dvāraṃ. Athakho rājā pasenadi kosalo
vihāraṃ  pavisitvā bhagavato pādesu sirasā nipatitvā bhagavato pādāni
Mukhena  ca  paricumbati  pāṇīhi  ca  parisambāhati  nāmañca  sāveti
rājāhaṃ bhante pasenadi kosalo rājāhaṃ bhante pasenadi kosaloti.
   {30.2} Kampana tvaṃ mahārāja atthavasaṃ sampassamāno imasmiṃ sarīre
evarūpaṃ paramanipaccakāraṃ karosi mettūpahāraṃ upadaṃsesīti . kataññutaṃ kho
ahaṃ  bhante  kataveditaṃ  sampassamāno bhagavati evarūpaṃ paramanipaccakāraṃ
karomi  mettūpahāraṃ  upadaṃsemi  bhagavā  hi  bhante  bahujanahitāya
paṭipanno  bahujanasukhāya  bahujanahitāya  ariyañāye  patiṭṭhāpitā  yadidaṃ
kalyāṇadhammatāya  kusaladhammatāya  yampi  bhante  bhagavā  bahujanahitāya
paṭipanno  bahujanasukhāya  bahujanahitāya  ariyañāye  patiṭṭhāpitā  yadidaṃ
kalyāṇadhammatāya  kusaladhammatāya  idampi  kho  ahaṃ  bhante  atthavasaṃ
sampassamāno  bhagavati  evarūpaṃ  paramanipaccakāraṃ  karomi  mettūpahāraṃ
upadaṃsemi.
   {30.3}  Puna caparaṃ bhante bhagavā sīlavā buddhasīlo ariyasīlo
kusalasīlo kusalasīlena samannāgato yampi bhante bhagavā sīlavā buddhasīlo
ariyasīlo  kusalasīlo  kusalasīlena samannāgato idampi kho ahaṃ bhante
atthavasaṃ  sampassamāno  bhagavati  evarūpaṃ  paramanipaccakāraṃ  karomi
mettūpahāraṃ upadaṃsemi.
   {30.4}  Puna  caparaṃ  bhante  bhagavā  dīgharattaṃ  āraññako
araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni paṭisevati yampi bhante bhagavā
dīgharattaṃ   āraññako   araññavanapatthāni   pantāni  senāsanāni
paṭisevati idampi kho ahaṃ bhante atthavasaṃ sampassamāno bhagavati evarūpaṃ
paramanipaccakāraṃ karomi mettūpahāraṃ upadaṃsemi . puna caparaṃ bhante bhagavā
Santuṭṭho itarītaracīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena
yampi  bhante bhagavā santuṭṭho itarītaracīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārena idampi kho ahaṃ bhante atthavasaṃ sampassamāno bhagavati
evarūpaṃ paramanipaccakāraṃ karomi mettūpahāraṃ upadaṃsemi.
   {30.5} Puna caparaṃ bhante bhagavā āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo
añjalikaraṇīyo  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ  lokassa  yampi  bhante bhagavā
āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyo anuttaraṃ puññakkhettaṃ
lokassa idampi kho ahaṃ bhante atthavasaṃ sampassamāno bhagavati evarūpaṃ
paramanipaccakāraṃ karomi mettūpahāraṃ upadaṃsemi.
   {30.6}  Puna  caparaṃ bhante bhagavā yāyaṃ kathā abhisallekhikā
cetovivaraṇasappāyā    seyyathīdaṃ   appicchakathā   santuṭṭhikathā
pavivekakathā   asaṃsaggakathā  viriyārambhakathā  sīlakathā  samādhikathā
paññākathā  vimuttikathā  vimuttiñāṇadassanakathā  evarūpāya  kathāya
nikāmalābhī  akicchalābhī  akasiralābhī  yampi bhante bhagavā yāyaṃ kathā
abhisallekhikā  cetovivaraṇasappāyā  seyyathīdaṃ  appicchakathā  .pe.
Vimuttiñāṇadassanakathā  evarūpāya  kathāya  nikāmalābhī  akicchalābhī
akasiralābhī idampi kho ahaṃ bhante atthavasaṃ sampassamāno bhagavati evarūpaṃ
paramanipaccakāraṃ karomi mettūpahāraṃ upadaṃsemi.
   {30.7} Puna caparaṃ bhante bhagavā catunnaṃ jhānānaṃ ābhicetasikānaṃ
diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ    nikāmalābhī    akicchalābhī   akasiralābhī
yampi   bhante   bhagavā   catunnaṃ   jhānānaṃ   ābhicetasikānaṃ
Diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ  nikāmalābhī  akicchalābhī  akasiralābhī  idampi kho
ahaṃ  bhante  atthavasaṃ  sampassamāno  bhagavati evarūpaṃ paramanipaccakāraṃ
karomi mettūpahāraṃ upadaṃsemi.
   {30.8} Puna caparaṃ bhante bhagavā anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati
seyyathīdaṃ ekampi jātiṃ dvepi jātiyo tissopi jātiyo catassopi jātiyo
pañcapi jātiyo dasapi jātiyo vīsampi jātiyo tiṃsampi jātiyo cattāḷīsampi
jātiyo  paññāsampi jātiyo jātisatampi jātisahassampi jātisatasahassampi
anekepi saṃvaṭṭakappe anekepi vivaṭṭakappe anekepi saṃvaṭṭavivaṭṭakappe
amutrāsiṃ   evaṃnāmo   evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato  cuto  amutra
udapādiṃ  tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato cuto idhuppannoti
iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  yampi
bhante  bhagavā  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ
ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo  .pe.  iti  sākāraṃ  sauddesaṃ
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  idampi  kho  ahaṃ  bhante
atthavasaṃ  sampassamāno  bhagavati  evarūpaṃ  paramanipaccakāraṃ  karomi
mettūpahāraṃ upadaṃsemi.
   {30.9}  Puna caparaṃ bhante bhagavā dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena   satte   passati   cavamāne  upapajjamāne
hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage
satte  pajānāti  ime  vata  bhonto  sattā  kāyaduccaritena
Samannāgatā  vacīduccaritena  samannāgatā  manoduccaritena  samannāgatā
ariyānaṃ   upavādakā   micchādiṭṭhikā   micchādiṭṭhikammasamādānā
te  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ
upapannā  ime  vā pana bhonto sattā kāyasucaritena samannāgatā
vacīsucaritena   samannāgatā  manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ
anupavādakā  sammādiṭṭhikā  sammādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa
bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapannāti  iti  dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati  cavamāne
upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
yathākammūpage  satte pajānāti yampi bhante bhagavā dibbena cakkhunā
visuddhena  atikkantamānusakena  .pe.  yathākammūpage satte pajānāti
idampi  kho  ahaṃ  bhante  atthavasaṃ  sampassamāno  bhagavati evarūpaṃ
paramanipaccakāraṃ karomi mettūpahāraṃ upadaṃsemi.
   {30.10} Puna caparaṃ bhante bhagavā āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharati  yampi  bhante  bhagavā  āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  .pe.  sacchikatvā  upasampajja viharati idampi kho ahaṃ
bhante  atthavasaṃ  sampassamāno bhagavati evarūpaṃ paramanipaccakāraṃ karomi
mettūpahāraṃ  upadaṃsemi  .  handadāni mayaṃ bhante gacchāma bahukiccā
mayaṃ  bahukaraṇīyāti  .  yassadāni  tvaṃ  mahārāja kālaṃ maññasīti .
Athakho  rājā  pasenadi kosalo uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā
Padakkhiṇaṃ katvā pakkāmīti.
           Mahāvaggo tatiyo.
            Tassuddānaṃ
     sīhādhimuttikāyena     cundo 1- kasiṇena ca
     kālī dve mahāpañhā  kosalehi apare dveti.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 69-74. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=1424              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=1424              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=30&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=30              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=30              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7634              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7634              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com