ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ

        Chaṭṭhaṃ kāḷudāyittherāpadānaṃ (546)
   [136] |136.165| Padumuttaro nāma jino sabbadhammesu cakkhumā
             ito satasahassamhi     kappe uppajji nāyako.
   |136.166| Nāyakānaṃ varo satthā    guṇāguṇavidū jino
             kataññūkatavedī ca      titthe yojeti pāṇino.
   |136.167| Sabbaññū tena ñāṇena  tulayitvā dayāsayo
             deseti pavaraṃ dhammaṃ      anantaguṇasañcayo.
   |136.168| Sa kadāci mahāvīro      anantajanataṃ sudhī
             deseti madhuraṃ dhammaṃ      catusaccūpasañhitaṃ.
   |136.169| Sutvāna taṃ dhammavaraṃ      ādimajjhantasobhanaṃ
             pāṇasatasahassānaṃ     dhammābhisamayo ahu.
   |136.170| Ninnāditā tadā bhūmi    gajjiṃsu ca payodharā
             sādhukāraṃ pavattiṃsu      devabrahmanarāsurā.
   |136.171| Aho kāruṇiko satthā   aho saddhammadesanā
             aho bhavasamuddasmiṃ     nimugge uddhari jino.
   |136.172| Evaṃ 1- saṃvegajātesu    sanarāmarabrahmesu
             kulappasādakānaggaṃ    sāvakaṃ vaṇṇayi jino.
   |136.173| Tadāhaṃ haṃsavatiyā       jātomaccakule ahu
             pāsādiko dassanīyo   pahūtadhanadhaññavā.
   |136.174| Haṃsārāmamupeccāhaṃ     vanditvā taṃ tathāgataṃ
             suṇitvā madhuraṃ dhammaṃ    kāraṃ katvā ca tādino.
   |136.175| Nipacca pādamūlehaṃ      imaṃ vacanamabraviṃ
             kulappasādakānaggo    yo tava sāsane mune 2-.
@Footnote: 1 Ma. pavedajātesu. 2 Ma. Yu. yo tayā santhuto mune.
   |136.176| Tādisohaṃ mahāvīra 1-    buddhaseṭṭhassa sāsane
             tadā mahākāruṇiko    siñcantovāmatena maṃ.
   |136.177| Āha maṃ putta uttiṭṭha   lacchasetaṃ manorathaṃ
             kathaṃ nāma jine kāraṃ     katvāna viphalo siyā.
   |136.178| Satasahasse ito kappe   okkākakulasambhavo
             gotamo nāma nāmena    satthā loke bhavissati.
   |136.179| Tassa dhammesu dāyādo   oraso dhammanimmito
             udāyī nāma nāmena    hessati satthusāvako.
   |136.180| Taṃ sutvā mudito hutvā   yāvajīvaṃ tadā jinaṃ
             mettacitto paricariṃ      paccayehi vināyakaṃ.
   |136.181| Tena kammavipākena     cetanāpaṇidhīhi ca
             jahitvā mānusaṃ dehaṃ    tāvatiṃsaṃ agañchahaṃ.
   |136.182| Pacchime ca bhave dāni     ramme kāpilavatthave
             jāto mahāmaccakule    suddhodano mahīpati 2-.
   |136.183| Tadā ajāyi siddhattho    ramme lumbinikānane
             hitāya sabbalokassa    sukhāya ca narāsabho.
   |136.184| Tadaheva ahaṃ jāto      saha teneva vaḍḍhito
             piyo sahāyo dayiko     vissaṭṭho 3- nītikovido.
   |136.185| Ekūnatiṃso vayasā       nikkhanto pabbajittha so 4-
             chavassāni 5- vināmetvā āsi buddho vināyako.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tādisohomahaṃ vīra. 2 Ma. Yu. suddhodanamahīpate. 3 Ma. viyatto.
@4 Ma. nikkhamitvā agārato. 5 Ma. chabbassaṃ vītināmetvā.
   |136.186| Jetvā sasenakaṃ māraṃ     khepayitvāna āsave
             bhavaṇṇavaṃ taritvāna     buddho āsi sadevake.
   |136.187| Isivhayaṃ patanaṃ gantvā 1- vinetvā pañcavaggiye
             tato vinesi bhagavā      gantvā gantvā tahiṃ tahiṃ.
   |136.188| Veneyye vinayanto so   saṅgaṇhanto sadevakaṃ
             upecca magadhe giriṃ      viharittha tadā jino.
   |136.189| Tadā suddhodanenāhaṃ    bhūmipālena pesito
             gantvā disvā dasabalaṃ  pabbajitvārahā ahuṃ.
   |136.190| Tadā mahesiṃ yācitvā    pāpayiṃ kapilavhayaṃ
             tato purāhaṃ gantvāna   pasādesiṃ mahākulaṃ.
   |136.191| Jino tasmiṃ guṇe tuṭṭho   mamāha purisāsabho 2-
             kulappasādakānaggaṃ    paññāpesi vināyako.
   |136.192| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
             nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
   |136.193| Svāgataṃ vata me āsi     mama buddhassa santike
             tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |136.194| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
  Itthaṃ sudaṃ āyasmā kāḷudāyī thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
                 Kāḷudāyittherassa apadānaṃ samattaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. isivhayaṃ gamitvāna. 2 Ma. maṃ. mahāparisāya so.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 236-239. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=33&A=4743              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=4743              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.1&item=136&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=33&siri=136              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=136              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=6792              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=6792              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com