ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Aparinipphannakathā
   [1893]  Rūpaṃ  aparinipphannanti . āmantā . rūpaṃ nāniccaṃ
na  saṅkhataṃ na paṭiccasamuppannaṃ na khayadhammaṃ na vayadhammaṃ na virāgadhammaṃ
na  nirodhadhammaṃ  na  vipariṇāmadhammanti  . na hevaṃ vattabbe .pe.
Nanu  rūpaṃ  aniccaṃ  saṅkhataṃ  paṭiccasamuppannaṃ  khayadhammaṃ  vayadhammaṃ
virāgadhammaṃ  nirodhadhammaṃ  vipariṇāmadhammanti  .  āmantā  .  hañci
rūpaṃ  aniccaṃ  saṅkhataṃ  .pe.  vipariṇāmadhammaṃ no vata re vattabbe
rūpaṃ aparinipphannanti.
   [1894]  Dukkhaññeva  parinipphannanti  .  āmantā  . nanu
yadaniccaṃ taṃ dukkhaṃ vuttaṃ bhagavatā rūpaṃ aniccanti . āmantā . Hañci
yadaniccaṃ taṃ dukkhaṃ vuttaṃ bhagavatā rūpaṃ aniccaṃ no vata re vattabbe
dukkhaññeva parinipphannanti.
@Footnote:1. Ma. na kisesiyo kilesiyapaṭirūpako.
   [1895]  Vedanā  .pe.  saññā  saṅkhārā viññāṇaṃ .pe.
Cakkhāyatanaṃ  .pe.  dhammāyatanaṃ  .pe.  cakkhudhātu  .pe. dhammadhātu
.pe. Cakkhundriyaṃ .pe.
   [1896]  Aññātāvindriyaṃ  aparinipphannanti  .  āmantā .
Aññātāvindriyaṃ   nāniccaṃ   .pe.  na  vipariṇāmadhammanti  .
Na hevaṃ vattabbe .pe. nanu aññātāvindriyaṃ aniccaṃ saṅkhataṃ .pe.
Vipariṇāmadhammanti . āmantā . hañci aññātāvindriyaṃ aniccaṃ saṅkhataṃ
paṭiccasamuppannaṃ  khayadhammaṃ  vayadhammaṃ virāgadhammaṃ nirodhadhammaṃ vipariṇāmadhammaṃ
no vata re vattabbe aññātāvindriyaṃ aparinipphannanti.
   [1897] Dukkhaññeva parinipphannanti . āmantā . nanu yadaniccaṃ
taṃ  dukkhaṃ  vuttaṃ bhagavatā aññātāvindriyaṃ aniccanti . āmantā .
Hañci  yadaniccaṃ  taṃ  dukkhaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  aññātāvindriyaṃ aniccaṃ
no vata re vattabbe dukkhaññeva parinipphannanti.
           Aparinipphannakathā.
          Tevīsatimo vaggo.
            Tassa uddānaṃ
      ekādhippāyena methuno dhammo paṭisevitabbo
      arahantānaṃ vaṇṇena amanussā methunaṃ dhammaṃ
      paṭisevanti bodhisatto issariyakāmakārikāhetu
      vinipātaṃ gacchati gabbhaseyyaṃ okkamati dukkarakārikaṃ
      Akāsi aparantapaṃ akāsi aññaṃ satthāraṃ uddisi
      atthi narāgo rāgapaṭirūpako atthi nadoso
      dosapaṭirūpako atthi namoho mohapaṭirūpako
      atthi nakileso kilesapaṭirūpako rūpaṃ aparinipphannaṃ
      aññātāvindriyaṃ aparinipphannanti.
      Navaṃkataṃ nibbuti ekādhippāyo rūpaṃ aparinipphannaṃ
      aññātāvindriyaṃ aparinipphannanti.
      Mahā niyāmo anusayā niggaho khuddakapañcamā
      parappavāda maddanā suttamūla samāhitā
      ujjotanā satthusamaye kathāvatthuppakaraṇe.
        Pañcattiṃsabhāṇavāraṃ kathāvatthuppakaraṇaṃ
             niṭṭhitaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 660-662. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=13056              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=13056&w=              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1893&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=237              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com