ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 21 / 1อ่านอรรถกถา 21 / 68อรรถกถา เล่มที่ 21 ข้อ 69อ่านอรรถกถา 21 / 70อ่านอรรถกถา 21 / 274
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ ปัตตกรรมวรรคที่ ๒
๙. ปธานสูตร

               อรรถกถาปธานสูตรที่ ๙               
               พึงทราบวินิจฉัยในปธานสูตรที่ ๙ ดังต่อไปนี้ :-
               ความเพียรเพื่อระวังกิเลส คือเพื่อปิดทางเข้าของกิเลสชื่อสังวรปธาน (เพียรระวัง)
               เพียรเพื่อละชื่อปหานปธาน (เพียรละ)
               เพียรเพื่อเจริญกุศลธรรม ชื่อภาวนาปธาน (เพียรบำเพ็ญ)
               เพียรเพื่อตามรักษากุศลธรรมเหล่านั้น ชื่ออนุรักขนาปธาน (เพียรตามรักษาไว้).

               จบอรรถกถาปธานสูตรที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ ปัตตกรรมวรรคที่ ๒ ๙. ปธานสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 21 / 1อ่านอรรถกถา 21 / 68อรรถกถา เล่มที่ 21 ข้อ 69อ่านอรรถกถา 21 / 70อ่านอรรถกถา 21 / 274
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=21&A=1990&Z=2012
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8260
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8260
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :