ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 35 / 1อ่านอรรถกถา 35 / 171อรรถกถา เล่มที่ 35 ข้อ 200อ่านอรรถกถา 35 / 214อ่านอรรถกถา 35 / 1118
อรรถกถา วิภังคปกรณ์
สัจจวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์ ปัญจังคิกวาร

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 171).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา วิภังคปกรณ์                สัจจวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์ อัฏฐังคิกวาร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=171                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา วิภังคปกรณ์                สัจจวิภังค์ ปัญหาปุจฉกะ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=223

.. อรรถกถา วิภังคปกรณ์ สัจจวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์ ปัญจังคิกวาร จบ.
อ่านอรรถกถา 35 / 1อ่านอรรถกถา 35 / 171อรรถกถา เล่มที่ 35 ข้อ 200อ่านอรรถกถา 35 / 214อ่านอรรถกถา 35 / 1118
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=35&A=2987&Z=3043
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :