ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 2 : PALI ROMAN Vinaya.A. (samanta.2)

   {598} Tena samayenati pattasikkhapadam. Tattha pattavanijjanti
gamanigamadisu vicaranta pattavanijjam va karissanti amattikapanam
vati amattani vuccanti bhajanani. Tani yesam bhandanti te
amattika. Tesam amattikanam apanam amattikapanam.
Kulalabhandavanijakapananti attho.
   {602} Tayo pattassa vannati tini pattassa pamanani.
Addhalhakodanam ganhatiti magadhanaliya dvinnam tandulanalinam
odanam ganhati. Magadhanali nama addhaterasapalla hotiti
andhakatthakathayam vuttam. Sihaladipe pakatinali mahanta damilanali khuddaka
Magadhanali pamanayutta. Taya magadhanaliya diyaddhanali eka
sihalanali hotiti mahaatthakathayam vuttam. Catubbhagakhadaniyanti
odanassa catutthabhagappamanam khadaniyam. Tam hatthahariyassa
muggasupassa vasena veditabbam. Tadupiyanca byanjananti tassa odanassa
anurupam macchamamsasakaphalakaliradibyanjanam. Tatrayam vinicchayo.
Anupahatapuranasalitandulanam sukottitaparisuddhanam dve magadhanaliyo
gahetva tehi tandulehi anuttandulamakilinnamapinditam suvisuddham
kundamakularasisadisam avassavitodanam pacitva niravasesam patte
pakkhipitva tassa odanassa catutthabhagappamano natighano
natitanuko hatthahariyo sabbasambharasankhato muggasupo pakkhipitabbo.
Tato alopassa alopassa anurupam yavaparamalopapahonakam
macchamamsadibyanjanam pakkhipitabbam. Sappitelatakkarasakanjikadini pana
gananupagani na honti. Tani hi odanagatikaneva neva hapetum na
vaddhetum sakkonti. Evametam sabbampi pakkhittam sace pattassa
mukhavattiya hetthimarajisamam titthati suttena va hirena va chiddantassa
suttassa va hirassa va hetthimantam phusati ayam ukkattho
nama patto. Sace tam rajim atikkamma thupikatam titthati ayam
ukkatthomako nama patto. Sace tam rajim na sampapunati
antogatameva hoti ayam ukkatthukkattho nama patto.
Nalikodananti magadhanaliya ekaya tandulanaliya odanam.
Patthodananti magadhanaliya upaddhanalikodanam. Sesam vuttanayeneva
Veditabbam. Ayam pana namamatte viseso. Sace nalikodanadi
sabbampi pakkhittam vuttanayeneva hetthimarajisamam titthati ayam majjhimo
nama patto. Sace tam rajim atikkamma thupikatam titthati ayam
majjhimomako nama patto. Sace tam rajim na sampapunati
antogatameva hoti ayam majjhimukkattho nama patto. Sace
patthodanadi sabbampi pakkhittam hetthimarajisamam titthati ayam omako
nama patto. Sace tam rajim atikkamma thupikatam titthati ayam
omakomako nama patto. Sace tam rajim na sampapunati antogatameva
hoti ayam omakukkattho nama pattoti evamete nava patta
veditabba. Tesu dve apatta ukkatthukkattho ca omakomako
ca. Tato ukkattho apatto omako apattoti idam hi ete
sandhaya vuttam. Ukkatthukkattho hi ettha ukkatthato ukkatthatta
tato ukkattho apattoti vutto. Omakomako ca omakato
omakatta tato omako apattoti vutto. Tasma ete
bhajanaparibhogena paribhunjitabba na adhitthanupaga na vikappanupaga. Itare
pana satta adhitthahitva va vikappetva va paribhunjitabba.
   Evam akatva tam dasaham atikkamayato nissaggiyam pacittiyanti
tam sattavidhampi pattam dasahaparamam kalam atikkamayato nissaggiyam
pacittiyam. {607} Nissaggiyam pattam anissajjitva paribhunjatiti
yagum pivitva dhote dukkatam jajjakam khaditva bhattam bhunjitva
dhote dukkatanti evam payoge payoge dukkatam.
   {608} Anapatti antodasaham adhittheti vikappetiti ettha pana
pamanayuttassapi adhitthanavikappanupagattam evam veditabbam. Ayopatto
pancahi pakehi mattikapatto dvihi pakehi pakko adhitthanupago.
Ubhopi yam mulam databbam tasmim dinneyeva sace ekopi pako
uno hoti kakanikamattampi va mulam adinnam na adhitthanupaga.
Sace pattassamiko vadati yada tumhakam mulam bhavissati tada
dassatha adhitthahitva paribhunjathati. Neva adhitthanupago
hoti. Pakassa hi unatta pattasankhyam na gacchati mulassa
sakalassa va ekadesassa va adinnatta sakabhavam na upeti
annasseva santako hoti tasma pake ca mule ca nitthiteyeva
adhitthanupago hoti. Yo adhitthanupago sveva vikappanupago.
So hattham agatopi anagatopi adhitthatabbo vikappetabbo va.
Yadi hi pattakarako mulam labhitva sayam va datukamo hutva aham
bhante tumhakam pattam katva asukadivase nama pacitva thapessamiti
vadati bhikkhu ca tena paricchinnadivasato dasaham atikkameti
nissaggiyam pacittiyam. Sace pana pattakarako aham tumhakam pattam
katva pacitva sasanam pesessamiti vatva tatheva karoti tena
pesitabhikkhu pana tassa bhikkhuno na aroceti anno disva va
sutva va tumhakam bhante patto nitthitoti aroceti etassa
arocanam nappamanam. Yada pana tena pesitoyeva aroceti tassa
vacanam sutadivasato patthaya dasaham atikkamayato nissaggiyam
Pacittiyam. Sace pattakarako aham tumhakam pattam katva pacitva
kassaci hatthe pahinissamiti vatva tatheva karoti pattam
gahetva agatabhikkhu pana attano parivene thapetva tassa na
aroceti anno koci bhanati api bhante adhuna agato
patto sundaroti kuhim avuso pattoti itthannamassa hatthe
pesitoti etassapi vacanam nappamanam. Yada pana so bhikkhu pattam deti
laddhadivasato patthaya dasaham atikkamayato nissaggiyam pacittiyam.
Tasma dasaham anatikkamitva adhitthatabbo vikappetabbo va.
   Tattha dve pattassa adhitthana kayena va adhitthati vacaya
va adhitthati. Tesam vasena adhitthahantena imam pattam
paccuddharamiti va etam pattam paccuddharamiti va evam sammukhe va
parammukhe va thitam puranapattam paccuddharitva annassa va datva
navapattam yatthakatthaci thitam hatthena paramasitva imam pattam
adhitthamiti cittena abhogam katva kayavikaram karontena kayena
va adhitthatabbo vacibhedam katva vacaya va adhitthatabbo.
Tatra duvidham adhitthanam. Sace hatthapase hoti imam pattam
adhitthamiti vaca bhinditabba. Atha antogabbhe va uparipasade
va samantavihare va hoti thapitatthanam sallakkhetva etam
pattam adhitthamiti vaca bhinditabba. Adhitthahantena pana ekakena
adhitthatumpi vattati. Annassa santike adhitthatumpi vattati.
Annassa santike ayamanisamso. Sacassa adhitthito nukho me
Noti vimati uppajjati itaro saretva vimatim chindissati. Sace
koci dasa patte labhitva sabbeva attanava paribhunjitukamo hoti
na sabbe adhitthatabba. Ekam pattam adhitthaya punadivase tam
paccuddharitva anno adhitthatabbo. Etena upayena vassasatampi
pariharitum sakka. Evam appamattassa bhikkhuno siya
adhitthanavijahananti. Siyati. Sace hi ayam pattam annassa va deti
vibbhamati va sikkham va paccakkhati kalam va karoti lingam
vassa parivattati paccuddharati va patte va chiddam hoti
adhitthanam vijahati. Vuttampi cetam
    dinnavibbhantapaccakkha  kalakriyakatena ca
    lingapaccuddhara ceva  chiddena bhavati sattamanti.
Coraharanavissasaggahehipi vijahatiyeva. Kittakena chiddena
adhitthanam bhijjati. Yena kangusittham nikkhamati ceva pavisati ca.
Idam hi sattannam dhannanam lamakadhannasittham. Tasmim ayacunnena
va aniya va patipakatike kate dasahabbhantare puna
adhitthatabbo. Ayantava antodasaham adhittheti vikappetiti
ettha adhitthane vinicchayo.
   Vikappane pana dve vikappana sammukha vikappana ca
parammukha vikappana ca. Katham sammukha vikappana hoti.
Pattanam ekabahubhavam sannihitasannihitabhavanca natva imam pattanti
va ime patteti va etam pattanti va ete patteti va vatva
Tuyham vikappemiti vattabbam. Ayameka sammukha vikappana.
Ettavata nidhetum vattati paribhunjitum pana vissajjetum va adhitthatum
va na vattati. Mayham santakam paribhunja va vissajjehi va yathapaccayam
va karohiti evam pana vutte paccuddharo nama hoti.
Tato pabhuti paribhogadayopi vattanti. Aparo nayo. Tatheva
pattanam ekabahubhavam sannihitasannihitabhavanca natva tasseva
bhikkhuno santike imam pattanti va ime patteti va etam
pattanti va ete patteti va vatva pancasu sahadhammikesu
annatarassa attana abhirucitassa yassa kassaci namam gahetva
tissassa bhikkhuno vikappemiti va tissaya bhikkhuniya sikkhamanaya
tissassa samanerassa tissaya samaneriya vikappemiti va
vattabbam. Ayam aparapi sammukha vikappana. Ettavata nidhetum
vattati paribhogadisu pana ekampi na vattati. Tena pana bhikkhuna
tissassa bhikkhuno santakam .pe. Tissaya samaneriya santakam
paribhunja va vissajjehi va yathapaccayam va karohiti vutte
paccuddharo nama hoti. Tato pabhuti paribhogadayopi vattanti.
Katham parammukha vikappana hoti. Pattanam tatheva ekabahubhavam
sannihitasannihitabhavanca natva imam pattanti va ime patteti
va etam pattanti va ete patteti va vatva tuyham
vikappanatthaya dammiti vattabbam. Tena vattabbo ko te mitto va
sandittho vati. Tato itarena purimanayeneva tisso bhikkhuti
Va .pe. Tissa samaneriti va vattabbam. Puna tena bhikkhuna
aham tissassa bhikkhuno dammiti va .pe. Tissaya samaneriya
dammiti va vattabbam. Ayam parammukha vikappana. Ettavata
nidhetum vattati paribhogadisu pana ekampi na vattati. Tena
bhikkhuna dutiyasammukhavikappanayam vuttanayeneva itthannamassa santakam
paribhunja va vissajjehi va yathapaccayam va karohiti vutte
paccuddharo nama hoti. Tato pabhuti paribhogadayopi vattanti.
Imasam pana dvinnam vikappananam nanakaranam avaseso ca vannanakkamo
sabbo pathamakathinasikkhapadavannanayam vuttanayeneva veditabbo
saddhim samutthanadihiti.
          Pattasikkhapadam nitthitam.             The Pali Atthakatha in Roman Book 2 page 241-248. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=5074&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=5074&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=126              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=1&A=6656              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=1994              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=1994              Contents of The Tipitaka Volume 1 http://84000.org/tipitaka/read/?index_1

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]