ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [126] Rajakehi pañcakkhātā     caturottharaṇehi ca
     andhakārena ve 1- pañca     pañca hāraṇakena ca
     niruttiyā pañcakkhātā      vātehi apare duve
     asambhinne kusāpāto      jantāgharena 2- sahā dasa
     vighāsehi pañcakkhātā      pañca ceva amūlakā
     dubbhikkhe kūramaṃsañca       pūvasakkhalimodakā
@Footnote: 1 tetipi pāṭho. 2 Yu. Ma. jantagghena.
     Saparikkhārathavikā          bhisivaṃsā 1- na nikkhama 2-
     khādanīyañca vissāsaṃ       sasaññāyapare duve
     satta nāvaharāmāti        satta ceva avāharuṃ
     saṅghassa avaharuṃ satta       pupphehi apare duve
     tayo ca vuttavādino        maṇī tīṇi atikkame
     sūkarā ca migā macchā       yānañcāpi pavattayi
     duve pesī duve dārū        paṃsukūlaṃ duve dakā
     anupubbavidhānena         tadañño na paripūrayi
     sāvatthiyā caturo muṭṭhī      dve vighāsā duve tiṇā
     saṅghassa bhājaye satta      satta ceva asāmikā
        dārūdakā mattikā dve tiṇāni
        saṅghassa satta avahāsi seyyaṃ
        sassāmikaṃ na cāpi nīhareyya
        hareyya sassāmikaṃ tāvakālikaṃ
     campā rājagahe ceva       vesāliyā ca ajjuko
     bārāṇasī ca kosambī       sāgalā daḷhikena cāti.
   [127]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū rajakattharaṇaṃ
gantvā  rajakabhaṇḍikaṃ  avahariṃsu  .  tesaṃ  kukkuccaṃ  ahosi bhagavatā
sikkhāpadaṃ  paññattaṃ  kacci  nu  kho  mayaṃ  pārājikaṃ  āpattiṃ
@Footnote: 1 Rā. bhisivaṃso. 2 Yu. Ma. na nikkhame.
Āpannāti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . āpattiṃ tumhe
bhikkhave āpannā pārājikanti.
   [128]  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu rajakattharaṇaṃ
gantvā  mahagghaṃ  dussaṃ  passitvā  theyyacittaṃ  uppādesi . tassa
kukkuccaṃ  ahosi kacci nu kho ahaṃ pārājikaṃ āpattiṃ āpannoti .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesi . anāpatti bhikkhu cittuppādeti. Tena
kho  pana  samayena aññataro bhikkhu rajakattharaṇaṃ gantvā mahagghaṃ dussaṃ
passitvā  theyyacitto  āmasi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi .pe.
Anāpatti  bhikkhu  pārājikassa  āpatti  dukkaṭassāti  . tena kho
pana  samayena  aññataro  bhikkhu  rajakattharaṇaṃ  gantvā  mahagghaṃ dussaṃ
passitvā  theyyacitto  phandāpesi  . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti  bhikkhu  pārājikassa  āpatti thullaccayassāti . tena kho
pana  samayena  aññataro  bhikkhu  rajakattharaṇaṃ  gantvā  mahagghaṃ dussaṃ
passitvā  theyyacitto  ṭhānā  cāvesi  .  tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [129]  Tena  kho pana samayena aññataro piṇḍacāriko bhikkhu
mahagghaṃ  uttarattharaṇaṃ  passitvā  theyyacittaṃ  uppādesi  .  tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe. anāpatti bhikkhu cittuppādeti . tena kho
pana  samayena  aññataro  piṇḍacāriko  bhikkhu  mahagghaṃ  uttarattharaṇaṃ
passitvā  theyyacitto  āmasi  .pe.  anāpatti bhikkhu pārājikassa
Āpatti  dukkaṭassāti  .pe.  theyyacitto  phandāpesi  .pe.
Anāpatti  bhikkhu  pārājikassa  āpatti  thullaccayassāti  .pe.
Theyyacitto  ṭhānā  cāvesi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.
Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [130]  Tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu divā bhaṇḍaṃ
passitvā  nimittaṃ  akāsi rattiṃ avaharissāmīti . so taṃ maññamāno
taṃ  avahari  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi .pe. āpattiṃ tvaṃ bhikkhu
āpanno  pārājikanti  .pe.  taṃ  maññamāno aññaṃ avahari .pe.
Aññaṃ  maññamāno  taṃ  avahari  .pe.  aññaṃ  maññamāno  aññaṃ
avahari  .pe.  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe. āpattiṃ tvaṃ bhikkhu
āpanno  pārājikanti  .  tena kho pana samayena aññataro bhikkhu
divā  bhaṇḍaṃ  passitvā  nimittaṃ  akāsi  rattiṃ  avaharissāmīti .
So taṃ 1- maññamāno attano bhaṇḍaṃ avahari . tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe. Anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti dukkaṭassāti.
   [131] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññassa bhaṇḍaṃ
haranto  sīse  bhāraṃ  theyyacitto  āmasi  .pe. anāpatti bhikkhu
pārājikassa  āpatti  dukkaṭassāti  .pe.  theyyacitto  phandāpesi
.pe.  anāpatti  bhikkhu  pārājikassa āpatti thullaccayassāti .pe.
Theyyacitto  khandhaṃ  oropesi  .pe. āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno
@Footnote: 1 Yu. Ma. aññaṃ.
Pārājikanti  .pe.  khandhe  bhāraṃ  theyyacitto  āmasi  .pe.
Theyyacitto  phandāpesi  .pe.  theyyacitto kaṭiṃ oropesi .pe.
Kaṭiyā  bhāraṃ  theyyacitto  āmasi  .pe.  theyyacitto phandāpesi
.pe. theyyacitto hatthena aggahesi .pe. hatthe bhāraṃ theyyacitto
bhūmiyaṃ  nikkhipi .pe. theyyacitto bhūmito aggahesi . tassa kukkuccaṃ
ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [132] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu ajjhokāse cīvaraṃ
pattharitvā  vihāraṃ  pāvisi  . aññataro bhikkhu māyidaṃ cīvaraṃ nassīti
paṭisāmesi  .  so  nikkhamitvā  taṃ  bhikkhuṃ  pucchi  āvuso mayhaṃ
cīvaraṃ  kena  avahaṭanti  .  so evamāha mayā avahaṭanti . so
taṃ  ādiyi  assamaṇosi  tvanti  .  tassa  kukkuccaṃ ahosi .pe.
Kiṃcitto  tvaṃ bhikkhūti . niruttipatho ahaṃ bhagavāti . anāpatti bhikkhu
niruttipatheti.
   {132.1} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pīṭhe cīvaraṃ
nikkhipitvā  .pe.  pīṭhe  nisīdanaṃ  nikkhipitvā  .pe.  heṭṭhāpīṭhe
pattaṃ  nikkhipitvā  vihāraṃ  pāvisi  . aññataro bhikkhu māyaṃ patto
nassīti  paṭisāmesi  .  so  nikkhamitvā  taṃ  bhikkhuṃ pucchi āvuso
mayhaṃ  patto  kena avahaṭoti . so evamāha mayā avahaṭoti .
So  taṃ  ādiyi assamaṇosi tvanti . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti bhikkhu niruttipatheti.
   {132.2}  Tena  kho  pana  samayena  aññatarā  bhikkhunī
vatiyā  cīvaraṃ  pattharitvā  vihāraṃ  pāvisi  .  aññatarā  bhikkhunī
Māyidaṃ  cīvaraṃ  nassīti  paṭisāmesi  .  sā  nikkhamitvā taṃ bhikkhuniṃ
pucchi  ayye  mayhaṃ  cīvaraṃ kena avahaṭanti . sā evamāha mayā
avahaṭanti  .  sā  taṃ ādiyi assamaṇīsi tvanti . tassā kukkuccaṃ
ahosi  .  athakho  sā  bhikkhunī  bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi .
Bhikkhuniyo  bhikkhūnaṃ  etamatthaṃ  ārocesuṃ . bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ. Anāpatti bhikkhave niruttipatheti.
   [133] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vātamaṇḍalikāya
ukkhittaṃ  sāṭakaṃ  passitvā sāmikānaṃ dassāmīti aggahesi . sāmikā
taṃ bhikkhuṃ codesuṃ assamaṇosi tvanti . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Kiṃcitto tvaṃ bhikkhūti . atheyyacitto ahaṃ bhagavāti . anāpatti bhikkhu
atheyyacittassāti.
   {133.1} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vātamaṇḍalikāya
ukkhittaṃ  veṭhanaṃ  pure  sāmikā passantīti theyyacitto aggahesi .
Sāmikā taṃ bhikkhuṃ codesuṃ assamaṇosi tvanti . tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe. kiṃcitto tvaṃ bhikkhūti . theyyacitto ahaṃ bhagavāti. Āpattiṃ tvaṃ
bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [134]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro  bhikkhu susānaṃ
gantvā  abhinne  sarīre  paṃsukūlaṃ  aggahesi  .  tasmiṃ ca sarīre
peto  adhivattho  hoti . athakho so peto taṃ bhikkhuṃ etadavoca
mā  bhante  mayhaṃ  sāṭakaṃ  aggahesīti  . so bhikkhu anādiyanto
Aggahesi 1- . athakho taṃ sarīraṃ uṭṭhahitvā tassa bhikkhuno piṭṭhito
piṭṭhito  anubandhi  .  athakho  so  bhikkhu vihāraṃ pavisitvā dvāraṃ
thakesi  .  athakho  taṃ  sarīraṃ  tattheva  paripati . tassa kukkuccaṃ
ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  pārājikassa  na  ca  bhikkhave
abhinne  sarīre  paṃsukūlaṃ  gahetabbaṃ  yo  gaṇheyya  āpatti
dukkaṭassāti.
   [135] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa cīvare
bhājiyamāne  theyyacitto kusaṃ saṅkāmetvā cīvaraṃ aggahesi . tassa
kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [136] Tena kho pana samayena āyasmā ānando jantāghare
aññatarassa  bhikkhuno  antaravāsakaṃ  attano  maññamāno nivāsesi .
Athakho  so  bhikkhu  āyasmantaṃ  ānandaṃ etadavoca kissa me tvaṃ
āvuso ānanda antaravāsakaṃ nivāsesīti . sakasaññī ahaṃ āvusoti.
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anāpatti bhikkhave sakasaññissāti.
   [137]  Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū gijjhakūṭā pabbatā
orohantā  sīhavighāsaṃ  passitvā  pacāpetvā  paribhuñjiṃsu  . tesaṃ
kukkuccaṃ  ahosi  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . anāpatti
bhikkhave  sīhavighāseti  .  tena  kho pana samayena sambahulā bhikkhū
gijjhakūṭā  pabbatā  orohantā  byagghavighāsaṃ  passitvā  .pe.
@Footnote: 1 Yu. Ma. agamāsi.
Dīpivighāsaṃ   passitvā  .pe.  taracchavighāsaṃ  passitvā  .pe.
Kokavighāsaṃ  passitvā  pacāpetvā  paribhuñjiṃsu  .  tesaṃ  kukkuccaṃ
ahosi .pe. Anāpatti bhikkhave tiracchānagatapariggaheti.
   [138] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa odane
bhājiyamāne  aparassa  bhāgaṃ  dehīti  amūlakaṃ  aggahesi  .  tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  pārājikassa  āpatti
sampajānamusāvāde  pācittiyassāti  .  tena  kho  pana  samayena
aññataro  bhikkhu  saṅghassa  khādanīye  bhājiyamāne  .pe.  saṅghassa
pūve  bhājiyamāne  .pe.  saṅghassa  ucchumhi  bhājiyamāne  .pe.
Saṅghassa  timbarūsake  bhājiyamāne  aparassa  bhāgaṃ  dehīti  amūlakaṃ
aggahesi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu
pārājikassa āpatti sampajānamusāvāde pācittiyassāti.
   [139] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu dubbhikkhe odaniyagharaṃ
pavisitvā  pattapūraṃ  odanaṃ  theyyacitto  avahari  . tassa kukkuccaṃ
ahosi  .pe.  āpattiṃ  tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti . tena
kho  pana  samayena  aññataro  bhikkhu  dubbhikkhe  sūnagharaṃ  pavisitvā
pattapūraṃ  maṃsaṃ  theyyacitto  avahari . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Āpattiṃ  tvaṃ  bhikkhu  āpanno  pārājikanti  .  tena  kho pana
samayena  aññataro  bhikkhu  dubbhikkhe  pūvagharaṃ pavisitvā pattapūraṃ pūvaṃ
theyyacitto  avahari  .pe.  pattapūrā sakkhaliyo theyyacitto avahari
.pe.  Pattapūre  modake  theyyacitto  avahari  . tassa kukkuccaṃ
ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [140] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu divā parikkhāraṃ
passitvā  nimittaṃ  akāsi rattiṃ avaharissāmīti . so taṃ maññamāno
taṃ  avahari  .pe.  taṃ  maññamāno  aññaṃ  avahari  .pe.  aññaṃ
maññamāno  taṃ  avahari  .pe.  aññaṃ  maññamāno aññaṃ avahari .
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  āpattiṃ  tvaṃ  bhikkhu  āpanno
pārājikanti  .  tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu divā
parikkhāraṃ  passitvā  nimittaṃ  akāsi  rattiṃ  avaharissāmīti  . so
taṃ  1-  maññamāno  attano  parikkhāraṃ  avahari . tassa kukkuccaṃ
ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti dukkaṭassāti.
   [141] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pīṭhe 2- thavikaṃ
passitvā  ito  gaṇhanto  pārājiko  bhavissāmīti  saha  pīṭhakena
saṅkāmetvā  aggahesi  .  tassa  kukkuccaṃ ahosi .pe. āpattiṃ
tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [142]  Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa bhisiṃ
theyyacitto  avahari  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  āpattiṃ
tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [143] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu cīvaravaṃse cīvaraṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. aññaṃ. 2 Yu. Ma. pīṭhe ṭhapitaṃ.
Theyyacitto  avahari  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  āpattiṃ
tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [144] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vihāre cīvaraṃ
avaharitvā  ito  nikkhamanto  pārājiko  bhavissāmīti  vihārā  na
nikkhami  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ . nikkhameyya vā so
bhikkhave moghapuriso na vā nikkhameyya āpatti pārājikassāti.
   [145] Tena kho pana samayena dve bhikkhū sahāyakā honti eko 1-
gāmaṃ  piṇḍāya  pāvisi  dutiyo  2- saṅghassa khādanīye bhājiyamāne
sahāyakassa  bhāgaṃ  gahetvā  tassa  vissāsanto  paribhuñji  . so
jānitvā  taṃ  codesi  assamaṇosi tvanti . tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe.  kiṃcitto  tvaṃ  bhikkhūti  .  vissāsagāho  ahaṃ bhagavāti .
Anāpatti bhikkhu vissāsagāheti.
   [146]  Tena  kho  pana  samayena sambahulā bhikkhū cīvarakammaṃ
karonti . saṅghassa khādanīye bhājiyamāne sabbesaṃ paṭivisā āharitvā
upanikkhittā  honti  .  aññataro  bhikkhu  aññatarassa  bhikkhuno
paṭivisaṃ  attano  maññamāno  paribhuñji . so jānitvā taṃ codesi
assamaṇosi  tvanti  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti
bhikkhu sakasaññissāti 3-.
   {146.1}  Tena  kho  pana  samayena  sambahulā  bhikkhū
@Footnote: 1 Yu. eko bhikkhu. 2 sabbattha dutiyo bhikkhūti āgataṃ. 3 Yu.
@Ma. sasaññissāti.
Cīvarakammaṃ  karonti  .  saṅghassa  khādanīye  bhājiyamāne aññatarassa
bhikkhuno  pattena aññatarassa bhikkhuno paṭiviso āharitvā upanikkhitto
hoti  .  pattasāmiko  bhikkhu  attano maññamāno paribhuñji . so
jānitvā  taṃ  codesi  assamaṇosi  tvanti  .  tassa  kukkuccaṃ
ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu sakasaññissāti.
   [147]  Tena kho pana samayena ambacorakā ambaṃ pātetvā
bhaṇḍikaṃ ādāya agamaṃsu . sāmikā te corake anubandhiṃsu . Corakā
sāmike  passitvā  bhaṇḍikaṃ  pātetvā  palāyiṃsu  .  bhikkhū  taṃ
paṃsukūlasaññino  paṭiggahāpetvā  paribhuñjiṃsu  .  sāmikā  te  bhikkhū
codesuṃ  assamaṇāttha  tumheti . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  . kiṃcittā tumhe bhikkhaveti . paṃsukūlasaññino
mayaṃ bhagavāti. Anāpatti bhikkhave paṃsukūlasaññissāti.
   {147.1} Tena kho pana samayena jambucorakā .pe. Labujacorakā .pe.
Panasacorakā .pe. Tālapakkacorakā .pe. Ucchucorakā .pe. Timbarūsakacorakā
timbarūsake uccinitvā bhaṇḍikaṃ ādāya agamaṃsu . sāmikā te corake
anubandhiṃsu . corakā sāmike passitvā bhaṇḍikaṃ pātetvā palāyiṃsu.
Bhikkhū taṃ paṃsukūlasaññino paṭiggahāpetvā paribhuñjiṃsu . sāmikā te bhikkhū
codesuṃ assamaṇāttha tumheti . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti
bhikkhave paṃsukūlasaññissāti.
   [148]  Tena kho pana samayena ambacorakā ambaṃ pātetvā
Bhaṇḍikaṃ  ādāya  agamaṃsu  .  sāmikā  te  corake anubandhiṃsu .
Corakā sāmike passitvā bhaṇḍikaṃ pātetvā palāyiṃsu . bhikkhū pure
sāmikā  passantīti  theyyacittā  paribhuñjiṃsu  .  sāmikā te bhikkhū
codesuṃ  assamaṇāttha  tumheti  .  tesaṃ  kukkuccaṃ  ahosi .pe.
Āpattiṃ tumhe bhikkhave āpannā pārājikanti.
   {148.1} Tena kho pana samayena jambucorakā .pe. Labujacorakā
.pe. panasacorakā .pe. tālapakkacorakā .pe. ucchucorakā .pe.
Timbarūsakacorakā  timbarūsake  uccinitvā  bhaṇḍikaṃ  ādāya agamaṃsu .
Sāmikā te corake anubandhiṃsu . corakā sāmike passitvā bhaṇḍikaṃ
pātetvā  palāyiṃsu  .  bhikkhū pure sāmikā passantīti theyyacittā
paribhuñjiṃsu . sāmikā te bhikkhū codesuṃ assamaṇāttha tumheti. Tesaṃ
kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tumhe bhikkhave āpannā pārājikanti.
   [149] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa ambaṃ
theyyacitto  avahari  .pe.  saṅghassa  jambuṃ  .pe. saṅghassa labujaṃ
.pe.  saṅghassa  panasaṃ  .pe.  saṅghassa  tālapakkaṃ .pe. saṅghassa
ucchuṃ  .pe.  saṅghassa  timbarūsakaṃ  theyyacitto  avahari  .  tassa
kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [150] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pupphārāmaṃ gantvā
ocitaṃ  pupphaṃ  pañcamāsagghanakaṃ  theyyacitto avahari . tassa kukkuccaṃ
ahosi  .pe.  āpattiṃ  tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti . tena
Kho  pana  samayena  aññataro  bhikkhu  pupphārāmaṃ  gantvā  pupphaṃ
ocinitvā  pañcamāsagghanakaṃ  theyyacitto  avahari  .  tassa kukkuccaṃ
ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [151] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gāmakaṃ gacchanto
aññataraṃ  bhikkhuṃ  etadavoca  āvuso  tuyhaṃ  upaṭṭhākakulaṃ  vutto
vajjemīti  .  so  gantvā  ekaṃ  sāṭakaṃ āharāpetvā attanā
paribhuñji  .  so jānitvā taṃ codesi assamaṇosi tvanti . tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe. anāpatti bhikkhu pārājikassa na ca bhikkhave
vutto vajjemīti vattabbo yo vadeyya āpatti dukkaṭassāti.
   {151.1} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gāmakaṃ gacchati.
Aññataro  bhikkhu  taṃ  bhikkhuṃ  etadavoca  āvuso mayhaṃ upaṭṭhākakulaṃ
vutto  vajjehīti  .  so  gantvā yugasāṭakaṃ āharāpetvā ekaṃ
attanā  paribhuñji  ekaṃ  tassa  bhikkhuno  adāsi . so jānitvā
taṃ  codesi  assamaṇosi  tvanti  .  tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti  bhikkhu  pārājikassa  na  ca  bhikkhave  vutto  vajjehīti
vattabbo yo vadeyya āpatti dukkaṭassāti.
   {151.2} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gāmakaṃ gacchanto
aññataraṃ bhikkhuṃ etadavoca āvuso tuyhaṃ upaṭṭhākakulaṃ vutto vajjemīti.
Sopi evamāha vutto vajjehīti . so gantvā āḷhakaṃ sappiṃ tulaṃ guḷaṃ
doṇaṃ  taṇḍulaṃ  āharāpetvā attanā paribhuñji . so jānitvā taṃ
Codesi  assamaṇosi  tvanti  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.
Anāpatti  bhikkhu  pārājikassa  na  ca  bhikkhave  vutto  vajjemīti
vattabbo  na  ca  vutto  vajjehīti  vattabbo  yo  vadeyya
āpatti dukkaṭassāti.
   [152]  Tena kho pana samayena aññataro puriso mahagghaṃ maṇiṃ
ādāya  aññatarena  bhikkhunā  saddhiṃ  addhānamaggapaṭipanno  hoti .
Athakho  so  puriso suṅkaṭṭhānaṃ passitvā tassa bhikkhuno ajānantassa
thavikāya  maṇiṃ  pakkhipitvā  suṅkaṭṭhānaṃ  atikkamitvā  aggahesi .
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi .pe. kiṃcitto tvaṃ bhikkhūti . nāhaṃ bhagavā
jānāmīti. Anāpatti bhikkhu ajānantassāti.
   {152.1} Tena kho pana samayena aññataro puriso mahagghaṃ maṇiṃ
ādāya  aññatarena  bhikkhunā  saddhiṃ  addhānamaggapaṭipanno  hoti .
Athakho  so puriso suṅkaṭṭhānaṃ passitvā gilānālayaṃ karitvā attano
bhaṇḍikaṃ  tassa  bhikkhuno  adāsi  .  athakho so puriso suṅkaṭṭhānaṃ
atikkamitvā  taṃ  bhikkhuṃ  etadavoca āhara me bhante bhaṇḍikaṃ nāhaṃ
akallakoti  .  kissa pana tvaṃ āvuso evarūpaṃ akāsīti . athakho
so  puriso  tassa  bhikkhuno etamatthaṃ ārocesi . tassa kukkuccaṃ
ahosi  .pe.  kiṃcitto  tvaṃ bhikkhūti . nāhaṃ bhagavā jānāmīti .
Anāpatti  bhikkhu ajānantassāti . tena kho pana samayena aññataro
bhikkhu  satthena  saddhiṃ  addhānamaggapaṭipanno  hoti  .  aññataro
Puriso  taṃ  bhikkhuṃ  āmisena  upalāpetvā  suṅkaṭṭhānaṃ  passitvā
mahagghaṃ  maṇiṃ  tassa  bhikkhuno  adāsi  imaṃ  bhante maṇiṃ suṅkaṭṭhānaṃ
atikkāmehīti . athakho so bhikkhu taṃ maṇiṃ suṅkaṭṭhānaṃ atikkāmesi.
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  āpattiṃ  tvaṃ  bhikkhu  āpanno
pārājikanti.
   [153] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pāse baddhaṃ sūkaraṃ
kāruññena  muñci  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi .pe. kiṃcitto tvaṃ
bhikkhūti  .  kāruññādhippāyo  ahaṃ  bhagavāti  .  anāpatti  bhikkhu
kāruññādhippāyassāti.
   {153.1}  Tena  kho  pana  samayena  aññataro  bhikkhu
pāse  baddhaṃ  sūkaraṃ  pure sāmikā passantīti theyyacitto muñci .
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  āpattiṃ  tvaṃ  bhikkhu  āpanno
pārājikanti.
   {153.2}  Tena  kho  pana  samayena aññataro bhikkhu pāse
baddhaṃ  migaṃ  kāruññena  muñci  .pe.  pāse  baddhaṃ  migaṃ  pure
sāmikā  passantīti  theyyacitto  muñci .pe. kumine baddhe macche
kāruññena  muñci  .pe.  kumine  baddhe  macche  pure  sāmikā
passantīti  theyyacitto  muñci  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.
Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [154]  Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu yāne bhaṇḍaṃ
passitvā  ito  gaṇhanto  pārājiko  bhavissāmīti  akkamitvā
pavaṭṭetvā  aggahesi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi .pe. āpattiṃ
Tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [155] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kulalena ukkhittaṃ
maṃsapesiṃ  sāmikānaṃ dassāmīti aggahesi . sāmikā taṃ bhikkhuṃ codesuṃ
assamaṇosi  tvanti  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti
bhikkhu atheyyacittassāti.
   {155.1} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kulalena ukkhittaṃ
maṃsapesiṃ pure sāmikā passantīti theyyacitto aggahesi . sāmikā taṃ
bhikkhuṃ codesuṃ assamaṇosi tvanti . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ
tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [156] Tena kho pana samayena manussā ulumpaṃ bandhitvā aciravatiyā
nadiyā osārenti . bandhane chinne kaṭṭhāni vippakiṇṇāni agamaṃsu.
Bhikkhū paṃsukūlasaññino uttāresuṃ . sāmikā te bhikkhū codesuṃ assamaṇāttha
tumheti. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhave paṃsukūlasaññissāti.
   {156.1} Tena kho pana samayena manussā ulumpaṃ bandhitvā aciravatiyā
nadiyā osārenti . bandhane chinne kaṭṭhāni vippakiṇṇāni agamaṃsu.
Bhikkhū pure sāmikā passantīti theyyacittā uttāresuṃ. Sāmikā te bhikkhū
codesuṃ assamaṇāttha tumheti . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ
tumhe bhikkhave āpannā pārājikanti.
   [157] Tena kho pana samayena aññataro gopālako rukkhe sāṭakaṃ
ālaggetvā  uccāraṃ  agamāsi  .  aññataro  bhikkhu  paṃsukūlasaññī
Aggahesi . athakho so gopālako taṃ bhikkhuṃ codesi assamaṇosi tvanti.
Tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu paṃsukūlasaññissāti.
   [158] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno nadiṃ tarantassa
rajakānaṃ hatthato muttaṃ sāṭakaṃ pāde laggaṃ hoti. So bhikkhu sāmikānaṃ
dassāmīti aggahesi . sāmikā taṃ bhikkhuṃ codesuṃ assamaṇosi tvanti.
Tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu atheyyacittassāti.
   {158.1}  Tena  kho  pana samayena aññatarassa bhikkhuno nadiṃ
tarantassa  rajakānaṃ hatthato muttaṃ sāṭakaṃ pāde laggaṃ hoti . so
bhikkhu  pure sāmikā passantīti theyyacitto aggahesi . sāmikā taṃ
bhikkhuṃ  codesuṃ  assamaṇosi  tvanti . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [159]  Tena  kho  pana  samayena aññataro bhikkhu sappikumbhiṃ
passitvā  thokaṃ  thokaṃ  paribhuñji  .  tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti dukkaṭassāti.
   [160] Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū saṃvidahitvā agamaṃsu
bhaṇḍaṃ  avaharissāmāti  .  eko  bhaṇḍaṃ avahari . te evamāhaṃsu
na mayaṃ pārājikā yo avahaṭo so pārājikoti . Bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  āpattiṃ  tumhe  bhikkhave āpannā pārājikanti .
Tena  kho pana samayena sambahulā bhikkhū saṃvidahitvā bhaṇḍaṃ avaharitvā
Bhājesuṃ  .  tehi bhājiyamāne ekamekassa paṭiviso na pañcamāsako
pūri  .  te evamāhaṃsu na mayaṃ pārājikāti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ. Āpattiṃ tumhe bhikkhave āpannā pārājikanti.
   [161] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sāvatthiyaṃ dubbhikkhe
āpaṇikassa  taṇḍulamuṭṭhiṃ  theyyacitto avahari . tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe.  āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti . tena kho pana
samayena  aññataro  bhikkhu  sāvatthiyaṃ  dubbhikkhe āpaṇikassa muggamuṭṭhiṃ
.pe.  māsamuṭṭhiṃ  .pe.  tilamuṭṭhiṃ  theyyacitto  avahari  . tassa
kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [162] Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ andhavane corakā gāviṃ
hantvā  maṃsaṃ  khāditvā  sesakaṃ  paṭisāmetvā  agamaṃsu  .  bhikkhū
paṃsukūlasaññino  paṭiggahāpetvā  paribhuñjiṃsu  .  corakā  te  bhikkhū
codesuṃ  assamaṇāttha  tumheti  .  tesaṃ  kukkuccaṃ  ahosi .pe.
Anāpatti bhikkhave paṃsukūlasaññissāti.
   {162.1} Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ andhavane corakā sūkaraṃ
hantvā maṃsaṃ khāditvā sesakaṃ paṭisāmetvā agamaṃsu . bhikkhū paṃsukūla-
saññino  paṭiggahāpetvā  paribhuñjiṃsu . corakā te bhikkhū codesuṃ
assamaṇāttha tumheti . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhave
paṃsukūlasaññissāti.
   [163] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu tiṇakkhettaṃ gantvā
lutaṃ  tiṇaṃ  pañcamāsagghanakaṃ  theyyacitto  avahari  .  tassa kukkuccaṃ
Ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [164] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu tiṇakkhettaṃ gantvā
tiṇaṃ  lāyitvā  pañcamāsagghanakaṃ theyyacitto avahari . tassa kukkuccaṃ
ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [165] Tena kho pana samayena āgantukā bhikkhū saṅghassa ambaṃ
bhājāpetvā  paribhuñjiṃsu  .  āvāsikā  bhikkhū  te bhikkhū codesuṃ
assamaṇāttha  tumheti . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ . kiṃcittā tumhe bhikkhaveti . Paribhogatthāya mayaṃ bhagavāti.
Anāpatti bhikkhave paribhogatthāyāti.
   {165.1} Tena kho pana samayena āgantukā bhikkhū saṅghassa jambuṃ
.pe. saṅghassa labujaṃ .pe. saṅghassa panasaṃ .pe. saṅghassa tālapakkaṃ
.pe. saṅghassa ucchuṃ .pe. saṅghassa timbarūsakaṃ bhājāpetvā paribhuñjiṃsu.
Āvāsikā  bhikkhū  te  bhikkhū  codesuṃ  assamaṇāttha  tumheti .
Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhave paribhogatthāyāti.
   [166]  Tena  kho pana samayena ambapālakā bhikkhūnaṃ ambaphalaṃ
denti . bhikkhū gopetuṃ ime issarā nayime dātunti kukkuccāyantā
na paṭiggaṇhanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anāpatti bhikkhave
gopakassa  dāneti  .  tena kho pana samayena jambupālakā .pe.
Labujapālakā  .pe.  panasapālakā  .pe.  tālapakkapālakā  .pe.
Ucchupālakā  .pe.  timbarūsakapālakā  bhikkhūnaṃ  timbarūsake denti .
Bhikkhū  gopetuṃ  ime  issarā  nayime  dātunti kukkuccāyantā na
paṭiggaṇhanti  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anāpatti bhikkhave
gopakassa dāneti.
   [167] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa dāruṃ
tāvakālikaṃ  haritvā  attano  vihārassa kuḍḍaṃ upatthambhesi . bhikkhū
taṃ  bhikkhuṃ  codesuṃ  assamaṇosi tvanti . tassa kukkuccaṃ ahosi .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesi . kiṃcitto tvaṃ bhikkhūti . tāvakāliko
ahaṃ bhagavāti. Anāpatti bhikkhu tāvakāliketi.
   [168] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa udakaṃ
theyyacitto avahari .pe. saṅghassa mattikaṃ theyyacitto avahari .pe.
Saṅghassa  muñjakatiṇaṃ 1- theyyacitto avahari . tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   {168.1} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa muñjakatiṇaṃ
theyyacitto jhāpesi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti bhikkhu
pārājikassa āpatti dukkaṭassāti.
   [169] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa mañcaṃ
theyyacitto  avahari  .  tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. āpattiṃ tvaṃ
bhikkhu  āpanno  pārājikanti  . tena kho pana samayena aññataro
bhikkhu  saṅghassa  pīṭhaṃ  .pe. saṅghassa bhisiṃ .pe. saṅghassa bimbohanaṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. puñjakitaṃ tiṇaṃ.
.pe.  Saṅghassa  kavāṭaṃ .pe. saṅghassa ālokasandhiṃ .pe. saṅghassa
gopānasiṃ  theyyacitto  avahari  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi .pe.
Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [170]  Tena  kho pana samayena bhikkhū aññatarassa upāsakassa
vihāraparibhogaṃ  senāsanaṃ  aññatra  paribhuñjanti  .  athakho  so
upāsako  ujjhāyati  khīyati  vipāceti  kathaṃ  hi  nāma  bhaddantā
aññatra  paribhogaṃ  aññatra  paribhuñjissantīti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  na bhikkhave aññatra paribhogo aññatra paribhuñjitabbo
yo paribhuñjeyya āpatti dukkaṭassāti.
   {170.1} Tena kho pana samayena bhikkhū uposathaggaṃpi 1- sannisajjampi
harituṃ kukkuccāyantā chamāyaṃ nisīdanti . gattānipi cīvarānipi paṃsukitāni
honti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave tāvakālikaṃ
haritunti.
   [171] Tena kho pana samayena campāyaṃ thullanandāya bhikkhuniyā
antevāsī  bhikkhunī  thullanandāya  bhikkhuniyā  upaṭṭhākakulaṃ  gantvā
ayyā  icchati  tekaṭullayāguṃ  pātunti pacāpetvā haritvā attanā
paribhuñji  .  sā jānitvā taṃ codesi assamaṇīsi tvanti . tassā
kukkuccaṃ ahosi . athakho sā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi.
Bhikkhuniyo  bhikkhūnaṃ  etamatthaṃ  ārocesuṃ . bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ . anāpatti bhikkhave pārājikassa āpatti sampajānamusāvāde
@Footnote: 1 Rā. uposathaggepi.
Pācittiyassāti.
   {171.1}   Tena   kho   pana   samayena   rājagahe
thullanandāya  bhikkhuniyā  antevāsī  bhikkhunī  thullanandāya  bhikkhuniyā
upaṭṭhākakulaṃ  gantvā  ayyā icchati madhugoḷakaṃ khāditunti pacāpetvā
haritvā  attanā  paribhuñji  . sā jānitvā taṃ codesi assamaṇīsi
tvanti  .  tassā  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhave
pārājikassa āpatti sampajānamusāvāde pācittiyassāti.
   [172] Tena kho pana samayena vesāliyaṃ āyasmato ajjukassa
upaṭṭhākassa  gahapatino  dve dārakā honti putto ca bhāgineyyo
ca  . athakho so gahapati āyasmantaṃ ajjukaṃ etadavoca imaṃ bhante
okāsaṃ  yo  imesaṃ  dvinnaṃ dārakānaṃ saddho hoti pasanno tassa
ācikkheyyāsīti. So kālamakāsi 1-.
   {172.1} Tena kho pana samayena tassa gahapatino bhāgineyyo saddho
hoti pasanno. Athakho āyasmā ajjuko taṃ okāsaṃ tassa dārakassa ācikkhi.
So tena sāpateyyena kuṭumbañca saṇṭhapesi dānañca paṭṭhapesi. Athakho
tassa gahapatino putto āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca ko nu kho bhante
ānanda pituno dāyajjo putto vā bhāgineyyo vāti . Putto kho
āvuso pituno 2- dāyajjoti . ayaṃ bhante ayyo ajjuko amhākaṃ
@Footnote: 1 yuropiyamarammapotthakesu ayamattho na dissati. amhākampana
@potthake rāmaññapotthake ca paññāyateva. 2 mātāpitūnantipi
@pāṭho.
Sāpateyyaṃ  amhākaṃ  methunakassa  ācikkhīti  .  assamaṇo  āvuso
āyasmā  ajjukoti . athakho āyasmā ajjuko āyasmantaṃ ānandaṃ
etadavoca dehi me āvuso ānanda vinicchayanti.
   {172.2} Tena kho pana samayena āyasmā upāli āyasmato ajjukassa
pakkho hoti . athakho āyasmā upāli āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca yo
nu kho āvuso ānanda sāmikena imaṃ okāsaṃ itthannāmassa ācikkhāhīti 1-
vutto tassa ācikkhati kiṃ so āpajjatīti . na so 2- bhante kiñci
āpajjati  antamaso  dukkaṭamattampīti  .  ayaṃ  āvuso  āyasmā
ajjuko  sāmikena  imaṃ  okāsaṃ  itthannāmassa ācikkhāhīti vutto
tassa ācikkhi anāpatti āvuso āyasmato ajjukassāti.
   [173] Tena kho pana samayena bārāṇasiyaṃ āyasmato pilindavacchassa
upaṭṭhākakulaṃ corehi upaddutaṃ hoti dve ca dārakā nītā honti.
Athakho āyasmā pilindavaccho te dārake iddhiyā ānetvā pāsāde
ṭhapesi  .  manussā te dārake passitvā ayyassāyaṃ pilindavacchassa
iddhānubhāvoti  āyasmante  pilindavacche  abhippasīdiṃsu  .  bhikkhū
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ hi nāma āyasmā pilindavaccho
corehi nīte dārake ānessatīti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anāpatti bhikkhave iddhimantassa iddhivisayeti.
@Footnote: 1 Yu. Ma. ācikkhāti. 2 tesu dvīsupi potthakesu ayaṃ pāṭho
@natthi.
   [174] Tena kho pana samayena dve bhikkhū sahāyakā honti paṇḍako
ca kapilo ca . eko gāmake viharati eko kosambiyaṃ . athakho
tassa  bhikkhuno  gāmakā  kosambiṃ  gacchantassa  antarāmagge  nadiṃ
tarantassa sūkarikānaṃ hatthato muttā medavaṭṭi pāde laggā hoti .
So  bhikkhu  sāmikānaṃ  dassāmīti  aggahesi  .  sāmikā taṃ bhikkhuṃ
codesuṃ  assamaṇosi  tvanti  .  taṃ  uttiṇṇaṃ aññatarā gopālikā
passitvā  etadavoca  ehi bhante methunaṃ dhammaṃ paṭisevāti . so
pakatiyāpāhaṃ  assamaṇoti  tassā  methunaṃ  dhammaṃ paṭisevitvā kosambiṃ
gantvā  bhikkhūnaṃ  etamatthaṃ  ārocesi  . bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anāpatti bhikkhave adinnādāne pārājikassa āpatti
methunaṃ dhammaṃ samāyoge pārājikassāti.
   [175] Tena kho pana samayena sāgalāyaṃ āyasmato daḷhikassa
saddhivihāriko  bhikkhu  anabhiratiyā pīḷito āpaṇikassa veṭhanaṃ avaharitvā
āyasmantaṃ  daḷhikaṃ etadavoca assamaṇo ahaṃ bhante vibbhamissāmīti .
Kiṃ tayā āvuso katanti . āpaṇikassa veṭhanaṃ gaṇhāmi bhanteti 1-.
Āharāpetvā  agghāpesi  .  taṃ  agghāpentaṃ na pañcamāsakaṃ 2-
@Footnote: 1 yuropiyamarammapotthakesu imassa atthassa visadisatā hoti. tattha hi
@so etamatthaṃ ārocesīti vuttaṃ. amhākampana potthake rāmaññapotthake
@ca īdisoyevattho paññāyati. 2 Yu. pañcamāsake.
@Ma. pañcamāsako.
Agghati  .  anāpatti  āvuso pārājikassāti dhammiṃ kathaṃ akāsi .
So bhikkhu abhiramīti.
          Dutiyapārājikaṃ niṭṭhitaṃ.
               ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 103-127. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=1994              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=1994              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=126&items=50              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=21              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=126              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=9590              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=9590              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]