ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 24 : PALI ROMAN Dha.A.7 mala-nagavagga

          22. Nirayavaggavannana
            ---------
        1. Sundariparibbajikavatthu. (222)
   "abhutavaditi imam dhammadesanam sattha jetavane viharanto
sundariparibbajikam arabbha kathesi.
   "tena kho pana samayena bhagava sakkato hoti garukato manito
pujitoti vatthu vittharato udane 1- agatameva. Ayam panettha
sankhepo: bhagavato kira bhikkhusanghassa ca pancannam mahanadinam mahoghasadise
labhasakkare uppanne, hatalabhasakkara annatitthiya
suriyuggamanakale khajjopanaka viya nippabha hutva ekato
sannipatitva mantayimsu "mayam samanassa gotamassa uppannakalato
patthaya hatalabhasakkara, na no koci atthibhavampi janati:
kena nu kho saddhim ekato hutva samanassa gotamassa avannam
uppadetva labhasakkaramassa antaradhapeyyamati. Atha nesam
etadahosi "sundariya saddhim ekato hutva sakkunissamati. Te
ekadivasam sundarim titthiyaramam pavisitva vanditva thitam nalapimsu.
Sa punappunam samullapantipi pativacanam alabhitva "api ayya
kenaci vihethitati pucchi. "bhagini samanam gotamam amhe vihethetva
@Footnote: 1. khu. u. 25/137.
Hatalabhasakkare katva vicarantam na passasiti. "maya ettha kim
katum vattatiti. "tvam kho bhagini abhirupa sobhaggappatta samanassa
gotamassa ayasam aropetva mahajanam katham gahapetva
hatalabhasakkaram karohiti. Sa "sadhuti sampaticchitva pakkanta
tato patthaya malagandhavilepanakappurakatukaphaladini gahetva sayam
mahajanassa satthu dhammadesanam sutva nagarappavisanakale jetavanabhimukhi 1-
gacchati, "kaham gacchasiti puttha "samanassa gotamassa santikam, aham
tena saddhim ekagandhakutiyam vasamiti vatva annatarasmim titthiyarame
vasitva patova jetavanamaggam otaritva nagarabhimukhi 2- gacchati,
"sundari kaham gatasiti puttha "samanena gotamena saddhim ekagandhakutiyam
vasitva tam kilesaratiya ramapetva agatamhiti vadati. Tato titthiya
katipahaccayena dhuttanam kahapane datva "gacchatha sundarim maretva
samanassa gotamassa gandhakutisamipe malakacavarantare nikkhipitva
ethati vadimsu. Te tatha akamsu. Tato titthiya "sundarim na passamati,
kolahalam katva ranno arocetva "kaham vo asankati vutta
"ime divase 3- jetavane vasati, tatrassa pavattim na janamati vatva
"tenahi gacchatha, nam vicinathati ranna anunnata attano
upatthake gahetva jetavanam gantva vicinanta malakacavarantare tam
disva mancakam aropetva nagaram pavisitva "samanassa gotamassa
savaka `satthara katam papakammam paticchadessamati sundarim maretva
@Footnote: 1. 2. jetavanabhimukhini, nagarabhimukhini iti yuttataram. na. va.
@3. Ma. Si. imesu divasesu.
Malakacavarantare nikkhipimsuti ranno arocesum. Raja "tenahi
gacchatha nagaram ahindathati aha. Te nagaravithisu "passatha samananam
sakyaputtiyanam kammantiadini vatva puna ranno nivesanadvaram
agamamsu. Raja sundariya sariram amakasusane attakam aropetva
rakkhapesi. Savatthivasino thapetva ariyasavake sesa yebhuyyena
"passatha samananam sakyaputtiyanam kammantiadini vatva antonagarepi
bahinagarepi arannesupi bhikkhu akkosanta vicaranti. Bhikkhu tam pavattim
tathagatassa arocesum. Sattha "tenahi tumhepi te manusse evam
paticodethati vatva imam gathamaha
       "abhutavadi nirayam upeti,
       yo vapi katva `na karomiccaha,
       ubhopi te pecca sama bhavanti
       nihinakamma manuja paratthati.
   Tattha "abhutavaditi: parassa dosam adisvava musavadam katva
tucchena param abbhacikkhanto. Katvati: yo va pana papakammam
katva "naham etam karomiti aha. Pecca sama bhavantiti: te
ubhopi jana paralokam gantva nirayam upagamanena gatiya sama
bhavanti. Gatiyeva nesam paricchinna, ayu pana nesam na paricchinnam;
bahum hi papakammam katva ciram niraye paccanti, parittam katva
appamattakameva kalam: yasma pana tesam ubhinnampi lamakameva kammam,
tena vuttam "nihinakamma manuja paratthati. Paratthati padassa pana
Parato peccapadena sambandho. Pecca parattha ito gantva te
nihinakamma paraloke sama bhavantiti attho.
   Desanavasane bahu sotapattiphaladini papunimsuti.
   Raja "sundariya annehi maritabhavam janathati purise
uyyojesi. Atha te dhutta tehi kahapanehi suram pivanta annamannam
kalaham karimsu. Eko ekam aha "tvam sundarim ekappahareneva
maretva malakacavarantare nikkhipitva tato laddhakahapanehi suram
pivasi, hotuti. Rajapurisa te dhutte gahetva ranno dassesum.
Atha ne raja "tumhehi sa maritati pucchi. "ama devati.
"kena marapitati. "annatitthiyehi devati. Raja titthiye
pakkosapetva "gacchatha tumhe evam vadanta nagaram ahindatha
`ayam sundari samanassa gotamassa avannam aropetukamehi amhehi
marapita; neva samanassa gotamassa savakanam doso atthi,
amhakameva dosoti. Te tatha karimsu. Balamahajano tada saddahi.
Titthiyapi dhuttapi purisavadhadandam papunimsu. Tato patthaya buddhanam
sakkaro maha ahositi.
          Sundariparibbajikavatthu.
           -----------
        2. Dukkhapilitasattavatthu. 1- (223)
   "kasavakanthati imam dhammadesanam sattha jetavane viharanto
duccaritaphalanubhavena pilite satte arabbha kathesi.
   Ayasma hi mahamoggallano lakkhanattherena saddhim gijjhakuta
pabbata orohanto 2- atthisankhalikapetadinam attabhave disva sitam
karonto lakkhanattherena sitakaranam puttho "akalo avuso imassa
panhassa, tathagatassa santike mam puccheyyasiti vatva tathagatassa
santike therena puttho atthisankhalikapetadinam ditthabhavam acikkhitva
"idhaham avuso gijjhakuta pabbata orohanto addasam bhikkhum
vehasam gacchantam, tassa kayopi aditto hotitiadina nayena saddhim
pattacivarakayabandhanadihi dayhamane panca sahadhammike arocesi.
Sattha tesam 3- kassapadasabalassa sasane pabbajitva pabbajjaya
anurupam katum asakkontanam papabhavam acikkhitva tasmim khane
tattha nisinnanam papabhikkhunam duccaritakammassa vipakam dassento
imam gathamaha
    "kasavakantha bahavo   papadhamma asannata,
    papa papehi kammehi  nirayam te upapajjareti.
   Tattha kasavakanthati: kasavena palivethitakantha. Papadhammati:
lamakadhamma. "asannatati: kayadisannamavirahita. Tatharupa
papapuggala attana katehi akusalakammehi niraye upapajjanti,
@Footnote: 1. Ma. duccaritaphalapilitavatthu. 2. Si. Yu. otaranto. 3. Si. Yu. "tesanti natthi.
Te tattha pacitva tato cuta pakkavasesena petesupi evam
paccantiti attho.
    Desanavasane bahu sotapattiphaladini papunimsuti.
           Dukkhapilitasattavatthu.
           -----------
        3. Vaggumudatiriyabhikkhuvatthu. (224)
   "seyyo ayoguloti imam dhammadesanam sattha vesaliyam nissaya
mahavane viharanto vaggumudatiriye bhikkhu arabbha kathesi.
   Vatthu uttarimanussadhammaparajike 1- agatameva. Tada hi sattha
te bhikkhu "kim pana tumhe bhikkhave udarassatthaya gihinam annamannassa
uttarimanussadhammassa vannam bhasitthati vatva, tehi "ama bhanteti
vutte, te bhikkhu anekapariyayena vigarahitva imam gathamaha
    "seyyo ayogulo bhutto  tatto aggisikhupamo,
    yance bhunjeyya dussilo  ratthapindam asannatoti.
   Tattha "yance bhunjeyyati: yam dussilo nissilapuggalo
kayadihi asannato ratthavasihi saddhaya dinnam ratthapindam
"samanomhiti patijananto gahetva bhunjeyya, tato aditto
aggivanno ayogulo bhutto seyyo sundarataro. Kimkarana?
@Footnote: 1. vi. mahavibhanga. 1/167.
Tappaccaya hi eko attabhavo jhayeyya, dussilo pana saddhadeyyam
bhunjitva anekanipi jatisatani niraye pacceyyati attho.
   Desanavasane bahu sotapattiphaladini papunimsuti.
          Vaggumudatiriyabhikkhuvatthu.
            --------
        4. Khemakasetthiputtavatthu. (225)
   "cattari thananiti imam dhammadesanam sattha jetavane viharanto
anathapindikassa bhagineyyam khemakam nama setthiputtam arabbha kathesi.
   So kira abhirupo ahosi. Yebhuyyena itthiyo tam disva
ragabhibhuta sakabhavena santhatum nasakkhimsu. Sopi paradarakammabhiratova
ahosi. Atha nam rattim rajapurisa gahetva ranno dassesum. Raja
"mahasetthissa lajjamiti tam kinci avatva vissajjapesi. So pana
neva virami. Atha nam dutiyampi tatiyampi rajapurisa gahetva ranno
dassesum. Raja vissajjapesiyeva. Mahasetthi tam pavattim sutva tam
adaya satthu santikam gantva tam pavattim arocetva "bhante
imassa dhammam desethati aha. Sattha tassa samvegakatham kathetva
paradarasevanaya dosam dassento ima gatha abhasi
      "cattari thanani naro pamatto
      apajjati paradarupasevi:
      Apunnalabham nanikamaseyyam
      nindam tatiyam nirayam catuttham.
      Apunnalabho ca, gati ca papika,
      bhitassa bhitaya rati ca thokika,
      raja ca dandam garukam paneti;
      tasma naro paradaram na seveti.
   Tattha "thananiti: dukkhakaranani. Pamattoti: sativossaggena
samannagato. Apajjatiti: papunati. Paradarupaseviti: parassa
daram upasevanto uppathacari. Apunnalabhanti: akusalalabham.
Nanikamaseyyanti: yatha icchati; evam seyyam alabhitva anicchitam
parittakameva kalam seyyam labhati. Apunnalabho cati: evam tassa
ayanca apunnalabho tena ca apunnena nirayasankhata papika
gati hoti. Rati ca thokikati: ya 1- tassa bhitassa bhitaya itthiya
saddhim rati, sapi thokika paritta hoti. Garukanti: raja ca
hatthacchedadivasena garukam dandam paneti. Tasmati: yasma paradaram
sevanto etani apunnadini papunati; tasma paradaram na
seveyyati attho.
   Desanavasane khemako sotapattiphale patitthahi. Tato patthaya
mahajano sukham vitinamesi.
   "kim panassa pubbakammanti. "so kira kassapabuddhakale
@Footnote: 1. Si. Yu. `yati natthi.
Uttamamallo hutva dve suvannapatakani dasabalassa kancanathupe
aropetva patthanam thapesi "thapetva natisalohititthiyo avasesa
mam disva rajantuti. Idamassa pubbakammanti. Tena tam nibbattatthane
disva paresam itthiyo sakabhavena santhatum nasakkhimsuti.
          Khemakasetthiputtavatthu.
            ------
         5. Dubbacabhikkhuvatthu. (226)
   "kuso yathati imam dhammadesanam sattha jetavane viharanto
annataram dubbacabhikkhum arabbha kathesi.
   Eko kira bhikkhu asancicca ekam tinam chinditva, kukkucce
uppanne, ekam bhikkhum upasankamitva "avuso yo tinam chindati,
tassa kim hotiti attana katabhavam arocetva pucchi. Atha nam
itaro "tvam tinassa chinnakarana `kinci hotiti sannam karosi,
na ettha kinci hoti, desetva pana muccasiti vatva sayampi
ubhohi hatthehi tinam luncitva aggahesi. Bhikkhu tam pavattim
satthu arocesum. Sattha tam bhikkhum anekapariyayena vigarahitva
dhammam desento ima gatha abhasi
    "kuso yatha duggahito   hatthamevanukantati,
    samannam dupparamattham   nirayayupakaddhati.
    Yankinci sithilam kammam,   sankilitthanca yam vatam,
    sankassaram brahmacariyam,  na tam hoti mahapphalam.
    Kayira ce kayirathenam,  dalhamenam parakkame;
    sithilo hi paribbajo   bhiyyo akirate rajanti.
    Tattha "kusoti: yankinci  tikhinadharam tinam antamaso
talapannampi. Yatha so kuso yena duggahito tassa hattham anukantati
phaleti; evameva samanadhammasankhatam samannampi khandasiladitaya
dupparamattham. Nirayayupakaddhatiti: niraye nibbattapetiti attho.
Sithilanti: ohiyitva 1- karanena sithilaggaham katva katam kinci
kammam. Sankilitthanti: vesiyadikesu agocaresu caranena sankilittham.
Sankassaranti: sankahi saritabbam uposathakiccadisu annatarena
kiccena sannipatitampi sangham disva "addha ime mama cariyam natva mam
ukkhipitukama sannipatitati evam attano asankahi saritam ussankitam
parisankitam. Na tam hotiti: tam evarupam samanadhammasankhatam brahmacariyam
tassa puggalassa na mahapphalam hoti, tassa amahapphalabhavena
bhikkhadayakanampissa na mahapphalam hotiti attho. Kayira ceti: tasma
yam kammam kareyya, tam karoteva. Dalhamenam parakkameti: thirakatametam
katva avatthitasamadano hutva etam kayiRa. Paribbajoti:
sithilaggahena kato khandadibhavappatto samanadhammo. Bhiyyoti:
abbhantare vijjamanam ragarajadim evarupo samanadhammo apanetum
@Footnote: 1. Ma. Si. Yu. oliyitva.
Na sakkoti, athakho tassa upari aparampi ragarajadim akiratiti attho.
   Desanavasane bahu sotapattiphaladini papunimsu. Sopi bhikkhu
samvare thatva paccha vipassanam vaddhetva arahattam papuniti.
           Dubbacabhikkhuvatthu.
            ---------
        6. Issapakataitthivatthu. (227)
    "akatanti imam dhammadesanam sattha jetavane viharanto annataram
issapakatam itthim arabbha kathesi.
    Tassa kira samiko ekaya gehadasiya saddhim santhavam akasi.
Sa issapakata tam dasim hatthapadesu bandhitva tassa kannanasam
chinditva ekasmim tucchagabbhe pakkhipitva dvaram pidahitva tassa
kammassa attana katabhavam paticchadetum "ehi ayya, viharam gantva
dhammam sunissamati samikam adaya viharam gantva dhammam sunanti
nisidi. Athassa agantuka nataka geham agantva dvaram vivaritva
tam vippakaram disva dasim mocayimsu. Sa viharam gantva catuparisamajjhe
tamattham dasabalassa arocesi. Sattha tassa vacanam sutva "duccaritam
nama `idam me anne jana na janantiti appamattakampi na katabbam,
annasmim ajanantepi sucaritameva katabbam, paticchadetva katampi hi
duccaritam nama pacchanutapam karoti, sucaritam pamojjameva janetiti
Vatva imam gathamaha
   "akatam dukkatam seyyo,   paccha tappati dukkatam;
    katanca sukatam seyyo,   yam katva nanutappatiti.
   Tattha "dukkatanti: savajjam apayasamvattanikam kammam akatameva
seyyo varam uttamam. Paccha tappatiti: tam hi anussaritanussaritakale
tappatiyeva. Sukatanti: anavajjam pana sukhudrayam sugatisamvattanikameva kammam
katam seyyo. Yam katvati: yam kammam katva paccha anussaranakale
na tappati nanutappati somanassajatova hoti, tam katam varanti attho.
   Desanavasane upasako ca sa ca itthi sotapattiphale
patitthahimsu. Tanca pana dasim tattheva bhujissam katva dhammacarinim
karimsuti.
          Issapakataitthivatthu.
            ---------
        7. Agantukabhikkhuvatthu. (228)
   "nagaram yathati imam dhammadesanam sattha jetavane viharanto
sambahule agantuke bhikkhu arabbha kathesi.
   Te kira ekasmim paccante vassam upagantva pathamamase sukham
viharimsu. Majjhimamase cora agantva tesam gocaragamam paharitva
karamare gahetva agamamsu. Tato patthaya manussa coranam
patibahanatthaya tam paccantanagaram abhisankharonta te bhikkhu sakkaccam
Upatthatum okasam na labhimsu. Te aphasukam vassam vasitva vutthavassa
satthu dassanaya savatthim gantva sattharam vanditva ekamantam
nisidimsu. Sattha tehi saddhim katappatisantharo "kim bhikkhave sukham
vasitthati pucchitva, "bhante mayam pathamamasameva sukham vasimha,
majjhimamase cora gamam paharimsu, tato patthaya manussa nagaram
abhisankharonta sakkaccam upatthatum okasam na labhimsu; tasma aphasukam
vassam vasimhati vutte, "alam bhikkhave, ma cintayittha, phasuviharo
nama niccakalam dullabho; bhikkhuna nama, 1- yatha te manussa nagaram
gopayimsu; evam attabhavameva gopayitum vattatiti vatva imam gathamaha
    "nagaram yatha paccantam    guttam santarabahiram;
    evam gopetha attanam,   khano vo ma upaccaga;
    khanatita hi socanti    nirayamhi samappitati.
   Tattha "santarabahiranti: bhikkhave yatha tehi manussehi tam
paccantanagaram dvarapakaradini thirani karontehi saantaram attalaka-
parikhadini thirani karontehi sabahiranti santarabahiram guttam katam;
evam tumhe hi 2- satim upatthapetva ajjhattikani cha dvarani
pidahitva dvararakkhikam satim avissajjetva, yatha gayhamanani
bahirani cha ayatanani ajjhattikanam upaghataya samvattanti; tatha
aggahanena tani thirani katva tesam appavesaya dvararakkhikam
satim appahaya vicaranta attanam gopethati attho. Khano vo
@Footnote: 1. Si. Yu. pana. 2. Ma. Si. Yu. pi.
Ma upaccagati: yo hi evam attanam na gopeti, tam puggalam "ayam
buddhuppadakkhano majjhimapadese uppattikkhano sammaditthiya
patiladdhakkhano channamayatananam avekallakkhanoti sabbopi ayam
khano atikkamati; so khano tumhe ma atikkamatu. Khanatitati:
ye hi tam khanam atita, te ca puggale so khano atito; te
nirayamhi samappita hutva tattha nibbattitva socantiti attho.
   Desanavasane te bhikkhu uppannasamvega arahatte patitthahimsuti.
           Agantukabhikkhuvatthu.
            ---------
         8. Nigganthavatthu. (229)
   "alajjitayeti imam dhammadesanam sattha jetavane viharanto
nigganthe arabbha kathesi.
   Ekasmim hi divase bhikkhu nigganthe disva katham samutthapesum
"avuso sabbaso appaticchannehi acelakehi ime niggantha
varatara, ye ekam purimapassampi tava paticchadenti, sahirika manne
eteti. Tam sutva niggantha "na mayam etena karanena paticchadema,
`pamsurajadayo pana puggalaeva jivitindriyappatibaddha; evamete
no bhikkhabhajanesu ma patimsuti imina karanena paticchademati
vatva tehi saddhim vadappativadavasena bahum katham karimsu. 1- Bhikkhu sattharam
@Footnote: 1. Si. Yu. kathesum.
Upasankamitva nisinnakale tam pavattim arocesum. Sattha "bhikkhave
alajjitabbe lajjitva lajjitabbe alajjamana nama duggatiparayanava
hontiti vatva dhammam desento ima gatha abhasi
    "alajjitaye lajjanti   lajjitaye na lajjare
    micchaditthisamadana   satta gacchanti duggatim.
    Abhaye bhayadassino    bhaye ca abhayadassino
    micchaditthisamadana   satta gacchanti duggatinti.
   Tattha "alajjitayeti: alajjitabbena bhikkhabhajanena. Bhikkhabhajanam
hi alajjitabbam nama. Te pana tam paticchadetva vicaranta tena
lajjanti nama. Lajjitayeti: appaticchannena hirikopinangena.
Hirikopinanganhi lajjitabbam nama. Te pana tam appaticchadetva
vicaranta lajjitaye na lajjanti nama. Tena tesam alajjitabbena
lajjatam lajjitabbena alajjatam tucchaggahanabhavena ca annathagahanabhavena
ca micchaditthi hoti, tam samadayitva vicaranta te micchaditthisamadana
satta nirayadibhedam duggatim gacchantiti attho. Abhayeti: bhikkhabhajanam
nissaya ragadosamohamanaditthikilesaduccaritabhayanam anuppajjanato
bhikkhabhajanam abhayam nama. Bhayena tam paticchadenta pana abhaye
bhayadassino nama. Hirikopinangam pana nissaya ragadinam
uppajjanato tam bhayam nama. Tassa appaticchadanena bhaye
ca abhayadassino. Tassa annatha ca gahanassa samadinnatta
micchaditthisamadana satta duggatim gacchantiti attho.
   Desanavasane bahu niggantha samviggamanasa pabbajimsu. 1-
Sampattanampi satthika desana ahositi.
            Nigganthavatthu.
             -----
         9. Titthiyasavakavatthu. (230)
   "avajjeti imam dhammadesanam sattha jetavane viharanto
tittiyasavake arabbha kathesi.
   Ekasmim hi samaye annatitthiyasavaka attano putte
sammaditthikanam upasakanam puttehi saddhim saparivare kilamane disva
geham agatakale "na vo samana sakyaputtiya vanditabba, napi
tesam viharam pavisitabbanti 2- sapatham karayimsu. Te ekadivasam
jetavanaviharassa bahidvarakotathakasamante kilanta pipasita ahesum.
Athekam upasakadarakam "tvam gantva ettha paniyam pivitva amhakampi
aharahiti viharam pahinimsu. So viharam pavisitva sattharam vanditva
tamattham arocesi. Atha nam sattha "tvameva paniyam pivitva gantva
itarepi paniyam pivanatthaya idheva pesehiti aha. So tatha akasi.
Te agantva paniyam pivimsu. Sattha te pakkosapetva tesam
sappayam dhammakatham kathetva te acalasaddhe katva saranesu ca
silesu ca patitthapesi. Te sakani gehani gantva tamattham matapitunam
@Footnote: 1. kathamidam vuttam, tesam hi parammukha gatha bhasita. 2. viharo pavisitabboti.
Arocesum. Atha nesam matapitaro "puttaka no vipannaditthika
jatati domanassappatta paridevimsu. Atha nesam cheka pativissaka
manussa agantva domanassavupasamatthaya dhammam kathayimsu. Te tesam
katham sutva "ime darake samanassa gotamasseva niyyadessamati
mahantena natiganena saddhim viharam nayimsu. Sattha tesam asayam
oloketva dhammam desento ima gatha abhasi
    "avajje vajjamatino    vajje avajjadassino
    micchaditthisamadana   satta gacchanti duggatim.
    Vajjanca vajjato natva  avajjanca avajjato
    sammaditthisamadana   satta gacchanti suggatinti.
    Tattha "avajjeti: dasavatthukaya sammaditthiya tassa upanissaya-
bhute dhamme ca. Vajjamatinoti: "vajjam idanti uppannamatino.
Dasavatthukamicchaditthisankhate pana tassa upanissayadhammasankhate ca
vajje avajjadassino. Etissa avajjam vajjato vajjanca avajjato
natva gahanasankhataya micchaditthiya samadinnatta micchaditthi-
samadana satta duggatim gacchantiti attho. Dutiyagathaya
vuttavipariyayena attho veditabbo.
    Desanavasane sabbepi te tisu saranesu patitthaya aparaparam
dhammam sunanta sotapattiphale patitthahimsuti.
           Titthiyasavakavatthu.
         Nirayavaggavannana nitthita.
           Dvavisatimo vaggo
            --------             The Pali Atthakatha in Roman Book 24 page 119-135. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=24&A=2371&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=24&A=2371&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=32              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=25&A=1080              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=1074              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=1074              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]