ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 27 : PALI ROMAN Iti.A. (paramatthadi.)

            3. Pathamavedanasuttavannana
   [52] Tatiye vedanati arammanarasam vediyanti anubhavantiti vedana. Ta
vibhagato dassetum "sukha vedana"tiadi vuttam. Tattha sukhasaddo atthuddharavasena 1-
hettha vuttoyeva. Dukkhasaddo pana "jatipi dukkha"tiadisu 2- dukkhavatthusmim
agato. "yasma ca kho mahali rupam dukkham dukkhanupatitam dukkhavakkantan"tiadisu 3-
dukkharammane. "dukkho papassa uccayo"tiadisu 4- dukkhapaccaye. "yavancidam
bhikkhave na sukara akkhanena papunitum, yava dukkha niraya"tiadisu 5-
dukkhapaccayatthane. "sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana"tiadisu 6-
dukkhavedanayam. Idhapi dukkhavedanayameva.
   Vacanatatho pana sukhayatiti sukha. Dukkhayatiti dukkha. Na dukkha na sukhati
adukkhamasukha, makaro padasandhivasena vutto. Tasu itthanubhavanalakkhana sukha,
anitthanubhavanalakkhana dukkha, ubhayaviparitanubhavanalakkhana adukkhamasukha. Tasma
sukhadukkhavedananam uppatti pakata, na adukkhamasukhaya. Yada hi sukham uppajjati,
sakalasariram khobhentam maddantam pharamanam satadhotasappim khadapentam viya satapakatelam
makkhentam viya ghatasahassena parilaham nibbapayamanam viya ca "aho sukham
aho sukhan"ti vacam niccharayamanameva uppajjati. Yada dukkham uppajjati,
sakalasariram khobhentam maddantam pharamanam tattaphalam pavesentam viya vilinatambaloham
asincantam viya ca "aho dukkham aho dukkhan"ti vipalapentameva uppajjati.
Iti sukhadukkhavedananam uppatti pakata.
   Adukkhamasukha pana dubbijana duddipana andhakara avibhuta, sa
sukhadukkhanam apagame satasatapatikkhepavasena majjhattakarabhuta nayato
@Footnote: 1 Si. vatthudvaravasena   2 di.maha. 10/387/260, abhi.vi. 35/190/116
@3 sam.kha. 17/60/58 4 khu.dha. 25/117/37   5 Ma.u. 14/250/218
@6 di.Si. 9/232/76, abhi.san. 34/165/52
Ganhantasseva pakata hoti. Yatha kim? yatha pubbaparam 1- sapamsuke padese
upacaritamaggavasena pitthipasane migena gatamaggo, evam itthanittharammanesu
sukhadukkhanubhavanenapi majjhattarammananubhavanabhavena 2- vinnayati. Majjhattarammanaggahanam
pitthipasanagamanam viya itthanittharammanaggahanabhavato. Yanca tatranubhavanam,
sa adukkhamasukhati.
   Evamettha sukhadukkhadukkhamasukhabhavena tidha vuttapi katthaci sukhadukkhabhavena
dvidha vutta. Yathaha "dvepi maya ananda vedana vutta pariyayena sukha
vedana dukkha vedana"ti. 3- Katthaci tissopi visum visum sukhadukkhaadukkhamasukhabhavena
"sukha vedana thitisukha viparinamadukkha, dukkha vedana thitidukkha viparinamasukha.
Adukkhamasukha vedana nanasukha annanadukkha"ti. 4- Katthaci sabbapi dukkhabhavena.
Vuttanhetam "yankinci vedayitam, sabbantam dukkhasminti vadami"ti. 5-
   Tattha siya:- yadi tisso vedana yatha idha vutta, annesu ca
idisesu suttesu abhidhamme ca evam avatva kasma evam vuttam "yankinci vedayitam,
sabbantam dukkhasminti vadami"ti, "dvepi maya ananda vedana vutta"ti ca
sandhaya bhasitametam, tasma sa pariyayadesana. Vuttanhetam bhagavata:-
       "sankharaniccatam ananda maya sandhaya bhasitam sankharaviparinamatam,
     `yankinci vedayitam, sabbantam dukkhasmin'ti". "dvepi maya
     ananda vedana vutta pariyayena"ti 6- ca.
   Ettha hi sukha adukkhamasukhati imasam dvinnam vedananam nippariyayena
dukkhabhavo natthi, veneyyajjhasayena pana tattha nicchandadassanattham pariyayena
@Footnote: 1 Ma. pubbapare        2 majjhattarammananubhavanabhavo
@3 Ma.Ma. 13/89/67, sam.sala. 18/412/278 (sya)
@4 Ma.mu. 12/465/414 5 sam.sala. 18/391/268 (sya) 6 sam.sala. 18/391/268 (sya)
Dukkhabhavo vuttoti sa tadisi pariyayadesana, ayam pana vedanattayadesana
sabhavakathati katva nippariyayadesanati ayamettha acariyanam samanatthakatha. 1-
   Vitandavadi panaha "dukkhatadvayavacanato pariyayadesanava vedanattayadesana"ti.
So "ma hevan"tissa vacaniyo, yasma bhagavata sabbasam vedananam
dukkhabhavo adhippayavasena vutto "sankharaniccatam ananda maya sandhaya bhasitam
sankharaviparinamatam "yankinci vedayitam, sabbantam dukkhasmin"ti, yadi panettha
vedanattayadesana pariyayadesana siya, "idam maya sandhaya bhasitam tisso
vedana"ti vattabbam siya, na panetam vuttam.
   Apica ayameva vattabbo "ko panavuso vedanattayadesanaya adhippayo"ti.
Sace vadeyya "muduka dukkha vedana sukha, adhimatta dukkha, majjhima
adukkhamasukhati veneyyajjhasayena vutta. Tasu hi na sattanam sukhadi vaddhi"ti.
So vattabbo:- ko panavuso dukkhavedanaya sabhavo, yena "sabba vedana
dukkha"ti vucceyyum. Yadi yaya uppannaya satta viyogameva icchanti, so
dukkhavedanaya sabhavo. Yaya ca pana uppannaya satta aviyogameva icchanti, yaya na
ubhayam icchanti, sa katham dukkhavedana siya. Atha ya attano nissayasukhupaghatakari 2- ,
sa dukkha. Ya anuggahakari, sa katham dukkha siya. Atha pana yadariya
dukkhato passanti, so dukkhavedanaya sabhavo, sankharadukkhataya vedanam ariya
dukkhato passanti, sa ca abhinhasabhavati katham tasam vedananam mudumajjhimadhimatta-
dukkhabhavo siya. Yadi ca sankharadukkhataya eva vedananam dukkhabhavo siya,
"tisso ima bhikkhave dukkhatayo dukkhadukkhata viparinamadukkhata
sankharadukkhata"ti 3- ayam dukkhatanam vibhagadesana nippayojana siya. Tatha ca sati
@Footnote: 1 cha.Ma. samanakatha  2 cha.Ma. nissayassa upaghatakari  3 di.pa. 11/305/194
Suttameva patibahitam siya, purimesu ca tisu rupavacarajjhanesu muduka dukkha
vedanati apajjati sukhavedanavacanato. Catutthajjhane arupajjhanesu ca majjhima,
adukkhamasukhavedanavacanato. Evam sante purima tisso rupavacarasamapattiyo
catutthajjhanasamapattiya arupasamapattihi ca santatarati apajjati, katham va
santatarappanitatarasu samapattisu dukkhavedanaya adhikabhavo yujjati. Tasma
vedanattayadesanaya pariyayadesanabhavo na yuttoti.
   Yam pana vuttam "dukkhe sukhanti sannavipallaso"ti 1- tam kathanti?
Viparinamadukkhataya sankharadukkhataya ca yathabhutanavabodhena ya ekanto
sukhasanna, ya ca dukkhanimitte sukhanimittasanna, tam sandhaya vuttam. Evampi
"sukha bhikkhave vedana dukkhato datthabba"ti 2- idam pana kathanti? idam pana
viparinamadassane 3- sanniyojanattham vuttam tassa tattha viraguppattiya upayabhavato
sukhavedanaya bahudukkhanugatabhavato ca. Tathahi dukkhassa hetubhavato anekehi
dukkhadhammehi anubaddhatta ca pandita sukhampi dukkhamicceva patipanna.
   Evampi nattheva sukhavedana, sukhahetunam niyamabhavato. Ye hi sukhavedanaya
hetusammata ghasacchadanadayo, te eva adhimattam akale ca patiseviyamana
dukkhavedanaya hetubhavamapajjanti. Na ca yeneva hetuna sukham, teneva dukkhanti
yuttam vattum. Tasma na te sukhahetu, dukkhantarapagame pana avinnunam sukhasanna yatha
cirataram thanadiiriyapathasamangi hutva tadannairiyapathasamayoge mahantanca bharam
vahato bharanikkhepe ceva vupasame ca, tasma nattheva sukhanti? tayidam sammadeva
sukhahetum aparinnaya tassa niyamabhavaparikappanam. Arammanamattameva hi kevalam
sukhahetum manasikatva evam vuttam, ajjhattikasarirassa avatthavisesam samuditam pana
@Footnote: 1 an.catukka 21/49/58 khu.pati. 31/525/417    2 khu.iti. 25/53/274
@3 Si. viparinamadassanena
Ekajjham tadubhayam sukhadihetuti veditabbam. Yadisanca tadubhayam sukhavedanaya hetu,
tadisam na kadacipi dukkhavedanaya hetu hotiti vavatthita sukhadihetu. Yatha
nama tejodhatu saliyavadakasassadinam yadisamavatthantaram patva satamadhurabhavahetu
hoti, na tadisameva patva kadacipi asataamadhurabhavahetu hoti, evam sampadamidam
datthabbam.
   Dukkhapagameva kadaci sukhavedanantaram upalabbhati. Tattha sukheyeva sukhasanna,
na dukkhapagamatte yatha addhanagamanaparissamakilantassa sambahane iriyapathaparivattane
ca, annatha kalantarepi parissamapagame tadisi sukhasanna siya.
Dukkhapagamamatte pana sukhanti parikappana vedanavisesassa anupalabbhamanatta.
Ekanteneva cetam evam sampaticchitabbam, yato panitappanitaniyeva arammanani
mahata ayasena satta abhipatthayanti. 1- Na ca nesam yena kenaci yathaladdhamattena
paccayena patikaram katum sakka tanhuppadenati vedanapaccaya hi tanha
upadi, tathabhave ca 2- sugandhamadhurasukhasamphassadivatthunam itaritarabhavena sukhavisesasanna
jayamana katamassa dukkhavisesassa apagamane ghanajivhakayadvaresu sotadvare
ca dibbasangitasadisapancangikaturiyasaddavadharane. Tasma na dukkhavedanayameva 3-
dukkhantarapagame sukhasanna, napi kevale dukkhapagamamatteti agamato
yuttitopi vavatthita tisso vedanati bhagavato vedanattayadesana nitatthayeva, na
neyyatthati sannapetabbam. Evam ce tam upeti, iccetam kusalam, no ce, kammam
katva uyyojetabbo "gaccha yathasukhan"ti.
   Evameta annamannapatipakkhasabhavavavatthitalakkhana eva tisso vedana
bhagavata desita, tanca kho vipassanakammikanam yogavacaranam vedanamukhena
@Footnote: 1 ka. abhipatthayanti  2 Ma. tanha, dukkhadhikabhave ca   3 Ma. sukhavedanayameva
Arupakammatthanadassanattham. Duvidham hi kammatthanam rupakammatthanam arupakammatthananti.
Tattha bhagava rupakammatthanam kathento sankhepamanasikaravasena va vittharamanasikaravasena
va tatha catudhatuvavatthanadivasena va katheti, arupakammatthanam pana
kathento phassavasena va vedanavasena va cittavasena va katheti. Ekaccassa
hi apathagate arammane avajjato tattha cittacetasikanam pathamabhinipato
phasso tam arammanam phusanto uppajjamano pakato hoti, ekaccassa tam
arammanam anubhavanti uppajjamana vedana pakata hoti, ekaccassa tam
arammanam vijanantam uppajjamanam vinnanam pakatam hoti. Iti tesam tesam
puggalanam ajjhasayena yathapakatam phassadimukhena tidha arupakammatthanam
katheti.
   Tattha yassa phasso pakato hoti, sopi "na kevalam phassova uppajjati,
tena saddhim tadeva arammanam anubhavamana vedanapi uppajjati, sanjanamana
sannapi, cetayamana cetanapi, vijanamanam vinnanampi uppajjati"ti
phassapancamakeyeva parigganhati. Yassa vedana pakata hoti, sopi "na kevalam
vedanava uppajjati, taya saddhim phusamano phassopi uppajjati, sanjanamana
sannapi, cetayamana cetanapi, vijanamanam vinnanampi uppajjati"ti
phassapancamakeyeva parigganhati. Yassa vinnanam pakatam hoti, sopi "na kevalam
vinnanameva uppajjati, tena saddhim tadevarammanam phusamano phassopi uppajjati,
anubhavamana vedanapi, sanjanamana sannapi, cetayamana cetanapi
uppajjati"ti phassapancamakeyeva parigganhati.
   So "ime phassapancamaka dhamma kimnissita"ti upadharento "vatthunissita"ti
pajanati. Vatthu nama karajakayo. Yam sandhaya vuttam "idam ca pana me
Vinnanam ettha sitam ettha patibaddhan"ti. 1- So atthato bhuta ceva
upadarupani ca. Evamettha vatthu rupam, phassapancamaka namanti namarupamattameva
passati. Rupancettha rupakkhandho, namam cattaro arupino khandhati pancakkhandhamattam
hoti. Namarupavinimutta hi pancakkhandha, pancakkhandhavinimuttam va namarupam natthi.
So "ime pancakkhandha kimhetuka"ti upaparikkhanto "avijjadihetuka"ti, tato
"paccayo ceva paccayuppannanca idam, anno satto va puggalo va natthi,
suddhasankharapunjamattameva"ti sappaccayanamarupavasena tilakkhanam aropetva
vipassanapatipatiya "aniccam dukkham anatta"ti sammasanto vicarati. So "ajja
ajja"ti pativedham akankhamano tatharupe samaye utusappayam puggalasappayam
bhojanasappayam dhammassavanasappayam va labhitva ekapallankena nisinnova va
vipassanam matthakam papetva arahatte patitthati. Evam imesam tinnam jananam
yava arahatta kammatthanam veditabbam. Idha pana bhagava vedanavasena bujjhanakanam
ajjhasayena arupakammatthanam kathento vedanavasena kathesi. Tattha:-
      "lakkhananca adhitthanam   uppatti anusayo tatha
       thanam pavattikalo ca  indriyanca duvidhadita"ti
idam pakinnakam veditabbam:- tattha lakkhanam hettha vuttameva. Adhitthananti
phasso. "phassapaccaya vedana"ti hi vacanato phasso vedanaya adhitthanam.
Tatha hi so vedanadhitthanabhavato niccammagaviupamaya upamito. Tattha sukhavedaniyo
phasso sukhaya vedanaya adhitthanam, dukkhavedaniyo phasso dukkhaya vedanaya,
adukkhamasukhavedaniyo phasso adukkhamasukhaya vedanaya adhitthanam, asannakarananti
attho. Vedana kassa padatthanam? "vedanapaccaya tanha"ti vacanato tanhaya
@Footnote: 1 di.Si. 9/234/77, Ma.Ma. 13/252/228
Padatthanam abhipatthaniyabhavato. Sukha vedana tava tanhaya padatthanam hotu,
itara pana kathanti? vuccate:- sukhasamangipi tava tamsadisam tato va uttaritaram
sukham abhipattheti, kimangam pana dukkhabhibhuto. 1- Adukkhamasukha ca santabhavena
sukhamicceva vuccatiti tissopi vedana tanhaya padatthanam.
   Uppattiti uppattikaranam. Ittharammanabhuta hi sattasankhara sukhavedanaya
uppattikaranam, te eva anittharammanabhuta dukkhavedanaya, majjhattarammanabhuta
adukkhamasukhaya. Vipakato tadakaraggahanato cettha itthanitthata veditabba.
   Anusayoti imasu tisu vedanasu sukhaya vedanaya raganusayo anuseti,
dukkhaya vedanaya patighanusayo, adukkhamasukhaya vedanaya avijjanusayo anuseti.
Vuttanhetam:-
       "sukhaya kho avuso visakha vedanaya raganusayo anuseti"tiadi. 2-
   Ditthimananusaya cettha ragapakkhiya katabba. Sukhabhinandanena hi
ditthigatika "sassatan"tiadina sakkaye abhinivisanti, manajatika ca manam
jappenti "seyyohamasmi"tiadina. Vicikicchanusayo pana avijjapakkhiko katabbo.
Tatha hi vuttam paticcasamuppadavibhange 3- "vedanapaccaya vicikiccha"ti. Anusayanam
ca tattha tattha santane appahinabhavena thamagamanam. Tasma "sukhaya vedanaya
raganusayo anuseti"ti maggena appahinatta anurupakaranalabhe uppajjanaraho
rago tattha sayito viya hotiti attho. Esa nayo sesesupi.
   Thananti kayo cittanca vedanaya thanam. Vuttanhetam:- "yam tasmim
samaye kayikam sukham kayasamphassajam satam sukhavedayitam 4- yam tasmim samaye cetasikam
sukham cetosamphassajam satam sukhavedayitan"ti 5- ca.
@Footnote: 1 cha.Ma. dukkhasamangibhuto  2 Ma.mu. 12/465/414   3 abhi.vi. 35/288/198
@4 abhi.san. 34/449/123            5 abhi.san. 34/471/127
   Pavattikaloti pavattikkhano pavattanakalananca. Pavattikkhanena hi
sukhadukkhavedananam sukhadukkhabhavo vavatthito. Yathaha:-
       "sukha kho avuso visakha vedana thitisukha viparinamadukkha,
     dukkha kho avuso visakha vedana thitidukkha viparinamasukha"ti. 1-
   Sukhaya vedanaya atthibhavo sukham, natthibhavo dukkham. Dukkhaya vedanaya
atthibhavo dukkham, natthibhavo sukhanti attho. Adukkhamasukhaya vedanaya pavattana-
kalanam pavattiya akalanam anakalananca jananam ajanananca sukhadukkhabhavavavatthanam.
Vuttampi cetam:-
       "adukkhamasukha kho avuso visakha vedana nanasukha
     annanadukkha"ti. 1-
   Indriyanti eta hi sukhadayo tisso vedana sukhindriyam dukkhindriyam
somanassindriyam domanassindriyam upekkhindriyanti adhipateyyatthena
indriyato pancadha vibhatta. Kayikam hi satam sukhindriyanti vuttam, asatam
dukkhindriyanti. Manasam pana satam somanassindriyanti vuttam, asatam
domanassindriyanti. Duvidhampi neva satam nasatam upekkhindriyanti. Kim panettha
karanam:- yatha kayikacetasika sukhadukkhavedana "sukhindriyam somanassindriyam
dukkhindriyam domanassindriyan"ti vibhajitva vutta, na evamadukkhamasukhati?
bhedabhavato. Yatheva hi anuggahasabhava badhakasabhava ca sukhadukkhavedana annatha kayassa
anuggaham badhakanca karonti, cittassa ca annatha, na evamadukkhamasukha, tasma bhedabhavato
vibhajitva na vutta.
   Dvidhaditati sabbapi hi vedana vedayitatthena ekavidhapi nissayabhedena
duvidha kayika cetasikati, sukha dukkha adukkhamasukhati tividha, catuyonivasena
@Footnote: 1 Ma.mu. 12/465/414
Catubbidha, indriyavasena gativasena ca pancavidha, dvaravasena ca arammanavasena
ca chabbidha, sattavinnanadhatuyogena sattavidha, atthalokadhammapaccayataya
atthavidha, sukhadinam paccekam atitadivibhagena navavidha, ta eva ajjhattabahiddhabhedena
attharasavidha, tatha rupadisu chasu arammanesu ekekasmim sukhadivasena tisso
tisso katva. Ruparammanasmim hi sukhapi uppajjati dukkhapi adukkhamasukhapi,
evamitaresupi. Atha va attharasamanopavicaravasena attharasa. Vuttam hi:-
       "cakkhuna rupam disva somanassatthaniyam rupam upavicarati,
     domanassatthaniyam, upekkhatthaniyam rupam upavicarati, sotena saddam
     sutva .pe. Manasa dhammam vinnaya somanassatthaniyam dhammam
     upavicarati, domanassatthaniyam, upekkhatthaniyam dhammam upavicarati"ti. 1-
   Evamattharasavidha bhavanti. 2- Tatha cha gehassitani somanassani, cha
gehassitani domanassani, cha gehassita upekkha, tatha nekkhammassita
somanassadayoti evam chattimsavidha. Atite chattimsa, anagate chattimsa, paccuppanne
chattimsati atthuttarasatampi bhavanti. Evamettha dvidhadita veditabbati.
             Pakinnakakatha nitthita.
   Gathasu samahitoti upacarappanabhedena samadhina samahito. Tena
samathabhavananuyogam dasseti. Sampajanoti satthakasampajannadina catubbidhena
sampajannena sampajano. Tena vipassananuyogam dasseti. Satoti satokari. Tena
samathavipassananayena dhamma bhavanaparipurim gacchanti. Tena samannagatattam
dasseti. Vedana ca pajanatiti "ima vedana, ettaka vedana"ti sabhavato
@Footnote: 1 an.tika. 20/62/172   2 cha.Ma. honti
"anicca dukkha viparinamadhamma"ti aniccadilakkhanato ca pubbabhage tihi
parinnahi parijananto vipassanam vaddhetva ariyamaggena parinnapativedhena
pajanati. Vedanananca sambhavanti samudayasaccam. Yattha ceta nirujjhantiti ettavata
vedana yattha nirujjhanti, tam nirodhasaccam. Khayagaminanti vedananam khayagaminam
ariyamagganca pajanatiti sambandho. Vedananam khayati evam cattari saccani
pativijjhantena ariyamaggena vedananam anuppadanirodha. Nicchato parinibbutoti
nittanho pahinatanho kilesaparinibbanena ca khandhaparinibbanena ca parinibbuto
hoti.
            Tatiyasuttavannana nitthita.
             -------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 27 page 210-220. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=27&A=4626&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=27&A=4626&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=230              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=25&A=5433              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=5480              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=5480              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com