ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 27 : PALI ROMAN Iti.A. (paramatthadi.)

            6. Avatthikasuttavannana
   [75] Chatthe avutthikasamoti avutthikameghasamo. Ekacco hi megho
satapatalasahassapatalo hutva utthahitva thananto gajjanto vijjotento ekam
udakabindumpi apatetva vigacchanti, tathupamo ekacco puggaloti dassento
aha "avutthikasamo"ti. Padesavassiti ekadesavassimeghasamo. Padesavassi viyati
hi padesavasSi. Ekacco ekasmimyeva thane thitesu manussesu yatha ekacce
tementi, ekacce na tementi, evam mandam vassati, tathupamam ekaccam puggalam
Dasseti "padesavassi"ti. Sabbatthabhivassiti sabbasmim pathavipabbatasamuddadike
jagatippadese abhivassi meghasamo. Ekacco hi sakalacakkavalagabbham pattharitva
sabbatthakameva abhivassati, tam catuddipikamahamegham ekaccassa puggalassa upamam
katva vuttam "sabbatthabhivassi"ti.
   Sabbesananti sabbesam, ayameva va patho. Na data hotiti
adanasilo hoti, thaddhamaccharitaya na kassaci kinci detiti attho. Idani
danassa khettam deyyadhammanca vibhagena dassetum "samanabrahmana"tiadimaha.
Tattha samitapapasamana ceva pabbajjamattasamana ca bahitapapabrahmana ceva
jatimattabrahmana ca idha "samanabrahmana"ti adhippeta. Kapana nama
duggata daliddamanussa. Addhika nama pathavino paribbayavihina. Vanibbaka
nama ye "ittham detha kantam manapam kalena anavajjam udaggacitta,
pasannacitta, evam denta gacchatha sugatim, gacchatha brahmalokan"tiadina
nayena dane niyojenta danassa vannam thomenta vicaranti. Yacaka nama
ye kevalam "mutthimattam detha, pasatamattam detha, saravamattam detha"ti appakampi
yacamana vicaranti. Tattha samanabrahmanaggahanena gunakkhettam upakarikhettanca
dasseti, kapanadiggahanena karunakhettam. Annanti yankinci khadaniyam bhojaniyam.
Pananti ambapanadipanakam. Vatthanti nivasanaparupanadiacchadanam. Yananti
rathavayhadi antamaso upahanam upadaya gamanasadhanam. Malati ganthitaganthitabhedam
sabbam puppham. Gandhanti yankinci gandhajatam pisitam apisitam gandhupakarananca.
Vilepananti chaviragakaranam. Seyyati mancapithadi ceva pavarakojavadi ca
sayitabbavatthum. Seyyaggahanena cettha asanampi gahitanti datthabbam.
Avasathanti vatatapadiparissayavinodanam patissayam. Padipeyyanti dipakapallikadi
padipupakaranam.
   Evam kho bhikkhaveti vijjamanepi deyyadhamme patiggahakanam evam
databbavatthum sabbena sabbam adento puggalo avassikameghasadiso hoti.
Idam vuttam hoti:- bhikkhave yatha so megho satapatalasahassapatalo utthahitva
na kinci vassi vigacchati, evameva yo ularam vipulanca bhogam samharitva
geham avasanto kassaci katacchumattam bhikkham va ulunkamattam yagum va adatva
vigacchati, vivaso maccuvasam gacchati, so avutthikasamo nama hotiti. Imina nayena
sesesupi nigamanam veditabbam. Imesu ca tisu puggalesu pathamo ekamseneva
garahitabbo, dutiyo pasamsaniyo, tatiyo pasamsaniyataro. Pathamo va ekanteneva
sabbanihino, dutiyo majjhimo, tatiyo uttamoti veditabbo.
   Gathasu samaneti upayogavasena bahuvacanam, tatha sesesupi. Laddhanati
labhitva samane dakkhineyye pavaretva puttho na samvibhajati, annam pananca
bhojananti annam va panam va annam va bhunjitabbayuttakam bhojanam, tam na
samvibhajati. Ayam hettha sankhepattho:- yo atthikabhavena upagate sampatiggahake
labhatva annadina samvibhagamattampi na karoti, kim so annam danam dassati,
tam evarupam thaddhamacchariyam purisadhamam nihinapuggalam pandita avutthikasamoti ahu
kathayantiti.
   Ekaccanam na dadatiti vijjamanepi mahati databbadhamme ekesam
sattanam tesu kodhavasena va, deyyadhamme lobhavasena va na dadati.
Ekaccanam pavecchatiti ekesamyeva pana dadati. Medhavinoti pannavanto
pandita jana.
   Subhikkhavacoti yo upagatanam yacakanam "annam detha, panam detha"tiadina
tam tam dapeti, so sulabhabhikkhataya subhikkha vaca etassati subhikkhavaco.
"subhikkhavassi"tipi pathanti. Yatha loko subhikkho hoti, evam sabbatthabhivassita-
mahamegho subhikkhavassi nama hoti. Evamayampi mahadanehi sabbatthabhivassi
subhikkhavassiti. Amodamano pakiretiti tutthahatthamanaso sahatthena danam
dento patiggahakakhette deyyadhammam pakirento viya hoti, vacayapi "detha
detha"ti bhasati.
   Idani nam subhikkhavassitabhavam dassetum "yathapi megho"tiadi vuttam.
Tatrayam sankhepattho:- yatha mahamegho pathamam mandanigghosena thanayitva puna
sakalanadikandarani ekaninnadam karonto gajjayitva pavassati, sabbatthakameva
varina udakena thalam ninnanca abhisandanto pureti ekogham karoti, evameva
idha imasmim sattaloke ekacco ularapuggalo sabbasamataya so mahamegho
viya vassitabbatta tadiso yatha dhanam utthanadhigatam attano
utthanaviriyabhinibbattam hoti, evam analaso hutva tanca dhammena nayena samharitva
tannibbattena annena panena annena ca deyyadhammena patte sampatte
vanibbake samma sammadeva desakalanurupanceva icchanurupanca tappeti
sampavaretiti.
            Chatthasuttavannana nitthita.
             -------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 27 page 270-273. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=27&A=5955&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=27&A=5955&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=253              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=25&A=5864              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=5801              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=5801              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com