ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
previous bookdispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 3 : PALI ROMAN Vinaya.A. (samanta.3)

         Samantapasadika nama vinayatthakatha
           (tatiyo bhago)
           -----------
           mahavagga vannana
            mahavagge
           mahakhandhaka vannana
            ---------
     ubhinnam patimokkhanam   sangitisamanantaram
     sangayimsu mahathera   khandhakam khandhakovida.
     Yam tassadani sampatto   yasma samvannanakkamo
     tasma hoti ayantassa   anuttanatthavannana.
     Padabhajaniye attha    ye hi yesam pakasita.
     Te ce puna vadeyyama  pariyosanam kada bhave.
     Uttana ceva ye attha tesam samvannanaya kim
     adhippayanusandhihi    byanjanena ca ye pana.
     Anuttana na te yasma  sakka natum avannita
     tesamyeva ayam tasma   hoti samvannananayoti.
   {1} Tena samayena buddho bhagava uruvelayam viharati najja
neranjaraya tire bodhirukkhamule pathamabhisambuddhoti ettha kincapi
tena samayena buddho bhagava veranjayantiadisu viya karanavacanena
visesakaranam natthi vinayam patva pana karanavacaneneva ayamabhilapo
Aropitoti adito patthaya arulhabhilapavasenevetam vuttanti
veditabbam. Esa nayo annesupi ito paresu evarupesu. Kim
panetassa vacane payojananti. Pabbajjadinam vinayakammanam adito
patthaya nidanadassanam. Ya hi bhagavata anujanami bhikkhave
imehi tihi saranagamanehi pabbajjam upasampadanti evam pabbajja
ceva upasampada ca anunnata yani ca rajagahadisu upajjhaya-
vattaacariyavattadini anunnatani tani abhisambodhim patva
sattasattaham bodhimande vitinametva baranasiyam dhammacakkam
pavattetva imina ca anukkamena idanca idanca thanam patva
imasminca imasminca vatthusmim pannattaniti evametesam pabbajjadinam
vinayakammanam adito patthaya nidanadassanam etassa vacane payojananti
veditabbam.
   Tattha uruvelayanti mahavelayam mahante valikarasimhiti
attho. Athava uruti valika vuccati velati mariyada
velatikkamanahetu ahata uru uruvelati evam cettha attho
datthabbo. Atite kira anuppanne buddhe dasasahassa kulaputta
tapasapabbajjam pabbajitva tasmim padese viharanta ekadivasam
sannipatitva katikavattam akamsu kayakammavacikammani nama paresampi
pakatani honti manokammam pana apakatam tasma yo kamavitakkam
va byapadavitakkam va vihimsavitakkam va vitakketi tassa
anno codako nama natthi so attanava attanam codetva
Pattaputena valikam aharitva imasmim thane akiratu idamassa
dandakammanti. Tato patthaya yo tadisam vitakkam vitakketi
so tattha pattaputena valikam akirati. Evam tattha anukkamena
mahavalikarasi jato. Tato nam pacchima janata parikkhipitva
cetiyatthanamakasi. Tam sandhaya vuttam uruvelayanti mahavelayam
mahante valikarasimhiti atthoti. Tameva sandhaya vuttam athava
uruti valika vuccati velati mariyada velatikkamanahetu ahata
uru uruvelati evam cettha attho datthabboti. Bodhirukkhamuleti
bodhi vuccati catusu maggesu nanam tam bodhim bhagava ettha
pattoti rukkhopi bodhirukkhotveva namam labhi tassa bodhirukkhassa
mule bodhirukkhamule. Pathamabhisambuddhoti pathamam abhisambuddho
abhisambuddho hutva sabbapathamamyevati attho. Ekapallankenati
sakimpi anutthahitva yathaabhujitena ekeneva pallankena.
Vimuttisukhapatisamvediti vimuttisukham phalasamapattisukham patisamvediyamano.
   Paticcasamuppadanti paccayakaram. Paccayakaro hi annamannam paticca
sahite dhamme uppadetiti paticcasamuppadoti vuccati. Ayamettha
sankhepo. Vittharo pana sabbakarasampannam vinicchayam icchantena
visuddhimaggato ca mahapakaranato ca gahetabbo. Anulomapatilomanti
anulomanca patilomanca anulomapatilomam. Tattha avijjapaccaya
sankharatiadina nayena vutto avijjadiko paccayakaro attana
kattabbakiccakaranato anulomoti vuccati avijjayatveva
Asesaviraganirodha sankharanirodhotiadina nayena vutto sveva
anuppadanirodhena nirujjhamano tam kiccam na karotiti tassa akaranato
patilomoti vuccati purimanayeneva va vutto pavattiya anulomo
itaro tassa patilomoti evamevamettha attho datthabbo. Adito
pana patthaya yava antam antato ca patthaya yava adim papetva
avuttatta ito annenatthenettha anulomapatilomata na yujjati.
   Manasakasiti manasi akasi. Tattha yatha anulomam manasi
akasi idam tava dassetum avijjapaccaya sankharatiadi vuttam.
Tattha avijja ca sa paccayo cati avijjapaccayo tasma
avijjapaccaya sankhara sambhavantiti imina nayena sabbapadesu
attho veditabbo. Ayamettha sankhepo. Vittharo pana
sabbakarasampannam vinicchayam icchantena visuddhimaggato ca sammoha-
vinodaniya ca mahavibhangatthakathaya gahetabbo. Yatha pana patilomam
manasi akasi idam dassetum avijjayatveva asesaviraganirodha
sankharanirodhotiadi vuttam. Tattha avijjaya tvevati avijjaya tu
eva. Asesaviraganirodhati viragasankhatena maggena asesanirodha.
Sankharanirodhoti sankharanam anuppadanirodho hoti. Evam niruddhanam
pana sankharanam nirodha vinnananirodho vinnanadinanca nirodha
namarupadini niruddhaniyeva hontiti dassetum sankharanirodha
vinnananirodhotiadim vatva evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho
hotiti vuttam. Tattha kevalassati sakalassa suddhassa va
Sattavirahitassati attho. Dukkhakkhandhassati dukkharasissa. Nirodho
hotiti anuppado hoti. Etamattham viditvati yvayam avijjadivasena
sankharadikassa dukkhakkhandhassa samudayo avijjanirodhadivasena ca
nirodho hotiti vutto sabbakarena etamattham viditva. Tayam
velayanti tayam tassa atthassa viditavelayam. Imam udanam
udanesiti imam tasmim vidite atthe hetuno ca hetusamuppannadhammassa
ca pajananaya anubhavadipakam yada have patubhavantitiadikam
somanassasampayuttananasamutthanam udanam udanesi attamanavacam
niccharesiti vuttam hoti. Tassattho yada haveti yasmim
have kale. Patubhavantiti uppajjanti. Dhammati anuloma-
paccayakarapativedhasadhaka bodhipakkhiyadhamma. Athava patubhavantiti
pakasenti abhisamayavasena byatta pakata honti. Dhammati
caturariyasaccadhamma. Atapo vuccati kilesasantapatthena viriyam.
Atapinoti sammappadhanaviriyavato. Jhayatoti arammanupanijjhana-
lakkhanena ca lakkhanupanijjhanalakkhanena ca dvihi jhanehi
jhayantassa. Brahmanassati bahitapapassa khinasavassa. Athassa
kankha vapayantiti atha assa evampatubhutadhammassa kankha vapayanti.
Sabbati ya esa ko nukho bhante phussatiti no kallo panhoti
bhagava avocatiadina nayena tatha katamam nukho bhante
jaramaranam kassa ca panidam jaramarananti no kallo panhoti
bhagava avocatiadina ca nayena paccayakare kankha vutta
Ya ca paccayakarasseva appatividdhatta ahosim nukho aham
atitamaddhanantiadika solasa kankha agata ta sabba vapayanti
apagacchanti nirujjhanti. Kasma. Yato pajanati sahetudhammanti
yasma avijjadikena hetuna sahetukam imam sankharadim kevalam
dukkhakkhandhadhammam pajanati annati pativijjhati. {2} Dutiyavare.
Imam udanam udanesiti imam tasmim vidite atthe avijjayatveva
asesaviraganirodha sankharanirodhoti evam pakasitassa nibbanasankhatassa
paccayakkhayassa avabodhanubhavadipakam vuttappakaram udanam udanesiti
attho. Tatrayam sankhepattho yasma paccayanam khayasankhatam
nibbanam avedi annati pativijjhati tasma yadassa atapino
jhayato brahmanassa vuttappakara dhamma patubhavanti atha ya
nibbanassa aviditatta uppajjeyyum ta sabbapi kankha vapayanti.
   {3} Tatiyavare. Imam udanam udanesiti imam yena maggena so dukkhakkhandhassa
samudayanirodhasankhato attho kiccavasena ca arammanakiriyaya ca
vidito tassa ariyamaggassa anubhavadipakam vuttappakaram udanam
udanesiti attho. Tatrayam sankhepattho yada have patubhavanti
dhamma atapino jhayato brahmanassa tada so brahmano tehi
uppannehi bodhipakkhiyadhammehi yassa va ariyamaggassa catusaccadhamma
patubhuta tena ariyamaggena vidhupayam titthati marasenanti kama te
pathama senatiadina nayena vuttappakaram marasenam vidhupayanto
vidhamanto viddhamsento titthati. Katham. Suriyova obhasayamantalikkhanti
Yatha suriyo abbhuggato attano pabhaya antalikkham obhasayantova
andhakaram vidhamanto titthati. Evam sopi brahmano tehi
dhammehi tena va maggena saccani pativijjhantova marasenam
vidhupayanto titthatiti evamettha pathamam udanam paccayakarapaccavekkhanavasena
dutiyam nibbanapaccavekkhanavasena tatiyam maggapaccavekkhanavasena
uppannanti veditabbam. Udane pana rattiya pathamam yamam
paticcasamuppadam anulomam dutiyam yamam patilomam tatiyam yamam
anulomapatilomanti vuttam tam sattahassa accayena sve asana
vutthahissamiti rattim uppaditam manasikaram sandhaya vuttam. Tada
hi bhagava yassa paccayakarapajananassa ca paccayakkhayadhigamassa ca
anubhavadipika purima dve udanagatha tassa vasena ekekameva
kotthasam pathamayamanca majjhimayamanca manasakasi. Idha pana
patipadarattiya evam manasakasi. Bhagava hi visakhapunnamaya
rattiya pathamayame pubbenivasam anussari majjhimayame dibbacakkhum
visodhesi pacchimayame paticcasamuppadam anulomapatilomam manasikatva
idani aruno uggacchissatiti sabbannutam papuni. Sabbannuta-
pattasamanantarameva aruno ugganchi. Tato tamdivasam teneva
pallankena vitinametva sampattaya patipadarattiya tisu yamesu
evam manasikatva imani udanani udanesi. Iti patipadarattiya
evam manasikatva tam bodhirukkhamule sattaham ekapallankena nisiditi
evam vuttam sattaham tattheva vitinamesiti.             The Pali Atthakatha in Roman Book 3 page 1-7. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=1&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=1&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=1              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=4&A=1              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=1              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

previous bookdispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com