ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext book chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 3 : PALI ROMAN Vinaya.A. (samanta.3)

   Ettāvatā ca
     ubhatovibhaṅgakhandhakaparivāravibhattadesanaṃ
     nātho vinayapiṭakaṃ vinento veneyyaṃ
     yaṃ jino āha samadhikasattavīsatisahassamattena
     tassa ganthena saṃvaṇṇanā samattā samantapāsādikā nāma
   tatridaṃ samantapāsādikāya samantapāsādikattasmiṃ
     ācariyaparamparato nidānavatthuppabhedadīpanato
     parasamayavivajjanato sakasamayavisuddhito ceva
     byañjanaparisodhanato padatthato pāliyojanākkamato
     sikkhāpadavinicchayato vibhaṅganayabhedadassanato
     sampassataṃ na dissati kiñci apāsādikaṃ yato
     ettha viññūnamayaṃ tasmā samantapāsādikātveva
     saṃvaṇṇanā pavattā vinayassa vinayadamanakusalena
     vuttassa lokanāthena lokānukampamānenāti.
     Mahāaṭṭhakathaṃ ceva     mahāpaccarimeva ca
     kurundiñcāti tissopi        sīhalaṭṭhakathā imā
     buddhamittoti nāmena      vissutassa yasassino
     vinayaññussa dhīrassa     sutvā therassa santike
     mahāmeghavanuyyāne     bhūmibhāge patiṭṭhito
     mahāvihāro yo satthu      mahābodhivibhūsito
     yaṃ tassa dakkhiṇe bhāge  padhānagharamuttamaṃ
     Sucicārittasīlena        bhikkhusaṅghena sevitaṃ
     uḷārakulasambhūto      saṅghupaṭṭhāyako sadā
     anākulāya saddhāya     pasanno ratanattaye
     mahānigamasāmīti       vissuto tattha kārayi
     cārupākārasañcitaṃ      yaṃ pāsādaṃ manoramaṃ
     sītacchāyatarūpetaṃ     sampannasalilāsayaṃ
     vasatā tatra pāsāde      mahānigamasāmino
     sucisīlasamācāraṃ       theraṃ buddhasiriṃ mayā
     yā uddisitvā āraddhā     iddhā vinayavaṇṇanā.
     Pālayantassa sakalaṃ    laṅkādīpaṃ nirabbudaṃ
     rañño sirinivāsassa      siripālassa yasassino
     samavīsatime kheme     jayasaṃvacchare ayaṃ
     āraddhā ekavīsamhi      sampatte pariniṭṭhitā.
     Upaddavākule loke      nirupaddavato ayaṃ
     ekasaṃvacchareneva    yathā niṭṭhaṃ upāgatā
     evaṃ sabbassa lokassa   niṭṭhaṃ dhammūpasañhitā
     sīghaṃ gacchantu ārambhā   sabbepi nirupaddavā.
     Ciraṭṭhitatthaṃ dhammassa   karontena mayā imaṃ
     saddhammabahumānena     yaṃ ca puññaṃ samācitaṃ
     sabbassa ānubhāvena       tassa sabbeva pāṇino
     bhavantu dhammarājassa    saddhammarasasevino.
     Ciraṃ tiṭṭhatu saddhammo    kāle vassi ciraṃ pajaṃ
     tappetu devo dhammena     rājā rakkhatu medaninti.
   Paramavisuddhasaddhābuddhiviriyapaṭimaṇḍitena sīlācārajjavamaddavādi-
guṇasamudayasamuditena sakasamayasamayantaragahanajjhogāhaṇasamatthena
paññāveyyattiyena samannāgatena tipiṭakapariyattippabhede sāṭṭhakathe
satthusāsane appaṭihatañāṇappabhāvena mahāveyyākaraṇena
karaṇasampattijanitasukhaviniggatamadhuroḷāravacanalāvaṇṇayuttena
yuttamuttavādinā vādivarena mahākavinā pabhinnapaṭisambhidāparivāre
chaḷābhiññāpaṭisambhidādippabhedaguṇapaṭimaṇḍite uttarimanussadhamme
supatiṭṭhitabuddhīnaṃ theravaṃsappadīpānaṃ therānaṃ mahāvihāravāsīnaṃ
vaṃsālaṅkārabhūtena suvipulavisuddhabuddhinā buddhaghosoti garūhi
gahitanāmadheyyena therena katā ayaṃ samantapāsādikā nāma vinayasaṃvaṇṇanā
niṭṭhitā.
     Tāva tiṭṭhatu lokasmiṃ   lokanittharaṇesinaṃ
     dassentī kulaputtānaṃ   nayaṃ sīlavisuddhiyā
     yāva buddhoti nāmampi  suddhacittassa tādino
     lokamhi lokajeṭṭhassa    pavattati mahesinoti.
          Vinayaṭṭhakathā niṭṭhitā.


             The Pali Atthakatha in Roman Book 3 page 634-636. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=12869              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=12869              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=4&A=              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

first pageprevious pagedispage pageNumbernext book chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]