ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 34 : PALI ROMAN Theri.A. (paramatthadi.)

              4. Catukkanipata
        438. 1. Bhaddakapilanitherigathavannana 1-
   catukkanipate putto buddhassa dayadotiadika bhaddakapilaniya theriya
gatha.
   Sa kira padumuttarassa bhagavato kale hamsavatinagare kulagehe nibbattitva
vinnutam patva satthu santike dhammam sunanti sattharam ekam bhikkhunim pubbenivasam
anussarantinam aggatthane thapentam disva adhikarakammam katva sayampi tam thanantaram
patthetva yavajivam punnani katva tato cuta devamanussesu samsaranti anuppanne
buddhe baranasiyam kulagehe nibbattitva patikulam gantva ekadivasam attano nanandaya
saddhim kalaham karonti taya paccekabuddhassa pindapate dinne "ayam imassa danam
datva ularasampattim labhissati"ti paccekabuddhassa hatthato pattam gahetva bhattam
chaddetva kalalassa puretva adasi. Mahajano garahi "bale paccekabuddho te
kim aparajjhi"ti. Sa tesam vacanena lajjamana puna pattam gahetva kalalam niharitva
dhovitva gandhacunnena ubbattetva catumadhurassa puretva upari asittena paduma
gabbhavannena sappina vijjotamanam paccekabuddhassa hatthe thapetva "yatha ayam
pindapato obhasajato, evam obhasajatam me sariram hotu"ti patthanam patthapesi.
Sa tato cavitva sugatisuyeva samsaranti kassapabuddhakale baranasiyam mahavibhavassa
setthino dhita hutva nibbatti. Pubbakammaphalena 2- duggandhasarira manussehi
jigucchitabba hutva samvegajata attano abharanehi suvannitthakam karetva bhagavato
cetiye patitthapesi, uppalahatthena ca pujam akasi. Tenassa sariram tasmimyeva bhave
sugandham manoharam jatam. Sa patino piya manapa hutva yavajivam kusalam katva tato
cuta sagge nibbatti. Tatthapi yavajivam dibbasukham anubhavitva tato cuta
@Footnote: 1 cha.Ma. bhaddakapilani... evamuparipi 2 Ma. pubbakammabalena
Baranasiranno dhita hutva tattha devasampattisadisam sampattim anubhavanti cirakalam
paccekabuddhe upatthahitva tesu parinibbutesu samvegajata tapasapabbajjaya
pabbajitva uyyane vasanti jhanani bhavetva brahmaloke nibbattitva tato
cuta sagalanagare kosiyagottassa brahmanakulassa gehe nibbattitva mahata
parivarena vaddhitva vayappatta mahatitthagame pipphalikumarassa geham nita. Tasmim
pabbajitum nikkhante mahantam bhogakkhandham mahantanca natiparivattam pahaya pabbajjatthaya
nikkhamitva panca vassani titthiyarame pavisitva aparabhage mahapajapatigotamiya
santike pabbajjam upasampadanca labhitva vipassanam patthapetva nacirasseva arahattam
papuni. Tena vuttam apadane 1-:-
       "padumuttaro nama jino     sabbadhammana paragu
       ito satasahassamhi      kappe uppajji nayako.
       Tadahu 2- hamsavatiyam      videho nama namato 3-
       setthi pahutaratano      tassa jaya ahosaham.
       Kadaci so naradiccam     upecca saparijjano
       dhammam assosi buddhassa     sabbadukkhakkhayavaham. 4-
       Savakam dhutavadanam      aggam kittesi nayako
       sutva sattahikam danam     datva buddhassa tadino.
       Nipacca sirasa pade     tam thanam abhipatthayim
       sa hasayanto parisam      tada hi narapungavo.
       Setthino anukampaya     ima gatha abhasatha
       lacchase patthitam thanam     nibbuto hohi puttaka.
@Footnote: 1 khu.apa. 33/244/380 2 tada hi (sya) 3 namako (sya) 4 cha.Ma. sabbadukkhabhayappaham
       Satasahassito kappe      okkakakulasambhavo
       gotamo nama gottena    sattha loke bhavissati.
       Tassa dhammesu dayado    oraso dhammanimmito
       kassapo nama gottena    hessati satthu savako.
       Tam sutva mudito hutva    yavajivam tada jinam
       mettacitto paricari      paccayehi vinayakam.
       Sasanam jotayitvana      so madditva kutitthiye
       veneyyam vinayitvana 1-    nibbuto so sasavako.
       Nibbute tamhi lokagge    pujanatthaya satthuno
       natimitte samanetva    saha tehi akarayi.
       Sattayojanikam thupam       ubbedham 2- ratanamayam
       jalantam sataramsimva       salarajamva phullitam.
       Sattasatasahassani     3- catiyo satta karayim 3-
       nalaggi viya jotanti 4-    rataneheva sattahi.
       Gandhatelehi puretva     dipanujjalayi tahim
       pujanatthaya mahesissa     sabbasattanukampino 5-.
       Sattasatasahassani       punnakumbhani karayim
       rataneheva punnani      pujanatthaya mahesino.
       Majjhe atthatthakumbhinam     ussita kancanagghiyo
       atirocanti vannena      saradeva divakaro.
@Footnote: 1 cha.Ma. vinayitva ca 2 cha.Ma. ubbiddham 3-3 cha.Ma. patiyo tattha karayi
@4 jotante (sya) 5 cha.Ma. sabbabhutanukampino
       Catudvaresu sobhanti     torana ratanamaya
       ussita phalaka ramma     sobhanti ratanamaya.
       Virocanti parikkhayo 1-    avatamsa sunimmita
       ussitani patakani      ratanani virocare.
       Surattam sukatancetam 2-     cetiyam ratanamayam
       atirocati vannena      sasanjhova 3- divakaro.
       Thupassa me disa 4- tisso   haritalena purayi 5-
      6- eka manosilayeka     anjanena ca ekika. 6-
       Pujam etadisam rammam      karetva varavadino
       adasim danam samghassa      yavajivam yathabalam.
       Sahaham 7- setthina tena   tani punnani sabbaso
       yavajivam karitvana      sahava sugatim gata.
       Sampattiyonubhutvana      devatte atha manuse
       chaya viya sarirena      saha teneva samsarim.
       Ekanavutito kappe      vipassi nama nayako
       uppajji carudassano 8-    sabbadhammavipassako.
       Tada hi bandhumatiya 9-    brahmano sadhusammato
       addho santo gunenasi    dhanena ca suduggato.
       Tadapi tassaham asim     brahmani samacetasa
       kadaci so dijavaro      sangamesi mahamunim.
@Footnote: 1 cha.Ma. parikkhitta 2 cha.Ma. sukatam cittam 3 sasajjhava (sya) 4 cha.Ma. vediyo
@5 purayim (sya) 6-6 cha.Ma. ekam manosilayekam... ekikam 7 cha.Ma. sahava 8 carunayano
@(sya) 9 cha.Ma. tadayam bandhumatiyam
       Nisinnam janakayamhi      desentam amatam padam
       sutva dhammam pamudito     adasi ekasatakam.
       Gharam ekena vatthena     gantvanetam mamabravi 1-
       anumoda mahapunne 2-    dinnam buddhassa satakam.
       Tadaham anjalim katva     anumodim suvidita 3-
       sudinno satako sami     buddhasetthassa tadino.
       Sukhito sajjito hutva     samsaranto bhavabhave
       baranasipure ramme     raja asi mahipati.
       Tada tassa mahesiham      itthigumbassa uttama
       tassapi dutiyika 4- asim   pubbasnehena bhattuno.
       Pindaya vicarante so 5-   attha paccekanayake
       disva pamudito hutva     datva pindam maharaham.
       Buddhe 6- nimantayitvana    katva ratanamandapam
       kammarehi katamattham 7-    sovannam satahatthakam. 8-
       Samanetvana te sabbe    tesam danamadasi so
       senasane 9- pavitthanam    pasanno sehi panibhi.
       Tampi danam sahadasim     kasirajenahantada
       punaham baranasiyam      jata kasikagamake.
       Kutumbikakule phite      sukhito so sabhatuko
       jetthassa bhatuno jaya    ahosim supatibbata.
@Footnote: 1 cha.Ma. sa mabravi 2 cha.Ma. mahapunnam 3 cha.Ma. supinita 4 cha.Ma. tassati dayita
@5 cha.Ma. te 6 cha.Ma. puno 7 cha.Ma. katam pattam 8 cha.Ma. vata pattakam 9 cha.Ma. sonnasane
       Paccekabuddham disvana     mama bhattukaniyaso 1-
       bhatu bhattam tassa datva    agate tamhi pavadim.
       Nabhinandittha so danam     tato tassa adasaham
       buddhananiya 2- tam annam    puna tasseva so ada.
       Tam danam 3- chaddayitvana    duttha buddhassaham tada
       pattam kalalapunnantam      adasim tassa tadino.
       Dane ca gahane ceva     apace padusepi ca
       samacittamukham disva      tadaham samvijim bhusam.
       Puna pattam gahetvana     sodhayitva sugandhina
       pasannacitta puretva     saghatam sakkharam adam.
       Yattha yatthupapajjami      surupa homi danato
       buddhassa apakarena      duggandha madanena 4- ca.
       Puna kassapadhirassa       nitthapitamhi 5- cetiye
       sovannam itthakam varam      adasim mudita aham.
       Catujjatena gandhena     temayitva 6- tamitthakam
       mutta duggandhadosamha    sabbangasusamagata.
       Sattapatisahassani      ratanehi ca 7- sattahi
       karetva ghatapurani     vattini ca sahassaso.
       Pakkhipetva padipetva    thapayim sattapantiyo
       pujanattham lokanathassa     vippasannena cetasa.
@Footnote: 1 cha.Ma. kaniyassa mama bhattuno 2 cha.Ma. ukha aniya 3 cha.Ma. tadannam 4 cha.Ma. vadanena
@5 cha.Ma. nidhayantamhi 6 cha.Ma. nicayitva 7 cha.Ma. rataneheva
       Tadapi tasmim punnasmim     bhaginiham visesato
       puna kasisu sanjato     sumitto 1- iti vissuto.
       Tassaham bhariya asim     sukhita sajjita piya
       tada paccekamunino      adasim ghanavethanam.
       Tassapi bhagini asim     moditva danamuttamam
       punapi kasiratthamhi      jato koliyajatiya.
       Tada koliyaputtanam      satehi saha pancahi
       panca paccekabuddhanam     satani samupatthahi.
       Temasam vasayitvana 2-    adasi ca ticivaram 3-
       jaya tassa tada asim    punnakammapathanuga.
       Tato cuto ahu raja     nando nama mahayaso
       tassapi mahesi asim     sabbakamasamiddhini.
       Tato ahu cavitvana 4-    brahmadatto mahipati
       padumavatiputtanam       paccekamuninam tada.
       Satani panucanunani      yavajivam upatthahim
       rajuyyane nivasetva    nibbutani ca pujayim.
       Cetiyani ca karetva    pabbajitva ubho mayam
       bhavetva appamannayo    brahmalokam agamhase.
       Tato cuto mahatitthe     sujato pipphalayano
       mata sumanadeviti      kosigotto dijo pita.
@Footnote: 1 cha.Ma. sumitta 2 cha.Ma. tappayitvana 3 cha.Ma. ticivare 4 cha.Ma. tada raja bhavitvana
       Aham madde janapade      sakalayam 1- puruttame
       kapilassa dijassasim      dhita mata sucimati.
       Ghanakancanabimbena       nimminitvana mam pita
       ada kassapadhirassa      kamehi vajjitassa ca. 2-
       Kadaci so taruniko 3-    gantva kammantapekkhako
       kakadikehi khajjante     pane disvana samviji.
       Gharepaham 4- tile jate   disvanatapatapane
       kimikakehi khajjante     samvegamalabhim tada.
       Tada so pabbaji dhiro     aham tam anupabbajim
       pancavassani nivasim      paribbajapathe 5- aham.
       Yada pabbajita asi     gotami jinaposika
       tadaham tamupagantva      buddhena anusasita.
       Nacireneva kalena      arahattam apapunim
       aho kalyanamittattam     kassapassa sirimato.
       Putto 6- buddhassa dayado  kassapo susamahito
       pubbenivasam yovedi     saggapayanca passati.
       Atho jatikkhayam patto     abhinnavosito muni
       etahi tihi vijjahi     tevijjo hoti brahmano.
       Tatheva bhaddakapilani     tevijja maccuhayini
       dhareti antimam deham     jetva maram savahanam.
@Footnote: 1 cha.Ma. sakalaya 2 cha.Ma. mam 3 cha.Ma. karuniko
@4 cha.Ma. gharevaham 5 cha.Ma. paribbajavate 6 cha.Ma. suto
       Disva adinavam loke     ubho pabbajita mayam
       tayamha khinasava danta    sitibhutamha nibbuta.
       Kilesa jhapita mayham     bhava sabbe samuhata
       nagiva bandhanam chetva     viharami anasava.
       Svagatam vata me asi     buddhasetthassa santike
       tisso vijja anuppatta    katam buddhassa sasanam.
       Patisambhida catasso      vimokkhapi ca atthime
       chalabhinna sacchikata      katam buddhassa sasanan"ti.
   Arahattam pana patva pubbenivasanane cinnavasi ahosi. Tattha satisayam
katadhikaratta aparabhage tam sattha jetavane ariyaganamajjhe nisinno bhikkhuniyo
patipatiya thanantaresu thapento pubbenivasam anussarantinam aggatthane thapesi.
Sa ekadivasam mahakassapassa therassa gunabhitthavanapubbakam attano katakiccatadi-
vibhavanamukhena udanam udanenti:-
    [63] "putto buddhassa dayado   kassapo susamahito
       pubbenivasam yovedi     saggapayanca passati.
    [64] Atho jatikkhayam patto    abhinnavosito muni
       etahi tihi vijjahi     tevijjo hoti brahmano.
    [65] Tatheva bhaddakapilani     tevijja maccuhayini
       dhareti antimam deham     jetva maram savahanam.
    [66] Disva adinavam loke    ubho pabbajita mayam
       tyamha khinasava danta    sitibhutamha nibbuta"ti
ima gatha abhasi.
   Tattha putto buddhassa dayadoti buddhanubuddhabhavato sammasambuddhassa
anujatisuto tato eva tassa dayabhutassa navalokuttaradhammassa adanena dayado
kassapo 1- lokiyalokuttarehi samadhihi sutthu samahitacittataya susamahito.
Pubbenivasam yovediti yo mahakassapatthero pubbenivasam attano paresanca nivutthak-
khandhasantanam pubbenivasanussatinanena pakatam katva avedi annasi pativijjhi.
Saggapayanca passatiti chabbisatidevalokabhedam saggam catubbidham apayanca dibbacakkhuna
hatthatale amalakam viya passati.
   Atho jatikkhayam pattoti tato param jatikkhayasankhatam arahattam patto. Abhinnaya
2- abhipatthena nanena abhivisitthena 2- abhinneyyam dhammam abhijanitva parinneyyam
parijanitva pahatabbam pahaya sacchikatabbam sacchikatva vosito nittham patto
katakicco. Asavakkhayapannasankhatam monam pattatta muni.
   Tatheva bhaddakapilaniti yatha mahakassapo etahi yathavuttahi tihi vijjahi
tevijjo maccuhayi ca, tatheva bhaddakapilani tevijja maccuhayiniti. Tato eva
dhareti antimam deham, jetva maram savahananti attanameva param viya katva
dasseti.
   Idani yatha therassa patipattiadimajjhapariyosanakalyana, evam mamapiti
dassenti "disva adinavan"ti osanagathamaha. Tattha tyamha khinasava dantati
te mayam mahakassapatthero ahanca uttamena damena 3- danta sabbaso khinasava
@Footnote: 1 Ma.,i. kassapagotto 2-2 Ma. abhivisuddhena nanena, cha. abhivisitthena nanena
@3 Si. damathena
Ca amha. Sitibhutamha nibbutati tato eva kilesaparilahabhavato sitibhuta
saupadisesaya nibbanadhatuya nibbuta ca amha bhavamati attho.
         Bhaddakapilanitherigathavannana nitthita.
           Catukkanipatavannana nitthita.
             -------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 34 page 86-96. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=34&A=1831&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=34&A=1831&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=438              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=9125              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=9169              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=9169              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]