ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 53 : PALI ROMAN Sangani.A. (atthasalini)

             Lokuttaravipakakatha
   [505] Lokuttaravipakampi kusalasadisatta kusalanugatikameva katva bhajitam.
Yasma pana tebhumikakusalam cutipatisandhivasena vattam acinati vaddheti, tasma
tatra 4- "katatta upacitatta"ti vuttam. Lokuttaram pana tena acitampi apacinati,
@Footnote: 1 abhi. 42/102/41  2 Ma. rupavacararupavacaravipakam  3 cha.Ma. niradhipatikaneva
@4 cha.Ma. tattha
Sayampi cutipatisandhivasena na acinati. Tenettha "katatta upacitatta"ti avatva
"katatta bhavitatta"ti vuttam.
   Sunnatantiadisu "maggo tava agamanato, sagunato, arammanatoti tihi
karanehi namam labhati"ti idam hettha kusaladhikare vittharitam. "tattha
suttantikapariyayena sagunatopi arammanatopi namam labhati. Pariyayadesana hesa,
abhidhammakatha pana nippariyayadesana. Tasma idha sagunato va arammanato
va namam na labhati, agamanatova labhati. Agamanameva hi dhuram, tam dvidham hoti
vipassanagamanam, maggagamananti. Tattha maggassa agatatthane vipassanagamanam dhuram,
phalassa agatatthane maggagamanam dhuran"ti. Idampi hettha vuttameva.
   Tesu idam phalassa agatatthanam, tasma idha maggagamanam dhuranti veditabbam.
So panesa maggo agamanato "sunnatan"ti namam labhitva sagunato ca
arammanato ca "animitto appanihito"tipi vuccati, tasma sayam agamaniyatthane
thatva attano phalassa tini namani deti. Katham? ayam hi suddhaagamanavaseneva
laddhanamo sunnatamaggo sayam agamaniyatthane thatva attano phalassa namam
dadamano "sunnatan"ti namam akasi. Sunnataanimittamaggo sayam agamaniyatthane
thatva attano phalassa namam dadamano "animittan"ti namam akasi.
Sunnataappanihitamaggo sayam agamaniyatthane thatva attano phalassa namam dadamano
"appanihitan"ti namam akasi. Imani pana tini namani magganantare
phalacittasmimyeva imina nayena labbhanti, na 1- aparabhage valanjanaphalasamapattiya.
Aparabhage pana aniccadihi tihi vipassanahi vipassitum sakkoti, athassa
vutthitavutthitavipassanavasena 2- animittaappanihitasunnatasankhatani tini phalani
uppajjanti, tesam taneva sankhararammanani aniccanupassanadini nanani
anulomananani nama honti.
@Footnote: 1 cha.Ma. no     2 Ma. vutthitavipassanavasena
   Yo cayam sunnatamagge vutto, appanihitamaggepi eseva nayo. Ayam 1-
hi suddhaagamanavaseneva laddhanamo appanihitamaggo sayam agamaniyatthane thatva
attano phalassa namam dadamano "appanihitan"ti namam akasi.
Appanihitaanimittamaggo sayam agamaniyatthane thatva attano phalassa namam dadamano
"animittan"ti namam akasi. Appanihitasunnatamaggo sayam agamaniyatthane thatva
attano phalassa namam dadamano "sunnatan"ti namam akasi. Imanipi tini
namani magganantare phalacittasmimyeva imina nayena labbhanti, na aparabhage
valanjanasamapattiyati. 2- Evam imasmim vipakaniddese kusalacittehi tigunani
vipakacittani veditabbani.
   Yatha pana tebhumikakusalani attano vipakam adhipatim labhapetum na sakkonti,
na evam lokuttarani. 3- Kasma? tebhumikakusalananhi anno ayuhanakalo,
anno vipaccanakalo, tenetani 4- attano vipakam adhipatim labhapetum na sakkonti.
Lokuttarani pana taya saddhaya tasmim viriye taya satiya tasmim samadhismim
taya pannaya avupasantaya apannakam aviruddham 5- magganantarameva vipakam
patilabhanti, tena attano vipakam adhipatim labhapetum sakkonti.
   Yatha hi parittakassa aggino gatatthane aggismim nibbutamatteyeva
unhakaro nibbayitva kinci na hoti, mahantam pana adittam aggikkhandham
nibbapetva gomayaparibhande katepi unhakaro avupasantova hoti, evameva
tebhumikakusale anno kammakkhano, anno vipakakkhano, parittaaggitthane
unhakaranibbapanakalo viya 6- hoti. Tasma tam attano vipakam adhipatim
labhapetum na sakkoti, lokuttare pana taya saddhaya .pe. Taya pannaya
avupasantaya magganantarameva phalam uppajjati. Tasma tam attano vipakam adhipatim
labhapetiti veditabbam. Tenahu porana "vipake adhipati natthi thapetva
lokuttaran"ti.
@Footnote: 1 cha.Ma. ayampi   2 cha.Ma. valanjanakaphalasamapattiyati  3 cha.Ma. lokuttarakusalani
@4 cha.Ma. tena tani  5 cha.Ma. aviraddham   6 cha.Ma. unhabhavanibbutakalo viya
   [553] Catutthaphalaniddese annatavindriyanti annatavino catusu saccesu
nitthitananakiccassa indriyam, annatavinam va catusu saccesu nitthitakiccanam
cattari saccani natva pativijjhitva thitanam dhammanam abbhantare indattasadhanena
indriyam.
   [555] Niddesavarepissa annatavinanti ajanitva thitanam. Dhammananti
sampayuttadhammanam abbhantare. Annati ajanana. Panna pajananatiadini
vuttatthaneva. Maggangam maggapariyapannanti phalamaggassa angam phalamagge ca
pariyapannanti attho.
   Apicettha idam pakinnakam:- ekam indriyam ekam thanam gacchati, ekam
chatthanani gacchati, ekam ekatthanam gacchati. Ekam hi anannatannassamitindriyam
ekatthanam gacchati sotapattimaggam. Ekam annindriyam hettha tini phalani,
upari tayo maggati 1- chatthanani gacchati. Ekam annatavindriyam ekatthanam
gacchati arahattaphalam. Sabbesupi maggaphalesu atthato attha attha indriyaniti
catusatthi lokuttaraindriyani kathitani. Palito pana nava nava katva dvasattati
honti. Magge "maggangan"ti vuttam, phalepi maggangam. Magge "bojjhango"ti
vutto, phalepi bojjhango. Maggakkhane "arati virati"ti vutta, phalakkhanepi
"arati virati"ti. Tattha maggo maggabhaveneva maggo, phalam pana maggam upadaya
maggo nama, "phalangam phalapariyapannan"ti vattumpi vattati. Magge bujjhanakassa
angoti sambojjhango, phale buddhassa angoti sambojjhango. Magge
aramanaviramanavaseneva arati virati, phale pana arativirativasenati.
           Lokuttaravipakakatha nitthita.
             --------------
@Footnote: 1 cha.Ma. maggeti             The Pali Atthakatha in Roman Book 53 page 347-350. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=8668&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=8668&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=422              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=34&A=3395              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=2942              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=2942              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com