ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 54 : PALI ROMAN Vibhanga.A. (sammoha.)

            2. Abhidhammabhajaniyavannana
   [206-214] Idani abhidhammabhajaniyam hoti. Tattha "ariyasaccani"ti avatva nip-
padesato paccayasankhatam samudayam dassetum "cattari saccani"ti vuttam. Ariyasaccaniti
hi vutte avasesa ca kilesa avasesa ca akusala dhamma tini ca akusalamulani
@Footnote: 1 cha.Ma. sankham   2 cha.Ma. sangahitatta    3 cha.Ma....yanena. evamuparipi
Sasavani avasesa ca sasava kusala dhamma na sangayhanti. Na ca kevalam
tanhava dukkham samudaneti, imepi avasesa ca kilesadayo paccaya samudanentiyeva.
Iti imepi paccaya dukkham samudanentiyevati nippadesato paccayasankhatam samudayam
dassetum "ariyasaccani"ti avatva "cattari saccani"ti vuttam.
   Niddesavare ca nesam pathamam dukkham aniddisitva tasseva dukkhassa
sukhaniddesanattham 1- dukkhasamudayo niddittho. Tasmim hi nidditthe "avasesa ca
kilesa"tiadina nayena dukkhasaccam sukhaniddesam hoti. Nirodhasaccamettha tanhaya
pahanam "tanhaya ca avasesananca kilesanam pahanan"ti evam yathavuttassa
samudayassa pahanavasena pancahakarehi niddittham. Maggasaccam panettha
pathamajjhanikasotapattimaggavasena dhammasanganiyam 2- vibhattassa desananayassa mukhamattameva
dassentena niddittham. Tattha nayabhedo veditabbo, tam upari pakasayissama.
   Yasma pana na kevalam atthangikamaggova patipada, "pubbeva kho panassa
kayakammam vacikammam ajivo suparisuddho hoti"ti 3- vacanato pana puggalajjhasayavasena
pancangikopi maggo patipadaevati desito, tasma tam nayam dassetum pancangikavaropi
niddittho. Yasma pana 4- na kevalam atthangikapancangikamaggava patipada,
sampayuttaka pana atirekapannasadhammapi patipadaeva, tasma tam nayam dassetum
tatiyo sabbasangahikavaropi niddittho. Tattha "avasesa dhamma dukkhanirodhagaminiya
patipadaya sampayutta"ti idam parihayati. Sesam sabbattha sadisameva.
   Tattha atthangikavarassa "tanhaya ca avasesananca kilesanam pahanan"tiadisu
pancasu kotthasesu pathamakotthase tava sotapattimagge jhanabhinivese
suddhikapatipada suddhikasunnata sunnatapatipada suddhikaappanihitam appanihitapatipadati
imesu pancasu thanesu 5- dvinnam dvinnam catukkapancakanayanam
@Footnote: 1 cha.Ma. sukhaniddesattham    2 abhi. 34/277/84   3 Ma.u. 14/433/373
@4 cha.Ma. ca 5 cha.Ma. varesu
Vasena dasa naya honti. Evam sesesupiti visatiya abhinivesesu dve nayasatani.
Tani catuhi adhipatihi catugunitani attha. Iti suddhikani dve, sadhipati atthati
sabbampi nayasahassam hoti. Yatha ca sotapattimagge, evam sesamaggesupiti
cattari nayasahassani honti. Yatha ca pathamakotthase cattari, evam sesesupiti
atthangikavare pancasu kotthasesu visati nayasahassani honti. Tatha
pancangikavare sabbasangahikavare cati sabbanipi satthi nayasahassani satthara
vibhattani. Pali pana sankhepena agata. Evamidam tividhamahavaram pancadasakotthasam
satthinayasahassapatimanditam abhidhammabhajaniyam nama nidditthanti veditabbam.
           Abhidhammabhajaniyavannana nitthita.
              ----------             The Pali Atthakatha in Roman Book 54 page 130-132. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=3078&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=3078&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=171              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=35&A=2866              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=2812              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=2812              Contents of The Tipitaka Volume 35 http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]