ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumber chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 55 : PALI ROMAN Pañca.A. (paramatthadī.)

          19-24 Paccanīyānulomapaṭṭhānavaṇṇanā
  [1] Idāni kusalādīsu dhammesu paccayadhammaṃ paṭikkhipitvā paccayuppannassa
akusalādibhāvaṃ appaṭikkhepavasena dhammānaṃ paccanīyānulomatāya laddhanāmaṃ paccanīyānuloma-
paṭṭhānaṃ dassetuṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayātiādi
āraddhaṃ. Tattha nakusalaṃ dhammaṃ paṭiccāti kusalassa paccayabhāvaṃ vāreti,
akusalo dhammo uppajjatīti akusalassa uppattiṃ anujānāti. Nakusalañhi akusalaṃ
abyākataṃ vā, tañca sahajātapaccayaṃ katvā uppajjamāno kusalo nāma natthi, tasmā
akusalābyākatavasena desanā katā. Tattha 1- "cittasamuṭṭhānañca rūpan"ti 1- evaṃ
nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca vissajjanaṃ veditabbaṃ. Abyākato dhammo uppajjati
hetupaccayāti ayampana pañho "vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo
khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpan"ti vissajjitova. Iti sabbapañhesu avissajjitassa
atthānurūpaṃ vissajjanaṃ vissajjitassa ca pāliāgatameva vissajjanaṃ. Ekekasmiñca
tikaduke vārappabhedapaccayagaṇanāvidhānaṃ sabbaṃ heṭṭhā vuttanayānusāreneva veditabbaṃ.
   Ettāvatā ca:-
           tikañca paṭṭhānavaraṃ dukuttamaṃ
           dukaṃ tikañceva tikaṃ dukañca
@Footnote: 1-1 cha.Ma. akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhāti
           Tikaṃ tikañceva dukaṃ dukañca
           cha paccanīyānulomamhi nayā sugambhīrāti
aṭṭhakathāyaṃ vuttagāthāya dīpitā dhammapaccanīyānulomapaṭṭhāne cha nayā niddiṭṭhā
honti. Paccayavasena panettha ekekasmiṃ paṭṭhāne anulomādayo cattāro cattāro
nayāti ekena pariyāyena catuvīsatinayapaṭimaṇḍitaṃ paccanīyānulomapaṭṭhānaññeva
veditabbanti.
          Paccanīyānulomapaṭṭhānavaṇṇanā niṭṭhitā.
             --------------
             Pariyosānavaṇṇanā
   evaṃ dhammānulomādivasena catūsu paṭṭhānesu 1- ekekasmiṃ catuvīsatiyā catuvīsatiyā
nayānaṃ vasena channavuti nayā honti. Tattha paccayanaye aggahetvā ekekasmiṃ
paṭṭhāne tikadukādīnaṃyeva channaṃ channaṃ nayānaṃ vasenetaṃ catuvīsatinayapaṭimaṇḍitaṃ
samantapaṭṭhānamahāpakaraṇaṃ veditabbaṃ. Keci pana "kusalārammaṇo dhammo akusalārammaṇo
dhammo"tiādinā nayena ārammaṇamātikaṃ nāma ṭhapetvā "kusalārammaṇo dhammo
kusalārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo"tiādinā nayena ārammaṇapaṭṭhānaṃ
nāma dassetvā aparampi phassādīnaṃ vasenapi phassapaṭṭhānaṃ nāma uddharitvā
dassenti, tampana 2- neva pāliyaṃ na aṭṭhakathāsu sandissatīti idha na vicāritaṃ.
Saṅgītiāruḷhapālivaseneva panettha vaṇṇanā katāti veditabbā.
   Ettāvatā ca:-
      sammuḷhā yattha pajā    tantākulādibhāvamāpannā
      nekavidhadukkhaggahaṇaṃ     saṃsāraṃ nātivattanti.
@Footnote: 1 cha.Ma. vāresu   2 cha.Ma. taṃ
      Paccayabhedakusalo 1-    lokagarutampi paccayākāraṃ
      atinippuṇagambhīraṃ      javanabbhūmiṃ buddhañāṇassa.
      Kusalādidhammabhedaṃ      nissāya nayehi vividhagaṇanehi
      vitthārento sattama-    mabhidhammappakaraṇaṃ satthā.
      Suvihitasanniṭṭhāno     paṭṭhānaṃ nāma yaṃ pakāsesi
      saddhāyesā 2- samāraddhā  yā aṭṭhakathā mayā tassa.
      Ācariyānaṃ vādampi 3-   avihāya vibhajjavādisīhānaṃ 4-
      atibahuvidhantarāye     lokamhi anantarāyena.
      Sā esā ajja yathā 5-  cuddasamattehi bhāṇavārehi
      atthaṃ pakāsayantī      paṭṭhānavarassa sakalassa.
      Sanniṭṭhānaṃ pattā     yatheva niṭṭhaṃ tathā bahujanassa
      sampāpuṇantu sīghaṃ      kalyāṇā sabbasaṅkappā.
   Ettāvatā:-
      sattappakaraṇaṃ nātho     abhidhammamadesayi
      devātidevo devānaṃ    devalokamhi yaṃ pure.
      Tassa aṭṭhakathā esā    sakalassāpi niṭṭhitā
      ciraṭṭhitatthaṃ dhammassa     niṭṭhapentena taṃ mayā.
      Yaṃ pattaṃ kusalaṃ tassa     ānubhāvena pāṇino
      sabbe saddhammarājassa    ñatvā dhammaṃ sukhāvahaṃ.
@Footnote: 1 cha.Ma. paccayabhede kusalo   2 cha.Ma. saddhāya  3 cha.Ma. vādaṃ
@4 cha.Ma. vibhajjavādisissānaṃ    5 cha.Ma. sā evaṃ ajja katā
      Pāpuṇantu visuddhāya     sukhāya paṭipattiyā
      asokamanupāyāsaṃ      nibbānasukhamuttamaṃ.
      Ciraṃ tiṭṭhatu saddhammo    dhamme hontu sagāravā
      sabbepi sattā kālena   sammā devo pavassatu.
      Yathā rakkhiṃsu porāṇā    surājāno tathevimaṃ
      rājā rakkhatu dhammena    attanova pajaṃ pajanti.
           Paṭṭhānappakaraṇaṭṭhakathā niṭṭhitā.
         Niṭṭhitā ca dhātukathādipañcapakaraṇaṭṭhakathā.
             -------------
               Nigamanakathā
   paramavisaddhasuddhābuddhiviriyapaṭimaṇḍitena sīlācārajjavamaddavādiguṇasamudaya-
samuditena sakasamayasamayantaragahanajjhogāhaṇasamatthena paññāveyyattiyasamannāgatena
tipiṭakapariyattippabhede sāṭṭhakathe satthusāsane appaṭihatañāṇappabhāvena
mahāveyyākaraṇena karaṇasampattijanitasukhaviniggatamadhurodāravacanalāvaṇṇayuttena yuttamutta-
vādinā vādivarena mahākavinā pabhinnapaṭisambhidāparivāre chaḷabhiññāpaṭisambhidādip-
pabhedaguṇapaṭimaṇḍite uttarimanussadhamme suppatiṭṭhitabuddhīnaṃ theravaṃsappadīpānaṃ
therānaṃ mahāvihāravāsīnaṃ vaṃsālaṅkārabhūtena suvipulavisuddhabuddhinā 1- buddhaghosoti
garūhi gahitanāmadheyyena therena katā ayaṃ sakalassāpi abhidhammapiṭakassa aṭṭhakathā:-
      tāva tiṭṭhatu lokasmiṃ     lokanittharaṇesinaṃ
      dassentī kulaputtānaṃ     nayaṃ paññāvisuddhiyā.
      Yāva buddhoti nāmampi     suddhacittassa tādino
      lokamhi lokajeṭṭhassa     pavattati mahesinoti.
           Abhidhammapiṭakaṭṭhakathā niṭṭhitā.
              ---------


             The Pali Atthakatha in Roman Book 55 page 572-576. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12928              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12928              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=36&A=              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=              Contents of The Tipitaka Volume 36 http://84000.org/tipitaka/read/?index_36

first pageprevious pagedispage pageNumber chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]