ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.
           Mahāsakuludāyisuttaṃ
   [314]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane  kalandakanivāpe  .  tena  kho  pana  samayena sambahulā
abhiññātā  abhiññātā  paribbājakā  moranivāpe  paribbājakārāme
paṭivasanti  seyyathīdaṃ  annabhāro  1-  varataro  2-  sakuludāyi ca
paribbājako  aññe  ca  abhiññātā  abhiññātā  paribbājakā .
Atha  kho  bhagavā  pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya rājagahaṃ
piṇḍāya pāvisi . atha kho bhagavato etadahosi atippago kho tāva
rājagahe piṇḍāya carituṃ yannūnāhaṃ yena moranivāpo paribbājakārāmo
yena  sakuludāyi  ca  3-  paribbājako  tenupasaṅkameyyanti . atha
kho bhagavā yena moranivāpo paribbājakārāmo tenupasaṅkami.
   [315] Tena kho pana samayena sakuludāyi paribbājako mahatiyā
paribbājakaparisāya   saddhiṃ   nisinno   hoti   unnādiniyā
uccāsaddamahāsaddāya  4-  anekavihitaṃ  tiracchānakathaṃ  kathentiyā
seyyathīdaṃ   rājakathaṃ  corakathaṃ  mahāmattakathaṃ  senākathaṃ  bhayakathaṃ
yuddhakathaṃ   annakathaṃ   pānakathaṃ   vatthakathaṃ   sayanakathaṃ  mālākathaṃ
gandhakathaṃ  ñātikathaṃ  yānakathaṃ  gāmakathaṃ  nigamakathaṃ  nagarakathaṃ  janapadakathaṃ
itthīkathaṃ   sūrakathaṃ  visikhākathaṃ  kumbhaṭṭhānakathaṃ  kumbhadāsikathaṃ  5-
pubbapetakathaṃ    nānattakathaṃ    lokakkhāyikaṃ    samuddakkhāyikaṃ
@Footnote: 1 Yu. anugāro .  2 Yu. varadharo Sī. varacaro .  3 Yu. ayaṃ saddo natthi.
@4 Yu. uccasaddāya .  5 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Itibhavābhavakathaṃ  iti  vā  .  addasā  kho  sakuludāyi paribbājako
bhagavantaṃ  dūrato [1]- āgacchantaṃ disvāna sakaṃ parisaṃ saṇṭhapesi 2-
appasaddā  bhonto  hontu  mā  bhonto  saddamakattha ayaṃ samaṇo
gotamo  āgacchati  appasaddakāmo  kho  pana  so  āyasmā
appasaddavaṇṇavādī  3-  appevanāma  appasaddaṃ  parisaṃ  viditvā
upasaṅkamitabbaṃ  maññeyyāti  .  atha  kho  te  paribbājakā tuṇhī
ahesuṃ . atha kho bhagavā yena sakuludāyi paribbājako tenupasaṅkami.
Atha kho sakuludāyi paribbājako bhagavantaṃ etadavoca etu kho bhante
bhagavā  svāgataṃ 4- bhante bhagavato cirassaṃ kho bhante bhagavā imaṃ
pariyāyamakāsi  yadidaṃ  idhāgamanāya  nisīdatu  bhante  bhagavā idamāsanaṃ
paññattanti  .  nisīdi  bhagavā  paññatte  āsane  .  sakuludāyipi
kho  paribbājako  aññataraṃ nīcaṃ āsanaṃ gahetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  sakuludāyi  paribbājakaṃ  bhagavā  etadavoca
kāya  nuttha  udāyi  etarahi  kathāya sannisinnā kā ca pana vo
antarākathā vippakatāti.
   [316]  Tiṭṭhatesā  bhante  kathā yāya mayaṃ etarahi kathāya
sannisinnā  nesā  bhante  kathā  bhagavato  dullabhā  bhavissati
pacchāpi   savanāya   purimāni   bhante   divasāni  purimatarāni
nānātitthiyānaṃ    samaṇabrāhmaṇānaṃ    kutūhalasālāyaṃ    5-
sannisinnānaṃ sannipatitānaṃ ayamantarākathā
@Footnote: 1 Yu. va . 2 Yu. saṇṭhāpesi .  3 Yu. appasaddassa . 4 Yu. sāgataṃ.
@5 kotuhalasālāyantipi pāṭho.
Udapādi  lābhā  vata bho aṅgamagadhānaṃ suladdhaṃ vata bho aṅgamagadhānaṃ
yatrime  1-  samaṇabrāhmaṇā  saṅghino  gaṇino  gaṇācariyā  ñātā
yasassino  titthakarā  sādhusammatā  bahujanassa  rājagahaṃ  vassāvāsaṃ
upagatā  2-  .  ayampi kho pūraṇo kassapo saṅghī ceva gaṇī ca
gaṇācariyo   [3]-  ñāto  yasassī  titthakaro  sādhusammato
bahujanassa  sopi  rājagahaṃ  vassāvāsaṃ  upagato  .  ayampi  kho
makkhali gosālo ... ajito kesakambalo ... Pakuddho kaccāyano ...
Sañjayo velaṭṭhaputto 4- ... nigantho 5- nāṭaputto saṅghī ceva gaṇī
ca  gaṇācariyo [6]- ñāto yasassī titthakaro sādhusammato bahujanassa
sopi  rājagahaṃ  vassāvāsaṃ  upagato . ayampi kho samaṇo gotamo
saṅghī ceva gaṇī ca gaṇācariyo [7]- ñāto yasassī titthakaro sādhusammato
bahujanassa  sopi rājagahaṃ vassāvāsaṃ upagato . ko nu kho imesaṃ
bhavataṃ  8-  samaṇabrāhmaṇānaṃ  saṅghīnaṃ  gaṇīnaṃ  gaṇācariyānaṃ  ñātānaṃ
yasassīnaṃ  titthakarānaṃ  sādhusammatānaṃ  bahujanassa  sāvakānaṃ  sakkato
garukato  mānito  pūjito  kathañca  pana sāvakā sakkatvā garukatvā
upanissāya viharantīti.
   [317] Tatrekacce evamāhaṃsu ayaṃ kho pūraṇo kassapo saṅghī ceva
gaṇī  ca  gaṇācariyo  [10]-  ñāto yasassī titthakaro sādhusammato
bahujanassa  so  kho  sāvakānaṃ na sakkato na garukato na mānito
@Footnote: 1 Yu. yatthime . 2 Sī. Ma. Yu. osaṭā . 3-6-7-10 Yu. etthantare casaddo atthi.
@4 Yu. belaṭṭhiputto. ito paraṃ īdisameva. 5 Yu. nigaṇṭho. 8 Yu. bhagavataṃ.
@9 Yu. kathaṃ.
Na  pūjito  na  ca  pana pūraṇaṃ kassapaṃ sāvakā sakkatvā garukatvā
upanissāya  viharanti  .  bhūtapubbaṃ  pūraṇo  kassapo  anekasatāya
parisāya  dhammaṃ  desesi  .  tatra  aññataro  pūraṇassa  kassapassa
sāvako  saddamakāsi  mā  bhonto  pūraṇaṃ kassapaṃ etamatthaṃ pucchittha
neso  etaṃ  jānāti  mayametaṃ  jānāma  amhe etamatthaṃ pucchatha
mayametaṃ  bhavataṃ  byākarissāmāti  .  bhūtapubbaṃ  pūraṇo  kassapo
bāhā  paggayha  kandanto  na  labhati  appasaddā  bhonto hontu
mā  bhonto  saddamakattha  nete  bhavante  pucchanti amhe ete
pucchanti mayametesaṃ byākarissāmīti.
   {317.1}  Bahū  kho  pana  pūraṇassa kassapassa sāvakā vādaṃ
āropetvā  apakkantā  na  tvaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ ājānāsi ahaṃ
imaṃ  dhammavinayaṃ  ājānāmi  kiṃ  tvaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ  ājānissasi
micchāpaṭipanno   tvamasi   ahamasmi   sammāpaṭipanno   sahitamme
asahitante  pure  vacanīyaṃ  pacchā  avaca pacchā vacanīyaṃ pure avaca
adhiciṇṇante  1-  viparāvattaṃ  āropito  te  vādo  niggahitosi
cara  vādappamokkhāya  nibbedhehi vā sace pahosīti . iti pūraṇo
kassapo sāvakānaṃ na sakkato na garukato na mānito na pūjito na
ca  pana  pūraṇaṃ  kassapaṃ  sāvakā  sakkatvā  garukatvā  upanissāya
viharanti akuṭṭho ca pana pūraṇo kassapo dhammakkosenāti.
   {317.2}  Ekacce  evamāhaṃsu ayampi kho makkhali gosālo
...  ajito  kesakambalo  2-  ...  pakuddho  kaccāyano ...
@Footnote: 1 Yu. aviciṇṇante .  2 Yu. sabbattha kesakambalīti dissati.
Sañjayo  velaṭṭhaputto  ...  nigantho  nāṭaputto saṅghī ceva gaṇī
ca  gaṇācariyo  ñāto  yasassī  titthakaro  sādhusammato  bahujanassa
sopi sāvakānaṃ na sakkato na garukato na mānito na pūjito na ca
pana  niganthaṃ  nāṭaputtaṃ  sāvakā  sakkatvā  garukatvā  upanissāya
viharanti  .  bhūtapubbaṃ  nigantho  nāṭaputto  anekasatāya  parisāya
dhammaṃ  desesi  .  tatra  aññataro niganthassa nāṭaputtassa sāvako
saddamakāsi  mā  bhonto  niganthaṃ  nāṭaputtaṃ  etamatthaṃ  pucchittha
neso  etaṃ  jānāti  mayametaṃ  jānāma  amhe etamatthaṃ pucchatha
mayametaṃ bhavataṃ byākarissāmāti.
   {317.3}  Bhūtapubbaṃ  nigantho  nāṭaputto  bāhā  paggayha
kandanto  na  labhati  appasaddā  bhonto  hontu  mā  bhonto
saddamakattha  nete  bhavante  pucchanti  amhe  ete  pucchanti
mayametesaṃ  1-  byākarissāmāti  .  bahū  kho  pana  niganthassa
nāṭaputtassa  sāvakā  vādaṃ  āropetvā  apakkantā  na  tvaṃ
imaṃ  dhammavinayaṃ  ājānāsi  ahaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ  ājānāmi  kiṃ
tvaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ  ājānissasi  micchāpaṭipanno  tvamasi  ahamasmi
sammāpaṭipanno   sahitamme  asahitante  pure  vacanīyaṃ  pacchā
avaca  pacchā  vacanīyaṃ  pure  avaca  adhiciṇṇante  viparāvattaṃ
āropito  te  vādo  niggahitosi cara vādappamokkhāya nibbedhehi
vā  sace  pahosīti  .  iti  nigantho  nāṭaputto  sāvakānaṃ na
sakkato  na  garukato  na  mānito  na pūjito na ca pana niganthaṃ
@Footnote: 1 Yu. mayametaṃ.
Nāṭaputtaṃ  sāvakā  sakkatvā  garukatvā  upanissāya  viharanti
akuṭṭho ca pana nigantho nāṭaputto dhammakkosenāti.
   [318]  Ekacce evamāhaṃsu ayampi 1- kho samaṇo gotamo
saṅghī  ceva  gaṇī  ca  gaṇācariyo  ñāto  yasassī  titthakaro
sādhusammato  bahujanassa  so  ca  kho  sāvakānaṃ  sakkato garukato
mānito  pūjito  samaṇañca  pana  gotamaṃ sāvakā sakkatvā garukatvā
upanissāya  viharanti  .  bhūtapubbaṃ  samaṇo  gotamo  anekasatāya
parisāya  dhammaṃ  desesi  .  tatra  aññataro  samaṇassa gotamassa
sāvako  ukkāsi  .  tamenamaññataro sabrahmacārī jannukena ghaṭṭesi
appasaddo  āyasmā  hotu  mā  āyasmā  saddamakāsi  satthā
no  bhagavā  dhammaṃ  desetīti  .  yasmiṃ  samaye  samaṇo gotamo
anekasatāya  parisāya  dhammaṃ  desesi  neva  tasmiṃ samaye samaṇassa
gotamassa  sāvakānaṃ  khipitasaddo  vā  hoti  ukkāsitasaddo  vā
tamenaṃ  mahājanakāyo  2-  paccāsiṃsamānarūpo  paccupaṭṭhito  hoti
yanno bhagavā dhammaṃ bhāsissati tanno sossāmāti.
   {318.1}  Seyyathāpi  nāma  puriso  cātummahāpathe  khuddaṃ
madhuṃ  anelakaṃ  pīḷeyya  tamenaṃ  mahājanakāyo  paccāsiṃsamānarūpo
paccupaṭṭhito  assa  evameva  yasmiṃ  samaye  samaṇo  gotamo
anekasatāya  parisāya  dhammaṃ  deseti  neva  tasmiṃ samaye samaṇassa
gotamassa   sāvakānaṃ  khipitasaddo  vā  hoti  ukkāsitasaddo
vā   tamenaṃ   mahājanakāyo   paccāsiṃsamānarūpo   paccupaṭṭhito
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ . 2 Yu. janakāyo.
Hoti  yanno  bhagavā  dhammaṃ  bhāsissati  tanno  sossāmāti .
Yepi  samaṇassa  gotamassa  sāvakā  sabrahmacārīhi  sampayojetvā
sikkhaṃ  paccakkhāya  hīnāyāvattanti  tepi  satthuno ceva vaṇṇavādino
honti  dhammassa  ca  vaṇṇavādino  honti  saṅghassa ca vaṇṇavādino
honti   attagarahinoyeva   honti   anaññagarahino  mayamevamhā
alakkhikā  mayaṃ  appapuññā  ye  mayaṃ evaṃ svākkhāte dhammavinaye
pabbajitvā  na  sakkhimhā  yāvajīvaṃ  paripuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ
caritunti  .  te  ārāmikabhūtā  vā  upāsakabhūtā  vā  pañcasu
sikkhāpadesu  samādāya  vattanti  .  iti samaṇo gotamo sāvakānaṃ
sakkato  garukato  mānito  pūjito  samaṇañca  pana  gotamaṃ sāvakā
sakkatvā  garukatvā  upanissāya  viharantīti . katī pana tvaṃ udāyi
mayi  dhamme  samanupassasi  yehi  mama sāvakā sakkaronti garukaronti
mānenti pūjenti sakkatvā garukatvā upanissāya viharantīti.
   [319]  Pañca  kho  ahaṃ  bhante bhagavati dhamme samanupassāmi
yehi  bhagavantaṃ  sāvakā  sakkaronti  garukaronti  mānenti pūjenti
sakkatvā  garukatvā  upanissāya  viharanti  katame  pañca  bhagavā
hi  bhante  appāhāro  appāhāratāya  ca  vaṇṇavādī  yampi
bhante  bhagavā  appāhāro  appāhāratāya  ca  vaṇṇavādī  imaṃ
kho  ahaṃ  bhante  bhagavati  paṭhamaṃ  dhammaṃ samanupassāmi yena bhagavantaṃ
sāvakā  sakkaronti garukaronti mānenti pūjenti sakkatvā garukatvā
Upanissāya viharanti.
   [320] Puna caparaṃ bhante bhagavā santuṭṭho itarītarena cīvarena
itarītaracīvarasantuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādī  yampi  bhante bhagavā santuṭṭho
itarītarena  cīvarena  itarītaracīvarasantuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādī  imaṃ kho
ahaṃ  bhante  bhagavati dutiyaṃ dhammaṃ samanupassāmi yena bhagavantaṃ sāvakā
sakkaronti  garukaronti  mānenti  pūjenti  sakkatvā  garukatvā
upanissāya viharanti.
   [321] Puna caparaṃ bhante bhagavā santuṭṭho itarītarena piṇḍapātena
itarītarapiṇḍapātasantuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādī  yampi  bhante  bhagavā
santuṭṭho   itarītarena   piṇḍapātena   itarītarapiṇḍapātasantuṭṭhiyā
ca  vaṇṇavādī  imaṃ kho ahaṃ bhante bhagavati tatiyaṃ dhammaṃ samanupassāmi
yena  bhagavantaṃ  sāvakā  sakkaronti  garukaronti  mānenti pūjenti
sakkatvā garukatvā upanissāya viharanti.
   [322] Puna caparaṃ bhante bhagavā santuṭṭho itarītarena senāsanena
itarītarasenāsanasantuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādī  yampi  bhante  bhagavā
santuṭṭho  itarītarena  senāsanena  itarītarasenāsanasantuṭṭhiyā  ca
vaṇṇavādī  imaṃ  kho  ahaṃ  bhante bhagavati catutthaṃ dhammaṃ samanupassāmi
yena  bhagavantaṃ  sāvakā  sakkaronti  garukaronti  mānenti pūjenti
sakkatvā garukatvā upanissāya viharanti.
   [323]  Puna  caparaṃ  bhante  bhagavā pavivitto pavivekassa ca
Vaṇṇavādī  yampi  bhante  bhagavā  pavivitto  pavivekassa  ca
vaṇṇavādī  imaṃ  kho  ahaṃ  bhante bhagavati pañcamaṃ dhammaṃ samanupassāmi
yena  bhagavantaṃ  sāvakā  sakkaronti  garukaronti mānenti pūjenti
sakkatvā  garukatvā  upanissāya  viharanti . ime kho ahaṃ bhante
bhagavati  pañca  dhamme  samanupassāmi  yehi  bhagavantaṃ  sāvakā
sakkaronti  garukaronti  mānenti  pūjenti  sakkatvā  garukatvā
upanissāya viharantīti.
   [324]  Appāhāro  samaṇo  gotamo  appāhāratāya  ca
vaṇṇavādīti  iti  ce  maṃ  udāyi  sāvakā  sakkareyyuṃ garukareyyuṃ
māneyyuṃ  pūjeyyuṃ  sakkatvā  garukatvā  upanissāya vihareyyuṃ santi
kho  pana me udāyi sāvakā kosakāhārāpi addhakosakāhārāpi 1-
veluvāhārāpi  addhaveluvāhārāpi  2- ahaṃ kho panudāyi appekadā
iminā  pattena  samatittikampi  bhuñjāmi  bhiyyopi  bhuñjāmi .
Appāhāro  samaṇo  gotamo  appāhāratāya  ca  vaṇṇavādīti
iti ce maṃ udāyi sāvakā sakkareyyuṃ garukareyyuṃ māneyyuṃ pūjeyyuṃ
sakkatvā  garukatvā  upanissāya  vihareyyuṃ  ye  te  udāyi mama
sāvakā   kosakāhārāpi   addhakosakāhārāpi   veluvāhārāpi
addhaveluvāhārāpi  na  mante iminā dhammena sakkareyyuṃ garukareyyuṃ
māneyyuṃ pūjeyyuṃ sakkatvā garukatvā upanissāya vihareyyuṃ.
   [325] Santuṭṭho samaṇo gotamo itarītarena cīvarena itarītaracīvarasantuṭṭhiyā
@Footnote: 1-2 Yu. aḍḍha....
Ca  vaṇṇavādīti  iti  ce maṃ udāyi sāvakā sakkareyyuṃ garukareyyuṃ
māneyyuṃ  pūjeyyuṃ  sakkatvā  garukatvā  upanissāya  vihareyyuṃ
santi  kho  pana  me  udāyi  sāvakā paṃsukūlikā lūkhacīvaradharā te
susānā  vā  saṅkārakuṭā  vā pāpaṇikā vā nantakāni uccinitvā
saṅghāṭiṃ  karitvā  dhārenti  ahaṃ kho panudāyi appekadā gahapatāni
cīvarāni  dhāremi  daḷhāni  suttalūkhāni 1- alāvulomasāni santuṭṭho
samaṇo  gotamo  itarītarena  cīvarena  itarītaracīvarasantuṭṭhiyā  ca
vaṇṇavādīti  iti  ce  maṃ  udāyi  sāvakā  sakkareyyuṃ garukareyyuṃ
māneyyuṃ  pūjeyyuṃ  sakkatvā  garukatvā  upanissāya  vihareyyuṃ ye
te  udāyi  mama  sāvakā paṃsukūlikā lūkhacīvaradharā te susānā vā
saṅkārakuṭā  vā  pāpaṇikā  vā  nantakāni  uccinitvā  saṅghāṭiṃ
karitvā  dhārenti  na mante iminā dhammena sakkareyyuṃ garukareyyuṃ
māneyyuṃ pūjeyyuṃ sakkatvā garukatvā upanissāya vihareyyuṃ.
   [326]  Santuṭṭho  samaṇo  gotamo  itarītarena  piṇḍapātena
itarītarapiṇḍapātasantuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādīti  iti  ce  maṃ  udāyi
sāvakā  sakkareyyuṃ garukareyyuṃ māneyyuṃ pūjeyyuṃ sakkatvā garukatvā
upanissāya vihareyyuṃ santi kho pana me udāyi sāvakā piṇḍapātikā
sapadānacārino  uccāpake  2-  vatte  ratā  te  antaragharaṃ
paviṭṭhā  samānā  āsanenapi  nimantiyamānā  na  sādiyanti  ahaṃ
kho  panudāyi  appekadā  nimantanepi  bhuñjāmi  sālīnaṃ  odanaṃ
@Footnote: 1 Yu. yattha lūkhāni .  2 Yu. uccepake vate. ito paraṃ īdisameva.
Vicitakāḷakaṃ  anekasūpaṃ  anekabyañjanaṃ  santuṭṭho  samaṇo  gotamo
itarītarena  piṇḍapātena  itarītarapiṇḍapātasantuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādīti
iti  ce  maṃ  udāyi  sāvakā  sakkareyyuṃ  garukareyyuṃ  māneyyuṃ
pūjeyyuṃ  sakkatvā  garukatvā  upanissāya vihareyyuṃ ye te udāyi
mama  sāvakā  piṇḍapātikā  sapadānacārino  uccāpake vatte ratā
te antaragharaṃ paviṭṭhā samānā āsanenapi nimantiyamānā na sādiyanti
na  mante  iminā dhammena sakkareyyuṃ garukareyyuṃ māneyyuṃ pūjeyyuṃ
sakkatvā garukatvā upanissāya vihareyyuṃ.
   [327]  Santuṭṭho  samaṇo  gotamo  itarītarena  senāsanena
itarītarasenāsanasantuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādīti  iti  ce  maṃ  udāyi
sāvakā  sakkareyyuṃ garukareyyuṃ māneyyuṃ pūjeyyuṃ sakkatvā garukatvā
upanissāya  vihareyyuṃ santi kho pana me udāyi sāvakā rukkhamūlikā
abbhokāsikā  te aṭṭha māse channaṃ na upenti ahaṃ kho panudāyi
appekadā  kūṭāgāresupi  viharāmi  ullittāvalittesu  nivātesu
phusitaggaḷesu  pihitavātapānesu  santuṭṭho  samaṇo  gotamo itarītarena
senāsanena  itarītarasenāsanasantuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādīti  iti ce maṃ
udāyi  sāvakā  sakkareyyuṃ  garukareyyuṃ māneyyuṃ pūjeyyuṃ sakkatvā
garukatvā  upanissāya  vihareyyuṃ  ye  te  udāyi  mama  sāvakā
rukkhamūlikā  abbhokāsikā  te  1- aṭṭha māse channaṃ na upenti
na  mante  iminā dhammena sakkareyyuṃ garukareyyuṃ māneyyuṃ pūjeyyuṃ
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Sakkatvā garukatvā upanissāya vihareyyuṃ.
   [328]  Pavivitto  samaṇo  gotamo pavivekassa ca vaṇṇavādīti
iti ce maṃ udāyi sāvakā sakkareyyuṃ garukareyyuṃ māneyyuṃ pūjeyyuṃ
sakkatvā  garukatvā upanissāya vihareyyuṃ santi kho pana me udāyi
sāvakā  āraññakā pantāni senāsanāni 1- araññavanapatthāni [2]-
ajjhogahetvā  viharanti  te  anvaḍḍhamāsaṃ  saṅghamajjhe  osaranti
pātimokkhuddesāya  ahaṃ  kho  panudāyi  appekadā  ākiṇṇo
viharāmi  bhikkhūhi  bhikkhunīhi  upāsakehi  upāsikāhi  raññā  3-
rājamahāmattehi  titthiyehi  titthiyasāvakehi  pavivitto samaṇo gotamo
pavivekassa  ca  vaṇṇavādīti  iti ce maṃ udāyi sāvakā sakkareyyuṃ
garukareyyuṃ māneyyuṃ pūjeyyuṃ sakkatvā garukatvā upanissāya vihareyyuṃ
ye  te  udāyi  mama  sāvakā  āraññakā  pantāni senāsanāni
araññavanapatthāni  [4]-  ajjhogahetvā  viharanti  te  anvaḍḍhamāsaṃ
saṅghamajjhe  osaranti  pātimokkhuddesāya  na mante iminā dhammena
sakkareyyuṃ  garukareyyuṃ  māneyyuṃ  pūjeyyuṃ  sakkatvā  garukatvā
upanissāya vihareyyuṃ.
   {328.1} Iti kho udāyi na maṃ 5- sāvakā imehi pañcahi dhammehi
sakkaronti  garukaronti  mānenti  pūjenti  sakkatvā  garukatvā
upanissāya viharanti.
   [329] Atthi kho udāyi aññe ca pañca dhammā yehi pañcahi
dhammehi   mama   sāvakā   sakkaronti  garukaronti  mānenti
@Footnote: 1 Yu. pantasenāsanā .  2-4 Yu. etthantare pantāni senāsanānīti dissati.
@3 Yu. rañño . 5 Yu. mamaṃ.
Pūjenti  sakkatvā  garukatvā  upanissāya  viharanti  katame  pañca
idhudāyi  mama  sāvakā  adhisīle sambhāventi sīlavā samaṇo gotamo
paramena  sīlakkhandhena  samannāgatoti  .  yamudāyi 1- mama sāvakā
adhisīle  sambhāventi  sīlavā  samaṇo  gotamo paramena sīlakkhandhena
samannāgatoti  . ayaṃ kho udāyi paṭhamo dhammo yena mama sāvakā
sakkaronti  garukaronti  mānenti  pūjenti  sakkatvā  garukatvā
upanissāya viharanti.
   [330] Puna caparaṃ udāyi mama sāvakā abhikkante ñāṇadassane
sambhāventi  jānaṃyevāha  samaṇo  gotamo  jānāmīti  passaṃyevāha
samaṇo  gotamo  passāmīti  abhiññāya  samaṇo  gotamo  dhammaṃ
deseti  no  anabhiññāya  sanidānaṃ  samaṇo  gotamo dhammaṃ deseti
no  anidānaṃ  sappāṭihāriyaṃ  samaṇo  gotamo  dhammaṃ  deseti no
appāṭihāriyanti  .  yamudāyi  2-  mama  sāvakā  abhikkante
ñāṇadassane  sambhāventi  jānaṃyevāha  samaṇo  gotamo  jānāmīti
passaṃyevāha   samaṇo   gotamo  passāmīti  abhiññāya  samaṇo
gotamo  dhammaṃ  deseti  no  anabhiññāya  sanidānaṃ samaṇo gotamo
dhammaṃ  deseti  no  anidānaṃ  sappāṭihāriyaṃ  samaṇo gotamo dhammaṃ
deseti no appāṭihāriyanti . ayaṃ kho udāyi dutiyo dhammo yena
mama  sāvakā  sakkaronti  garukaronti  mānenti  pūjenti sakkatvā
garukatvā upanissāya viharanti.
@Footnote: 1-2 Yu. yaṃ panudāyi. sabbattha īdisameva.
   [331] Puna caparaṃ udāyi mama sāvakā adhipaññāya sambhāventi
paññavā  samaṇo  gotamo  paramena  paññākkhandhena  samannāgato
taṃ  vata  anāgataṃ  vā vādapathaṃ na dakkhati uppannaṃ vā parappavādaṃ
na  sahadhammena  suniggahitaṃ  niggahissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ vijjati . taṃ
kiṃ  maññasi  udāyi  api  nu  me  sāvakā evaṃ jānantā evaṃ
passantā antarantarā kathaṃ opāteyyunti.
   {331.1} No hetaṃ bhante . na kho panāhaṃ udāyi sāvakesu
anusāsaniṃ  paccāsiṃsāmi  aññadatthuṃ  mamaṃyeva  sāvakā  anusāsaniṃ
paccāsiṃsanti  .  yamudāyi  mama  sāvakā  adhipaññāya  sambhāventi
paññavā  samaṇo  gotamo  paramena  paññākkhandhena  samannāgato
taṃ vata 1- anāgataṃ vā vādapathaṃ na dakkhati uppannaṃ vā parappavādaṃ
na sahadhammena suniggahitaṃ niggahissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati . ayaṃ kho
udāyi  tatiyo  dhammo  yena  mama  sāvakā sakkaronti garukaronti
mānenti pūjenti sakkatvā garukatvā upanissāya viharanti.
   [332]  Puna  caparaṃ  udāyi  mama  sāvakā  yena  dukkhena
dukkhotiṇṇā  dukkhaparetā  te  maṃ  upasaṅkamitvā  dukkhaṃ  ariyasaccaṃ
pucchanti  tesāhaṃ  dukkhaṃ  ariyasaccaṃ  puṭṭho  byākaromi  tesāhaṃ
cittaṃ  ārādhemi  pañhassa  veyyākaraṇena  te  maṃ  upasaṅkamitvā
dukkhasamudayaṃ  ...  dukkhanirodhaṃ ... dukkhanirodhagāminiṃ paṭipadaṃ ariyasaccaṃ
pucchanti  tesāhaṃ  dukkhanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  ariyasaccaṃ  puṭṭho
@Footnote: 1 Yu. vatasaddo natthi.
Byākaromi  tesāhaṃ  cittaṃ  ārādhemi  pañhassa  veyyākaraṇena .
Yamudāyi  mama  sāvakā  yena  dukkhena  dukkhotiṇṇā  dukkhaparetā
te  maṃ  upasaṅkamitvā  dukkhaṃ  ariyasaccaṃ  pucchanti  tesāhaṃ  dukkhaṃ
ariyasaccaṃ  puṭṭho  byākaromi  tesāhaṃ  cittaṃ  ārādhemi  pañhassa
veyyākaraṇena te maṃ upasaṅkamitvā dukkhasamudayaṃ ... dukkhanirodhaṃ ...
Dukkhanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  ariyasaccaṃ  pucchanti tesāhaṃ dukkhanirodhagāminiṃ
paṭipadaṃ  ariyasaccaṃ  puṭṭho  byākaromi  tesāhaṃ  cittaṃ  ārādhemi
pañhassa  veyyākaraṇena  .  ayaṃ kho udāyi catuttho dhammo yena
mama  sāvakā  sakkaronti  garukaronti  mānenti  pūjenti sakkatvā
garukatvā upanissāya viharanti.
   [333]  Puna  caparaṃ udāyi akkhātā mayā sāvakānaṃ paṭipadā
yathāpaṭipannā  me  sāvakā  cattāro  satipaṭṭhāne  bhāventi .
Idhudāyi  bhikkhu  kāye  kāyānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno
satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  vedanāsu  vedanānupassī
viharati  ...  citte cittānupassī viharati ... dhammesu dhammānupassī
viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ .
Tatra  ca  pana  me  sāvakā  bahū  abhiññāvosānapāramippattā
viharanti.
   [334]  Puna  caparaṃ udāyi akkhātā mayā sāvakānaṃ paṭipadā
yathāpaṭipannā  me  sāvakā  cattāro  sammappadhāne  bhāventi .
Idhudāyi  bhikkhu  anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāya
chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati
uppannānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  chandaṃ  janeti
vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  anuppannānaṃ
kusalānaṃ  dhammānaṃ  uppādāya  chandaṃ  janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  uppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  ṭhitiyā
asammosāya  bhiyyobhāvāya  vepullāya  bhāvanāya  pāripūriyā  chandaṃ
janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ paggaṇhāti padahati . tatra
ca pana me sāvakā bahū abhiññāvosānapāramippattā viharanti.
   [335]  Puna  caparaṃ udāyi akkhātā mayā sāvakānaṃ paṭipadā
yathāpaṭipannā  me  sāvakā  cattāro  iddhipāde  bhāventi .
Idhudāyi   bhikkhu   chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ   iddhipādaṃ
bhāveti   viriyasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ   iddhipādaṃ   bhāveti
cittasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ      iddhipādaṃ     bhāveti
vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ  iddhipādaṃ  bhāveti  .  tatra
ca pana me sāvakā bahū abhiññāvosānapāramippattā viharanti.
   [336]  Puna  caparaṃ udāyi akkhātā mayā sāvakānaṃ paṭipadā
yathāpaṭipannā  me  sāvakā  pañcindriyāni  bhāventi  .  idhudāyi
bhikkhu  saddhindriyaṃ  bhāveti  upasamagāmiṃ  sambodhagāmiṃ  viriyindriyaṃ
bhāveti ... satindriyaṃ bhāveti ... Samādhindriyaṃ bhāveti ... Paññindriyaṃ
Bhāveti  upasamagāmiṃ  sambodhagāmiṃ  .  tatra  ca pana me sāvakā
bahū abhiññāvosānapāramippattā viharanti.
   [337]  Puna  caparaṃ udāyi akkhātā mayā sāvakānaṃ paṭipadā
yathāpaṭipannā  me  sāvakā  pañca  balāni  bhāventi  . idhudāyi
bhikkhu saddhābalaṃ bhāveti upasamagāmiṃ sambodhagāmiṃ viriyabalaṃ bhāveti ...
Satibalaṃ bhāveti ... samādhibalaṃ bhāveti ... Paññābalaṃ bhāveti upasamagāmiṃ
sambodhagāmiṃ . tatra ca pana me sāvakā bahū abhiññāvosānapāramippattā
viharanti.
   [338]  Puna  caparaṃ udāyi akkhātā mayā sāvakānaṃ paṭipadā
yathāpaṭipannā  me  sāvakā  satta bojjhaṅge bhāventi . idhudāyi
bhikkhu  satisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  dhammavicayasambojjhaṅgaṃ  bhāveti  ... viriyasambojjhaṅgaṃ
bhāveti ... pītisambojjhaṅgaṃ bhāveti ... passaddhisambojjhaṅgaṃ bhāveti
...  samādhisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  ... upekkhāsambojjhaṅgaṃ bhāveti
vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  tatra
ca pana me sāvakā bahū abhiññāvosānapāramippattā viharanti.
   [339]  Puna  caparaṃ udāyi akkhātā mayā sāvakānaṃ paṭipadā
yathāpaṭipannā  me  sāvakā  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāventi .
Idhudāyi  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ bhāveti sammāsaṅkappaṃ bhāveti sammāvācaṃ
Bhāveti  sammākammantaṃ  bhāveti  sammāājīvaṃ  bhāveti sammāvāyāmaṃ
bhāveti  sammāsatiṃ  bhāveti  sammāsamādhiṃ bhāveti . tatra ca pana
me sāvakā bahū abhiññāvosānapāramippattā viharanti.
   [340]  Puna  caparaṃ udāyi akkhātā mayā sāvakānaṃ paṭipadā
yathāpaṭipannā  me  sāvakā  aṭṭha  vimokkhe  bhāventi  .  rūpī
rūpāni  passati  ayaṃ  paṭhamo  vimokkho  .  ajjhattaṃ  arūpasaññī
bahiddhā  rūpāni  passati  ayaṃ  dutiyo  vimokkho  .  subhanteva
adhimutto  hoti  ayaṃ  tatiyo  vimokkho  .  sabbaso  rūpasaññānaṃ
samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  aṭṭhaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā
ananto   ākāsoti   ākāsānañcāyatanaṃ   upasampajja  viharati
ayaṃ  catuttho  vimokkho  .  sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ samatikkamma
anantaṃ  viññāṇanti  viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ
pañcamo  vimokkho  .  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma natthi
kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja viharati ayaṃ chaṭṭho vimokkho .
Sabbaso   ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma   nevasaññānāsaññāyatanaṃ
upasampajja  viharati  ayaṃ  sattamo vimokkho . sabbaso nevasaññā-
nāsaññāyatanaṃ   samatikkamma   saññāvedayitanirodhaṃ   upasampajja
viharati  ayaṃ  aṭṭhamo vimokkho . tatra ca pana me sāvakā bahū
abhiññāvosānapāramippattā viharanti.
   [341]  Puna  caparaṃ udāyi akkhātā mayā sāvakānaṃ paṭipadā
Yathāpaṭipannā me sāvakā aṭṭha abhibhāyatanāni bhāventi.
   {341.1}  Ajjhattaṃ  rūpasaññī  eko  bahiddhā rūpāni passati
parittāni  suvaṇṇadubbaṇṇāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti
evaṃsaññī hoti idaṃ paṭhamaṃ abhibhāyatanaṃ.
   {341.2}  Ajjhattaṃ  rūpasaññī  eko  bahiddhā rūpāni passati
appamāṇāni  suvaṇṇadubbaṇṇāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti
evaṃsaññī hoti idaṃ dutiyaṃ abhibhāyatanaṃ.
   {341.3}  Ajjhattaṃ  arūpasaññī  eko bahiddhā rūpāni passati
parittāni  suvaṇṇadubbaṇṇāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti
evaṃsaññī hoti idaṃ tatiyaṃ abhibhāyatanaṃ.
   {341.4}  Ajjhattaṃ  arūpasaññī  eko bahiddhā rūpāni passati
appamāṇāni  [1]- tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti evaṃsaññī hoti
idaṃ catutthaṃ abhibhāyatanaṃ.
   {341.5}  Ajjhattaṃ  arūpasaññī  eko bahiddhā rūpāni passati
nīlāni  nīlavaṇṇāni  nīlanidassanāni  nīlanibhāsāni  . seyyathāpi nāma
ummārapupphaṃ [2]- nīlavaṇṇaṃ nīlanidassanaṃ nīlanibhāsaṃ seyyathāpi vā pana
taṃ vatthaṃ bārāṇaseyyakaṃ ubhatobhāgavimatthaṃ 3- nīlaṃ nīlavaṇṇaṃ nīlanidassanaṃ
nīlanibhāsaṃ evameva 4- ajjhattaṃ arūpasaññī eko bahiddhā rūpāni passati
nīlāni  nīlavaṇṇāni  nīlanidassanāni  nīlanibhāsāni  tāni  abhibhuyya
jānāmi passāmīti evaṃsaññī hoti idaṃ pañcamaṃ abhibhāyatanaṃ.
   {341.6}   Ajjhattaṃ   arūpasaññī   eko   bahiddhā
rūpāni    passati    pītāni    pītavaṇṇāni   pītanidassanāni
pītanibhāsāni   .   seyyathāpi   nāma   kaṇṇikārapupphaṃ   1-
@Footnote: 1 Yu. etthantare suvaṇṇadubbaṇṇānīti dissati. 2 Yu. etthantare nīlanti
@dissati. 3 Yu. ubhato-vimaṭṭhaṃ. 4 Yu. evamevaṃ.
Pītavaṇṇaṃ   pītanidassanaṃ  pītanibhāsaṃ  seyyathāpi  vā  pana  taṃ
vatthaṃ   bārāṇaseyyakaṃ   ubhatobhāgavimatthaṃ   pītaṃ   pītavaṇṇaṃ
pītanidassanaṃ   pītanibhāsaṃ   evameva   2-  ajjhattaṃ  arūpasaññī
eko   bahiddhā   rūpāni   passati   pītāni   pītavaṇṇāni
pītanidassanāni    pītanibhāsāni   tāni   abhibhuyya   jānāmi
passāmīti evaṃsaññī hoti idaṃ chaṭṭhaṃ abhibhāyatanaṃ.
   {341.7}  Ajjhattaṃ  arūpasaññī  eko bahiddhā rūpāni passati
lohitakāni  lohitakavaṇṇāni  lohitakanidassanāni  lohitakanibhāsāni .
Seyyathāpi  nāma  bandhujīvakapupphaṃ  lohitakaṃ lohitakavaṇṇaṃ lohitakanidassanaṃ
lohitakanibhāsaṃ seyyathāpi vā pana taṃ vatthaṃ bārāṇaseyyakaṃ ubhatobhāga-
vimatthaṃ   lohitakaṃ   lohitakavaṇṇaṃ  lohitakanidassanaṃ  lohitakanibhāsaṃ
evameva  3-  ajjhattaṃ  arūpasaññī  eko  bahiddhā rūpāni passati
lohitakāni   lohitakavaṇṇāni   lohitakanidassanāni   lohitakanibhāsāni
tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti evaṃsaññī hoti idaṃ sattamaṃ abhibhāyatanaṃ.
   {341.8}  Ajjhattaṃ  arūpasaññī  eko bahiddhā rūpāni passati
odātāni  odātavaṇṇāni  odātanidassanāni  odātanibhāsāni .
Seyyathāpi nāma osadhitārakā odātā odātavaṇṇā odātanidassanā
odātanibhāsā seyyathāpi vā pana taṃ vatthaṃ bārāṇaseyyakaṃ ubhatobhāga-
vimatthaṃ   odātaṃ   odātavaṇṇaṃ  odātanidassanaṃ  odātanibhāsaṃ
evameva  4-  ajjhattaṃ  arūpasaññī  eko  bahiddhā rūpāni passati
odātāni   odātavaṇṇāni   odātanidassanāni   odātanibhāsāni
@Footnote: 1 Yu. etthantare pītanti dissati. 2-3-4 Yu. evamevaṃ.
Tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  evaṃsaññī  hoti  idaṃ  aṭṭhamaṃ
abhibhāyatanaṃ  .  tatra  ca  pana  me sāvakā bahū abhiññāvosāna-
pāramippattā viharanti.
   [342]  Puna  caparaṃ udāyi akkhātā mayā sāvakānaṃ paṭipadā
yathāpaṭipannā  me  sāvakā  dasa  kasiṇāyatanāni  bhāventi .
Paṭhavīkasiṇameko  sañjānāti  uddhamadho  tiriyaṃ  anvayaṃ  appamāṇaṃ
āpokasiṇameko  sañjānāti  ...  tejokasiṇameko sañjānāti ...
Vāyokasiṇameko  sañjānāti  ...  nīlakasiṇameko  sañjānāti  ...
Pītakasiṇameko  sañjānāti  ...  lohitakasiṇameko  sañjānāti  ...
Odātakasiṇameko  sañjānāti  ...  ākāsakasiṇameko  sañjānāti
... viññāṇakasiṇameko sañjānāti uddhamadho tiriyaṃ anvayaṃ appamāṇaṃ.
Tatra ca pana me sāvakā bahū abhiññāvosānapāramippattā viharanti.
   [343]  Puna  caparaṃ udāyi akkhātā mayā sāvakānaṃ paṭipadā
yathāpaṭipannā me sāvakā cattāri jhānāni 1- bhāventi . Idhudāyi
bhikkhu  vivicceva  kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ
vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati so imameva kāyaṃ
vivekajena pītisukhena abhisanneti 2- parisanneti 3- paripūreti parippharati
nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa  vivekajena  pītisukhena  apphutaṃ
hoti  .  seyyathāpi  udāyi dakkho nhāpako vā nhāpakantevāsī
@Footnote: 1 Yu. cattāro jhāne .  2 Sī. Yu. catūsu ṭhānesu abhisandeti . 3 parisandetīti
@pāṭho dissati. Yu. catūsu ṭhānesu parisandeti.
Vā  kaṃsathāle  nhāniyacuṇṇāni  ākīritvā  udakena paripphosakaṃ 1-
sanneyya  sāssa  nhāniyapiṇḍi  snehānuggatā  2-  snehāparetā
santarabāhirā  phuṭṭhā snehena na ca paggharinī evameva kho udāyi
bhikkhu  imameva  kāyaṃ  vivekajena  pītisukhena  abhisanneti parisanneti
paripūreti  parippharati  nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa vivekajena
pītisukhena apphutaṃ hoti.
   [344] Puna caparaṃ udāyi bhikkhu vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe.
Dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  so  imameva  kāyaṃ  samādhijena
pītisukhena  abhisanneti  parisanneti  paripūreti  parippharati  nāssa
kiñci  sabbāvato  kāyassa  samādhijena  pītisukhena  apphutaṃ hoti .
Seyyathāpi  udāyi  udakarahado gambhīro 3- ubbhitodako 4-  tassa
nevassa  puratthimāya  disāya  udakassāyamukhaṃ  na  pacchimāya  disāya
udakassāyamukhaṃ  na uttarāya disāya udakassāyamukhaṃ na dakkhiṇāya disāya
udakassāyamukhaṃ  devo  ca  kālena kālaṃ sammādhāraṃ anuppaveccheyya
atha kho tamhā [5]- udakarahadā sītā vāridhārā ubbhijjitvā tameva
udakarahadaṃ  sītena  vārinā  abhisanneyya  parisanneyya  paripūreyya
paripphareyya  nāssa  kiñci  sabbāvato  udakarahadassa sītena vārinā
apphutaṃ  assa  evameva kho udāyi bhikkhu imameva kāyaṃ samādhijena
pītisukhena  abhisanneti  parisanneti  paripūreti  parippharati nāssa kiñci
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho dve vāre āmeḍito dissati. 2 Sī. subhānugatā.
@3 Yu. gambhīroti natthi . 4 Yu. ubbhidodakoti dissati . 5 Yu. ca.
Sabbāvato kāyassa samādhijena pītisukhena apphutaṃ hoti.
   [345]  Puna  caparaṃ  udāyi bhikkhu pītiyā ca virāgā .pe.
Tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  so  imameva  kāyaṃ  nippītikena
sukhena  abhisanneti  parisanneti  paripūreti  parippharati  nāssa  kiñci
sabbāvato  kāyassa  nippītikena  sukhena apphutaṃ hoti . seyyathāpi
udāyi  uppaliniyaṃ  vā  paduminiyaṃ  vā puṇḍarīkiniyaṃ vā appekaccāni
uppalāni  vā  padumāni vā puṇḍarīkāni vā udake jātāni udake
saṃvaḍḍhāni  udakānuggatāni  antonimmuggapositāni  1- tāni yāva ca
aggā yāva ca mūlā tena 2- vārinā abhisannāni parisannāni paripūrāni
paripphutāni  nāssa  kiñci  sabbāvataṃ  uppalānaṃ  vā  padumānaṃ vā
puṇḍarīkānaṃ vā tena 2- vārinā apphutaṃ assa evameva [3]- udāyi
bhikkhu  imameva  kāyaṃ  nippītikena  sukhena  abhisanneti  parisanneti
paripūreti  parippharati  nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa nippītikena
sukhena apphutaṃ hoti.
   [346]  Puna  caparaṃ  udāyi bhikkhu sukhassa ca pahānā .pe.
Catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  so  imameva  kāyaṃ parisuddhena
cetasā  pariyodātena  pharitvā  nisinno  hoti  nāssa  kiñci
sabbāvato kāyassa parisuddhena cetasā pariyodātena apphutaṃ hoti .
Seyyathāpi  udāyi  puriso  odātena vatthena sīsaṃ 4- pārupitvā
nisinno  assa  nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa  odātena
@Footnote: 1 Yu. antonimuggaposīni tāni .  2 Yu. sītenāti dissati .  3 Yu. kho.
@4 Yu. sasīsaṃ.
Vatthena  apphutaṃ  assa  evameva  kho udāyi bhikkhu imameva kāyaṃ
parisuddhena  cetasā  pariyodātena  pharitvā  nisinno  hoti nāssa
kiñci  sabbāvato  kāyassa  parisuddhena cetasā pariyodātena apphutaṃ
hoti  . tatra ca pana me sāvakā bahū abhiññāvosānapāramippattā
viharanti.
   [347]  Puna  caparaṃ udāyi akkhātā mayā sāvakānaṃ paṭipadā
yathāpaṭipannā  me  sāvakā  evaṃ  pajānanti ayaṃ kho me kāyo
rūpī   cātummahābhūtiko   mātāpettikasambhavo  odanakummāsūpacayo
aniccucchādanaparimaddanabhedanaviddhaṃsanadhammo    idañca   pana   me
viññāṇaṃ  ettha  sitaṃ  ettha  paṭibaddhaṃ  . seyyathāpi udāyi maṇi
veḷuriyo subho jotimā 1- aṭṭhaṃso suparikammakato accho vippasanno
sabbākārasampanno  tatrassa  suttaṃ  āvutaṃ  nīlaṃ  vā  pītaṃ  vā
lohitaṃ  vā  odātaṃ  vā  paṇḍusuttaṃ  vā tamenaṃ cakkhumā puriso
hatthe  karitvā  paccavekkheyya  ayaṃ  kho  maṇi  veḷuriyo  subho
jotimā   2-   aṭṭhaṃso   suparikammakato  accho  vippasanno
sabbākārasampanno  tatridaṃ  suttaṃ  āvutaṃ nīlaṃ vā pītaṃ vā lohitaṃ
vā  odātaṃ  vā  paṇḍusuttaṃ vāti evameva kho udāyi akkhātā
mayā sāvakānaṃ paṭipadā yathāpaṭipannā me sāvakā evaṃ pajānanti 3-
ayaṃ  kho  me  kāyo  rūpī  cātummahābhūtiko  mātāpettikasambhavo
odanakummāsūpacayo aniccucchādanaparimaddanabhedanaviddhaṃsanadhammo
@Footnote: 1-2 Yu. jātimā .  3 Yu. jānanti.
Idañca  pana  me  1-  viññāṇaṃ ettha sitaṃ ettha paṭibaddhanti .
Tatra  ca  pana  me  sāvakā  bahū  abhiññāvosānapāramippattā
viharanti.
   [348]  Puna  caparaṃ udāyi akkhātā mayā sāvakānaṃ paṭipadā
yathāpaṭipannā  me  sāvakā imamhā kāyā aññaṃ kāyaṃ abhinimminanti
rūpiṃ  manomayaṃ  sabbaṅgapaccaṅgaṃ  ahīnindriyaṃ  2-  .  seyyathāpi
udāyi  puriso  muñjamhā  īsikaṃ  ubbāheyya  tassa evamassa 3-
ayaṃ  īsikā ayaṃ muñjo 4- añño muñjo aññā īsikā muñjamhā
tveva  īsikā ubbāḷhāti 5- seyyathāpi vā panudāyi puriso asiṃ
kosiyā  ubbāheyya  6-  tassa  evamassa  ayaṃ  asi ayaṃ kosi
añño  asi  aññā  7-  kosi  kosiyā tveva asi ubbāḷhoti
seyyathāpi  vā  8- panudāyi puriso ahiṃ karaṇḍā uddhareyya tassa
evamassa  ayaṃ  ahi  ayaṃ  karaṇḍo  añño  ahi  añño karaṇḍo
karaṇḍā  tveva ahi ubbhatoti evameva kho udāyi akkhātā mayā
sāvakānaṃ  paṭipadā  yathāpaṭipannā me sāvakā imamhā kāyā aññaṃ
kāyaṃ abhinimminanti rūpiṃ manomayaṃ sabbaṅgapaccaṅgaṃ 9- ahīnindriyaṃ 10-.
Tatra ca pana me sāvakā bahū abhiññāvosānapāramippattā viharanti.
   [349]  Puna  caparaṃ udāyi akkhātā mayā sāvakānaṃ paṭipadā
yathāpaṭipannā  me  sāvakā  anekavihitaṃ  iddhividhaṃ  paccanubhonti
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 2-10 Yu. abhinindriyaṃ .  3 Yu. evañcassa .  4 Yu.
@ayaṃ muñjo. ayaṃ īsikā .  5 Yu. pabbāḷhati . 6 Yu. pabbāheyya . 7 Yu.
@añño .  8 Yu. vāsaddo natthi . 9 Yu. sabbaṅgapaccaṅgiṃ.
Ekopi  hutvā  bahudhā  honti  bahudhāpi  hutvā  eko  honti
āvibhāvaṃ  tirobhāvaṃ  tirokuḍḍaṃ  tiropākāraṃ  tiropabbataṃ asajjamānā
gacchanti  seyyathāpi  ākāse  . paṭhaviyāpi ummujjanimmujjaṃ karonti
seyyathāpi  udake  .  udakepi  abhijjamāne  gacchanti  seyyathāpi
paṭhaviyaṃ . ākāsepi pallaṅkena kamanti seyyathāpi pakkhī sakuṇā 1-.
Imepi  candimasuriye  evaṃmahiddhike evaṃmahānubhāve pāṇinā parimasanti
parimajjanti yāva brahmalokāpi kāyena vasaṃ vattenti.
   {349.1} Seyyathāpi udāyi dakkho kumbhakāro vā kumbhakārantevāsī
vā suparikammakatāya mattikāya yaṃyadeva bhājanavikatiṃ ākaṅkheyya tantadeva
kareyya  abhinipphādeyya  seyyathā  vā  panudāyi dakkho dantakāro
vā  dantakārantevāsī  vā  suparikammakatasmiṃ  dantasmiṃ  yaṃyadeva
dantavikatiṃ  ākaṅkheyya  tantadeva  kareyya  abhinipphādeyya seyyathā
vā  panudāyi  dakkho  suvaṇṇakāro  vā  suvaṇṇakārantevāsī  vā
suparikammakatasmiṃ   suvaṇṇasmiṃ   yaṃyadeva   suvaṇṇavikatiṃ  ākaṅkheyya
tantadeva  kareyya  abhinipphādeyya  evameva  kho udāyi akkhātā
mayā  sāvakānaṃ  paṭipadā  yathāpaṭipannā  me  sāvakā  anekavihitaṃ
iddhividhaṃ  paccanubhonti  ekopi  hutvā  bahudhā  honti  bahudhāpi
hutvā  eko  honti  āvibhāvaṃ  tirobhāvaṃ  tirokuḍḍaṃ tiropākāraṃ
tiropabbataṃ  asajjamānā  gacchanti  seyyathāpi ākāse . paṭhaviyāpi
ummujjanimmujjaṃ  karonti  seyyathāpi  udake . udakepi abhijjamāne
@Footnote: 1 Yu. sakuṇo.
Gacchanti  seyyathāpi  paṭhaviyaṃ  .  ākāse  1- pallaṅkena kamanti
seyyathāpi  pakkhī  sakuṇā  .  imepi  candimasuriye  evaṃmahiddhike
evaṃmahānubhāve  pāṇinā  parimasanti  parimajjanti  yāva brahmalokāpi
kāyena  vasaṃ  vattenti  .  tatra  ca  pana  me  sāvakā bahū
abhiññāvosānapāramippattā viharanti.
   [350]  Puna  caparaṃ udāyi akkhātā mayā sāvakānaṃ paṭipadā
yathāpaṭipannā  me  sāvakā  dibbāya  sotadhātuyā  visuddhāya
atikkantamānusakāya  ubho  sadde suṇanti dibbe ca mānuse ca ye
dūre santike ca . seyyathāpi udāyi balavā saṅkhadhamo appakasirena 2-
ca  catuddisā  viññāpeyya  evameva  kho  udāyi  akkhātā
mayā  sāvakānaṃ  paṭipadā  yathāpaṭipannā  me  sāvakā  dibbāya
sotadhātuyā  visuddhāya  atikkantamānusakāya  3- ubho sadde suṇanti
dibbe ca mānuse ca ye dūre santike ca . tatra ca pana me
sāvakā bahū abhiññāvosānapāramippattā viharanti.
   [351]  Puna  caparaṃ udāyi akkhātā mayā sāvakānaṃ paṭipadā
yathāpaṭipannā  me  sāvakā  parasattānaṃ  parapuggalānaṃ  cetasā
ceto  paricca  pajānanti  sarāgaṃ  vā  cittaṃ  sarāgaṃ  cittanti
pajānanti  vītarāgaṃ  vā  cittaṃ  vītarāgaṃ  cittanti  pajānanti
sadosaṃ  vā  cittaṃ  sadosaṃ  cittanti  pajānanti  vītadosaṃ  vā
cittaṃ  vītadosaṃ  cittanti  pajānanti  samohaṃ  vā  cittaṃ  samohaṃ
@Footnote: 1 Yu. ākāsepi . 2 Yu. appakasireneva. casaddo natthi . 3 Yu. ...mānusikāya.
Cittanti  pajānanti  vītamohaṃ  vā  cittaṃ  vītamohaṃ  cittanti
pajānanti  saṅkhittaṃ  vā  cittaṃ  saṅkhittaṃ  cittanti  pajānanti
vikkhittaṃ  vā  cittaṃ  vikkhittaṃ  cittanti  pajānanti  mahaggataṃ  vā
cittaṃ   mahaggataṃ  cittanti  pajānanti  amahaggataṃ  vā  cittaṃ
amahaggataṃ  cittanti  pajānanti  sauttaraṃ  vā  cittaṃ  sauttaraṃ
cittanti  pajānanti  anuttaraṃ  vā  cittaṃ  anuttaraṃ  cittanti
pajānanti  samāhitaṃ  vā  cittaṃ  samāhitaṃ  cittanti  pajānanti
asamāhitaṃ  vā  cittaṃ  asamāhitaṃ  cittanti  pajānanti  vimuttaṃ
vā  cittaṃ  vimuttaṃ  cittanti  pajānanti  avimuttaṃ  vā  cittaṃ
avimuttaṃ cittanti pajānanti.
   {351.1} Seyyathāpi udāyi itthī vā puriso vā daharo yuvā
maṇḍanakajātiko  ādāse  vā  parisuddhe  pariyodāte  acche vā
udakapatte  sakaṃ  mukhanimittaṃ  paccavekkhamāno  sakaṇikaṃ  vā sakaṇikanti
pajāneyya akaṇikaṃ vā akaṇikanti pajāneyya evameva udāyi akkhātā
mayā  sāvakānaṃ  paṭipadā  yathāpaṭipannā  me  sāvakā  parasattānaṃ
parapuggalānaṃ cetasā ceto paricca pajānanti sarāgaṃ vā cittaṃ sarāgaṃ
cittanti  pajānanti  vītarāgaṃ  vā  cittaṃ vītarāgaṃ cittanti pajānanti
sadosaṃ  vā  cittaṃ  sadosaṃ  cittanti  pajānanti vītadosaṃ vā cittaṃ
vītadosaṃ  cittanti  pajānanti  samohaṃ  vā cittaṃ ... vītamohaṃ vā
cittaṃ ... saṅkhittaṃ vā cittaṃ ... vikkhittaṃ vā cittaṃ ... Mahaggataṃ
Vā cittaṃ ... amahaggataṃ vā cittaṃ ... Sauttaraṃ vā cittaṃ ... Anuttaraṃ
vā cittaṃ ... samāhitaṃ vā cittaṃ ... Asamāhitaṃ vā cittaṃ ... Vimuttaṃ
vā  cittaṃ  ... avimuttaṃ vā cittaṃ avimuttaṃ cittanti pajānanti .
Tatra ca pana me sāvakā bahū abhiññāvosānapāramippattā viharanti.
   [352]  Puna  caparaṃ udāyi akkhātā mayā sāvakānaṃ paṭipadā
yathāpaṭipannā  me  sāvakā  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussaranti
seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ dvepi jātiyo tissopi jātiyo catassopi
jātiyo  pañcapi  jātiyo  dasapi  jātiyo  vīsampi  jātiyo tiṃsampi
jātiyo  cattāḷīsampi  jātiyo  paññāsampi  jātiyo jātisatampi 1-
jātisahassampi  jātisatasahassampi  anekepi  saṃvaṭṭakappe  anekepi
vivaṭṭakappe  anekepi  saṃvaṭṭavivaṭṭakappe  amutrāsiṃ  evaṃnāmo
evaṃgotto   evaṃvaṇṇo  evamāhāro  evaṃ  sukhadukkhapaṭisaṃvedī
evamāyupariyanto  so  tato  cuto  amutra  udapādiṃ  tatrāpāsiṃ
evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃ sukhadukkhapaṭisaṃvedī
evamāyupariyanto  so  tato  cuto  idhūpapannoti  . iti sākāraṃ
sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussaranti.
   {352.1} Seyyathāpi udāyi puriso sakamhā gāmā aññaṃ gāmaṃ
gaccheyya tamhāpi gāmā aññaṃ gāmaṃ gaccheyya so tamhā gāmā sakaṃyeva
gāmaṃ  paccāgaccheyya  tassa evamassa ahaṃ kho sakamhā gāmā amuṃ
@Footnote: 1 katthaci satampi jātiyo sahassampi jātiyo satasahassampi jātiyotipi dissati.
Gāmaṃ  āgacchiṃ  tatra evaṃ aṭṭhāsiṃ evaṃ nisīdiṃ abhāsiṃ evaṃ tuṇhī
ahosiṃ  tamhāpi  gāmā  amuṃ gāmaṃ āgacchiṃ tatrāpi evaṃ aṭṭhāsiṃ
evaṃ  nisīdiṃ  evaṃ abhāsiṃ evaṃ tuṇhī ahosiṃ somhi tamhā gāmā
sakaṃyeva  gāmaṃ  paccāgatoti  evameva  kho udāyi akkhātā mayā
sāvakānaṃ   paṭipadā  yathāpaṭipannā  me  sāvakā  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ  anussaranti  seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  dvepi jātiyo
.pe.  iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussaranti .
Tatra ca pana me sāvakā bahū abhiññāvosānapāramippattā viharanti.
   [353]  Puna  caparaṃ udāyi akkhātā mayā sāvakānaṃ paṭipadā
yathāpaṭipannā  me  sāvakā  dibbena  cakkhunā visuddhena atikkanta-
mānusakena  satte  passanti  cavamāne  upapajjamāne hīne paṇīte
suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage satte pajānanti
ime  vata  bhonto sattā kāyaduccaritena samannāgatā vacīduccaritena
samannāgatā   manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  upavādakā
micchādiṭṭhikā   micchādiṭṭhikammasamādānā   te  kāyassa  bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ nirayaṃ upapannā ime vā pana
bhonto  sattā  kāyasucaritena  samannāgatā vacīsucaritena samannāgatā
manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  anupavādakā  sammādiṭṭhikā
sammādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ
Lokaṃ upapannāti . iti dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena
satte  passanti  cavamāne  upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe
dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage  satte  pajānanti .
Seyyathāpassu  udāyi  1-  dve  agārā sadvārā tatra cakkhumā
puriso majjhe ṭhito passeyya manusse gehe pavisantepi nikkhamantepi
anusaṃcarantepi  anuvicarantepi  evameva  kho  udāyi akkhātā mayā
sāvakānaṃ  paṭipadā  yathāpaṭipannā  me  sāvakā  dibbena  cakkhunā
visuddhena  atikkantamānusakena  satte passanti cavamāne upapajjamāne
hīne  paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe sugate duggate .pe. yathākammūpage
satte pajānanti . tatra ca pana me sāvakā bahū abhiññāvosāna-
pāramippattā viharanti.
   [354]  Puna caparaṃ udāyi  akkhātā mayā sāvakānaṃ paṭipadā
yathāpaṭipannā  me  sāvakā  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharanti  .  seyyathāpi  udāyi  pabbatasaṅkhepe  udakarahado accho
vippasanno  anāvilo  tatra  cakkhumā  puriso tīre ṭhito passeyya
sippikasambukampi  2-  sakkharakaṭhalampi  macchagumbampi carantampi tiṭṭhantampi
tassa evamassa ayaṃ kho udakarahado accho vippasanno anāvilo tatrime
sippikasambukāpi  3-  sakkharakaṭhalāpi  4-  macchagumbāpi  carantipi
tiṭṭhantipīti  evameva  kho udāyi akkhātā mayā sāvakānaṃ paṭipadā
@Footnote: 1 Yu. seyyathāpassudāyi . 2-3 Yu. sippisambukampi .  4 Yu. pisaddo natthi.
Yathāpaṭipannā  me  sāvakā  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharanti . tatra ca pana me sāvakā bahū abhiññāvosānapāramippattā
viharanti.
   [355]  Ayaṃ  kho udāyi pañcamo dhammo yena mama sāvakā
sakkaronti  garukaronti  mānenti  pūjenti  sakkatvā  garukatvā
upanissāya  viharanti  .  ime  kho  udāyi  pañca  dhammā yehi
mama  sāvakā  sakkaronti  garukaronti  mānenti  pūjenti sakkatvā
garukatvā upanissāya viharantīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  sakuludāyi  paribbājako  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
        Mahāsakuludāyisuttaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 310-341. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=13&item=314&items=42              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=13&item=314&items=42&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=13&item=314&items=42              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=13&item=314&items=42              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=314              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=4350              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=4350              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :