ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.
   [1568] Sāvatthīnidānaṃ . tena kho pana samayena anāthapiṇḍiko
gahapati  ābādhiko  hoti  dukkhito  bāḷhagilāno  .  atha  kho
Anāthapiṇḍiko  gahapati  aññataraṃ  purisaṃ  āmantesi ehi tvaṃ ambho
purisa  yenāyasmā  ānando tenupasaṅkama upasaṅkamitvā mama vacanena
āyasmato  ānandassa  pāde  sirasā  vanda  anāthapiṇḍiko bhante
gahapati  ābādhiko  dukkhito bāḷhagilāno so āyasmato ānandassa
pāde sirasā vandatīti . evañca vadehi sādhu kira bhante āyasmā
ānando  yena  anāthapiṇḍikassa  gahapatissa  nivesanaṃ  tenupasaṅkamatu
anukampaṃ upādāyāti . evaṃ bhanteti kho so puriso anāthapiṇḍikassa
gahapatissa   paṭissutvā   yenāyasmā   ānando   tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  so puriso āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca
anāthapiṇḍiko  bhante  gahapati  ābādhiko  dukkhito bāḷhagilāno .
So  āyasmato  ānandassa  pāde  sirasā vandati evañca vadeti
sādhu  kira bhante āyasmā ānando yena anāthapiṇḍikassa gahapatissa
nivesanaṃ  tenupasaṅkamatu  anukampaṃ  upādāyāti  .  adhivāsesi  kho
āyasmā ānando tuṇhībhāvena.
   [1569] Atha kho āyasmā ānando pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya   yena   anāthapiṇḍikassa  nivesanaṃ  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  nisajja kho āyasmā
ānando anāthapiṇḍikaṃ gahapatiṃ etadavoca
   [1570]  Kacci  te  gahapati  khamanīyaṃ  kacci  yāpanīyaṃ kacci
Dukkhā  vedanā  paṭikkamanti  no abhikkamanti paṭikkamosānaṃ paññāyati
no  abhikkamoti  .  na  me  bhante khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ bāḷhā
me  dukkhā  vedanā  abhikkamanti  no  paṭikkamanti  abhikkamosānaṃ
paññāyati no paṭikkamoti.
   [1571]  Catūhi  kho gahapati dhammehi samannāgatassa assutavato
puthujjanassa  hoti  utrāso  1-  hoti chambhitattaṃ hoti samparāyikaṃ
maraṇabhayaṃ  .  katamehi  catūhi  .  idha  gahapati assutavā puthujjano
buddhe  appasādena  samannāgato  hoti  .  tañca  panassa buddhe
appasādaṃ  attani  samanupassato  hoti  utrāso  hoti  chambhitattaṃ
hoti  samparāyikaṃ  maraṇabhayaṃ . puna caparaṃ gahapati assutavā puthujjano
dhamme  appasādena  samannāgato  hoti  .  tañca  panassa dhamme
appasādaṃ  attani  samanupassato  hoti  utrāso  hoti  chambhitattaṃ
hoti  samparāyikaṃ  maraṇabhayaṃ . puna caparaṃ gahapati assutavā puthujjano
saṅghe  appasādena  samannāgato  hoti  .  tañca  panassa saṅghe
appasādaṃ  attani  samanupassato  hoti  utrāso  hoti  chambhitattaṃ
hoti  samparāyikaṃ  maraṇabhayaṃ . puna caparaṃ gahapati assutavā puthujjano
dussīlyena  samannāgato  hoti  .  tañca  panassa  dussīlyaṃ attani
samanupassato  hoti  utrāso  hoti  chambhitattaṃ  hoti  samparāyikaṃ
maraṇabhayaṃ  .  imehi  kho  gahapati  catūhi  dhammehi  samannāgatassa
@Footnote: 1 attāsotipi pāṭho.
Assutavato  puthujjanassa  hoti  utrāso  hoti  chambhitattaṃ  hoti
samparāyikaṃ maraṇabhayaṃ.
   [1572]  Catūhi  kho  gahapati  dhammehi samannāgatassa sutavato
ariyasāvakassa  na  hoti  utrāso  na  hoti  chambhitattaṃ na hoti
samparāyikaṃ  maraṇabhayaṃ  .  katamehi  catūhi  .  idha  gahapati sutavā
ariyasāvako  buddhe  aveccappasādena  samannāgato  hoti  itipi
so  bhagavā  .pe.  satthā  devamanussānaṃ  buddho  bhagavāti .
Tañca  panassa  buddhe  aveccappasādaṃ  attani samanupassato na hoti
utrāso  na  hoti  chambhitattaṃ  na  hoti  samparāyikaṃ maraṇabhayaṃ .
Puna  caparaṃ  gahapati  sutavā  ariyasāvako  dhamme  aveccappasādena
samannāgato  hoti  svākkhāto  bhagavatā  dhammo  .pe.  paccattaṃ
veditabbo  viññūhīti  .  tañca  panassa  dhamme  aveccappasādaṃ
attani  samanupassato  na  hoti  utrāso  na  hoti chambhitattaṃ na
hoti samparāyikaṃ maraṇabhayaṃ.
   {1572.1}  Puna  caparaṃ  gahapati  sutavā  ariyasāvako saṅghe
aveccappasādena   samannāgato   hoti   supaṭipanno   bhagavato
sāvakasaṅgho  .pe.  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ  lokassāti  .  tañca
panassa  saṅghe aveccappasādaṃ attani samanupassato na hoti utrāso
na  hoti  chambhitattaṃ  na  hoti  samparāyikaṃ maraṇabhayaṃ . puna caparaṃ
gahapati  sutavā  ariyasāvako  ariyakantehi  sīlehi samannāgato hoti
akkhaṇḍehi  .pe. samādhisaṃvattanikehi . tāni ca panassa ariyakantāni
Sīlāni  attani  samanupassato  na hoti utrāso na hoti chambhitattaṃ
na  hoti  samparāyikaṃ maraṇabhayaṃ . imehi kho gahapati catūhi dhammehi
samannāgatassa  sutavato  ariyasāvakassa  na  hoti utrāso na hoti
chambhitattaṃ na hoti samparāyikaṃ maraṇabhayanti.
   [1573] Nāhaṃ bhante ānanda bhāyāmi [1]- tyāhaṃ bhāsissāmi
ahañhi  bhante  buddhe  aveccappasādena  samannāgato  itipi  so
bhagavā .pe. satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti . Dhamme saṅghe.
Aveccappasādena  samannāgato [2]- supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho
.pe.  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ  lokassāti  .  yāni cimāni bhante
bhagavatā  gihisāmīcikāni  sikkhāpadāni  desitāni  nāhaṃ  tesaṃ  kiñci
attani  khaṇḍaṃ  samanupassāmīti  .  lābhā  te  gahapati  suladdhante
gahapati sotāpattiphalaṃ tayā gahapati byākatanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 484-488. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=19&item=1568&items=6              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=19&item=1568&items=6&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=19&item=1568&items=6              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=1568&items=6              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1568              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8066              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8066              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :