ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [99]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave  aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi  yaṃ  evaṃ  mahato  anatthāya  saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave
pamādo pamādo bhikkhave mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [100]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi  yaṃ  evaṃ  mahato  atthāya  saṃvattati  yathayidaṃ bhikkhave
appamādo appamādo bhikkhave mahato atthāya saṃvattatīti.
   [101]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi  yaṃ  evaṃ  mahato  anatthāya  saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave
kosajjaṃ kosajjaṃ bhikkhave mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [102]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi  yaṃ  evaṃ  mahato  atthāya  saṃvattati  yathayidaṃ bhikkhave
viriyārambho viriyārambho bhikkhave mahato atthāya saṃvattatīti.
   [103]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi .pe. Mahicchatā bhikkhave mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [104]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
@Footnote: 1 Ma. Yu. pamādādivaggo.
Samanupassāmi .pe. Appicchatā bhikkhave mahato atthāya saṃvattatīti.
   [105]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi .pe. Asantuṭṭhitā bhikkhave mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [106]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi .pe. Santuṭṭhitā bhikkhave mahato atthāya saṃvattatīti.
   [107]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi  .pe.  ayoniso  manasikāro bhikkhave mahato anatthāya
saṃvattatīti.
   [108]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi .pe. Yoniso manasikāro bhikkhave mahato atthāya saṃvattatīti.
   [109]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi .pe. Asampajaññaṃ bhikkhave mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [110]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi .pe. Sampajaññaṃ bhikkhave mahato atthāya saṃvattatīti.
   [111]  Bāhiraṃ  bhikkhave  aṅganti  karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi  yaṃ  evaṃ  mahato  anatthāya  saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave
pāpamittatā pāpamittatā bhikkhave mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [112]  Bāhiraṃ  bhikkhave  aṅganti  karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi  yaṃ  evaṃ  mahato  atthāya  saṃvattati  yathayidaṃ bhikkhave
kalyāṇamittatā kalyāṇamittatā bhikkhave mahato atthāya saṃvattatīti.
   [113]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi  yaṃ  evaṃ  mahato  anatthāya  saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave
anuyogo  akusalānaṃ  dhammānaṃ  ananuyogo kusalānaṃ dhammānaṃ anuyogo
bhikkhave  akusalānaṃ  dhammānaṃ  ananuyogo  kusalānaṃ  dhammānaṃ  mahato
anatthāya saṃvattatīti.
   [114]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi yaṃ evaṃ mahato atthāya saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave anuyogo
kusalānaṃ dhammānaṃ ananuyogo akusalānaṃ dhammānaṃ anuyogo bhikkhave kusalānaṃ
dhammānaṃ ananuyogo akusalānaṃ dhammānaṃ mahato atthāya saṃvattatīti.
   [115] Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yo evaṃ
saddhammassa  sammosāya antaradhānāya saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave pamādo
pamādo bhikkhave saddhammassa sammosāya antaradhānāya saṃvattatīti.
   [116]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yo
evaṃ  saddhammassa  ṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya saṃvattati yathayidaṃ
bhikkhave appamādo appamādo bhikkhave saddhammassa ṭhitiyā asammosāya
anantaradhānāya saṃvattatīti.
   [117] Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yo evaṃ
saddhammassa  sammosāya antaradhānāya saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave kosajjaṃ
kosajjaṃ bhikkhave saddhammassa sammosāya antaradhānāya saṃvattatīti.
   [118]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yo
Evaṃ  saddhammassa  ṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya saṃvattati yathayidaṃ
bhikkhave  viriyārambho  viriyārambho  bhikkhave  saddhammassa  ṭhitiyā
asammosāya anantaradhānāya saṃvattatīti.
   [119]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi .pe.
Mahicchatā bhikkhave saddhammassa sammosāya antaradhānāya saṃvattatīti.
   [120]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi .pe.
Appicchatā  bhikkhave  saddhammassa  ṭhitiyā  asammosāya anantaradhānāya
saṃvattatīti.
   [121]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi .pe.
Asantuṭṭhitā bhikkhave saddhammassa sammosāya antaradhānāya saṃvattatīti.
   [122] Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi .pe. Santuṭṭhitā
bhikkhave saddhammassa ṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya saṃvattatīti.
   [123] Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi .pe. Ayoniso
manasikāro bhikkhave saddhammassa sammosāya antaradhānāya saṃvattatīti.
   [124]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi .pe.
Yoniso manasikāro bhikkhave saddhammassa ṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya
saṃvattatīti.
   [125]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi .pe.
Asampajaññaṃ bhikkhave saddhammassa sammosāya antaradhānāya saṃvattatīti.
   [126]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi .pe.
Sampajaññaṃ  bhikkhave  saddhammassa  ṭhitiyā  asammosāya  anantaradhānāya
saṃvattatīti.
   [127]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi .pe.
Pāpamittatā bhikkhave saddhammassa sammosāya antaradhānāya saṃvattatīti.
   [128]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi .pe.
Kalyāṇamittatā  bhikkhave saddhammassa ṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya
saṃvattatīti.
   [129]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi .pe.
Anuyogo  bhikkhave  akusalānaṃ  dhammānaṃ  ananuyogo kusalānaṃ dhammānaṃ
saddhammassa sammosāya antaradhānāya saṃvattatīti.
   [130]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yo
evaṃ  saddhammassa  ṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya saṃvattati yathayidaṃ
bhikkhave  anuyogo  kusalānaṃ  dhammānaṃ  ananuyogo akusalānaṃ dhammānaṃ
anuyogo  bhikkhave  kusalānaṃ  dhammānaṃ  ananuyogo akusalānaṃ dhammānaṃ
saddhammassa ṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya saṃvattatīti. 1-
           Vaggo dasamo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 21-25. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=99&items=32              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=99&items=32&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=99&items=32              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=99&items=32              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=99              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=1783              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=1783              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :