ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā
   [120] 30 Ekaṃ samayaṃ bhagavā bhaggesu viharati suṃsumāragire 4-
bhesakaḷāvane migadāye.
   {120.1} Tena kho pana samayena āyasmā anuruddho cetīsu viharati
pācīnavaṃsadāye  athakho  āyasmato anuruddhassa rahogatassa paṭisallīnassa
evaṃ  cetaso parivitakko udapādi appicchassāyaṃ dhammo nāyaṃ dhammo
mahicchassa santuṭṭhassāyaṃ dhammo nāyaṃ dhammo asantuṭṭhassa pavivittassāyaṃ
dhammo  nāyaṃ  dhammo saṅgaṇikārāmassa āraddhaviriyassāyaṃ dhammo nāyaṃ
dhammo  kusītassa  upaṭṭhitassatissāyaṃ  dhammo nāyaṃ dhammo muṭṭhassatissa
samāhitassāyaṃ  dhammo nāyaṃ dhammo asamāhitassa paññavato ayaṃ dhammo
nāyaṃ dhammo duppaññassāti.
   {120.2}  Athakho  bhagavā  āyasmato  anuruddhassa  cetasā
cetoparivitakkamaññāya  seyyathāpi  nāma balavā puriso sammiñjitaṃ vā
bāhaṃ  pasāreyya  pasāritaṃ vā bāhaṃ sammiñjeyya evameva bhaggesu
suṃsumāragire  bhesakaḷāvane migadāye antarahito cetīsu pācīnavaṃsadāye
āyasmato  anuruddhassa  sammukhe  pāturahosi  nisīdi bhagavā paññatte
āsane . Āyasmāpi kho anuruddho bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
@Footnote: 1 Ma. vihāre .  2 Ma. māradheyyaparānuge . 3 Ma. pāraṅgatā.
@4 Ma. sabbattha susmāragire.
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ anuruddhaṃ bhagavā etadavoca sādhu
sādhu anuruddha sādhu kho tvaṃ anuruddha yantaṃ mahāpurisavitakkaṃ vitakkesi
appicchassāyaṃ  dhammo  nāyaṃ  dhammo  mahicchassa santuṭṭhassāyaṃ dhammo
nāyaṃ  dhammo  asantuṭṭhassa  pavivittassāyaṃ  dhammo  nāyaṃ  dhammo
saṅgaṇikārāmassa  āraddhaviriyassāyaṃ  dhammo  nāyaṃ  dhammo  kusītassa
upaṭṭhitassatissāyaṃ  dhammo  nāyaṃ  dhammo  muṭṭhassatissa  samāhitassāyaṃ
dhammo  nāyaṃ  dhammo  asamāhitassa  paññavato  ayaṃ  dhammo  nāyaṃ
dhammo  duppaññassāti tenahi tvaṃ anuruddha imaṃ aṭṭhamaṃ mahāpurisavitakkaṃ
vitakkehi   nippapañcārāmassāyaṃ   dhammo  nippapañcaratino  nāyaṃ
dhammo papañcārāmassa papañcaratinoti.
   {120.3} Yato kho tvaṃ anuruddha ime aṭṭha mahāpurisavitakke 1-
vitakkessasi tato tvaṃ anuruddha yāvadeva ākaṅkhissasi vivicceva kāmehi
vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamajjhānaṃ
upasampajja viharissasi . yato kho tvaṃ anuruddha ime aṭṭha mahāpurisavitakke
vitakkessasi  tato tvaṃ anuruddha yāvadeva ākaṅkhissasi vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ
samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyajjhānaṃ upasampajja viharissasi . yato kho tvaṃ
anuruddha  ime aṭṭha mahāpurisavitakke vitakkessasi tato tvaṃ anuruddha
yāvadeva ākaṅkhissasi pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharissasi sato ca
sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedessasi 2- yantaṃ ariyā ācikkhanti
@Footnote: 1 Sī. Yu. satta mahāpurisavitakke .  2 Ma. paṭisaṃvedissasi.
Upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyajjhānaṃ  upasampajja viharissasi .
Yato  kho  tvaṃ  anuruddha  ime aṭṭha mahāpurisavitakke vitakkessasi
tato tvaṃ anuruddha yāvadeva ākaṅkhissasi sukhassa ca pahānā dukkhassa
ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ catutthajjhānaṃ upasampajja viharissasi.
   {120.4} Yato kho tvaṃ anuruddha ime ca aṭṭha mahāpurisavitakke
vitakkessasi   imesañca   catunnaṃ   jhānānaṃ   ābhicetasikānaṃ
diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ  nikāmalābhī  bhavissasi  akicchalābhī  akasiralābhī
tato  tuyhaṃ  anuruddha  seyyathāpi nāma gahapatissa vā gahapatiputtassa
vā nānārattānaṃ dussānaṃ dussakaraṇḍako pūro evameva te paṃsukūlacīvaraṃ
khāyissati  santuṭṭhassa  viharato  ratiyā  aparitassāya  phāsuvihārāya
okkamanāya nibbānassa.
   {120.5} Yato kho tvaṃ anuruddha ime ca aṭṭha mahāpurisavitakke
vitakkessasi   imesañca   catunnaṃ   jhānānaṃ   ābhicetasikānaṃ
diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ  nikāmalābhī  bhavissasi  akicchalābhī  akasiralābhī
tato  tuyhaṃ  anuruddha  seyyathāpi nāma gahapatissa vā gahapatiputtassa
vā  sālīnaṃ odano vicitakāḷako anekasūpo anekabyañjano evameva
te  piṇḍiyālopabhojanaṃ  khāyissati  santuṭṭhassa  viharato  ratiyā
aparitassāya phāsuvihārāya okkamanāya nibbānassa.
   {120.6} Yato kho tvaṃ anuruddha ime ca aṭṭha mahāpurisavitakke
vitakkessasi imesañca catunnaṃ jhānānaṃ ābhicetasikānaṃ diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ
nikāmalābhī  bhavissasi  akicchalābhī  akasiralābhī  tato  tuyhaṃ  anuruddha
Seyyathāpi  nāma  gahapatissa  vā  gahapatiputtassa  vā  kūṭāgāraṃ
ullittāvalittaṃ  nivātaṃ  phusitaggaḷaṃ  pihitavātapānaṃ  evameva  te
rukkhamūlasenāsanaṃ  khāyissati  santuṭṭhassa  viharato  ratiyā aparitassāya
phāsuvihārāya okkamanāya nibbānassa.
   {120.7} Yato kho tvaṃ anuruddha ime ca aṭṭha mahāpurisavitakke
vitakkessasi  imesañca  catunnaṃ  jhānānaṃ  ābhicetasikānaṃ  diṭṭhadhamma-
sukhavihārānaṃ   nikāmalābhī   bhavissasi   akicchalābhī   akasiralābhī
tato tuyhaṃ anuruddha seyyathāpi nāma gahapatissa vā gahapatiputtassa vā
pallaṅko  goṇakatthato  paṭikatthato paṭalikatthato kadalimigapavarapaccattharaṇo
sauttaracchado  ubhatolohitakūpadhāno  evameva  te tiṇasantharakasayanāsanaṃ
khāyissati  santuṭṭhassa  viharato  ratiyā  aparitassāya  phāsuvihārāya
okkamanāya nibbānassa.
   {120.8} Yato kho tvaṃ anuruddha ime ca aṭṭha mahāpurisavitakke
vitakkessasi   imesañca   catunnaṃ   jhānānaṃ   ābhicetasikānaṃ
diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ  nikāmalābhī  bhavissasi  akicchalābhī  akasiralābhī
tato  tuyhaṃ  anuruddha  seyyathāpi nāma gahapatissa vā gahapatiputtassa
vā nānābhesajjāni seyyathīdaṃ sappi navanītaṃ telaṃ madhu phāṇitaṃ evameva
te  pūtimuttabhesajjaṃ khāyissati santuṭṭhassa viharato ratiyā aparitassāya
phāsuvihārāya  okkamanāya  nibbānassa  .  tenahi  tvaṃ  anuruddha
āyatikampi  vassāvāsaṃ idheva cetīsu pācīnavaṃsadāye vihareyyāsīti .
Evaṃ bhanteti kho āyasmā anuruddho bhagavato paccassosi.
   {120.9}   Athakho   bhagavā   āyasmantaṃ   anuruddhaṃ
iminā    ovādena    ovaditvā    seyyathāpi   nāma
Balavā  puriso  sammiñjitaṃ  vā  bāhaṃ  pasāreyya  pasāritaṃ
vā   bāhaṃ   sammiñjeyya  evameva  cetīsu  pācīnavaṃsadāye
antarahito   bhaggesu   suṃsumāragire   bhesakaḷāvane   migadāye
pāturahosi  nisīdi  bhagavā  paññatte  āsane  nisajja  kho
bhagavā  bhikkhū  āmantesi  aṭṭha  vo  bhikkhave  mahāpurisavitakke
desissāmi taṃ suṇātha .pe. katame ca bhikkhave aṭṭha mahāpurisavitakkā
appicchassāyaṃ  bhikkhave  dhammo  nāyaṃ  dhammo  mahicchassa santuṭṭhassa
bhikkhave  dhammo  nāyaṃ  dhammo  asantuṭṭhassa  pavivittassāyaṃ bhikkhave
dhammo   nāyaṃ   dhammo   saṅgaṇikārāmassa   āraddhaviriyassāyaṃ
bhikkhave   dhammo   nāyaṃ  dhammo  kusītassa  upaṭṭhitassatissāyaṃ
bhikkhave   dhammo   nāyaṃ  dhammo  muṭṭhassatissa  samāhitassāyaṃ
bhikkhave  dhammo  nāyaṃ  dhammo  asamāhitassa paññavato ayaṃ bhikkhave
dhammo  nāyaṃ  dhammo  duppaññassa  nippapañcārāmassāyaṃ  bhikkhave
dhammo nippapañcaratino nāyaṃ dhammo papañcārāmassa papañcaratino.
   Appicchassāyaṃ  bhikkhave  dhammo nāyaṃ dhammo mahicchassāti iti
kho  panetaṃ  vuttaṃ  kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ  idha  bhikkhave  bhikkhu
appiccho  samāno  appicchoti  maṃ jāneyyunti na icchati santuṭṭho
samāno  santuṭṭhoti  maṃ  jāneyyunti  na icchati pavivitto samāno
pavivittoti  maṃ  jāneyyunti  na  icchati  āraddhaviriyo  samāno
āraddhaviriyoti  maṃ  jāneyyunti  na  icchati  upaṭṭhitassati  samāno
upaṭṭhitassatīti  maṃ  jāneyyunti  na  icchati  samāhito  samāno
Samāhitoti  maṃ  jāneyyunti  na  icchati paññavā samāno paññavāti
maṃ  jāneyyunti na icchati nippapañcārāmo samāno nippapañcārāmoti
maṃ jāneyyunti na icchati appicchassāyaṃ bhikkhave dhammo nāyaṃ dhammo
mahicchassāti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {120.10}  Santuṭṭhassāyaṃ  bhikkhave  dhammo  nāyaṃ  dhammo
asantuṭṭhassāti iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ idha bhikkhave
bhikkhu   santuṭṭho   hoti  itarītaracīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārena  santuṭṭhassāyaṃ  bhikkhave  dhammo  nāyaṃ  dhammo
asantuṭṭhassāti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {120.11}  Pavivittassāyaṃ  bhikkhave  dhammo  nāyaṃ  dhammo
saṅgaṇikārāmassāti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ  kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ
idha bhikkhave bhikkhuno pavivittassa viharato bhavanti upasaṅkamitāro bhikkhū
bhikkhuniyo  upāsakā  upāsikāyo  rājāno  rājamahāmattā titthiyā
titthiyasāvakā  tatra  bhikkhu  vivekaninnena  cittena  vivekapoṇena
vivekapabbhārena   vivekaṭṭhena   nekkhammābhiratena   aññadatthu
uyyojanikapaṭisaṃyuttaṃyeva  kathaṃ  kattā  hoti  pavivittassāyaṃ  bhikkhave
dhammo  nāyaṃ  dhammo  saṅgaṇikārāmassāti  iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ
paṭicca vuttaṃ.
   {120.12}  Āraddhaviriyassāyaṃ  bhikkhave  dhammo  nāyaṃ dhammo
kusītassāti iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ idha bhikkhave bhikkhu
āraddhaviriyo  viharati  akusalānaṃ  dhammānaṃ pahānāya kusalānaṃ dhammānaṃ
Upasampadāya  thāmavā  daḷhaparakkamo  anikkhittadhuro  kusalesu dhammesu
āraddhaviriyassāyaṃ  bhikkhave dhammo nāyaṃ dhammo kusītassāti iti yantaṃ
vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {120.13}  Upaṭṭhitassatissāyaṃ  bhikkhave  dhammo  nāyaṃ dhammo
muṭṭhassatissāti iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ idha bhikkhave
bhikkhu  satimā  hoti  paramena  satinepakkena  samannāgato cirakatampi
cirabhāsitampi  saritā  anussaritā  upaṭṭhitassatissāyaṃ  bhikkhave  dhammo
nāyaṃ dhammo muṭṭhassatissāti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {120.14} Samāhitassāyaṃ bhikkhave dhammo nāyaṃ dhammo asamāhitassāti
iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ idha bhikkhave bhikkhu vivicceva
kāmehi  .pe.  catutthajjhānaṃ  upasampajja  viharati  samāhitassāyaṃ
bhikkhave dhammo nāyaṃ dhammo asamāhitassāti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ
paṭicca vuttaṃ.
   {120.15}  Paññavato  ayaṃ  bhikkhave  dhammo  nāyaṃ  dhammo
duppaññassāti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ  kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ idha
bhikkhave   bhikkhu   paññavā   hoti  udayatthagāminiyā  paññāya
samannāgato   ariyāya   nibbedhikāya   sammādukkhakkhayagāminiyā
paññavato  ayaṃ  bhikkhave  dhammo  nāyaṃ  dhammo  duppaññassāti iti
yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {120.16}  Nippapañcārāmassāyaṃ bhikkhave dhammo nippapañcaratino
nāyaṃ  dhammo  papañcārāmassa  papañcaratinoti  iti kho panetaṃ vuttaṃ
Kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ  idha  bhikkhave  bhikkhuno papañcanirodhe cittaṃ
pakkhandati   pasīdati   santiṭṭhati   vimuccati   nippapañcārāmassāyaṃ
bhikkhave  dhammo  nippapañcaratino  nāyaṃ  dhammo  papañcārāmassa
papañcaratinoti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttanti.
   {120.17} Athakho āyasmā anuruddho āyatikampi vassāvāsaṃ tattheva
cetīsu pācīnavaṃsadāye vihāsi athakho āyasmā anuruddho eko vūpakaṭṭho
appamatto  ātāpī  pahitatto  viharanto  na  cirasseva yassatthāya
kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ
brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  vihāsi  khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ
itthattāyāti  abbhaññāsi  aññataro  ca  panāyasmā  anuruddho
arahataṃ  ahosi  1- athakho āyasmā anuruddho arahattappatto tāyaṃ
velāyaṃ imā gāthāyo abhāsi.
    Mama saṅkappamaññāya     satthā loke anuttaro
    manomayena kāyena        iddhiyā upasaṅkami
    yathā me ahu saṅkappo     tato uttari desayi
    nippapañcarato buddho    nippapañcaṃ adesayi
    tassāhaṃ dhammamaññāya    vihāsiṃ sāsane rato
    tisso vijjā anuppattā  kataṃ buddhassa sāsananti.
          Gahapativaggo tatiyo.
@Footnote: 1 Ma. ahosīti.
          Tassuddānaṃ bhavati 1-
    dve uggā dve ca hatthakā  mahānāmena jīvako
    dve balā akkhaṇā vuttā   anuruddhena te dasāti.
          -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 232-240. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=23&item=120&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=23&item=120&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=23&item=120&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=23&item=120&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=120              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5591              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5591              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :