ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 10 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
            Pañhāvāro
   [170]  Cittasamuṭṭhāno  dhammo  cittasamuṭṭhānassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  cittasamuṭṭhānā  hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhi  .
Cittasamuṭṭhāno  dhammo  nocittasamuṭṭhānassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  cittasamuṭṭhānā  hetū  cittassa  hetupaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe  cittasamuṭṭhānā  hetū  cittassa  kaṭattā  ca  rūpānaṃ
hetupaccayena  paccayo  .  cittasamuṭṭhāno  dhammo  cittasamuṭṭhānassa
ca  nocittasamuṭṭhānassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
cittasamuṭṭhānā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittassa  ca  citta-
samuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .pe.
   [171]  Cittasamuṭṭhāno  dhammo  cittasamuṭṭhānassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena   paccayo:   cittasamuṭṭhāne  khandhe  ārabbha
cittasamuṭṭhānā  khandhā  uppajjanti  .  mūlaṃ kātabbaṃ cittasamuṭṭhāne
Khandhe  ārabbha  cittaṃ  uppajjati .  mūlaṃ  kātabbaṃ cittasamuṭṭhāne
khandhe ārabbha cittasamuṭṭhānā khandhā ca cittañca uppajjanti.
   {171.1}  Nocittasamuṭṭhāno dhammo nocittasamuṭṭhānassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  ariyā  nibbānaṃ  paccavekkhanti nibbānaṃ
gotrabhussa  vodānassa  maggassa phalassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena
paccayo cakkhuṃ ... vatthuṃ ... Nocittasamuṭṭhāne khandhe aniccato vipassati
.pe.  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha cittaṃ uppajjati dibbena
cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti cetopariyañāṇena
nocittasamuṭṭhānacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānāti  ākāsānañcāyatanaṃ ...
Ākiñcaññāyatanaṃ  ...  rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ ...
Nocittasamuṭṭhānā   khandhā   iddhividhañāṇassa   cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa    yathākammupagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   {171.2} Nocittasamuṭṭhāno  dhammo  cittasamuṭṭhānassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: ariyā nibbānaṃ paccavekkhanti paṭhamagamanasadisaṃ
cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Nocittasamuṭṭhāne khandhe aniccato .pe. domanassaṃ
uppajjati dibbena cakkhunā rūpaṃ passati. Saṅkhittaṃ . rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇa-
sahagatānaṃ khandhānaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ ... nocittasamuṭṭhānā khandhā iddhividhañāṇassa
cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa  .pe.  anāgataṃsañāṇassa
Āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   {171.3} Nocittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa ca nocitta-
samuṭṭhānassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: ariyā  nibbānaṃ
paccavekkhanti  paṭhamagamanasadisaṃ  nocittasamuṭṭhāne  khandhe  aniccato
vipassati .pe. assādeti abhinandati taṃ ārabbha cittañca sampayuttakā
ca khandhā uppajjanti dibbena cakkhunā ... rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa
sampayuttakānañca khandhānaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ ...  nocittasamuṭṭhānā khandhā
iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa  .pe.
Anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Cittasamuṭṭhāno
ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā cittasamuṭṭhānassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: tīṇi ārabbha kātabbā.
   [172] Cittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati . Ārammaṇādhipati: cittasamuṭṭhānā
khandhe garuṃ katvā cittasamuṭṭhāne khandhā uppajjanti . sahajātādhipati:
cittasamuṭṭhānā  adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo . tīṇipi ārammaṇādhipatipi sahajātādhipatipi
kātabbā .  nocittasamuṭṭhāno  dhammo  nocittasamuṭṭhānassa  dhammassa
adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati: ariyā nibbānaṃ garuṃ katvā .pe.
Nocittasamuṭṭhāne  khandhe  garuṃ  katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ
katvā cittaṃ uppajjati.
   {172.1}  Nocittasamuṭṭhāno  dhammo cittasamuṭṭhānassa  dhammassa
adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati. Ārammaṇādhipati:
ariyā nibbānaṃ garuṃ katvā .pe. nocittasamuṭṭhāne khandhe garuṃ katvā
assādeti abhinandati rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati. Sahajātādhipati:
nocittasamuṭṭhānā  adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo . nocittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa
ca nocittasamuṭṭhānassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati:
ariyā nibbānaṃ garuṃ katvā .pe. Nocittasamuṭṭhāne khandhe garuṃ katvā .pe.
Cittañca  sampayuttakā  ca  khandhā  uppajjanti . cittasamuṭṭhāno ca
nocittasamuṭṭhāno  ca  dhammā cittasamuṭṭhānassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: ārammaṇādhipati tīṇi ārammaṇādhipatiyeva.
   [173]  Cittasamuṭṭhāno  dhammo  cittasamuṭṭhānassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  tīṇi  vuṭṭhānaṃ natthi . nocittasamuṭṭhāno
dhammo  nocittasamuṭṭhānassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:
purimaṃ  purimaṃ cittaṃ pacchimassa .pe. nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññā-
nāsaññāyatanaṃ  phalasamāpattiyā  anantarapaccayena  paccayo  . itare
dve  gaṇanā  imassa  sadisāyeva  kātabbā .  cittasamuṭṭhāno ca
Nocittasamuṭṭhāno  ca  dhammā  cittasamuṭṭhānassa  dhammassa  anantara-
paccayena paccayo: tīṇi kātabbā vuṭṭhānaṃ natthi.
   [174]  Cittasamuṭṭhāno  dhammo  cittasamuṭṭhānassa  dhammassa
sahajātapaccayena   paccayo:   paṭiccasadisaṃ  .  aññamaññapaccayena
paccayo: paṭiccasadisaṃ. Nissayapaccayena paccayo: paccayasadisaṃ.
   [175]  Cittasamuṭṭhāno  dhammo  cittasamuṭṭhānassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  tīṇi  pañhā  kātabbā .
Nocittasamuṭṭhāno  dhammo  nocittasamuṭṭhānassa  dhammassa  upanissaya-
paccayena    paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo .pe. pakatūpanissayo: utuṃ ... Bhojanaṃ ... Senāsanaṃ ...
Cittaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe. saṅghaṃ bhindati utu ... Bhojanaṃ ...
Senāsanaṃ ... Cittaṃ cittassa upanissayapaccayena paccayo.
   {175.1}  Nocittasamuṭṭhāno  dhammo  cittasamuṭṭhānassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo .pe. pakatūpanissayo: utuṃ ... Bhojanaṃ ... Senāsanaṃ ...
Cittaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe. saṅghaṃ bhindati utu ... Bhojanaṃ ...
Senāsanaṃ  ...  cittaṃ  saddhāya  .pe.  maggassa  phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena  paccayo  .  nocittasamuṭṭhāno  dhammo  citta-
samuṭṭhānassa  ca  nocittasamuṭṭhānassa  ca  dhammassa  upanissaya-
paccayena   paccayo:    ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
Pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  utuṃ  ...  bhojanaṃ  ...
Senāsanaṃ ... cittaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe. saṅghaṃ bhindati utu
... bhojanaṃ ... senāsanaṃ ... Cittaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ khandhānaṃ cittassa
ca  upanissayapaccayena paccayo . cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno
ca  dhammā  cittasamuṭṭhānassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:
ārammaṇūpanissayo    anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .pe.
Pakatūpanissayo: tīṇi.
   [176] Cittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa dhammassa purejāta-
paccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ: cittasamuṭṭhāne rūpe .pe.
Phoṭṭhabbe  aniccato  vipassati  .pe.  domanassaṃ uppajjati dibbena
cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā saddaṃ suṇāti rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇasahagatānaṃ  khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   {176.1}  Cittasamuṭṭhāno  dhammo  nocittasamuṭṭhānassa dhammassa
purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  cittasamuṭṭhāne  rūpe
.pe.  phoṭṭhabbe  aniccato  vipassati  .pe. assādeti abhinandati
taṃ  ārabbha  cittaṃ  uppajjati dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya
sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa  purejātapaccayena  paccayo  . cittasamuṭṭhāno dhammo
Cittasamuṭṭhānassa  ca  nocittasamuṭṭhānassa ca dhammassa purejātapaccayena
paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ:  cittasamuṭṭhāne rūpe .pe. phoṭṭhabbe
aniccato  vipassati  .pe. assādeti abhinandati taṃ ārabbha cittañca
sampayuttakā  ca  khandhā  uppajjanti  dibbena cakkhunā rūpaṃ passati
dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
sampayuttakānañca  khandhānaṃ  purejātapaccayena  paccayo  phoṭṭhabbāyatanaṃ
....
   {176.2}  Nocittasamuṭṭhāno dhammo nocittasamuṭṭhānassa dhammassa
purejātapaccayena paccayo: ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ. Ārammaṇa-
purejātaṃ: cakkhuṃ  .pe. Vatthuṃ ... kāyaṃ ...  rūpe .pe. phoṭṭhabbe
aniccato .pe.  taṃ  ārabbha  cittaṃ uppajjati dibbena cakkhunā rūpaṃ
passati  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ suṇāti rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa
phoṭṭhabbāyatanaṃ  ...  .  vatthupurejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa
kāyāyatanaṃ  ...  vatthu  cittassa  purejātapaccayena  paccayo .
Nocittasamuṭṭhāno  dhammo  cittasamuṭṭhānassa  dhammassa  purejāta-
paccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ . ārammaṇa-
purejātaṃ:  cakkhuṃ  ... vatthuṃ aniccato .pe. domanassaṃ uppajjati
dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya sotadhātuyā saddaṃ  suṇāti
rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇasahagatānaṃ  khandhānaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  ... .
Vatthupurejātaṃ:    cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇasahagatānaṃ   khandhānaṃ
kāyāyatanaṃ  ...  vatthu  cittasamuṭṭhānānaṃ  khandhānaṃ purejātapaccayena
Paccayo.
   {176.3} Nocittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa ca nocitta-
samuṭṭhānassa ca dhammassa purecātapaccayena paccayo: ārammaṇapurejātaṃ
vatthupurejātaṃ . Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... Vatthuṃ aniccato .pe. taṃ
ārabbha  cittañca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti dibbena cakkhunā
... dibbāya sotadhātuyā ... Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa sampayuttakānañca
khandhānaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ ... . Vatthupurejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa
sampayuttakānañca khandhānaṃ kāyāyatanaṃ ... vatthu cittassa sampayuttakānañca
khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo . Cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno
ca  dhammā  cittasamuṭṭhānassa  dhammassa  purejātapaccayena  paccayo:
ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ.
   {176.4}  Cittasamuṭṭhānaṃ rūpāyatanañca vatthu ca cittasamuṭṭhānānaṃ
khandhānaṃ  purejātapaccayena  paccayo  cittasamuṭṭhānaṃ  phoṭṭhabbāyatanañca
...  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpāyatanañca  cakkhāyatanañca  cakkhuviññāṇasahagatānaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ  phoṭṭhabbāyatanañca  kāyāyatanañca ... .
Cittasamuṭṭhāno  ca  nocittasamuṭṭhāno  ca  dhammā nocittasamuṭṭhānassa
dhammassa purejātapaccayena paccayo: ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ .
Cittasamuṭṭhānaṃ  rūpāyatanañca  vatthu  ca  cittassa  purejātapaccayena
paccayo  cittasamuṭṭhānaṃ phoṭṭhabbāyatanañca vatthu ca ... cittasamuṭṭhānaṃ
rūpāyatanañca    cakkhāyatanañca   cakkhuviññāṇassa   cittasamuṭṭhānaṃ
phoṭṭhabbāyatanañca kāyāyatanañca ....
   {176.5}  Cittasamuṭṭhāno  ca  nocittasamuṭṭhāno  ca  dhammā
cittasamuṭṭhānassa  ca  nocittasamuṭṭhānassa  ca  dhammassa  purejāta-
paccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  citta-
samuṭṭhānaṃ  rūpāyatanañca  vatthu   ca  cittassa  sampayuttakānañca
khandhānaṃ  purejātapaccayena  paccayo  cittasamuṭṭhānaṃ  phoṭṭhabbāyatanañca
vatthu  ca  ...  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpāyatanañca  cakkhāyatanañca  cakkhu-
viññāṇassa   sampayuttakānañca   khandhānaṃ    purejātapaccayena
paccayo cittasamuṭṭhānaṃ phoṭṭhabbāyatanañca ....
   [177]  Cittasamuṭṭhāno  dhammo  cittasamuṭṭhānassa  dhammassa
pacchājātapaccayena  paccayo:  pacchājātā:  cittasamuṭṭhānā  khandhā
purejātassa  imassa  cittasamuṭṭhānassa  kāyassa  pacchājātapaccayena
paccayo   iminākāreneva   pacchājāto   vitthāretabbo  .
Āsevanapaccayena paccayo: nava.
   [178]  Cittasamuṭṭhāno  dhammo  cittasamuṭṭhānassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:
cittasamuṭṭhānā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā: cittasamuṭṭhānā cetanā
vipākānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo .
Cittasamuṭṭhāno  dhammo  nocittasamuṭṭhānassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo: sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: cittasamuṭṭhānā cetanā
Cittassa  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  cittasamuṭṭhānā
cetanā  vipākassa  cittassa  kaṭattā  ca  rūpānaṃ kammapaccayena
paccayo  .  cittasamuṭṭhāno  dhammo  cittasamuṭṭhānassa  ca nocitta-
samuṭṭhānassa  ca  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  sahajātā
nānākhaṇikā  .  sahajātā:  cittasamuṭṭhānā  cetanā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  cittassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo  .  nānākhaṇikā: cittasamuṭṭhānā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ
cittassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [179]  Cittasamuṭṭhāno  dhammo  cittasamuṭṭhānassa  dhammassa
vipākapaccayena paccayo: nava.
   [180]  Cittasamuṭṭhāno  dhammo  cittasamuṭṭhānassa  dhammassa
āhārapaccayena  paccayo:  cittasamuṭṭhānā  āhārā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  āhārapaccayena  paccayo
paṭisandhi  .  mūlaṃ  kātabbaṃ  cittasamuṭṭhānā  āhārā  cittassa
āhārapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  cittasamuṭṭhāno  kabaḷiṃkāro
āhāro  imassa  nocittasamuṭṭhānassa  kāyassa  āhārapaccayena
paccayo  .  mūlaṃ  kātabbaṃ  cittasamuṭṭhānā  āhārā sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  cittassa  ca  cittasamuṭṭhānañca  rūpānaṃ  āhārapaccayena
paccayo paṭisandhi.
   {180.1}  Nocittasamuṭṭhāno   dhammo   nocittasamuṭṭhānassa
dhammassa  āhārapaccayena  paccayo:  paṭisandhikkhaṇe  nocittasamuṭṭhānā
Āhārā  kaṭattārūpānaṃ  āhārapaccayena  paccayo  nocittasamuṭṭhāno
kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa  nocittasamuṭṭhānassa  kāyassa āhāra-
paccayena  paccayo  . mūlaṃ  kātabbaṃ  nocittasamuṭṭhānā  āhārā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  āhārapaccayena
paccayo  paṭisandhi  .  mūlaṃ  kātabbaṃ paṭisandhikkhaṇe nocittasamuṭṭhānā
āhārā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ āhārapaccayena
paccayo.
   {180.2}  Cittasamuṭṭhāno  ca  nocittasamuṭṭhāno  ca  dhammā
cittasamuṭṭhānassa  dhammassa  āhārapaccayena  paccayo:  cittasamuṭṭhānā
ca   nocittasamuṭṭhānā  ca  āhārā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  āhārapaccayena  paccayo  paṭisandhi .
Mūlaṃ  kātabbaṃ  paṭisandhikkhaṇe  cittasamuṭṭhānā  ca  nocittasamuṭṭhānā
ca  āhārā  kaṭattārūpānaṃ  āhārapaccayena paccayo cittasamuṭṭhāno
ca nocittasamuṭṭhāno ca kabaḷiṃkāro āhāro imassa nocittasamuṭṭhānassa
kāyassa  āhārapaccayena  paccayo  .  mūlaṃ  kātabbaṃ paṭisandhikkhaṇe
cittasamuṭṭhānā  ca  nocittasamuṭṭhānā  ca  āhārā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo.
   [181]  Cittasamuṭṭhāno  dhammo  cittasamuṭṭhānassa  dhammassa
indriyapaccayena  paccayo: tīṇi . nocittasamuṭṭhāno dhammo nocitta-
samuṭṭhānassa  dhammassa  indriyapaccayena  paccayo:  paṭisandhikkhaṇe
Nocittasamuṭṭhānā   indriyā   kaṭattārūpānaṃ   indriyapaccayena
paccayo   paṭisandhikkhaṇe  cakkhundriyaṃ  cakkhuviññāṇassa  kāyindriyaṃ
kāyaviññāṇassa   rūpajīvitindriyaṃ   kaṭattārūpānaṃ   indriyapaccayena
paccayo  .  mūlaṃ  kātabbaṃ nocittasamuṭṭhānā indriyā sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe    cakkhundriyaṃ    cakkhuviññāṇasahagatānaṃ   khandhānaṃ
kāyindriyaṃ  ...  .  mūlaṃ  kātabbaṃ paṭisandhikkhaṇe nocittasamuṭṭhānā
indriyā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ indriyapaccayena
paccayo  cakkhundriyaṃ   cakkhuviññāṇasahagatānaṃ   khandhānaṃ  indriya-
paccayena paccayo kāyindriyaṃ ....
   {181.1}  Cittasamuṭṭhāno  ca  nocittasamuṭṭhāno  ca  dhammā
cittasamuṭṭhānassa  dhammassa  indriyapaccayena  paccayo:  cittasamuṭṭhānā
ca   nocittasamuṭṭhānā  ca  indriyā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
cakkhundriyañca   upekkhindriyañca   cakkhuviññāṇasahagatānaṃ   khandhānaṃ
kāyindriyañca    sukhindriyañca    kāyindriyañca   dukkhindriyañca
kāyaviññāṇasahagatānaṃ  khandhānaṃ  indriyapaccayena  paccayo  .  mūlaṃ
kātabbaṃ  paṭisandhikkhaṇe  cittasamuṭṭhānā  ca  nocittasamuṭṭhānā  ca
indriyā  kaṭattārūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo  cakkhundriyañca
upekkhindriyañca  cakkhuviññāṇassa  kāyindriyaṃ  ...  . mūlaṃ kātabbaṃ
paṭisandhikkhaṇe  cittasamuṭṭhānā  ca  nocittasamuṭṭhānā  ca  indriyā
Sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo
cakkhundriyañca   upekkhindriyañca   cakkhuviññāṇassa  sampayuttakānañca
khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo kāyindriyañca ... . jhānapaccayena
paccayo:  tīṇi  maggapaccayena  paccayo:  tīṇi  sampayuttapaccayena
paccayo: pañca.
   [182] Cittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa dhammassa vippayutta-
paccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ . saṅkhittaṃ . cittasamuṭṭhāno
dhammo nocittasamuṭṭhānassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajātaṃ
pacchājātaṃ . sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe saṅkhittaṃ . Cittasamuṭṭhāno dhammo
cittasamuṭṭhānassa  ca  nocittasamuṭṭhānassa ca dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo: pacchājātaṃ. Saṅkhittaṃ.
   {182.1}  Nocittasamuṭṭhāno   dhammo   nocittasamuṭṭhānassa
dhammassa vippayuttapaccayena paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ pacchājātaṃ.
Sahajātaṃ:  paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  kaṭattārūpānaṃ  vippayuttapaccayena
paccayo cittaṃ vatthussa  vatthu  cittassa  vippayuttapaccayena paccayo.
Purejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa
vatthu  cittassa  vippayuttapaccayena paccayo . pacchājātā: nocitta-
samuṭṭhānā  khandhā  purejātassa  imassa nocittasamuṭṭhānassa kāyassa
vippayuttapaccayena  paccayo  .  nocittasamuṭṭhāno  dhammo  citta-
samuṭṭhānassa  dhammassa  vippayuttapaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ
Pacchājātaṃ. Saṅkhittaṃ.
   {182.2}  Nocittasamuṭṭhāno  dhammo  cittasamuṭṭhānassa  ca
nocittasamuṭṭhānassa  ca  dhammassa  vippayuttapaccayena paccayo: sahajātaṃ
purejātaṃ pacchājātaṃ . saṅkhittaṃ . cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno
ca  dhammā  cittasamuṭṭhānassa  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:
sahajātaṃ pacchājātaṃ . saṅkhittaṃ . cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno
ca  dhammā  nocittasamuṭṭhānassa  dhammassa  vippayuttapaccayena paccayo:
sahajātaṃ pacchājātaṃ . saṅkhittaṃ . cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno
ca  dhammā  cittasamuṭṭhānassa  ca  nocittasamuṭṭhānassa  ca  dhammassa
vippayuttapaccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [183]  Cittasamuṭṭhāno  dhammo  cittasamuṭṭhānassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ . saṅkhittaṃ .
Cittasamuṭṭhāno  dhammo  nocittasamuṭṭhānassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo:   sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ āhāraṃ . saṅkhittaṃ .
Cittasamuṭṭhāno  dhammo  cittasamuṭṭhānassa  ca  nocittasamuṭṭhānassa  ca
dhammassa  atthipaccayena paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ .
Saṅkhittaṃ  .  nocittasamuṭṭhāno  dhammo  nocittasamuṭṭhānassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ
indriyaṃ  .  saṅkhittaṃ  .  nocittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ pacchājātaṃ .
Saṅkhittaṃ.
   {183.1}  Nocittasamuṭṭhāno  dhammo  cittasamuṭṭhānassa  ca
nocittasamuṭṭhānassa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ
purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  .  saṅkhittaṃ  . cittasamuṭṭhāno ca
nocittasamuṭṭhāno  ca  dhammā  cittasamuṭṭhānassa  dhammassa atthi-
paccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ . sahajāto:
cakkhuviññāṇasahagato eko khandho ... Saṅkhittaṃ.
   {183.2}  Cittasamuṭṭhāno  ca  nocittasamuṭṭhāno  ca  dhammā
nocittasamuṭṭhānassa   dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ
purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ . sahajātā: cakkhuviññāṇa-
sahagatā  khandhā  ca  cakkhāyatanañca  cakkhuviññāṇassa  atthipaccayena
paccayo  kāyaviññāṇasahagatā ... . sahajātā: cittasamuṭṭhānā ...
Paccayavārasadisā  paṭisandhipi  pavattipi kātabbā sabbesampi pañhānaṃ .
Pacchājātā:  cittasamuṭṭhānā  khandhā ca cittañca purejātassa imassa
nocittasamuṭṭhānassa  kāyassa  atthipaccayena  paccayo . pacchājātā:
cittasamuṭṭhānā  khandhā  ca  cittañca kabaḷiṃkāro āhāro ca imassa
nocittasamuṭṭhānassa  kāyassa  atthipaccayena  paccayo . pacchājātā:
cittasamuṭṭhānā  khandhā  ca  cittañca  rūpajīvitindriyañca  kaṭattārūpānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   {183.3}  Cittasamuṭṭhāno  ca  nocittasamuṭṭhāno  ca  dhammā
cittasamuṭṭhānassa   ca   nocittasamuṭṭhānassa   ca   dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ . sahajāto:
cakkhuviññāṇasahagato  ...  saṅkhittaṃ  . paccayavāro sahajātavārasadiso
Sahajātapadā   sabbe  kātabbā  .  natthipaccayena  paccayo:
vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena paccayo:.
   [184] Hetuyā tīṇi ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare nava
samanantare nava sahajāte nava aññamaññe nava nissaye nava upanissaye
nava purejāte nava pacchājāte nava āsevane nava kamme tīṇi vipāke nava
sabbattha  nava indriye nava  jhāne tīṇi magge tīṇi sampayutte pañca
vippayutte nava .pe. Avigate nava.
   [185] Cittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena
paccayo:  purejātapaccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:
kammapaccayena  paccayo:  . cittasamuṭṭhāno dhammo nocittasamuṭṭhānassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  purejātapaccayena  paccayo: pacchājāta-
paccayena paccayo: kammapaccayena paccayo: āhārapaccayena paccayo:.
Cittasamuṭṭhāno  dhammo  cittasamuṭṭhānassa  ca  nocittasamuṭṭhānassa  ca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  purejātapaccayena  paccayo: pacchājāta-
paccayena paccayo: kammapaccayena paccayo:.
   {185.1}  Nocittasamuṭṭhāno dhammo nocittasamuṭṭhānassa dhammassa
Ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena  paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:  purejātapaccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:
āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo: . nocittasamuṭṭhāno
dhammo  cittasamuṭṭhānassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: sahajāta-
paccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo:
pacchājātapaccayena paccayo:.
   {185.2} Nocittasamuṭṭhāno dhammo cittasamuṭṭhānassa ca nocitta-
samuṭṭhānassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:  sahajātapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo: pacchā-
jātapaccayena paccayo: . Cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā
cittasamuṭṭhānassa  dhammassa ārammaṇapaccayena  paccayo: sahajātapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo: pacchā-
jātapaccayena paccayo:.
   {185.3} Cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā nocitta-
samuṭṭhānassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo: pacchā-
jātapaccayena paccayo: āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
Cittasamuṭṭhāno  ca  nocittasamuṭṭhāno  ca  dhammā cittasamuṭṭhānassa ca
nocittasamuṭṭhānassa  ca  dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: sahajāta-
paccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  purejātapaccayena
Paccayo: pacchājātapaccayena paccayo:.
   [186] Nahetuyā nava naārammaṇe nava sabbattha nava noavigate nava.
   [187] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... Naadhipatiyā tīṇi naanantare
tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  dve naupanissaye tīṇi namagge
tīṇi nasampayutte dve navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [188]  Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... adhipatiyā nava .
Anulomagaṇanā kātabbā. ... Avigate nava.
         Cittasamuṭṭhānadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            ------------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 95-112. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=43&item=170&items=19              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=43&item=170&items=19&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=43&item=170&items=19              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=170&items=19              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=170              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :