ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
           Vinayapiṭake parivāro
            --------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
        Mahāvibhaṅge soḷasa mahāvārā
   [1]  Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
paṭhamaṃ pārājikaṃ kattha  paññattaṃ . kaṃ ārabbha . kismiṃ vatthusmiṃ .
Atthi  tattha  paññatti  anuppaññatti  anuppannapaññatti  sabbattha
paññatti   padesapaññatti    sādhāraṇapaññatti   asādhāraṇapaññatti
ekatopaññatti  ubhatopaññatti  .  pañcannaṃ   pātimokkhuddesānaṃ
katthogadhaṃ kattha pariyāpannaṃ katamena uddesena uddesaṃ āgacchati.
   {1.1} Catunnaṃ vipattīnaṃ katamā vipatti. Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ
katamo  āpattikkhandho . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti  .  catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ . sattannaṃ samathānaṃ
katīhi samathehi sammati . ko tattha vinayo ko tattha abhivinayo kiṃ tattha
pātimokkhaṃ  kiṃ  tattha adhipātimokkhaṃ  kā vipatti  kā sampatti kā
paṭipatti . kati atthavase paṭicca bhagavatā paṭhamaṃ pārājikaṃ paññattaṃ.
Ke sikkhanti. Ke sikkhitasikkhā. Kattha ṭhitaṃ. Ke dhārenti. Kassa vacanaṃ.
Kenābhaṭanti.
   [2] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
Paṭhamaṃ  pārājikaṃ  kattha  paññattanti  .  vesāliyā paññattaṃ . kaṃ
ārabbhāti  .  sudinnaṃ  kalandaputtaṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Sudinno  kalandaputto  purāṇadutiyikāya  methunaṃ  dhammaṃ paṭisevi  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  atthi  tattha paññatti anuppaññatti anuppannapaññattīti .
Ekā  paññatti  dve  anuppaññattiyo  anuppannapaññatti  tasmiṃ
natthi  .  sabbattha  paññatti padesapaññattīti . sabbattha paññatti .
Sādhāraṇapaññatti   asādhāraṇapaññattīti   .  sādhāraṇapaññatti  .
Ekatopaññatti  ubhatopaññattīti  .  ubhatopaññatti  .  pañcannaṃ
pātimokkhuddesānaṃ  katthogadhaṃ  kattha  pariyāpannanti  .  nidānogadhaṃ
nidānapariyāpannaṃ. Katamena uddesena uddesaṃ āgacchatīti.
   {2.1} Dutiyena uddesena uddesaṃ āgacchati . Catunnaṃ vipattīnaṃ
katamā  vipattīti  .  sīlavipatti  . sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ katamo
āpattikkhandhoti  . pārājikāpattikkhandho . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhātīti . ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti kāyato
ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇanti.
Āpattādhikaraṇaṃ  . sattannaṃ samathānaṃ katīhi samathehi sammatīti . dvīhi
samathehi  sammati  sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca  . ko
tattha  vinayo  ko  tattha  abhivinayoti . paññatti vinayo  vibhatti
abhivinayo.
   {2.2} Kiṃ tattha pātimokkhaṃ kiṃ tattha adhipātimokkhanti. Paññatti
pātimokkhaṃ vibhatti adhipātimokkhaṃ . kā vipattīti . asaṃvaro vipatti.
Kā  sampattīti . saṃvaro sampatti . kā paṭipattīti . na evarūpaṃ
karissāmīti  yāvajīvaṃ  āpāṇakoṭikaṃ  samādāya sikkhati sikkhāpadesu .
Kati  atthavase  paṭicca  bhagavatā  paṭhamaṃ  pārājikaṃ  paññattanti .
Dasa  atthavase  paṭicca  bhagavatā  paṭhamaṃ  pārājikaṃ  paññattaṃ
saṅghasuṭṭhutāya   saṅghaphāsutāya   dummaṅkūnaṃ  puggalānaṃ  niggahāya
pesalānaṃ  bhikkhūnaṃ  phāsuvihārāya  diṭṭhadhammikānaṃ  āsavānaṃ  saṃvarāya
samparāyikānaṃ  āsavānaṃ  paṭighātāya  appasannānaṃ  [1]- pasādāya
pasannānaṃ  [1]-  bhiyyobhāvāya  saddhammaṭṭhitiyā  vinayānuggahāya .
Ke  sikkhantīti . sekkhā ca puthujjanakalyāṇakā ca sikkhanti . ke
sikkhitasikkhāti  .  arahanto  sikkhitasikkhā  .  kattha  ṭhitanti .
Sikkhākāmesu ṭhitaṃ . ke dhārentīti . yesaṃ vattati te dhārenti.
Kassa  vacananti  .  bhagavato  vacanaṃ  arahato  sammāsambuddhassa .
Kenābhaṭanti. Paramparābhaṭaṃ.
   [3] Upāli dāsako ceva       soṇako siggavo tathā
     moggalīputtena 2- pañcamā  ete jambusirivhaye.
     Tato mahindo iṭṭiyo      uttiyo ceva sambalo 3-
          bhaddanāmo ca paṇḍito
     ete nāgā mahāpaññā    jambudīpā idhāgatā
     vinayaṃ te vācayiṃsu          piṭakaṃ tambapaṇṇiyā
@Footnote: 1 Po. vā. .  2 Ma. Yu. moggali- .  3 Ma. Yu. uttiyo sambalo tathā.
@aparāparaṃpi īdisameva.
     Nikāye pañca vācesuṃ       satta ceva pakaraṇe.
     Tato ariṭṭho medhāvī        tissadatto ca paṇḍito
     visārado kāḷasumano       thero ca dīghanāmako
          dīghasumano ca paṇḍito
     punareva kāḷasumano        nāgatthero ca buddharakkhito
     tissatthero ca medhāvī       devatthero ca paṇḍito
     punareva sumano medhāvī       vinaye ca visārado
     bahussuto cūḷanāgo        gajova duppadhaṃsiyo
     dhammapālitanāmo ca        rohaṇe sādhupūjito
     tassa sisso mahāpañño    khemanāmo tipeṭakī 1-
     dīpe tārakarājāva         paññāya atirocati 2-
     upatisso ca medhāvī        pussadevo mahākathī
     punareva sumano medhāvī       pupphanāmo bahussuto
     mahākathī mahāsīvo         piṭake sabbattha kovido
     punareva upāli medhāvī       vinaye ca visārado
     mahānāgo mahāpañño     saddhammavaṃsakovido
     punareva abhayo medhāvī       piṭake sabbattha kovido
     tissatthero ca medhāvī       vinaye ca visārado
     tassa sisso mahāpañño    pussanāmo 3- bahussuto
@Footnote: 1 Ma. tipeṭako .  2 Ma. Yu. atirocatha .  3 Ma. Yu. pupphanāmo.
     Sāsanaṃ anurakkhanto        jambudīpe patiṭṭhito
     cūḷābhayo ca medhāvī        vinaye ca visārado
     tissatthero ca medhāvī       saddhammavaṃsakovido
     cūḷādevo 1- ca medhāvī      vinaye ca visārado
     sīvatthero ca medhāvī        vinaye sabbattha kovido
     ete nāgā mahāpaññā    vinayaññū maggakovidā
     vinayaṃ dīpe pakāsesuṃ        piṭakaṃ tambapaṇṇiyāti.
   [4] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
dutiyaṃ  pārājikaṃ  kattha  paññattanti  .  rājagahe  paññattaṃ . kaṃ
ārabbhāti . dhaniyaṃ kumbhakāraputtaṃ ārabbha . Kismiṃ vatthusminti. Dhaniyo
kumbhakāraputto  rañño  dārūni  adinnāni  ādiyi tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti natthi anuppannapaññatti . 2-
channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ [3]- tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti siyā kāyato
ca  cittato ca samuṭṭhāti na vācato siyā vācato ca cittato ca
samuṭṭhāti  na  kāyato  siyā kāyato  ca vācato ca cittato ca
samuṭṭhāti .pe.
   [5] Tatiyaṃ pārājikaṃ kattha paññattanti . vesāliyā paññattaṃ.
Kaṃ  ārabbhāti  . sambahule bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Sambahulā bhikkhū aññamaññaṃ jīvitā voropesuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā
paññatti  ekā  anuppaññatti  natthi  anuppannapaññatti  2- .
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. cuḷadevo .  2 Ma. Yu. idaṃ pāṭhadvayaṃ natthi .  3 Ma. Yu.
@thatīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhātīti.
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi samuṭṭhāti siyā kāyato
ca  cittato ca samuṭṭhāti na vācato siyā vācato ca cittato ca
samuṭṭhāti  na  kāyato  siyā  kāyato ca vācato ca cittato ca
samuṭṭhāti .pe.
   [6] Catutthaṃ pārājikaṃ kattha paññattanti . Vesāliyā paññattaṃ.
Kaṃ ārabbhāti . vaggumudātīriye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti.
Vaggumudātīriyā   bhikkhū   gihīnaṃ  aññamaññassa  uttarimanussadhammassa
vaṇṇaṃ  bhāsiṃsu  tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti ekā anuppaññatti
natthi  anuppannapaññatti  1- . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ [2]- tīhi
samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  siyā  kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na
vācato  siyā  vācato ca cittato ca samuṭṭhāti na kāyato siyā
kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
        Cattāro pārājikā niṭṭhitā.
            Tassuddānaṃ
   [7] Methunādinnadānañca    manussaviggahuttari
       pārājikāni cattāri      chejjavatthū asaṃsayāti.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 1-6. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=8&item=1&items=7              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=8&item=1&items=7&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=8&item=1&items=7              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=8&item=1&items=7              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=9420              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=9420              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :