ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)
   [5] Tena kho pana samayena verañjā dubbhikkhā hoti dvīhitikā
setaṭṭhikā salākāvuttā na sukarā uñchena paggahena yāpetuṃ. Tena
kho  pana  samayena uttarāpathakā assavāṇijā pañcamattehi assasatehi
verañjāyaṃ vassāvāsaṃ upagatā honti . tehi assamaṇḍalikāsu bhikkhūnaṃ
patthapatthapūlakaṃ  1-  paññattaṃ hoti . bhikkhū pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  verañjāyaṃ  2- piṇḍāya pavisitvā piṇḍaṃ alabhamānā
assamaṇḍalikāsu  piṇḍāya  caritvā  patthapatthapūlakaṃ  ārāmaṃ  haritvā
udukkhale koṭṭetvā koṭṭetvā paribhuñjanti . āyasmā panānando
patthapūlakaṃ silāyaṃ piṃsitvā 3- bhagavato upanāmeti. Taṃ bhagavā paribhuñjati.
   {5.1} Assosi kho bhagavā udukkhalasaddaṃ. Jānantāpi tathāgatā pucchanti
jānantāpi na pucchanti kālaṃ viditvā pucchanti kālaṃ viditvā na pucchanti
@Footnote: 1 sabbattha patthapatthamūlakanti pāṭho dissati. 2 Yu. Ma. verañjaṃ.
@3 Yu. Ma. pisitvā.
Atthasañhitaṃ  tathāgatā  pucchanti  no  anatthasañhitaṃ  anatthasañhite
setughāto tathāgatānaṃ . dvīhākārehi buddhā bhagavanto bhikkhū paṭipucchanti
dhammaṃ  vā desessāma sāvakānaṃ vā sikkhāpadaṃ paññāpessāmāti .
Athakho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi kinnu kho so ānanda
udukkhalasaddoti  .  athakho  āyasmā  ānando  bhagavato etamatthaṃ
ārocesi . sādhu sādhu ānanda tumhehi ānanda sappurisehi vijitaṃ
pacchimā janatā sālimaṃsodanaṃ atimaññissatīti.
   [6] Athakho āyasmā mahāmoggallāno yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdi  . ekamantaṃ
nisinno  kho āyasmā mahāmoggallāno bhagavantaṃ etadavoca etarahi
bhante verañjā dubbhikkhā dvīhitikā setaṭṭhikā salākāvuttā na sukarā
uñchena paggahena  yāpetuṃ  imissā  bhante  mahāpaṭhaviyā heṭṭhimatalaṃ
sampannaṃ 1- seyyathāpi khuddakamadhuṃ 2- anīlakaṃ evamassādaṃ sādhāhaṃ bhante
paṭhaviṃ parivatteyyaṃ  bhikkhū pappaṭakojaṃ paribhuñjissantīti . ye pana te
moggallāna paṭhavīnissitā pāṇā te kathaṃ karissasīti. Ekāhaṃ bhante pāṇiṃ
abhinimminissāmi seyyathāpi mahāpaṭhavī ye paṭhavīnissitā pāṇā te tattha
saṅkāmessāmi ekena hatthena paṭhaviṃ parivattessāmīti. Alaṃ moggallāna
@Footnote: 1 Ma. Rā. rasasampannaṃ. 2 Yu. khuddamadhuṃ.
Mā te rucci paṭhaviṃ parivattetuṃ vipallāsaṃpi sattā paṭilabheyyunti. Sādhu
bhante sabbo bhikkhusaṅgho uttarakuruṃ piṇḍāya gaccheyyāti. Ye pana te
moggallāna  bhikkhū aniddhimanto te kathaṃ karissasīti . tathāhaṃ bhante
karissāmi yathā sabbe bhikkhū gacchissantīti . alaṃ moggallāna mā te
rucci sabbassa bhikkhusaṅghassa uttarakuruṃ piṇḍāya gamananti.
   [7]  Athakho  āyasmato  sāriputtassa rahogatassa paṭisallīnassa
evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi  katamesānaṃ  kho  buddhānaṃ
bhagavantānaṃ  brahmacariyaṃ  na  ciraṭṭhitikaṃ  ahosi  katamesānaṃ  buddhānaṃ
bhagavantānaṃ  brahmacariyaṃ  ciraṭṭhitikaṃ  ahosīti  .  athakho  āyasmā
sāriputto  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  sāriputto  bhagavantaṃ etadavoca
idha  mayhaṃ  bhante rahogatassa paṭisallīnassa evaṃ cetaso parivitakko
udapādi  katamesānaṃ  kho  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  brahmacariyaṃ  na
ciraṭṭhitikaṃ  ahosi  katamesānaṃ  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  brahmacariyaṃ
ciraṭṭhitikaṃ  ahosīti  .  bhagavato  ca  sāriputta  vipassissa bhagavato
ca  sikhissa  bhagavato  ca vessabhussa brahmacariyaṃ na ciraṭṭhitikaṃ ahosi
bhagavato  ca  sāriputta  kakusandhassa  bhagavato  ca  konāgamanassa
bhagavato  ca  kassapassa  brahmacariyaṃ  ciraṭṭhitikaṃ  ahosīti . ko nu
Kho  bhante  hetu  ko  paccayo  yena  bhagavato  ca  vipassissa
bhagavato  ca  sikhissa  bhagavato  ca  vessabhussa  brahmacariyaṃ  na
ciraṭṭhitikaṃ ahosīti.
   {7.1} Bhagavā ca sāriputta vipassī bhagavā ca sikhī bhagavā ca vessabhū
kilāsuno  ahesuṃ sāvakānaṃ vitthārena dhammaṃ dassetuṃ appakañca nesaṃ
ahosi  suttaṃ  geyyaṃ  veyyākaraṇaṃ  gāthā udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ
abbhūtadhammaṃ  vedallaṃ  appaññattaṃ  sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ  anuddiṭṭhaṃ
pātimokkhaṃ  tesaṃ  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  antaradhānena buddhānubuddhānaṃ
sāvakānaṃ antaradhānena ye te pacchimā sāvakā nānānāmā nānāgottā
nānājaccā  nānākulā  pabbajitā  te  taṃ  brahmacariyaṃ khippaññeva
antaradhāpesuṃ  seyyathāpi  sāriputta  nānāpupphāni phalake nikkhittāni
suttena asaṅgahitāni tāni vāto vikirati vidhamati viddhaṃseti taṃ kissa hetu
yathātaṃ  suttena asaṅgahitattā evameva kho sāriputta tesaṃ buddhānaṃ
bhagavantānaṃ  antaradhānena  buddhānubuddhānaṃ  sāvakānaṃ  antaradhānena
ye  te  pacchimā  sāvakā  nānānāmā nānāgottā nānājaccā
nānākulā pabbajitā te taṃ brahmacariyaṃ khippaññeva antaradhāpesuṃ
   {7.2} kilāsuno ca te buddhā 1- bhagavanto ahesuṃ sāvake 2- cetasā
ceto  paricca  ovadituṃ  bhūtapubbaṃ  sāriputta  vessabhū bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho  aññatarasmiṃ  bhiṃsanake  vanasaṇḍe  sahassaṃ  bhikkhusaṅghaṃ
@Footnote: 1 ayaṃ pāṭho katthaci na dissati. 2 sāvakānantipi atthi.
Cetasā  ceto paricca ovadati anusāsati evaṃ vitakketha mā evaṃ
vitakkayittha  evaṃ  manasikarotha mā evaṃ manasākattha idaṃ pajahatha idaṃ
upasampajja  viharathāti  athakho  sāriputta  tesaṃ  bhikkhusahassānaṃ  1-
vessabhunā  bhagavatā  arahatā  sammāsambuddhena  evaṃ ovadiyamānānaṃ
evaṃ  anusāsiyamānānaṃ  anupādāya  āsavehi  cittāni  vimucciṃsu
tatra   sudaṃ   sāriputta   bhiṃsanakassa   vanasaṇḍassa  bhiṃsanakatasmiṃ
hoti  yo  koci  avītarāgo  taṃ  vanasaṇḍaṃ pavisati yebhuyyena 2-
lomāni  haṃsanti  ayaṃ  kho  sāriputta  hetu  ayaṃ  paccayo yena
bhagavato  ca  vipassissa  bhagavato  ca sikhissa bhagavato ca vessabhussa
brahmacariyaṃ  na  ciraṭṭhitikaṃ  ahosīti  . ko pana bhante hetu ko
paccayo  yena  bhagavato  ca  kakusandhassa  bhagavato ca konāgamanassa
bhagavato ca kassapassa brahmacariyaṃ ciraṭṭhitikaṃ ahosīti.
   {7.3} Bhagavā ca sāriputta kakusandho bhagavā ca konāgamano bhagavā ca
kassapo akilāsuno ahesuṃ sāvakānaṃ vitthārena dhammaṃ desetuṃ bahuñca
nesaṃ ahosi suttaṃ geyyaṃ veyyākaraṇaṃ gāthā udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ
abbhūtadhammaṃ  vedallaṃ  paññattaṃ sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ uddiṭṭhaṃ pātimokkhaṃ
tesaṃ  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  antaradhānena  buddhānubuddhānaṃ  sāvakānaṃ
antaradhānena  ye  te  pacchimā sāvakā nānānāmā nānāgottā
nānājaccā   nānākulā   pabbajitā   te   taṃ  brahmacariyaṃ
@Footnote: 1 tesaṃ bhikkhūnanti amhākaṃ khanti. 2 Ma. yebhūyena.
Ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  ṭhapesuṃ  seyyathāpi  sāriputta nānāpupphāni phalake
nikkhittāni  suttena  susaṅgahitāni  tāni  vāto  na  vikirati  na
vidhamati  na  viddhaṃseti  taṃ kissa hetu yathātaṃ suttena susaṅgahitattā
evameva  kho  sāriputta  tesaṃ  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ antaradhānena
buddhānubuddhānaṃ  sāvakānaṃ  antaradhānena  ye  te pacchimā sāvakā
nānānāmā  nānāgottā  nānājaccā  nānākulā  pabbajitā  te
taṃ  brahmacariyaṃ  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  ṭhapesuṃ  ayaṃ kho sāriputta hetu
ayaṃ  paccayo yena bhagavato ca kakusandhassa bhagavato ca konāgamanassa
bhagavato ca kassapassa brahmacariyaṃ ciraṭṭhitikaṃ ahosīti.
   [8] Athakho āyasmā sāriputto uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā yena bhagavā tenañjaliṃ paṇāmetvā bhagavantaṃ etadavoca etassa
bhagavā kālo etassa sugata kālo yaṃ bhagavā sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññāpeyya
uddiseyya pātimokkhaṃ yathayidaṃ 1- brahmacariyaṃ addhaniyaṃ assa ciraṭṭhitikanti.
   {8.1} Āgamehi tvaṃ sāriputta āgamehi tvaṃ sāriputta tathāgato va
tattha  kālaṃ jānissati na tāva sāriputta satthā sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ
paññāpeti  uddisati  pātimokkhaṃ  yāva na idhekacce āsavaṭṭhāniyā
dhammā  saṅghe  pātubhavanti  yato  ca  kho  sāriputta  idhekacce
āsavaṭṭhāniyā  dhammā  saṅghe  pātubhavanti  atha  satthā  sāvakānaṃ
@Footnote: 1 Ma. yathāyidaṃ.
Sikkhāpadaṃ  paññāpeti  uddisati pātimokkhaṃ tesaññeva āsavaṭṭhāniyānaṃ
dhammānaṃ paṭighātāya na tāva sāriputta idhekacce āsavaṭṭhāniyā dhammā
saṅghe pātubhavanti yāva na saṅgho rattaññumahattaṃ patto hoti yato ca kho
sāriputta saṅgho rattaññumahattaṃ patto hoti atha idhekacce āsavaṭṭhāniyā
dhammā  saṅghe pātubhavanti atha satthā sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññāpeti
uddisati  pātimokkhaṃ  tesaññeva  āsavaṭṭhāniyānaṃ dhammānaṃ paṭighātāya
na tāva sāriputta idhekacce āsavaṭṭhāniyā dhammā saṅghe pātubhavanti
yāva na saṅgho vepullamahattaṃ patto hoti yato ca kho sāriputta saṅgho
vepullamahattaṃ patto hoti atha idhekacce āsavaṭṭhāniyā dhammā saṅghe
pātubhavanti  atha  satthā  sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ paññāpeti uddisati
pātimokkhaṃ  tesaññeva  āsavaṭṭhāniyānaṃ dhammānaṃ paṭighātāya na tāva
sāriputta idhekacce āsavaṭṭhāniyā dhammā saṅghe pātubhavanti yāva na
saṅgho lābhaggamahattaṃ patto hoti yato ca kho sāriputta saṅgho lābhagga-
mahattaṃ  patto  hoti  atha idhekacce āsavaṭṭhāniyā dhammā saṅghe
pātubhavanti  atha  satthā  sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ  paññāpeti  uddisati
pātimokkhaṃ  tesaññeva  āsavaṭṭhāniyānaṃ dhammānaṃ paṭighātāya nirabbudo
hi  sāriputta bhikkhusaṅgho nirādīnavo apagatakāḷako suddho pariyodāto
sāre patiṭṭhito imesaṃ hi sāriputta pañcannaṃ bhikkhusatānaṃ yo pacchimako
Bhikkhu so sotāpanno avinipātadhammo niyato sambodhiparāyanoti.
   [9] Athakho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi āciṇṇaṃ kho
panetaṃ  ānanda  tathāgatānaṃ  yehi  nimantitā vassaṃ vasanti na te
anapaloketvā   janapadacārikaṃ  pakkamanti  āyāmānanda  verañjaṃ
brāhmaṇaṃ apalokessāmāti . evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando
bhagavato  paccassosi  .  athakho bhagavā nivāsetvā pattacīvaramādāya
āyasmatā  ānandena  pacchāsamaṇena  yena  verañjassa brāhmaṇassa
nivesanaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi . athakho
verañjo  brāhmaṇo yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {9.1} Ekamantaṃ nisinnaṃ kho verañjaṃ brāhmaṇaṃ bhagavā etadavoca
nimantitamhā tayā brāhmaṇa vassaṃ vutthā apalokema 1- taṃ icchāma
mayaṃ  janapadacārikaṃ  pakkamitunti . saccaṃ bho gotama nimantitattha mayā
vassaṃ vutthā apica yo deyyadhammo so na dinno tañca kho no asantaṃ
nopi adātukamyatā taṃ kutettha labbhā bahukiccā gharāvāsā bahukaraṇīyā
adhivāsetu me bhavaṃ gotamo svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti. Adhivāsesi
bhagavā tuṇhībhāvena . athakho bhagavā verañjaṃ brāhmaṇaṃ dhammiyā kathāya
sandassetvā  samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā
@Footnote: 1 Yu. Ma. apalokāma.
Pakkāmi . athakho verañjo brāhmaṇo tassā rattiyā accayena sake
nivesane  paṇītaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ  paṭiyādāpetvā  bhagavato kālaṃ
ārocāpesi kālo bho gotama niṭṭhitaṃ bhattanti.
   {9.2} Athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
yena  verañjassa  brāhmaṇassa  nivesanaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
paññatte  āsane  nisīdi  saddhiṃ  bhikkhusaṅghena  .  athakho verañjo
brāhmaṇo  buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena
sahatthā  santappetvā sampavāretvā bhagavantaṃ bhuttāviṃ onītapattapāṇiṃ
ticīvarena acchādesi ekamekañca bhikkhuṃ ekamekena dussayugena acchādesi.
   {9.3} Athakho bhagavā verañjaṃ brāhmaṇaṃ dhammiyā kathāya sandassetvā
samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi. Athakho
bhagavā  verañjāyaṃ  yathābhirantaṃ viharitvā anupagamma soreyyaṃ saṅkassaṃ
kaṇṇakujjaṃ   yena   payāgapatiṭṭhānaṃ   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
payāgapatiṭṭhāne gaṅgaṃ nadiṃ uttaritvā yena bārāṇasī tadavasari. Athakho
bhagavā bārāṇasiyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena vesālī tena cārikaṃ pakkāmi
anupubbena cārikaṃ caramāno yena vesālī tadavasari . Tatra sudaṃ bhagavā
vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ.
         Verañjabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.
          --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 10-18. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=1&item=5&items=5              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=1&item=5&items=5&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=1&item=5&items=5              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=1&item=5&items=5              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=5              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 1 http://84000.org/tipitaka/read/?index_1

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :