ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [240] Sāvatthiyaṃ viharati ... tatra kho bhagavā ... Cattārome
bhikkhave  āhārā  bhūtānaṃ  vā  sattānaṃ  ṭhitiyā  sambhavesīnaṃ vā
@Footnote: 1 Sī. nānābhavāvinikkhepā. Yu. nānābhāvā vinikkhepā.
Anuggahāya  .  katame cattāro . kavaḷīkāro āhāro oḷāriko
vā  sukhumo  vā  phasso  dutiyo  manosañcetanā  tatiyā viññāṇaṃ
catutthaṃ . ime kho bhikkhave cattāro āhārā bhūtānaṃ vā sattānaṃ
ṭhitiyā sambhavesīnaṃ vā anuggahāya.
   [241]  Kathañca  bhikkhave  kavaḷīkāro  āhāro daṭṭhabbo .
Seyyathāpi  bhikkhave  dve  jāyapatikā  1- parittaṃ sambalaṃ ādāya
kantāramaggaṃ  paṭipajjeyyuṃ  tesamassa  ekaputtako  piyo manāpo .
Atha kho tesaṃ bhikkhave dvinnaṃ jāyapatikānaṃ kantāragatānaṃ yā parittā
sambalamattā  sā  parikkhayaṃ  pariyādānaṃ  gaccheyya siyā panesa 2-
kantārāvaseso  anitthiṇṇo  3- . atha kho tesaṃ bhikkhave dvinnaṃ
jāyapatikānaṃ  evamassa  amhākaṃ  kho  yā  parittā  sambalamattā
sā  parikkhīṇā  pariyādinnā  atthi cāyaṃ kantārāvaseso anitthiṇṇo
yannūna mayaṃ imaṃ ekaputtakaṃ piyaṃ manāpaṃ vadhitvā vallūrañca soṇḍikañca
karitvā  puttamaṃsāni  khādantā  eva dvepi 4- taṃ kantārāvasesaṃ
nitthareyyāma no ce sabbeva 5- tayo vinassamhāti . Atha kho te
bhikkhave  dve  jāyapatikā  etaṃ  ekaputtakaṃ  piyaṃ manāpaṃ vadhitvā
vallūrañca  soṇḍikañca  karitvā  puttamaṃsāni  khādantā  eva  taṃ
kantārāvasesaṃ  nitthareyyuṃ  te puttamaṃsāni ceva khādeyyuṃ ure ca
patipiṃseyyuṃ 6- kahaṃ ekaputtaka kahaṃ ekaputtakāti.
   {241.1}   Taṃ   kiṃ   maññatha   bhikkhave   api  nu
te   davāya   vā   āhāraṃ   āhareyyuṃ   madāya  vā
@Footnote: 1 Ma. Yu. jāyampatikā. evamuparipi . 2 Ma. Yu. ca nesaṃ. 3 Ma. anatiṇṇo.
@evamuparipi . 4 Ma. Yu. evaṃ taṃ. evamuparipi .  5 Ma. Yu. mā sabbeva.
@6 Ma. paṭipiseyyuṃ.
Āhāraṃ  āhareyyuṃ maṇḍanāya vā āhāraṃ āhareyyuṃ vibhūsanāya vā
āhāraṃ  āhareyyunti  .  no hetaṃ bhante . nanu te bhikkhave
yāvadeva  kantārassa  nittharaṇatthāya  āhāraṃ āhareyyunti . evaṃ
bhante  . evameva khvāhaṃ bhikkhave kavaḷīkāro āhāro daṭṭhabboti
vadāmi  .  kavaḷīkāre  bhikkhave āhāre pariññāte pañcakāmaguṇiko
rāgo  pariññāto  hoti  pañcakāmaguṇike  rāge  pariññāte
natthi  taṃ  saññojanaṃ  yena  saññojanena  saññutto  ariyasāvako
puna imaṃ lokaṃ āgaccheyya.
   [242]  Kathañca  bhikkhave phassāhāro daṭṭhabbo . seyyathāpi
bhikkhave  gāvī  niccammā  kuḍḍañce  1-  nissāya  tiṭṭheyya ye
kuḍḍanissitā  pāṇā  te  naṃ khādeyyuṃ rukkhañce nissāya tiṭṭheyya
ye  rukkhanissitā  pāṇā  te  naṃ  khādeyyuṃ  udakañce  nissāya
tiṭṭheyya  ye  udakanissitā  pāṇā  te naṃ khādeyyuṃ ākāsañce
nissāya  tiṭṭheyya  ye  ākāsanissitā  pāṇā  te naṃ khādeyyuṃ
yaññadeva  hi  sā  bhikkhave gāvī niccammā nissāya tiṭṭheyya ye
taṃ  nissitā  taṃ nissitā pāṇā te naṃ khādeyyuṃ evameva khvāhaṃ
bhikkhave  phassāhāro daṭṭhabboti vadāmi . phasse bhikkhave āhāre
pariññāte  tisso  vedanā  pariññātā  honti  tīsu  vedanāsu
pariññātāsu ariyasāvakassa natthi kiñci uttarikaraṇīyanti vadāmi.
   [243]  Kathañca  bhikkhave  manosañcetanāhāro  daṭṭhabbo .
@Footnote: 1 Ma. kuṭṭaṃ ce.
Seyyathāpi   bhikkhave   aṅgārakāsu   sādhikaporisā   puṇṇā
aṅgārānaṃ   vītaccikānaṃ  vītadhūmānaṃ  atha  puriso  āgaccheyya
jīvitukāmo   amaritukāmo   sukhakāmo   dukkhapaṭikkūlo   tamenaṃ
dve  balavanto  purisā  nānābāhāsu  gahetvā  taṃ  aṅgārakāsuṃ
upakaḍḍheyyuṃ  .  atha  kho  bhikkhave  tassa  purisassa  ārakāvassa
cetanā ārakāva patthanā ārakā paṇidhi taṃ kissa hetu viditañhi 1-
bhikkhave  tassa  purisassa  hoti  imañcāhaṃ  aṅgārakāsuṃ  papatissāmi
tatonidānaṃ  maraṇaṃ  vā  nigacchāmi  maraṇamattaṃ vā dukkhanti evameva
khvāhaṃ  bhikkhave  manosañcetanāhāro  daṭṭhabboti  vadāmi  .
Manosañcetanāya  bhikkhave  āhāre  pariññāte  tisso  taṇhā
pariññātā  honti  tīsu  taṇhāsu  pariññātāsu  ariyasāvakassa
natthi kiñci uttarikaraṇīyanti vadāmi.
   [244] Kathañca bhikkhave viññāṇāhāro daṭṭhabbo . seyyathāpi
bhikkhave coraṃ āgucāriṃ gahetvā rañño dassesuṃ 2- ayante deva
coro  āgucārī  imassa  yaṃ  icchasi  taṃ  daṇḍaṃ  paṇehīti tamenaṃ
rājā  evaṃ  vadeyya  gacchatha  bho  imaṃ  purisaṃ  pubbaṇhasamayaṃ
sattisatena  hanathāti  tamenaṃ  pubbaṇhasamayaṃ  sattisatena  haneyyuṃ
atha  rājā  majjhantikasamayaṃ  evaṃ vadeyya ambho kathaṃ so purisoti
tatheva deva jīvatīti tamenaṃ rājā evaṃ vadeyya gacchatha bho taṃ purisaṃ
majjhantikasamayaṃ   sattisatena   hanathāti   tamenaṃ   majjhantikasamayaṃ
sattisatena  haneyyuṃ  atha  rājā sāyaṇhasamayaṃ evaṃ vadeyya ambho
@Footnote: 1 Ma. Yu. evaṃ hi . 2 Ma. Yu. dasseyyuṃ.
Kathaṃ  so purisoti tatheva deva jīvatīti tamenaṃ rājā evaṃ vadeyya
gacchatha  bho  taṃ  purisaṃ  sāyaṇhasamayaṃ  sattisatena  hanathāti  tamenaṃ
sāyaṇhasamayaṃ  sattisatena  haneyyuṃ  .  taṃ  kiṃ maññatha bhikkhave api
nu  kho  so  puriso  divasaṃ tīhi sattisatehi haññamāno tatonidānaṃ
dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedayethāti  ekissāpi  bhikkhave  sattiyā
haññamāno  tatonidānaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedayetha  ko  pana
vādo  tīhi  sattisatehi  haññamānoti  evameva  khvāhaṃ  bhikkhave
viññāṇāhāro  daṭṭhabboti  vadāmi  .  viññāṇe bhikkhave āhāre
pariññāte   nāmarūpaṃ  pariññātaṃ  hoti  nāmarūpe  pariññāte
ariyasāvakassa natthi kiñci uttarikaraṇīyanti vadāmīti. Tatiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 118-122. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=240&items=5              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=240&items=5&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=240&items=5              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=240&items=5              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=240              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=2582              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=2582              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :