ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.
   [198]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā  sārīputto  sāvatthiyaṃ viharati
@Footnote: 1 Ma. ramaṇīyanti . 2 Ma. ahamāmisadhammānuggahena mamovādena mamānusāsaniyāti.
Jetavane  anāthapiṇḍikassārāme  . tena kho pana samayena yamakassa
nāma  bhikkhuno  evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  hoti  tathāhaṃ
bhagavatā  dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā 1- khīṇāsavo bhikkhu kāyassa
bhedā ucchijjati vinassati na hoti parammaraṇāti.
   {198.1} Assosuṃ kho sambahulā bhikkhū yamakassa kira nāma bhikkhuno
evarūpaṃ  pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ hoti tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ
ājānāmi yathā khīṇāsavo bhikkhu kāyassa bhedā ucchijjati vinassati na hoti
parammaraṇāti . atha kho te bhikkhū yenāyasmā yamako tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  āyasmatā  yamakena  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnā
kho te bhikkhū āyasmantaṃ yamakaṃ etadavocuṃ saccaṃ kira te 2- āvuso
yamaka  evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ
desitaṃ  ājānāmi  yathā  khīṇāsavo bhikkhu kāyassa bhedā ucchijjati
vinassati  na  hoti  parammaraṇāti  . evaṃ khvāhaṃ āvuso bhagavatā
dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  yathā  khīṇāsavo  bhikkhu  kāyassa bhedā
ucchijjati vinassati na hoti parammaraṇāti.
   {198.2} Mā āvuso yamaka evaṃ avaca mā bhagavantaṃ abbhācikkhi
na hi sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ na hi bhagavā evaṃ vadeyya khīṇāsavo bhikkhu
kāyassa bhedā ucchijjati vinassati na hoti parammaraṇāti . Evaṃpi kho
@Footnote: 1 Po. yathāpi . 2 votipi pāṭho.
Āyasmā  yamako tehi bhikkhūhi vuccamāno tatheva taṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ
thāmasā  parāmāsā  abhinivissaṃ  1-  voharati tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ
desitaṃ  ājānāmi  yathā  khīṇāsavo bhikkhu kāyassa bhedā ucchijjati
vinassati na hoti parammaraṇāti.
   {198.3} Yato kho te bhikkhū nāsakkhiṃsu āyasmantaṃ yamakaṃ etasmā
pāpakā diṭṭhigatā vivecetuṃ. Atha kho te bhikkhū uṭṭhāyāsanā yenāyasmā
sārīputto tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā āyasmantaṃ sārīputtaṃ etadavocuṃ
yamakassa  nāma  āvuso  sārīputta bhikkhuno evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ
uppannaṃ tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā khīṇāsavo bhikkhu
kāyassa  bhedā ucchijjati vinassati na hoti parammaraṇāti sādhāyasmā
sārīputto  yena yamako bhikkhu tenupasaṅkamatu anukampaṃ upādāyāti .
Adhivāsesi kho āyasmā sārīputto tuṇhībhāvena.
   [199]  Atha kho āyasmā sārīputto sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā
vuṭṭhito  yenāyasmā  yamako  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā āyasmatā
yamakena  saddhiṃ  sammodi  .pe.  ekamantaṃ  nisinno kho āyasmā
sārīputto  āyasmantaṃ  yamakaṃ  etadavoca  saccaṃ  kira te āvuso
yamaka  evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ [2]- tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ
desitaṃ  ājānāmi  yathā  khīṇāsavo bhikkhu kāyassa bhedā ucchijjati
vinassati  na  hoti  parammaraṇāti  . evaṃ khvāhaṃ āvuso bhagavatā
@Footnote: 1 Sī. parāmassa abhinivissa . 2 Po. hoti.
Dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  yathā  khīṇāsavo  bhikkhu  kāyassa bhedā
ucchijjati  vinassati  na  hoti  parammaraṇāti  .  taṃ  kiṃ  maññasi
āvuso yamaka rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ āvuso .pe.
Vedanā  .  saññā  .  saṅkhārā  . viññāṇaṃ niccaṃ vā aniccaṃ
vāti  . aniccaṃ āvuso . tasmā tiha .pe. evaṃ passaṃ .pe.
Nāparaṃ itthattāyāti pajānāti.
   [200] Taṃ kiṃ maññasi āvuso yamaka rūpaṃ tathāgatoti samanupassasīti.
No  hetaṃ āvuso . vedanaṃ tathāgatoti samanupassasīti . no hetaṃ
āvuso . saññaṃ . saṅkhāre . viññāṇaṃ tathāgatoti samanupassasīti.
No hetaṃ āvuso.
   [201]  Taṃ  kiṃ  maññasi  āvuso  yamaka  rūpasmiṃ  tathāgatoti
samanupassasīti  .  no  hetaṃ  āvuso . aññatra rūpā tathāgatoti
samanupassasīti  .  no  hetaṃ  āvuso . vedanāya .pe. aññatra
vedanāya  .pe.  saññāya  .  aññatra saññāya . saṅkhāresu .
Aññatra  saṅkhārehi  .  viññāṇasmiṃ  tathāgatoti  samanupassasīti .
No  hetaṃ āvuso . aññatra viññāṇā tathāgatoti samanupassasīti .
No hetaṃ āvuso.
   [202]  Taṃ kiṃ maññasi āvuso yamaka rūpaṃ 1- . vedanā .
Saññā  .  saṅkhārā  .  viññāṇaṃ  tathāgatoti  samanupassasīti .
No hetaṃ āvuso.
@Footnote: 1 Ma. rūpaṃ. vedanaṃ. saññaṃ. saṅkhāre. Yu. rūpā.
   [203]  Taṃ kiṃ maññasi āvuso yamaka ayaṃ so arūpī avedano
asaññī  asaṅkhāro  aviññāṇo  tathāgatoti  samanupassasīti  .  no
hetaṃ āvuso . ettha ca te āvuso yamaka diṭṭheva dhamme saccato
tathato  1-  tathāgato  anupalabbhiyamāno  kallaṃ  nu  te  taṃ
veyyākaraṇaṃ  tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  yathā
khīṇāsavo  bhikkhu  kāyassa  bhedā  ucchijjati  vinassati  na  hoti
parammaraṇāti  .  ahu  kho  me  taṃ  āvuso  sārīputta  pubbe
aviddasuno  2-  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  idañca  pana  me  āyasmato
sārīputtassa  dhammadesanaṃ  sutvā  tañceva  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  pahīnaṃ
dhammo ca me abhisamitoti.
   [204] Sace taṃ āvuso yamaka evaṃ puccheyyuṃ yo so āvuso
yamaka  bhikkhu  arahaṃ  khīṇāsavo  so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
kiṃ hotīti evaṃ puṭṭho tvaṃ āvuso yamaka kinti byākareyyāsīti .
Sace  maṃ  āvuso  evaṃ  puccheyyuṃ yo so āvuso yamaka bhikkhu
arahaṃ  khīṇāsavo  so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  kiṃ  hotīti
evaṃ  puṭṭho  3-  ahamāvuso  evaṃ  byākareyyaṃ  rūpaṃ  kho
āvuso  aniccaṃ  yadaniccaṃ taṃ dukkhaṃ yaṃ dukkhaṃ taṃ niruddhaṃ tadatthaṃ 4-
gataṃ  .  vedanā  .  saññā  .  saṅkhārā  . viññāṇaṃ aniccaṃ
yadaniccaṃ  taṃ  dukkhaṃ  yaṃ  dukkhaṃ  taṃ  niruddhaṃ  tadatthaṃ  gatanti evaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. thetato  2 Po. avindasuno . 3 Ma. puṭṭhāhaṃ āvuso . 4 Yu.
@tamatthagataṃ.
Puṭṭho ahaṃ āvuso evaṃ byākareyyanti.
   [205]  Sādhu sādhu āvuso yamaka tenahāvuso yamaka upamante
karissāmi  etasseva  atthassa  bhiyyoso  mattāya  ñāṇāya .
Seyyathāpi  āvuso  yamaka  gahapati  vā  gahapatiputto  vā aḍḍho
mahaddhano  mahābhogo  so  ca  ārakkhasampanno  tassa koci deva
puriso  uppajjeyya  anatthakāmo  ahitakāmo  ayogakkhemakāmo
jīvitā  voropetukāmo  tassa  evamassa  ayaṃ  kho  gahapati  vā
gahapatiputto   vā  aḍḍho  mahaddhano  mahābhogo  so  ca
ārakkhasampanno  na  hāyaṃ  1-  sukaro  pasayha jīvitā voropetuṃ
yannūnāhaṃ  anupakhajja  jīvitā  voropeyyanti . so taṃ gahapatiṃ vā
gahapatiputtaṃ  vā  upasaṅkamitvā  evaṃ  vadeyya  upaṭṭhaheyyantaṃ 2-
bhanteti . tamenaṃ so gahapati vā gahapatiputto vā upaṭṭhāpeyya so
upaṭṭhaheyya  pubbuṭṭhāyī  pacchānipātī  kiṃkārapaṭisāvī  manāpacārī
piyavādī  tassa  so  gahapati  vā  gahapatiputto  vā mittatopi naṃ
daheyya 3- suhajjatopi naṃ daheyya tasmiñca vissāsaṃ āpajjeyya .
Yadā  kho  āvuso tassa purisassa evamassa saṃvissaṭṭho kho myāyaṃ
gahapati  vā  gahapatiputto  vāti  atha naṃ rahogataṃ viditvā tiṇhena
satthena jīvitā voropeyya.
   {205.1}  Taṃ  kiṃ  maññasi āvuso yamaka yadāpi so puriso
amuṃ  gahapatiṃ  vā  gahapatiputtaṃ  vā  upasaṅkamitvā  evamāha
upaṭṭhaheyyaṃ   taṃ  bhanteti  tadāpi  so  vadhakova  vadhakañca
@Footnote: 1 Ma. Yu. nāyaṃ . 2 Po. upaṭṭhaheyyanti . 3 Po. dadeyya. Ma. saddhaheyyaṃ.
Pana  santaṃ  na aññāsi vadhako meti . yadāpi so upaṭṭhāti 1-
pubbuṭṭhāyī   pacchānipātī   kiṃkārapaṭisāvī   manāpacārī  piyavādī
tadāpi so vadhakova vadhakañca pana santaṃ na aññāsi vadhako meti .
Yadāpi  naṃ  rahogataṃ  viditvā  tiṇhena  satthena jīvitā voropeti
tadāpi so vadhakova vadhakañca pana santaṃ na aññāsi vadhako meti .
Evamāvusoti.
   [206]  Evameva  kho  āvuso  assutavā puthujjano ariyānaṃ
adassāvī  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ
adassāvī  sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ
attato  samanupassati  rūpavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā  rūpaṃ
rūpasmiṃ  vā  attānaṃ . vedanaṃ . saññaṃ . saṅkhāre . viññāṇaṃ
attato samanupassati .pe. Viññāṇasmiṃ vā attānaṃ.
   {206.1} So aniccaṃ rūpaṃ aniccaṃ rūpanti yathābhūtaṃ nappajānāti
aniccaṃ  vedanaṃ  aniccā vedanāti yathābhūtaṃ nappajānāti aniccaṃ saññaṃ
aniccā  saññāti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  anicce saṅkhāre aniccā
saṅkhārāti   yathābhūtaṃ   nappajānāti  aniccaṃ  viññāṇaṃ  aniccaṃ
viññāṇanti yathābhūtaṃ nappajānāti.
   {206.2}  Dukkhaṃ rūpaṃ dukkhaṃ rūpanti yathābhūtaṃ nappajānāti dukkhaṃ
vedanaṃ  . dukkhaṃ saññaṃ . dukkhe saṅkhāre . dukkhaṃ viññāṇaṃ dukkhaṃ
viññāṇanti yathābhūtaṃ nappajānāti.
   {206.3} Anattaṃ rūpaṃ anattaṃ 2- rūpanti yathābhūtaṃ nappajānāti
@Footnote: 1 Yu. upaṭṭhahati .  2 Po. Ma. Yu. sabbattha anattāti dissati.
Anattaṃ  vedanaṃ  .  anattaṃ  saññaṃ . anatte saṅkhāre . anattaṃ
viññāṇaṃ anattaṃ viññāṇanti yathābhūtaṃ nappajānāti.
   {206.4}  Saṅkhataṃ  rūpaṃ  saṅkhataṃ  rūpanti yathābhūtaṃ nappajānāti
saṅkhataṃ vedanaṃ . saṅkhataṃ saññaṃ . saṅkhate saṅkhāre. Saṅkhataṃ viññāṇaṃ
saṅkhataṃ  viññāṇanti  yathābhūtaṃ nappajānāti . vadhakaṃ rūpaṃ vadhakaṃ rūpanti
yathābhūtaṃ nappajānāti vadhakaṃ vedanaṃ . vadhakaṃ saññaṃ. Vadhake saṅkhāre.
Vadhakaṃ  viññāṇaṃ  vadhakaṃ  viññāṇanti yathābhūtaṃ nappajānāti . so rūpaṃ
upeti upādiyati adhiṭṭhāti attā meti vedanaṃ . Saññaṃ. Saṅkhāre.
Viññāṇaṃ  upeti  upādiyati  adhiṭṭhāti  attā  meti  .  tassime
pañcupādānakkhandhā  upetā  1-  upādinnā  dīgharattaṃ  ahitāya
dukkhāya saṃvattanti.
   [207]  Sutavā  ca kho āvuso ariyasāvako ariyānaṃ dassāvī
ariyadhammassa  kovido  ariyadhamme  suvinīto  .pe.  sappurisadhamme
suvinīto  na  rūpaṃ attato samanupassati na rūpavantaṃ vā 2- attānaṃ
na attani vā rūpaṃ na rūpasmiṃ vā attānaṃ na vedanaṃ . Na saññaṃ.
Na  saṅkhāre  .  na  viññāṇaṃ attato samanupassati na viññāṇavantaṃ
vā attānaṃ na attani vā viññāṇaṃ na viññāṇasmiṃ vā attānaṃ.
   {207.1}  So  aniccaṃ  rūpaṃ  aniccaṃ  rūpanti  yathābhūtaṃ
pajānāti  aniccaṃ  vedanaṃ  .  aniccaṃ  saññaṃ  .  anicce
@Footnote: 1 uppannātipi upentātipi pāṭho . 2 Po. Ma. Yu. vāsaddo na paññāyati.
Saṅkhāre  .  aniccaṃ  viññāṇaṃ  aniccaṃ  viññāṇanti  yathābhūtaṃ
pajānāti  .  dukkhaṃ  rūpaṃ  dukkhaṃ  rūpanti  yathābhūtaṃ pajānāti dukkhaṃ
vedanaṃ  .  dukkhaṃ  saññaṃ  .  dukkhe  saṅkhāre . dukkhaṃ viññāṇaṃ
dukkhaṃ  viññāṇanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  .  anattaṃ  rūpaṃ  anattaṃ
rūpanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  anattaṃ  vedanaṃ  .  anattaṃ  saññaṃ .
Anatte  saṅkhāre  .  anattaṃ  viññāṇaṃ  anattaṃ  viññāṇanti
yathābhūtaṃ pajānāti.
   {207.2}  Saṅkhataṃ  rūpaṃ  saṅkhataṃ  rūpanti  yathābhūtaṃ  pajānāti
saṅkhataṃ  vedanaṃ  .  saṅkhataṃ  saññaṃ . saṅkhate saṅkhāre . saṅkhataṃ
viññāṇaṃ  saṅkhataṃ  viññāṇanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  .  vadhakaṃ  rūpaṃ
vadhakaṃ  rūpanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  vadhakaṃ vedanaṃ . vadhakaṃ saññaṃ .
Vadhake  saṅkhāre  vadhakā  saṅkhārāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  vadhakaṃ
viññāṇaṃ  vadhakaṃ  viññāṇanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  .  so  rūpaṃ na
upeti  na  upādiyati  na  adhiṭṭhāti  1- attā meti vedanaṃ .
Saññaṃ  .  saṅkhāre  .  viññāṇaṃ  na  upeti  na  upādiyati na
adhiṭṭhāti  attā meti . tassime pañcupādānakkhandhā anupetā 2-
anupādinnā  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya saṃvattantīti . evañhetaṃ 3-
āvuso  sārīputta  hoti yesaṃ āyasmantānaṃ tādisā sabrahmacārino
anukampakā  atthakāmā  ovādakā  anusāsakā  idañca  pana  me
@Footnote: 1 Ma. Yu. nādhiṭṭhāti . 2 anuppannāti vā anuppentāti vā pāṭho.
@3 Sī. evaṃ hi te. Ma. evametaṃ.
Āyasmato  sārīputtassa  dhammadesanaṃ  sutvā  anupādāya  āsavehi
cittaṃ vimuttanti. [1]-             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 132-141. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=17&item=198&items=10              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=17&item=198&items=10&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=17&item=198&items=10              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=17&item=198&items=10              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=198              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=7477              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=7477              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่

Background color :