ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.
         Suttantapiṭake saṃyuttanikāyassa
           pañcamo bhāgo
             ----
           mahāvāravaggo
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
          Avijjāvaggo paṭhamo
   [1] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū āmantesi
bhikkhavoti  .  bhadanteti  te  bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā
etadavoca.
   [2] Avijjā bhikkhave pubbaṅgamā akusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā
anvadeva 1- ahirikaṃ anottappaṃ . avijjāgatassa bhikkhave aviddasuno
micchādiṭṭhi   pahoti   micchādiṭṭhissa   micchāsaṅkappo   pahoti
micchāsaṅkappassa  micchāvācā  pahoti  micchāvācassa  micchākammanto
pahoti  micchākammantassa   micchāājīvo  pahoti  micchāājīvassa
micchāvāyāmo  pahoti  micchāvāyāmassa micchāsati pahoti micchāsatissa
micchāsamādhi pahoti.
   [3] Vijjā ca kho bhikkhave pubbaṅgamā kusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā
anvadeva  2-  hirottappaṃ  .  vijjāgatassa  bhikkhave  viddasuno
@Footnote: 1-2 Yu. anudeva.
Sammādiṭṭhi   pahoti   sammādiṭṭhissa   sammāsaṅkappo   pahoti
sammāsaṅkappassa  sammāvācā  pahoti  sammāvācassa  sammākammanto
pahoti   sammākammantassa  sammāājīvo  pahoti  sammāājīvassa
sammāvāyāmo   pahoti   sammāvāyāmassa   sammāsati   pahoti
sammāsatissa sammāsamādhi pahotīti.
   [4]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  sakyesu viharati
sakkaraṃ  nāma  sakyānaṃ  nigamo  .  atha  kho āyasmā ānando
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā ānando
bhagavantaṃ  etadavoca  upaḍḍhamidaṃ  bhante  brahmacarayassa  1-  yadidaṃ
kalyāṇamittatā kalyāṇasahāyatā kalyāṇasampavaṅkatāti.
   [5] Mā hevaṃ ānanda avaca 2- mā hevaṃ ānanda avaca 3- sakalameva 4-
hidaṃ  ānanda  brahmacariyaṃ  yadidaṃ  kalyāṇamittatā  kalyāṇasahāyatā
kalyāṇasampavaṅkatā   .   kalyāṇamittassetaṃ   ānanda  bhikkhuno
pāṭikaṅkhaṃ  kalyāṇasahāyakassa  kalyāṇasampavaṅkassa  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [6]   Kathañcānanda  bhikkhu  kalyāṇamitto  kalyāṇasahāyo
kalyāṇasampavaṅko ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bahulīkaroti  .  idhānanda  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ   nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  sammāsaṅkappaṃ  bhāveti
@Footnote: 1 Ma. brahmacariyaṃ. 2-3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 4 Ma. sakamevidaṃ ānanda ....
Vivekanissitaṃ  .pe.  sammāvācaṃ  bhāveti  .pe.  sammākammantaṃ
bhāveti  .pe.  sammāājīvaṃ  bhāveti .pe. sammāvāyāmaṃ bhāveti
.pe.  sammāsatiṃ  bhāveti  .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  kho ānanda
bhikkhu   kalyāṇamitto   kalyāṇasahāyo  kalyāṇasampavaṅko  ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti.
   [7]  Tadimināpetaṃ  1-  ānanda  pariyāyena veditabbaṃ yathā
sakalamevidaṃ   brahmacariyaṃ  yadidaṃ  kalyāṇamittatā  kalyāṇasahāyatā
kalyāṇasampavaṅkatāti  .  mamañhi  ānanda  kalyāṇamittaṃ  āgamma
jātidhammā  sattā  jātiyā  parimuccanti  jarādhammā  sattā jarāya
parimuccanti  maraṇadhammā  sattā  maraṇena  parimuccanti  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsadhammā  sattā  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi
parimuccanti  . iminā kho etaṃ ānanda pariyāyena veditabbaṃ yathā
sakalamevidaṃ   brahmacariyaṃ  yadidaṃ  kalyāṇamittatā  kalyāṇasahāyatā
kalyāṇasampavaṅkatāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 1-3. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=1&items=7              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=1&items=7&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=19&item=1&items=7              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=1&items=7              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3875              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3875              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :